CHÚA NHẬT TRUYÊN GIÁO - Năm C
 
bullet Sứ điệp cho ngày truyền giáo 2019
bullet Ngày thế giới truyền giáo năm 2013
bullet Hãy loan báo tin mừng    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Truyền giáo theo gương mẹ Têrêxa  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hạnh phúc qua việc trao ban   Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Hãy đi khắp thế gian    Trích trong ‘Manna
bullet Người Á chầu truyền giáo    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Tinh thần truyền giáo   Đức cô GM. Vũ Duy Thống
 
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Cầu nguyện    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt.
bullet Cầu nguyện kiên trì    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Kiên trì tròng cầu nguyện   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Bổn phận và niềm vui lớn    William Barclay
bullet Có chí thì nên       Sưu tầm
bullet Thiên Chúa là Đấng minh xét    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
bullet Luôn nhận lời cầu nguyện   Noel Quesson
bullet Kiên nhẫn trong lời cầu nguyện  
bullet Dân chúng và linh mục cùng cầu nguyện   Charles E. Miller
bullet Cầu nguyện không ngừng   McCarthy
bullet Thiên Chúa lắng nghe   McCarthy
bullet Cầu nguyện    Sưu tầm
bullet Truyền giáo, một hành trình sống đức tin Lm. John Nguyễn
bullet Thiên Chúa của người nghèo    An Phong
bullet Tâm hồn phải sâu rộng    Achille Degeest
bullet Phải cầu nguyện không ngừng    Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Cầu nguyện với đôi tay mở rộng   McCarthy
bullet Cầu nguyện không ngừng   McCarthy
bullet Kiên nhẫn trong cầu nguyện   McCarthy
bullet Chúa Giêsu dạy cầu nguyện   Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Kiên nhẫn trong cầu nguyện   Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
bullet Cầu nguyện    Sưu tầm
bullet Cầu nguyện    Sưu tầm
bullet Cầu nguyện     Sưu tầm
bullet Thiên Chúa sẽ ban...    Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Đón nhận ơn cứu độ    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Tâm tình biết ơn    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Thể hiện lòng biết ơn   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Nhận biết và cảm tạ hồng ân    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Biết ơn   Cha Mark Link, S.J.
bullet Lời tạ ơn khiêm hạ    Cha Mark Link, S.J.
bullet Ơn người ơn đời    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Tạ ơn Chúa    PM. CAO HUY HOÀNG
bullet Bổn phận biết ơn   Suy niệm của JKN
bullet Đức tin đích thực   R. Gutzwiller
bullet Đức dậy về đi    Chú giải của Noel Quesson
bullet Niềm tin trọn vẹn   Hugues Cousin
bullet Xứng đáng với tình thương   William Barclay
bullet Cái nhìn sâu xa hơn   McCarthy
bullet Mười người phong cùi    McCarthy
bullet Tất cả là hồng ân   McCarthy
bullet Hãy dâng lời ngợi khen   Charles E. Miller
bullet Ưu tiên cho việc tạ ơn    Charles E. Miller
bullet Biết ợn    Sưu tầm
bullet Chín người kia đâu    Sưu tầm
bullet Đức tin của con đã cứu con    Sưu tầm
bullet Đức tin cứu con    Sưu tầm
bullet Dòng suối ân tình    Sưu tầm
bullet Lòng biết ơn    Sưu tầm
bullet Biết ơn    Sưu tầm
bullet Cám ơn    Sưu tầm
bullet Lòng tin    Sưu tầm
bullet Nhận biết và cảm tạ hồng ân   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hãy chia sẻ hết lòng với Đức Giêsu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Bổn phận cám ơn    Catholic.org.tw
bullet Hãy biết quay lại cảm ta....   Fiches Dominicales
bullet Hãy tạ ơn Thiên Chúa     LM ĐAN VINH – HHTM
bullet Chúa nhật XXVIII thường niên C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XXVIII thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý 
bullet Tâm tình tạ ơn   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Hãy bật rễ đi   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Xin ban thêm đức tin    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Phgục vụ Chúa cho phải đạo làm tôi    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Niềm tin thương mại   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Bổn phận   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Chiếc bình trống rỗng   Thiên Phúc
bullet Đức tin và người đầy tớ vô dụng   Phêrô Trần Đình Phan Tiến
bullet Nếu bạn có đức tin   Cha Mark Link, S.J.
bullet Đức tin    Sợi Chỉ Đỏ
bullet Những đầy tớ bình thường của ông ...    Fiches Dominicales
bullet Đầy tớ vô dụng    Chú giải của Noel Quesson
bullet Chứng tỏ ân điển từ ái    William Barclay
bullet Phục vụ   McCarthy
bullet Đức tin    McCarthy
bullet Phép lạ của lòng tin   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Ai là người thay đổi    Charles E. Miller
bullet Chúa nhật XXVII thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XXVII thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Vun trồng đức tin   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Đức tin   Sưu tầm
bullet Làm điều phải làm    Sưu tầm
bullet Hãy bật rễ lên   Sưu tầm
bullet Nhận và cho không vị lợi   Sưu tầm
bullet Đức tin và khiêm nhượng   Sưu tầm
bullet Khiêm nhượng và tin tưởng   Sưu tầm
bullet Đức tn   Sưu tầm
bullet Niềm tin   Sưu tầm
bullet Nhận và cho không vị lợi   Achille Degeest
bullet Thưa thầy, xin thêm lòng tin   Lm Đaminh Trần Đình Nhi
bullet Trải nghiệm cụ thể    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Tin tưởng và khiêm tốn     Catholic.org.tw
bullet Cái nhìn của đức tin   Lm. Đaminh Lâm Quang Khánh
 
