KÍNH MỪNG CHÚA ĐĂ PHỤC SINH

1. Alleluia - GF.Handel
2. Hoan Ca Phục Sinh
3. Hát mừng Phục Sinh
4. Ánh lửa Phục Sinh
Hợp xướng
Ngọc Huệ
Phi Nguyễn
Lệ Hằng

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)