CHÚA NHẬT CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 
bullet Các Thánh Tử Đạo Việt nam
bullet Con đường hạt lúa   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chứng nhân tình yêu   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sống chứng nhân tình yêu  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hy sinh mạng sống đến ....   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Tham dự vào hy tế của...   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Không thuộc về thế gian     MANNA
bullet Dũng cảm làm chứng cho Chúa    LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Người chứng thứ nhất    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Anh em làm chứng cho Thầy   MANNA
bullet Những người khôn ngoan    Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Để làm chứng cho vua quan    MANNA
bullet Các thánh tử đạo Viêt nam   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Các thánh tử đạo Việt nam   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Làm chứng cho Chúa    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Sống chứng nhân    Sưu tầm
bullet Truyền đạo    Sưu tầm
bullet Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng    Sưu tầm
bullet Tử đạo hay sống đạo    Sưu tầm
bullet Sống đạo và chết vì đạo    Sưu tầm
bullet Tử đạo một chọn lựa ....    Sưu tầm
bullet Các thánh tử đạo Việt nam    Sưu tầm
bullet Chứng nhân    Sưu tầm
bullet Tử đạo    Sưu tầm
bullet Làm chứng    Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT XXXII - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Video - Tin Mừng  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Đồng tiền của bà góa nghèo   Catholic.org.tw
bullet Ánh mắt Thiên Chúa   ĐTGM Ngô quang Kiệt
bullet Tấm gương bà góa   Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Của ít lòng nhiều    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Dâng tất cả   Lm Anthony Việt Toàn
bullet Thói đạo đức giả....   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Nhiều hơn ai hết    Noel Quesson
bullet Chúa Giêsu và thói kinh sư    Jacques Hervieux
bullet Luật tôn giáo sai lầm    William Barclay
bullet Nhiều hơn mọi người    Suy niệm của Noel Quesson
bullet Ca tụng bà góa   Suy niệm của Noel Quesson
bullet Chúa Nhật 32 thường niên - năm B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật 32 thường niên - năm B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lòng quảng đại     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Bỏ vào tất cả    Sưu tầm
bullet Cho    Sưu tầm
bullet Hiến dâng chính bản thân mình    Sưu tầm
bullet Một góa phụ đã chỉ cho chúng ta    Sưu tầm
bullet Những tấm lòng vàng    Sưu tầm
bullet Đồng tền của bà góa    Sưu tầm
bullet Trao ban    Sưu tầm
bullet Trao ban    Sưu tầm
bullet Cho tất cả    Sưu tầm
bullet Nghèo túng     Sưu tầm
bullet Đồng tiền    Sưu tầm
bullet Cho đi    Sưu tầm
bullet Cho mà không mất    Sưu tầm
bullet Kết quả    Sưu tầm
bullet Làm việc nhỏ với một tình yêu lớn  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Của ít lòng nhiều   Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
CHÚA NHẬT XXXI - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Video - Mến Chúa Yêu Người  Lm Aug M. Phan Huy Tặng. CRM
bullet Luật tối thượng  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Điều răn trọng nhất    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Giới răn mến Chúa yêu người    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Với cả tâm trí bạn   Gm. Arthur Tonne
bullet Thể hiện tình yêu đối với...    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Một cuộc tranh cãi hữu nghị    Maurice Brouard
bullet Tôi không biết điều tôi không thể    Charles E. Miller
bullet Chúng ta có hướng về tâm điểm không? Charles E. Miller
bullet Một tình yêu duy nhất    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Giới răn trọng nhất   Noel Quesson