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Liên đới    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Người giàu và người nghèo   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Giầu của giàu lòng   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Khi con người bạc tình   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Người nghèo   Cha Mark Link, S.J.
bullet Quy luật của cuộc sống   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Bạn hữu của Thiên Chúa   PM. Cao Huy Hoàng
bullet Được hình thành từ bầy giờ   Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Giấy thông hành nước trời    Sưu tầm
bullet Thế giới của tình yêu    Sưu tầm
bullet Giữa chúng ta đã có một vực thẳm   Fiches Dominicales
bullet Hãy nhìn kỹ lòng mình   Noel Quesson
bullet Khó nghèo và sang giàu   R. Gutzwiller
bullet Ai sẽ giải cứu chúng ta   William Barclay
bullet Bác ái bắt đầu từ nhà mình   McCarthy
bullet Giàu có và nghèo khó    McCarthy
bullet Tiền bạc     Sưu tầm
bullet Có một vực thẳm    Sưu tầm
bullet Hai khuôn mặt trái ngược nhau    McCarthy
bullet Môi trường đức tin       Sưu tầm
bullet Lazarô sẽ không bao giờ tự mãn   Charles E. Miller
bullet Tôi có đọc thánh kinh hay không    Sưu tầm
bullet Sống trong thế giới trái ngược       Sưu tầm
bullet Tiền bạc    Sưu tầm
bullet Giàu có    Sưu tầm
bullet Dại dột    Sưu tầm
bullet Chia sẻ    Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Thiên Chúa là Đấng thưởng phạt... Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Sông bắc ái để được nước trời   Catholic.org.tw
bullet Chúa Nhật XXVI thường niên   C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XXVI thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tội thiếu sót   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Người quản lý khôn ngoan và ...  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Cách quản lý tiên của    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Tích trữ của cài thiêng liêng     Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Đó là một câu chuyện hay    Cha Mark Link, S.J.
bullet Nhìn rộng thấy xa    Cha Mark Link, S.J.
bullet Hãy trung tín    Cha Mark Link, S.J.
bullet Khôn ngoan đích thực   Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Khôn khéo thật của con cái sự sáng    Fiches Dominicales
bullet Không thể làm tôi hai chủ    Fiches Dominicales
bullet Dụ ngôn người quản lý    Chú giải của R. Gutzwiller
bullet Dụ ngôn về người quản lý khôn khéo   Hugues Cousin
bullet Gương tốt của người xấu    Hugues Cousin
bullet Tiền bạc   McCarthy
bullet Bản năng    McCarthy
bullet Những đồng bạc lẻ    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hãy bắt đầu hơn là thế gian   Charles E. Miller
bullet Không thể thờ hai chủ    Charles E. Miller
bullet Quản lý khôn khéo   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật XXV thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XXV thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Sử dụng tiền bạc      Sưu tầm
bullet Khôn khéo    Sưu tầm
bullet Tên quản lý khôn khéo    Sưu tầm
bullet Tiền bạc của chúng ta làm Chúa...    Sưu tầm
bullet Nhận lãnh để trao ban    Sưu tầm
bullet Sử dụng của cải    Sưu tầm
bullet Người nghèo    Sưu tầm
bullet Hai chủ    Sưu tầm
bullet Hai chủ    Sưu tầm
bullet Người nghèo    Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Thiên Chúa giàu lòng thương xót   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Lòng nhân từ thương xót Thiên Chúa  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Thiên Chúa thương xót và tha thứ   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Sư tha thứ    Lm Mark Link
bullet Lòng bao dung của Thiên Chúa   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Nắm tay Cha   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Hãy chia vui với Chúa   PM. CAO HUY HOÀNG
bullet Hãy tin tưởng vào tình thương   Suy niệm của JKN
bullet Xin chung vui với tôi     Fiches Dominicales
bullet Chiên lạc    Chú giải của R. Gutzwiller
bullet Ai nấy sẽ vui mừng    Noel Quesson
bullet Tình yêu và sự thương cảm    Hugues Cousin
bullet Vui mừng của người chăn chiên   Hugues Cousin
bullet Lạc mất   McCarthy
bullet Quan trọng   McCarthy
bullet Cây táo và miếng vải trắng   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Người Cha sẽ làm bất cứ...   Charles E. Miller
bullet Niềm vui san sẻ    Achille Degeest
bullet Lòng Chúa xót thương   Sưu tầm
bullet Người cha   Sưu tầm
bullet Tha thứ   Sưu tầm
bullet Tuyệt đỉnh của yêu thương    Sưu tầm
bullet Tình thương vô biên   Sưu tầm
bullet Chứng từ của lòng sám hối   Sưu tầm
bullet Nhân lành   Sưu tầm
bullet Thường xót   Sưu tầm
bullet Thương người   Sưu tầm
bullet Nhân hậu   Sưu tầm
bullet Lòng bao dung của Thiên Chúa   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Nghịch lý của tình yêu Thiên Chúa Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Thiên Chúa đi tìm    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Lòng yêu thương tha thứ    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XXIV thường niên C    Lm Giuse Đinh tất Quý 
bullet Chúa giàu lòng thương xót...   Catholic.org.tw 
 
