THÁNH CA HÔN NHÂN 1

1. Ca ngọi t́nh yêu
2. Dâng đời hôn nhân
3. Diễm t́nh ca 3
4. Diễm t́nh ca

5. Hoa nờ miền Cana
6. Diễm t́nh ca
6. Kinh yêu thương
6. Lời t́nh đoan hứa
6. Một ngày ghi nhớ
6. Nắm tay bước vào
6. Nguyện cầu cho nhau
6. Nhă ca
6. Qùi đây dâng Chúa
6. Sống cho người yêu
6. T́nh hôn nhân
6. Ước mơ t́nh yêu
6. Xin định nghĩa t́nh yêu
6. Yêu người măi thôi
6. Yêu trong t́nh Chúa
6. Dâng Chúa t́nh yêu

(tuyển tập 1)
 

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)