Tnh Yu Thập Gi
(La Thập Tự)
____________________________________________

bullet C ai theo Ngi              Đan Thy
bullet C g cao qi                 Trần Ngọc
bullet Đường ln Canv           Trần Ngọc
bullet Đường Thập Gi            Mai Hậu
bullet Đường theo Cha           Đoan Thy, Phi Nguyễn
bullet Ngi đ thương              Mai Hậu
bullet Ti đi tm chi                  Đoan Thy, Trần Ngọc
bullet Tnh Cha                        Trường Lm
bullet Tm ca người lm chứng Tốp ca
bullet Từng bước theo Ngi     Phi Nguyễn