bullet Còn hơn việc dâng lễ vật    Suy niệm của JKN
bullet Mến Chúa yêu người    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa Nhật 31 thường niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật 31 thường niên B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Giới răn trọng nhất   Sưu tầm
bullet Giới răn cao trọng nhất    Jacques Hervieux
bullet Mến Chúa yêu người   Sưu tầm
bullet Mến Chúa yêu người   Sưu tầm
bullet Điều răn đứng đầu   Sưu tầm
bullet Giới luật yêu thương     Sưu tầm
bullet Yêu người   Sưu tầm
bullet Sống như con người   Sưu tầm
bullet Mến Chúa yêu người    Sưu tầm
bullet Hai giới răn    Sưu tầm
bullet Như ta đã yêu thương   Noel Quesson
bullet Lề luật bóp chết con tim   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Đạo yêu thương   PM. Cao Huy Hoàng
 
 
Suy niệm Lễ Các Thánh
 
bullet Video - Lễ Các Thánh   Lm. ĐaMinh M. Lê Ngọc Cẩn CRM
bullet Niềm hy vọng hạnh phúc  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Phúc thay ai hiền lành   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Lễ Các Thánh Nam Nữ  Lm. Nhân Tài
bullet Thánh thiện    Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang
bullet Tôi phải nên thánh    Jos. Vinc. Ngọc Biển
bullet Bài học của sinh tồn   Lm Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chiều rộng của ơn cứu độ   Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Các thánh nam nữ    Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc
bullet Các thánh nam nữ   LM. Giuse Trương Đình Hiền
bullet Các thánh là ai vậy?   Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Hãy nên thánh trong tất cả... Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Chúng ta có nên thánh được không ?  Jos. Vinc. Ngọc Biển
bullet Nên thánh    Sưu tầm
bullet Các Ngài là ai và từ đâu tớ?  Lm Nguyễn Tiến Huân
bullet Thánh thiện   Sưu tầm
bullet Nên thánh   Sưu tầm
bullet Nên thánh   Sưu tầm
bullet Ơn gọi Kitô hữu   Sưu tầm
bullet Các thánh   Sưu tầm
bullet Người không lồ thiêng liêng   Sưu tầm
bullet Niềm hy vọng lớn lao cho mọi người  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Hạnh phúc thay   Sưu tầm
bullet Các thánh và bổn phận nên thánh   Sưu tầm
bullet Các thánh   Sưu tầm
bullet Các thánh   Sưu tầm
bullet Các thánh nam nữ   Sưu tầm
bullet Các thánh   Sưu tầm
bullet Ơn gọi Kitô hữu   Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT XXX - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Video-Chia sẻ Tin mừng  Lm, GiM. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Xin cho con được thấy   Catholic.org.tw
bullet Lời nguyện chung  Sưu tầm
bullet Tới nguồn sự sáng   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa cho người mù được thấy  Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Người mù thành Giêricô   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chúa chữa anh mù Bartimê  ĐGM. Nguyễn Khảm
bullet Đấng cứu thế chữa lành bệnh ...  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Khát khao được sáng   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Tầm nhìn là gì?   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Người mù thành Giêrikô   Jacques Hervieux
bullet Trước cảnh bất công   Suy niệm của JKN
bullet Đức tin của con đã cứu con   Noel Quesson
bullet Cái nhìn tốt   Gm. Arthur Tonne
bullet Mù dắt mù    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Một kẻ tật nguyền    Achille Degeest
bullet Kể cả người mù cũng thấy   Charles E. Miller
bullet Đức tin của anh đã cứu anh   Yvon Daigneault
bullet Xin thương xót tôi   Manna
bullet Chúa nhật XXX thường niên - năm B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XXX thường niên - năm B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Muốn tôi làm gì?  Lm, GiM. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Xin ơn sáng mắt sáng lòng... Lm Đan Vinh - HHTM
bullet Rào cản   Sưu tầm