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Thánh vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Làm môn đệ Chúa    ĐTGM Ngô Quang Kiệt.
bullet Cái giá phải trả   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Dấn bước đi theo Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Đặt Thiên Chúa lên trên hết   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Vác thập giá mình   JKN
bullet Môn đệ Đức Giêsu   Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Từ bỏ   Sưu tầm
bullet Từ bỏ    Sưu tầm
bullet Đòi hỏi của tình yêu    Sợi Chỉ Đỏ
bullet Những đòi hỏi đi theo Chúa Giêsu   Fiches Dominicales
bullet Kêu gọi và lựa chọn   Chú giải của R. Gutzwiller
bullet Từ bỏ hết   Chú giải của Noel Quesson
bullet Mời gọi từ bỏ   Chú giải mục vụ của Hugues Cousin
bullet Tống khứ tất cả    Chú giải mục vụ của Hugues Cousin
bullet Trả giá    McCarthy
bullet Theo Thầy    McCarthy
bullet Chọn Chúa Kitô   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Một đòi hỏi nhân bản...    Achille Degeest
bullet Thập giá đời thường     Sưu tầm
bullet Từ bỏ bình   Sưu tầm
bullet Vác thập giá theo Chúa    Sưu tầm
bullet Xiềng xĩch   Sưu tầm
bullet Vác thập giá vì Chúa    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Yêu là chập nhận chia ly   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Bài học cho người môn đệ    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Theo Chúa là sẵn sàng từ bỏ   Catholic.org.tw
bullet Từ bỏ hy sinh để trở nên môn đệ...  Catholic.org.tw
bullet Đi theo Chúa   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật XXIII thường niên C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XXIII thường niên C  Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Khiêm tốn   ĐTGM. Ngô quang Kiệt
bullet Khuyến khích sống khiêm hạ   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Hãy ở khiêm nhường    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thiên Chúa nâng cao kẻ khiêm nhường   Lm Inhaxiô Trần Ngà
bullet Khiêm hạ    Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Khiêm nhượng    Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Xin một chỗ nhất trong đất thánh  PM. CAO HUY HOÀNG
bullet Charlie Brown chính cống   Cha Mark Link, S.J.
bullet Khiêm nhượng đích thực   Suy niên của JKN
bullet Ai mời gọi chúng ta    Sưu tầm
bullet Con là không, Chúa là tất cả   Sợi Chỉ Đỏ
bullet Chúa Giêsu đã đảo lộn tất cả   Fiches Dominicales
bullet Khiêm nhường   Chú giải của R. Gutzwiller
bullet Sống yêu thương   Chú giải của Noel Quesson
bullet Khiêm nhượng và bác ái   William Barclay
bullet Chỗ ngồi nơi bàn tiệc    McCarthy
bullet Ghế giám mục   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Sư khiệm nhượng dẫn đến ...    Charles E. Miller
bullet Một tình yêu mang kích thước nhân loại   Achille Degeest
bullet Khiêm nhượng   Sưu tầm
bullet Chỗ cuối   Sưu tầm
bullet Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên    Sưu tầm
bullet Chọn chỗ nơi bàn tiệc   Sưu tầm
bullet Chọn chỗ   Sưu tầm
bullet KHiêm nhượng   Sưu tầm
bullet Khiêm nhượng   Sưu tầm
bullet Vào ngồi chỗ cuối   PM. CAO HUY HOÀNG
bullet Sống cho người nghẻo   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Học sống khiêm nhượng   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Khiêm nhượng phục vụ    Lm. Đaminh Lâm Quang Khánh
bullet Nước trời dànha cho kẻ khiêm nhượng   Catholic.org.tw
bullet Người sau hết sẽ nên trước hết   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chỗ rốt hết    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật XXII thường niên C    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XXII thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Khiêm hạ theo gương Chúa Giêsu   LM ĐAN VINH - HHTM
 
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Vào khung cửa hẹp    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hãy cố gắng qua cửa hẹp    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Hãy vào qua cửa hẹp   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Không nên thánh thì uổng lắm   PM. CAO HUY HOÀNG
bullet Hãy vào cửa hẹp   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Tàu kéo hay thuyền buồm   Cha Mark Link, S.J.
bullet Hãy tự xét mình    Suy niệm của JKN
bullet Cửa nào Chúa đã đi qua    Sợi Chỉ Đỏ’
bullet Dụ ngôn cửa hẹp   Fiches Dominicales
bullet Cánh cửa mở rộng   Chú giải của Noel Quesson
bullet Còn tính thời sự    Hugues Cousin
bullet Coi chừng kêo bị loại   William Barclay
bullet Đau khổ góp phần rèn luyện   McCarthy 
bullet Hoán cải để vào vương quốc    McCarthy 
bullet Trước cửa thiên đàng    Niềm Vui Chia Sẻ’
bullet Hãy đi xuyên qua cửa hẹp   Charles E. Miller
bullet Hy vọng cầu nguyện    Achille Degeest
bullet Cứu rồi   Sưu tầm
bullet Cửa hẹp   Sưu tầm
bullet Thiên Chúa của mọi dân tộc   Sưu tầm
bullet Cửa hẹp   Sưu tầm
bullet Khung cửa hẹp   Sưu tầm
bullet Gắng sức   Sưu tầm
bullet Cửa hẹp   Sưu tầm
bullet Cửa hẹp   Sưu tầm
bullet Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp   Sưu tầm
bullet Phấn đấu qua cửa hẹp     Catholic.org.tw
bullet Vào cửa hẹp    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật XXI thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XXI thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Ánh sáng và bóng tối   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sự quấy rồi cần thiết   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Ngọn lửa tình yêu   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Sống tinh thức   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Phải chi lửa ấy đã bùng lên   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Bình an chỉ có khi sự thật lên ngôi    Jos.Vinc. Ngọc Biển
bullet Lửa cháy sự thật tỏ bày    Lm Nguyễn Văn Nghĩa
bullet Sứ mệnh   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Hãy cương quyết ...  Ðức cố GM Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
bullet Ngọn lửa tình yêu    Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
bullet Cuộc chiến triền miên    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Sẵn sàng chấp nhận   Suy niệm của JKN
bullet Lửa tình yêu   Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Chạy đua   McCarthy
bullet Lửa trên mặt đật   McCarthy
bullet Lửa    Sưu tầm
bullet Ai ở gân ta....   Sưu tầm
bullet Phong trào Thánh Thần....   Sưu tầm
bullet Lửa trên mặt đất   Sưu tầm
bullet Phải chi lửa ấy bùng lên   Sưu tầm
bullet Người giữ ngọn lửa   Sưu tầm
bullet Đem gươm giáo tới   Sưu tầm
bullet Ngọn lửa tình yêu   Sưu tầm
bullet Lửa   Sưu tầm
bullet Phân rẽ   Sưu tầm
bullet Dấu chỉ   Sưu tầm
bullet Ném lửa       Sưu tầm
bullet Lửa yêu thương, lửa hòa bình   Lm. Đaminh Lâm Quang Khánh
bullet Chúa Giêsu đem lửa tình yêu....   Catholic.org.tw 
bullet Ngọn lửa yêu thương   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật XX thường niên C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XX thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Góp phần làm bùng cháy...   LM ĐAN VINH - HHTM
 
