Dấu Ấn T́nh Yêu

01. Ngài có đó
02.
Nguyện cầu
03.
Nguyện cầu 2
04.
Lối ṿng tinh yêu
05.
Người yêu tôi
06.
Lời kinh dâng Cha
07.
Người chết v́ yêu
08.
T́nh Ngài thương con
09.
Con đường Chúa đă đi qua
10.
Lời thiêng
11.
Dấu ấn t́nh yêu
12.
Xin thương con
13.
Tâm t́nh ca
14.
Biết Chúa biết con

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn (có thể đổi tên của music .mp3 file)