bullet Người mù   Sưu tầm
bullet Mù lòa   Sưu tầm
bullet Tin tường   Sưu tầm
bullet Mù lòa    Sưu tầm
bullet Lòng tin   Sưu tầm
bullet Sự mù lòa   Sưu tầm
bullet Vất bỏ   Sưu tầm
bullet Câu chuyện   Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT XXIX -  Khánh Nhật Truyền Giáo
 
bullet Video - Chia sẻ tin mừng  Lm, GiM. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Lời nguyện chung    Sưu tầm
bullet Chúa sai tôi đi    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Sứ mạng truyền giáo   ĐTGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
bullet Kitô hữu, chứng nhân truyền giáo  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Tin mừng cho người ngoại biên   ĐGM. Gioan B. Bùi Tuần
bullet Đời sống chứng nhân
bullet Ưu tiên bốn hạng người   Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Truyền giáo bằng chứng tá   Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
bullet Nối bước các thừa sai   Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Chứng nhân trong sự hiệp nhất   Lm.Jos Tạ duy Tuyền
bullet Các con hãy đi    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật truyền giáo   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật truyền giáo   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Loan báo tin mừng trong xã hội...Lm Đan Vinh - HHTM
bullet Phục vụ   Sưu tầm
bullet Đời sống chứng nhân   Sưu tầm
bullet Chứng tá   Sưu tầm
bullet Truyền giáo   Sưu tầm
bullet Xin hãy sai con   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Giáo dân truyền giáo m  M. CAO HUY HOÀNG
bullet Hãy nên chứng nhân của Thầy    Lm Đan Vinh - HHTM
bullet Muốn làm đầu phải hầu thiên hạ   Lm Đan Vinh - HHTM
bullet Tôi tớ của mọi người   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Phục vụ và hiến mạng sống   Noel Quesson
bullet Khiêm nhượng   Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT XXVIII - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Video - Chia sẻ TM Chúa Nhật Lm, GiM. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thánh Vịnh & Đáp- Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Lời nguyện tín hữu  Sưu tầm
bullet Làm sao được sống đời đời   Catholic.org.tw
bullet Khôn ngoan   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Nguy hiểm của tiền bạc của cải    Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Phải biết lựa chọn   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Lấy của cải tạm thời đổi...   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Lời mời gọi theo Chúa   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Được gấp trăm   MANNA
bullet Không thể vào nước trời   Yvon Daigneault
bullet Lướt thắng nghịch cảnh   Charles E. Miller
bullet Ai là kẻ giàu có   Achille Degeest
bullet Lựa chọn kho tàng   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Giàu : tốt hay xấu  Gm. Arthur Tonne
bullet Người giàu khó vào nước Thiên Chúa Noel Quesson
bullet Bước theo Chúa Giêsu   Lm Nguyễn Hữu An
bullet Vì tình yêu chúng ta phải...    Lm Mark Link
bullet Kêu gọi người đàn ông giàu có...Jacques Hervieux
bullet Khó vào nước Chúa    Noel Quesson
bullet Nguy hiểm của sự giàu sang    Fiches Dominicales
bullet Tinh thần siêu thoát là...  Lm Đan Vinh - HHTM
bullet Lấy của cải tạm thời đổi....  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Của cải   Sưu tầm
bullet Giàu    Sưu tầm
bullet Làm nhiều hơn   Sưu tầm
bullet Tiền    Sưu tầm
bullet Dâng hiến   Sưu tầm
bullet Chúa nhìn chàng   Sưu tầm
bullet Chia sẻ tiền của   Sưu tầm
bullet Lòng nhân từ   Sưu tầm
bullet Quan trọng   Sưu tầm
bullet Chúa nhật 28 thường niên - năm B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật 28 thường niên - năm B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Sự sống đời đời   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
CHÚA NHẬT XXVII - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Loài người không được phân ly  Catholic.org.tw