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Quản lý trung tín và khôn ngoan   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Tỉnh thức trong đêm tối    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Hãy tỉnh thức và sẵn sàng   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tỉnh thức và sẵn sàng     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải,CMC
bullet Tỉnh thức và đón Chúa đến  LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Sống tỉnh thức   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Nỗi nhớ    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Người ở phòng số 40    Cha Mark Link, S.J.
bullet Tỉnh thức để sẵn sàng đón Chúa    Lm FX Vũ Phan Long, ofm
bullet Linh đạo lữ hành   Lm FX Vũ Phan Long, ofm
bullet Cầu nguyện bằng hành động   Suy niệm của JKN
bullet Những người có trách nhiệm siêu nhiên    Achille Degeest
bullet Một dân tộc tỉnh thức    Fiches Dominicales
bullet Tỉnh thức    R. Gutzwiller
bullet Chủ đề về trách nhiệm    Chú giải của Noel Quesson
bullet Những dụ ngôn về tỉnh thức   Hugues Cousin
bullet Hãy sẵn sàng     William Barclay
bullet Hành trình trong đức tin   Mc Carthy
bullet Những đầy tớ tỉnh thức    McCarthy
bullet Sẵn sàng chờ đợi Chúa đến   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Đừng sợ hỡi đàn chiên bé nhỏ   Charles E. Miller
bullet Cho đi   Sưu tầm
bullet Chủ về   Sưu tầm
bullet Phải luôn sẵn sàng   Sưu tầm
bullet Ngày mai không bao giờ đến   Sưu tầm
bullet Tỉnh thức   Sưu tầm
bullet Đón chờ Chúa Giêsu trở lại    Lm. Đaminh Lâm Quang Khánh
bullet Tỉnh thức chu toàn bổn phận   Catholic.org.tw
bullet Chúa nhật XIX thường niên C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XIX thường niên C  Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Nâng cao chất lượng cuộc sống   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Những gì ngươi sắm sẵn đó...   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Cách dùng của cải đời này    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tích trữ kho tàng trên trời   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Khi đồng tiền lên ngôi    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Gia tài   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Làm giàu    Phêrô Trần Đình Phan Tiến
bullet Làm chủ của cải   Nữ Tỳ Thánh Thể
bullet Coi chừng lầm lẫn   Lm. Raphael Xuân Nguyên
bullet Làm giàu chỉ với một xu    Lm. Raphael Xuân Nguyên
bullet Cuộc gặp gỡ    Cha Mark Link, S.J.
bullet Chỉ cần một đời sống tâm linh   Suy niệm của JKN
bullet Mức độ của đời sống như là  ... Lm Vũ Phan Long
bullet Lòng ham hố của cải    R. Gutzwiller
bullet Giàu có trước mặt Thiên Chúa   Noel Quesson
bullet Thái độ đối với của cải đời này    Hugues Cousin
bullet Nơi để của cải vật chất    William Barclay
bullet Bao nhiêu mới đủ   McCarthy
bullet Cần phải hành động   Charles E. Miller
bullet Tiền bạc và giàu sang   Sưu tầm
bullet Những kho lớn hơn   Sưu tầm
bullet Làm giàu vì biết chia sẻ   Sưu tầm
bullet Hạnh phúc không nơi tiền của   Sưu tầm
bullet Đồ dại   Sưu tầm
bullet Nghệ thuật làm giàu   Sưu tầm
bullet Nguy hại của việc tham lam   Sưu tầm
bullet Nghèo   Sưu tầm
bullet Kho tàng   Sưu tầm
bullet Khờ dại   Sưu tầm
bullet Của cải đời này   Sưu tầm
bullet Tích lũy kho tàng trên trời   Lm. Đaminh Lâm Quang Khánh
bullet Gia sản nước trời   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa  nhật 18 thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật 18 thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Lạy Cha chúng con   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Cầu xin    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Cầu nguyện cùng Cha trên trời   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Biến ước mơ thành hiện thực   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Lời kinh tuyệt vời   Thiên Phúc
bullet Chúa Nhật XVII thường niên C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật XVII thường niên C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Cầu nguyện   Sưu tầm
bullet Lời kinh của Chúa  ,..  Chú giải của Lm Vũ Phan Long
bullet Lời cầu nguyện .... con thảo   Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Lạy Cha chúng con    R. Gutzwiller
bullet Thần khí của Người    Chú giải của Noel Quesson
bullet Giáo huấn và cầu nguyện     Hugues Cousin
bullet Cầu xin hay cầu nguyện    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Lạy Cha "Abba"   Suy niệm của Charles E. Miller
bullet Thờ phụng là nhìn nhận sự thật    Achille Degeest
bullet Kinh Lạy Cha    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Cầu nguyện theo kinh Lạy Cha   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Cầu nguyện   Sưu tầm
bullet Ban Thánh Thần   Sưu tầm
bullet Hãy xin thì sẽ được   Sưu tầm
bullet Cầu nguyện   Sưu tầm
bullet Lời kinh tuyệt vời   Sưu tầm
bullet Kinh lạy Cha   Sưu tầm
bullet Lạy Cha   Sưu tầm
bullet Sống nương tựa nhau   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chúa Giêsu dạy cầu nguyện    Catholic.org.tw
bullet Tích trữ kho tàng trên trời   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
 
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Phục vụ trong trật tự    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Rước Chúa vào nhà   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Maria đã làm phần tốt nhất    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Hai cách đón tiếp   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải,CMC
bullet Cầu nguyện và hành động   Suy niệm của JKN
bullet Người khách muốn gì ?    Lm Vũ Phan Long
bullet Như một lời đáp lại     Fiches Dominicales
bullet Maria đã chọn phần tốt hơn    Lm.Duy Sinh.
bullet Matta và Maria    R. Gutzwiller
bullet Đã chọn phần tốt nhất    Noel Quesson
bullet Sẽ không bị lấy đi   Hugues Cousin
bullet Cho và nhận    McCarthy
bullet Mời Chúa vào nhà   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Một sự hiện diện thiết yếu    Achille Degeest
bullet Chỉ có một điều cần    Sưu tầm
bullet Phần tốt nhất    Sưu tầm
bullet Sự công bằng    Sưu tầm
bullet Martha và Maria    Sưu tầm
bullet Chỉ có một việc cần mà thôi    Sưu tầm
bullet Một sự cần thiết    Sưu tầm
bullet Điểm dừng    Sưu tầm
bullet Chọn phần tốt nhất    Sưu tầm
bullet Việc cần     Sưu tầm
bullet Lắng nghe    Sưu tầm
bullet Maria đã chọn phần tốt nhất    Sưu tầm
bullet Chúa nhật XVI thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Quân bình cuộc sống giữa...LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Lắng nghe và phục vụ Chúa   Catholic.org.tw.
 
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Nhớ mang theo trái tim    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Luất trong lòng người Samaria ...   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Tình yêu không biên giới    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Ai là người thân cận của tôi    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Hãy đi vào làm như vậy   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải,CMC
bullet Trở nên người thân cận   Fiches Dominicales
bullet Cử chỉ đầy yêu thương    Suy niệm của JKN
bullet Yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân    Lm. Vũ Thái Hoà
bullet Một lệnh truyền khó xử    Achille Degeest
bullet Giới luật yêu thương    R. Gutzwiller
bullet Người Samaria tốt lành    R. Gutzwiller
bullet Ai là người Samaria tốt nhất   Charles E. Mille
bullet Người Samaria nhân hậu   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Ông hoàng hạnh phúc    Lm Jos. Tạ Duy Tuyền
bullet Phục vụ nâng cao giá trì.....Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Hãy đi và làm như vậy     Manna
bullet Ai là người thân cận    MANNA
bullet Ai là anh em của tôi    Verita
bullet Hãy yêu thương thì sẽ được sống   André Sève
bullet Yêu rồi làm   Thiên Phúc
bullet Tội thờ ơ    Sưu tầm
bullet Yêu người    Sưu tầm
bullet Tình yêu và hạnh phúc    Sưu tầm
bullet Người Samaria nhân từ    Sưu tầm
bullet Yêu thương    Sưu tầm
bullet Yêu người thân cận    Hugues Cousin
bullet Tôi đã để đi qua   Lm. Mark Link, S.J.
bullet Chính là kẻ đã thực thi    Noel Quesson
bullet Hãy về và làm như vậy    Jos.Vinc. Ngọc Biển
bullet Món nợ yêu thương    TRẦM THIÊN THU
bullet Ai là người thân cận    LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Mọi người đều là anh em    Lm. Đaminh Lâm Quang Khánh
bullet Chúa nhật XV thường niên - C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XV thường niên - C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Ai là anh em tôi    Catholic.org.tw
 
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chúa sai tôi đi    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Loan tin bình an và hạnh phúc   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Ra đi rao giảng tin mừng    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chúa sai tôi đi    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Loan báo tin mừng trong thế giới...   Lm Dan Vinh
bullet Sứ mạng của người môn đệ   Lm Jos.Vinc. Ngọc Biển
bullet Giáo dân truyền giáo    Lm PM. Cao Huy Hoàng
bullet Loan báo tin mừng trước    Suy niệm của JKN
bullet Người môn đệ chân chính   Suy niệm của Lm Bùi Quang Tuấn
bullet Hiện diện vì thập giá    ...   Lm. Phạm thanh Liêm
bullet Tham dự vào thiên quốc    Chú giải của Noel Quesson
bullet Tiếp nhận Ngài    Suy niệm của R. Gutzwiller
bullet Thi hành ý Ngài    Chú giải của William Barclay
bullet Sai 72 môn đệ đi rao giảng   McCarthy
bullet Hãy đi rao giảng    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Ai là công dân mùa gặt của Chúa   Charles E. Miller
bullet Thiên Chúa cần đến những con người   A. Degeest
bullet Niềm vui đích thực    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải,CMC
bullet Vào nhà, vào thành phố    Sưu tầm
bullet Anh em hãy ra đi    Sưu tầm
bullet Truyền giáo     Sưu tầm
bullet Mênh mông đồng lúa    Sưu tầm
bullet Bình an đích thực     Sưu tầm
bullet Người rao giảng    Sưu tầm
bullet Người môn đệ    Sưu tầm
bullet Tử tế    Sưu tầm
bullet Sứ giả    Sưu tầm
bullet Làm chứng     Sưu tầm
bullet Phúc âm hóa bản thân ....   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Luôn sẵn sàng hợp tác...Lm. Đaminh Lâm Quang Khánh
bullet Chúa Giêsu sai 72 môn đệ....Catholic.org.tw
bullet Sứ giả bình an   M. Vĩnh Hằng
bullet Giáo dân truyền giáo....   Lm. Thái Nguyên
bullet Chúa nhật 14 thường niên năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật 14 thường niên năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - Năm C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Không quay đầu lại    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chọn lựa dứt khoát     Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Dấn thân theo Đức Kitô   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Hãy đứng vững    Chú giải của Noel Quesson
bullet Nhứng yêu sách của Chúa Giêsu   Hugues Cousin
bullet Đức Kitô mẫu gương và  ...   Lm Phạm Thanh Liêm
bullet Lên đường với Ngài    R. Gutzwiller
bullet Không nhìn trở lại    McCarthy
bullet Hai biển hồ    Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Dành ưu tiên cho Thiên Chúa    Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Con muốn đi theo Ngài    André Sève
bullet Ơn gọi sống theo Chúa    Veritas
bullet Chiếc bị    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Phát quang lộ trình lên thiên đàng   Charles E. Miller
bullet Nhìn lại phía sau nhưng  ...   Achille Degeest
bullet Nhất quyết tiến lên   Manna
bullet Trước đã   MANNA
bullet Đời là những lựa chọn   THIÊN PHÚC
bullet Dứt khoát     Sưu tầm
bullet Điều kiện căn bản để theo Chúa     Sưu tầm
bullet Lên Giêrusalem    Sưu tầm
bullet Theo Chúa    Sưu tầm
bullet Theo Chúa    Sưu tầm
bullet Hãy theo Chúa    Sưu tầm
bullet Bí quyết theo Chúa     Sưu tầm
bullet Sứ mạng tối thượng và khẩn cấp    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Ba điều ước của Alexandre   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Mối bận tâm duy nhất   PM. Cao Huy Hoàng,
bullet Tinh thần của môn đệ Chúa Giêsu   Catholic.org.tw
bullet Học trò của Chúa   M. Vinh Hạnh
bullet Sống đơn giản    Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Sống thanh thoát để hạnh phúc   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Dứt khoát chọn làm môn đệ Chúa  LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Chúa nhật XIII thương niên - năm C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XIII thương niên - năm C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Điều kiện theo Chúa   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải,CMC
 