bullet Hôn nhân bất khả thi   Lm. Carolô Hồ Bạc Xái
bullet Chung thủy trong hôn nhân   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Cầu nguyện với nhau ...   Gm. Arthur Tonne
bullet Chúa Giêsu giải thích lề luật ...    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Sứ điệp không tưởng   Suy niệm của Guy Marin
bullet Sự bền vững của hôn nhân   Lm Trần Thanh Sơn
bullet Lập luật và áp dụng luật    Suy niệm của JKN
bullet Họ chỉ là một xương thịt   Fiches Dominicales
bullet Sự gì Thiên Chúa kết hợp   Chú giải của Noel Quesson
bullet Chúa Giêsu và các trẻ em   Jacques Hervieux
bullet Nước trời thuộc về....   William Barclay
bullet Đừng chia cắt những gì.... Suy niệm của Noel Quesson
bullet Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp   Lm. Nguyễn Cao Siêu
bullet Chúa Nhật XXVII thường niên   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật XXVII thường niên   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Bất khả phân ly   Sưu tầm
bullet Một tình yêu giống như...   Sưu tầm
bullet Đừng chia tay với người minh yêu   Sưu tầm
bullet Vợ chồng bất khả phân ly   Sưu tầm
bullet Bền vững    Sưu tầm
bullet Đời đời   Sưu tầm
bullet Trẻ thơ   Sưu tầm
bullet Hôn nhân   Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT XXVI - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Dẫn vào thánh lễ   Catholic.org.tw
bullet Lời Nguyện Chung   Sưu tầm
bullet Quyết liệt dứt khoát với tội lỗi   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Óc bè phái cục bộ    Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Phải tránh gương xấu và dịp tội   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Diệt trừ gương xấu   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hãy biết lựa chọn can đảm...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chặt đứt mọi dính bén    Chiara Lubich
bullet Hãy tránh xa dịp tội   Lm. Vũ Xuân Hạnh
bullet Óc bè phái  JKN
bullet Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đệ  Học Viện Đà Lạt
bullet "Ở nhà" vài lời nhắn nhủ    Fiches Dominicales
bullet Làm cớ   Noel Quesson
bullet Huấn dụ truyền cho cộng đoàn tín hữu   Jacques Hervieux
bullet Một bài học về khoan dung   William Barclay
bullet Là thuận với chúng ta   Noel Quesson
bullet Chặt tay bạn đi   Gm. Arthur Tonne
bullet Tinh thần đại kết    Niềm vui chia sẻ
bullet Mẹ của sự khám phá   Charles E. Miller
bullet Chúa Nhật 26 thường niên B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật 26 thường niên B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Gương xấu dịp tội   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khả
bullet Diệt trừ gương xấu  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Làm cớ sa ngã    Sưu tầm
bullet Tròng cối đá vào cổ   Sưu tầm
bullet Dịp tội   Sưu tầm
bullet Nhân danh   Sưu tầm
bullet Gương mù tội   Sưu tầm
bullet Ghen tức   Sưu tầm
bullet Dịp tội   Sưu tầm
bullet Lời khuyên   Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT XXV - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Dẫn vào Thánh lễ  Catholic.org.tw
bullet Lời nguyện chung   Sưu tầm
bullet Nền văn minh mới   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Người công chính bị bách hại   Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Làm đầy tớ cho mọi người   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Con đường đưa tới vinh quang  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Ai là người lớn nhất   Fiches Dominicales
bullet Sự cao cả của Kitô hữu   Chú giải của Noel Quesson
bullet Khuôn mặt một con trẻ    Jacques Hervieux
bullet Phục vụ tất cả mọi người  Suy niệm của JKN
bullet Muốn là đầu thi phải...   Lm Trần Bình Trọng
bullet Ai muốn là đầu hãy là...  Noel Quesson
bullet Đầy tớ của mọi người   Gm. Arthur Tonne
bullet Người lớn nhất    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Phục vụ cách không ham lợi   Achille Degeest