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ
 
bullet Thánh lễ trong nhà thờ ...ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Lương thực cho loài người    Lm Carolo Hồ Bac Xái
bullet Các con hãy cho họ ăn   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Mình Máu Chúa   Veritas
bullet Ngài cầm bánh bẻ ra   MANNA
bullet Và trao cho môn đệ    R.Veritas
bullet Chía bánh cho nhau    Suy niệm của Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Chạnh lòng thương   Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
bullet Để tưởng nhớ Thầy   Manna
bullet Loại bánh con người khao khát  Achille Degeest
bullet Từ bàn tiệc của Chúa ...   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Lương thực hằng ngày   McCarthy
bullet Cần sự hiệp thông huynh đệ....LM ĐAN VINH-HHTM
bullet Nạn đói là sự hiệp thông    JKN
bullet Là của ăn    JKN
bullet Mình Máu Chúa Kitô    Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Anh em hãy cho họ ăn     Sưu tầm
bullet Hóa bánh ra nhiều hay bẻ bánh    Hugues Cousin
bullet Ai nấy được ăn no nê   Chú giải của Noel Quesson
bullet Hồng ân Thánh Thể    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Thái độ sống      Sưu tầm
bullet Bàn tiệc huynh đệ     Sưu tầm
bullet Tham dự thánh lễ    Sưu tầm
bullet Thánh lễ    Sưu tầm
bullet Chúa Giêsu là niềm mong đợi...    Sưu tầm
bullet Thánh Thể     Sưu tầm
bullet Bí tích Thánh Thể    Sưu tầm
bullet Lương thực Kitô hữu    Sưu tầm
bullet Làm lễ    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Thánh Thể quà tặng tình yêu   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Bí tích tình yêu   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Mình Máu Chúa Kitô   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Mình Máu Chúa Kitô   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - LỄ CHÚA BA NGÔI
 
bullet Mầu nhiệm tình yêu    ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Vai trò Ba ngôi Thiên Chúa  ...  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Tin nhận mầu nhiệm cao cả    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Toàn bộ sự thật    MANNA
bullet Mọi sự của Cha là của Thầy    MANNA
bullet Xây dựng gai đình tín hữu theo...   Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Ba ngôi huyền nhiệm tình yêu    Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
bullet Thiên Chúa san sẻ với chúng ta   Achille Degeest
bullet Tình yêu hiệp nhất    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Nhìn thấy Thiên Chúa    McCarthy
bullet Thiên Chúa Ba Ngôi    Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Yêu thương hợp tác   Suy niệm của JKN
bullet Mọi sự Chúa Cha có đều là ....    Noel Quesson
bullet Mối liên hệ yêu thương    Fiches Dominicales
bullet Thần khí sự thật     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Sống yêu thương hiệp nhất theo...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hai giờ trong mưa     Cha Mark Link S.J.
bullet Tình Chúa Ba Ngôi    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Sống hiệp thông và chia sẻ...   LM ĐAN VINH-HHTM
bullet Chúa Ba Ngôi    Sưu tầm
bullet Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời ta    Sưu tầm
bullet Mầu nhiệm đức tin    Sưu tầm
bullet Chúa Ba Ngôi    Sưu tầm
bullet Màu nhiệm    Sưu tầm
bullet Thiên Chúa Ba Ngôi    Sưu tầm
bullet Sống đời sống Thiên Chúa
bullet Mầu nhiệm Ba Ngôi    JM. Lam Thy ĐVD
bullet Tình yêu luôn là hy sinh    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Kính mừng một Chúa Ba Ngôi   Catholic.org.tw
bullet Mầu nhiệm cao cả   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Lễ Chúa Ba Ngôi   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lễ Chúa Ba Ngôi   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - Năm C
 
bullet Đấng đổi mới    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Thánh Thần là nguyên lý hợp nhất  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Vai trò Chúa Thánh Thần    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chúa hiện đến    Chú giải mục vụ của Alain Marchabour
bullet Sống và thực hành yêu thương   JKN
bullet Thánh Thần tình yêu    Lm Phạm Thanh Liêm
bullet Vai trò của thần khí   McCarthy
bullet Thần khí đổi mới    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Chân lý đòi hỏi rất nhiều    Achille Degeest
bullet Chúa Thánh Thần, Đấng bảo trợ giáo hội  Lm Tạ Duy Tuyền
bullet Bình an cho các con    R. Veritas
bullet Chúa Thánh Thần hiện xuống   R. Veritas
bullet Người thổi hơi vào các ông    Manna
bullet Nói được các thứ tiếng    Manna
bullet Chúa Thánh Thần    Sưu tầm
bullet Ngọn gió    Sưu tầm
bullet Tác động Chúa Thánh Thần    Sưu tầm
bullet Lãng quên     Sưu tầm
bullet Đổi mới    Sưu tầm
bullet Người trồng cây sồi  Cha Mark Link, S.J.
bullet Cống hiến tình yêu vô biên   Noel Quesson
bullet Hiện tại hóa sự hiện diện    Fiches Dominicales
bullet Mạch nước tuôn trào   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Thánh linh nối kết trời đất   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Bí tích tình yêu   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa Thánh Thần hiện xuống  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Thánh Thần hiện xuống   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI - Năm C
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Niềm hy vọng nước trời  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chuyển sang một giai đoạn mới  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Các con là chứng nhân    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Rao giảng việc sám hối   PM. CAO HUY HOÀNG
bullet Chuyến đi về trời    Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chính anh em là chứng nhân    Fiches Dominicales
bullet Người rời khỏi các ông   Chú giải của Noel Quesson
bullet Chứng nhân nước trời    Lm. Bùi Quang Tuấn
bullet Chúa lên trời    Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Vinh quang Ngài đã tỏ hiện    R. Gutzwiller
bullet Thời kỳ Giáo hội    Flor McCarthy
bullet Hãy mang Chúa đến cho nhân trần   Lm Jos. Tạ Duy Tuyền
bullet Chúa tin tưởng chúng ta   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hướng về thượng giới    Lm Ignatio Trần Ngà
bullet Không giải thích được    Achille Degeest
bullet Ra khơi   R. Veritas
bullet Chúa Giêsu lên trời   R. Veritas
bullet Sống chứng nhân    Thiên Phúc
bullet Sức mạnh từ trời cao   Manna
bullet Mừng Chúa lên trời   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Bàn tay Chúa    Sưu tầm
bullet Chúa lên trời     Sưu tầm
bullet Chúa lên trời    Sưu tầm
bullet Chứng nhân    Sưu tầm
bullet Chúa lên trời    Sưu tầm
bullet Lên trời    Sưu tầm
bullet Chứng nhân    Sưu tầm
bullet Nước trời    Sưu tầm
bullet Chúa lên trời sai chúng ta....Catholic.org.tw
 
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - Năm C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Trong và ngoài tình yêu    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Đấng phù trợ, bình an, yêu thương   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Chúa Giêsu vẫn hiện diện   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Bé Marion và con bướm   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chúa Nhật VI Phục sinh  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật VI Phục sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Bình an của Chúa    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Mọi điều Thầy đã nói     Suy niệm của Lm. Thu Băng
bullet Ánh sáng soi đường    Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Sự hiện diện của Chúa Giêsu  Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Thầy ban cho anh em sự bình an   Fiches Dominicales
bullet Thánh Thần sẽ nhắc nhở các con   nhóm Nha Trang
bullet Bình an cho anh em    Noel Quesson
bullet Hòa bình, hồng ân của Thiên Chúa   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Ân huệ Chúa không quan niệm được  Achille Degeest
bullet Vượt qua cợn khủng hoảng đức tin   LM ĐAN VINH
bullet Trò chơi hòa bình    Sưu tầm
bullet Đến và trở lại    Sưu tầm
bullet Ơn bình an    Sưu tầm
bullet Tuân giữ lời Chúa    Sưu tầm
bullet Bình an    Sưu tầm
bullet Lo âu    Sưu tầm
bullet Bình an    Sưu tầm
bullet Bình an    Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Sống đạo chân tình    Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Sống lại bình an    Catholic.org.tw
bullet Xây đền thờ cho Chúa Ba Ngôi   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
 
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - Năm C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Yêu người như Chúa   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Giới luật yêu thương    Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Giới luật yêu thương    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Xin hiệp nhất chúng con   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Mối tình tuyệt với của Linda va Peter Mark Link S.J.
bullet Để nhận ra người môn đệ    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Yêu như Thầy    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật V Phục sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật V phục sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Điều răn mới     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Như Thầy đã yêu thương    Fiches Dominicales
bullet Điều răn mới    Fiches Dominicales
bullet Mọi người sẽ nhận biết anh em   Noel Quesson
bullet Dấu chứng thực sự    Suy Niệm của JKN
bullet Giới răn yêu thương    Flor McCarthy
bullet Ai yêu thương đều là Kitô hữu    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Trời mới đất mới    Lm. Jos. Phạm Thanh Liêm
bullet Ai là gương mẫu của chúng ta   Achille Degeest
bullet Giới răn yêu thương    Sưu tầm
bullet Giới răn yêu thương    R. Veritas
bullet Như Thầy đã yêu    Thiên Phúc
bullet Điều răn mới    Manna
bullet Yêu thương anh em   Sưu tầm
bullet Yêu thương   Sưu tầm
bullet Giới luật yêu thương   Sưu tầm
bullet Yêu thượng   Sưu tầm
bullet Yêu thương   Sưu tầm
bullet Yêu thương   Sưu tầm
bullet Tình thương    Sưu tầm
bullet Yêu thương   Sưu tầm
bullet Tình yêu đổi mới mọi sự   PM. Cao Huy Hoàng,
bullet Yêu thương nhau    Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Dấu chỉ môn đệ Đức Giêsu...LM ĐAN VINH
bullet Điều mới lạ     TRẦM THIÊN THU
bullet Chúa sống lại được tôn vinh   Catholic.org.tw
 
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - Năm C
 
bullet Chúa sống lại làm mục tử    Catholic.org.tw
bullet Chúa chiên lành    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Mục tử nhân lành    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Vị mục tử nhân lành    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tôi và Chúa Cha là một     Chú giải của Noel Quesson
bullet Ơn gọi     Chú giải của Noel Quesson
bullet Chúng tôi theo    Manna
bullet Chúa chiên lành   McCarthy
bullet Con chiên của Chúa Giêsu    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hòa hợp tiền định   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Người chết vì yêu    Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
bullet Để khỏi bị diệt vong   Lm Ignatio Trần Ngà
bullet Người mục tử    Lm. Jos. Hoàng Kim Toan
bullet Vị chủ chăn nhân lành    R. Veritas
bullet Đồng cỏ xanh, dòng suối mát    Thiên Phúc
bullet Chúa chiên lành   Sưu tầm
bullet Mục tử   Sưu tầm
bullet Chiên ta thì nghe tiếng ta   Sưu tầm
bullet Người mục tử   Sưu tầm
bullet Nghe ta   Sưu tầm
bullet Đàn chiên   Sưu tầm
bullet Theo Chúa   Sưu tầm
bullet Ta là Đấng chăn chiên lành   Fiches Dominicales
bullet Chúa Giêsu ban sự sống đơi đời   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Chuyện tình   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Đâu là mục tử đích thật    LM ĐAN VINH
bullet Tôi biết chiên của tôi....    Jos.Vinc. Ngọc Biển
bullet Chúa chiên lành   JM. Lam Thy ĐVD.
bullet Phục vụ, ơn gọi của mục tử   Dã Quỳ
bullet Ơn gọi trong lòng giáo hội    Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long
bullet Mục tử nhân lành    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật IV phục sinh C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật IV phục sinh C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Khao khát sống đời đời   Lm.Jos Tạ duy Tuyền
 
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - Năm C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Mầu nhiệm Giáo hội   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu đứng trên bãi biển   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Hãy chăn dắt chiên của Thầy   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Đức Giêsu phục sinh vẫn hiện diện    Fiches Dominicales
bullet Hãy theo Thầy    Chú giải của Noel Quesson
bullet Chúa phục sinh để ý đến các tông đồ   Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Thiên Chúa không bỏ rơi con người   McCarthy
bullet Bảo đảm cho sự chân truyền    Achille Degeest
bullet Bữa ăn trên bờ biển    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Vận mênh tương lai của Giáo hội    R. Veritas
bullet Chúa hiện ra gần biển Tibêria   R. Veritas
bullet Chúa đó    MANNA
bullet Thủ lãnh Giáo hội     Thiên Phúc
bullet Mẻ lưới   Sưu tầm
bullet Mẻ cá   Sưu tầm
bullet Hãy tin vào tình thương của Chúa   Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Có Chúa nâng đỡ   Sưu tầm
bullet Hiện ra   Sưu tầm
bullet Sống lại   Sưu tầm
bullet Chúa hiện ra    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Tình mẹ trong tim Chúa Giêsu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Khách sạn "Hanoi Hilton"   Cha Mark Link, S.J.
bullet Yêu mến Chúa   Cha Mark Link, S.J.
bullet Cùng ngư phủ Phêrô ra khơi    AM Trần Bình An
bullet Hãy theo Thầy    FX Đỗ Công Minh
bullet Trước khi truyền giáo phải biết yêu    Jos.Vinc. Ngọc Biển
bullet Cảm thông với nhau   Jos.Vinc. Ngọc Biển
bullet Chúa sông lại sai đi lưới người   Catholic.org.tw
bullet Lòng mến, điều kiện để được tha....   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Chúa nhật III phục sinh  - năm C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật III phục sinh - năm C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thủ lãnh Phêrô    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - Năm C
 
bullet Gặp gỡ Đức Kitô phục sinh   ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Các môn đệ vui mừng vì ...    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xá
bullet Phúc cho ai không thấy mà tin   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Nỗi oan Tôma     ĐGM. Giuse Vũ Duy Thống
bullet Tôma và con mắt thứ ba    Lm. Trần Ngà
bullet Lạy Chúa là Thiên Chúa của con   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Tôma đa nghi   Flor McCarthy
bullet Tần số tình yêu   Thiên Phúc
bullet Đức tin là một sự tăng trưởng   Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Dấu chỉ phục sinh   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Vui mừng vì thấy Chúa   MANNA
bullet Như Cha đã sai Thầy    Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Tôma và con mắt thứ ba     Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Phúc thay những kẻ thân thiết    Achille Degeest
bullet Một nền tảng cho niềm tin    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Lạy Chúa con lạy Thiên Chúa của con   Cha Mark Link, S.J.
bullet Chúa nhật II phục sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật II phục sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Dung mạo lòng thương xót Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Cần truyền đạt đức tin với...LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Tôma   Sưu tầm
bullet Từ sợ hãi đến niềm tin   Sưu tầm
bullet Tôma   Sưu tầm
bullet Khoa học và đức tin    Sưu tầm
bullet Niềm tin   Sưu tầm
bullet Lòng thương xót   Sưu tầm
bullet Tin   Sưu tầm
bullet Mọi sự đều có thể    Sưu tầm
bullet Đức tin   Sưu tầm
bullet Lỡ hẹn    Sưu tầm
bullet Lỡ hẹn   Sưu tầm
bullet Tin   Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH - Năm C
 
bullet Ánh sáng và bóng tối ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Rao truyền ơn phục sinh   ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa đã sống lại rồi   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Chúa đã sống lại thật   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Con ngươi hơn loài vật   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chúa Giêsu phải từ cõi chết sống lại   Yvon Daigneault
bullet Kỷ nguyên cứu rỗi   Thiên Phúc
bullet Tình yếu dẫn đến đữc tin   Radio Veritas Asia
bullet Chúa đã sống lại   Radio Veritas Asia
bullet Sự nhầm lẫn    Lm Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Người đã chỗi dậy   Manna
bullet Ông đã thấy và đã tin   Manna
bullet Đức Kitô phục sinh   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Tin vào Đức Kitô phục sinh   Achille Degeest
bullet Niềm tin vào Đức Kittô phục sinh  Achille Degeest
bullet Ngôi mộ trống  JKN
bullet Chúa Giêsu phải chỗi dậy   Noel Quesson
bullet Ngôi mộ mở tung và trống rỗng   Fiches Dominicales
bullet Sự biến đổi kỳ diệu   Cha Mark Link, S.J.
bullet Chúa nhật Phục sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật Phục sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tin mừng phục sinh   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Marathon   Sưu tầm
bullet Niềm tin   Sưu tầm
bullet Đức Kitô sống lại   Sưu tầm
bullet Mạt trời hé mọc      Sưu tầm
bullet Ngôi mộ trống    Sưu tầm
bullet Phục sinh   Sưu tầm
bullet Mầu nhiệm   Sưu tầm
bullet Niềm vui phục sinh   Sưu tầm
bullet Phục sinh   Sưu tầm
 
THỨ BẢY TUẦN THÁNH  - Năm C
 
bullet Nghi thức thứ bảy tuần thánh
bullet Niềm vui phục sinh   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Đêm thứ bảy tuần thánh   Lm Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Tháp nhập vào thân mình Chúa Giêsu Lm Inhaxiô Trần Ngà
 
THỨ SÁU TUẦN THÁNH  - Năm C
 
bullet Nghi thức thứ sáu tuần thánh
bullet Bảy di ngôn trên thập giá    Lm Giuse Nguyễn Hữu An-
bullet Biệt ly    TRẦM THIÊN THU
bullet Bi kịch thập giá   Sưu tầm
bullet Chén đắng    Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Ngôi Hai Thiên Chúa có cần phải chết?  Lm Inhaxiô Trần Ngà
bullet Các sự kiện của việc đónh đinh    Vũ Văn An
 
THỨ NĂM TUẦN THÁNH  - Năm C
 
bullet Lịch sử - ý nghĩa việc rửa chân Trần Mạnh Trác, VCN 21.03.2016
bullet Suy niệm thứ năm tuần thánh  Sưu tầm tổng hợp
bullet Nghi thức thứ năm tuần thánh
bullet Yêu thương và phục vụ   TRẦM THIÊN THU
bullet Giải nghĩa yêu    Lm Inhaxiô Trần Ngà
bullet Linh mục sống cho người nghèo   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Thứ năm tuần thánh   Lm. Carolô Hồ Bạc Xái
bullet Canh thức với Chúa Giêsu 
bullet Giờ thánh thứ năm tuần thánh   Ban Giáo Lý và PVGP Đà Lạt
bullet Hãy canh thức với thầy   Giuse Vũ An Tôn op
 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ  - Năm C
 
bullet Theo Chúa Giêsu chịu thương khó   Catholic.org.tw
bullet Tình yêu đáp lại hận thù   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thập giá và vinh quang   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Thông cảm với Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Con người tham sống sợ chết   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Cuộc khổ nạn Chúa Giêsu...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Ba nỗi đau khổ     Cha Mark Link, S.J
bullet Chúa Giêsu đối diện cái chết    Lm Phạm Thanh Liêm
bullet Bài thương khó Đức Giêsu Kitô    Fiches Dominicales
bullet Đường lên Calvê    R. Gutzwiller
bullet Làm chứng cho Đức Kitô   Mc Carthy
bullet Chiến thắng của tình yêu    McCarthy
bullet Rước lá   Sưu tầm
bullet Tính chất hiện tại của bí tích Thánh Thể   Achille Degeest
bullet Con lừa   Sưu tầm
bullet Chúa tụng Đức Vua