bullet Hãy nhận biết giá trị    Charles E. Miller
bullet Khiêm tốn thẳm sâu   Jean-Pierre Camerelain
bullet Phục vụ mọi người   Trích trong ‘Manna
bullet Ai là người lớn nhất  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Đấy tớ của mọi người   Sưu tầm
bullet Phục vụ   Sưu tầm
bullet Phục vụ   Sưu tầm
bullet Khiêm tốn   Sưu tầm
bullet Phục vụ   Sưu tầm
bullet Đường lối Chúa   Sưu tầm
bullet Phục vụ   Sưu tầm
bullet Tính ghen ghét   Sưu tầm
bullet Giá trị   Sưu tầm
bullet Chúa Nhật XXV thường niên - năm B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật XXV thường niên - năm B   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
 
CHÚA NHẬT XXIV - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Vác thánh giá theo Chúa   Catholic.org.tw
bullet Tưởng lầm ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Người tôi tớ đau khổ   Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Tin theo Đức Kitô   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Loan báo đầu tiên về cuộc khổ nạn Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạ
bullet Kiên quyết loan báo thập giá  Noel Quesson
bullet Lời tuyên xưng đức tin của Phêrô   Jacques Hervieux
bullet Con đường làm môn đệ Chúa   Sưu tầm
bullet Đau khổ    Sưu tầm
bullet Đối với chúng ta, Chúa Giêsu là ai?    Sưu tầm
bullet Thách đố của niềm tin    Sưu tầm
bullet Bạn nghĩ gì về Đức Kitô    Sưu tầm
bullet Thiên hạ nói Thầy là ai?    Sưu tầm
bullet Khám phá quan trọng  Chú giải của William Barcla
bullet Đức Kitô      Sưu tầm
bullet Đau khổ    Sưu tầm
bullet Đau khổ    Sưu tầm
bullet Đức tin    Sưu tầm
bullet Đức Giêsu     Sưu tầm
bullet Từ bỏ    Sưu tầm
bullet Anh em bảo Thầy là ai?    Sưu tầm
bullet Thầy là Đức Kitô   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật 24 thường niên - năm B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật 24 thường niên - năm B  Lm Giuse Đinh tất Quý
 
 
CHÚA NHẬT XXIII - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Chúa ưu tiên thương giúp ...    Catholic.org.tw
bullet Hãy mở ra   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa cứu chữa những khuyết tật...   Lm. Carôlô Hồ Bạc Xá
bullet Người chữa họ khỏi câm điếc   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Cho người điếc được nghe   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa Giêsu, Đấng cứu độ thần linh  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Hãy mở ra   ĐGM. Nguyễn Khảm
bullet Chữa người câm điếc   Fiches Dominicales
bullet Ephata - Hãy mở ra   Noel Quesson
bullet Mọi việc Chúa làm đều tốt lành   Jacques Hervieux
bullet Cần chữa bệnh câm điếc...   JKN
bullet Hãy mở ra    Noel Quesson
bullet Lắng nghe   Noel Quesson
bullet Ephata - Hãy mở ra   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Chúng ta là những kẻ ...   Achille Degeest
bullet Đức tin là bởi nghe...   Charles E. Miller
bullet Một ngày kia khi vương quốc đến  Yvon Daigneault
bullet Nói được rõ ràng   MANNA
bullet Hãy mở ra  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa Nhật 23 thường niên - năm B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật 23 thường niên - năm b  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Câm và điếc    Sưu tầm
bullet Lắng nghe    Sưu tầm
bullet Câm điếc    Sưu tầm
bullet Câm và điếc    Sưu tầm
bullet Phép lạ    Sưu tầm
bullet Câm điếc    Sưu tầm
bullet Tang vật    Sưu tầm
bullet Tin mừng    Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT XXII - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Thờ Chúa đích thực và ...   Vietcatholic.org.tw
bullet Lề luật và tấm lòng    Lm. Carolô Hồ Bạc Xái
bullet Lề luật và truyền thống   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Từ lòng con người phát xuất ...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Cội nguồn của tội ác   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Giới răn Thiên Chúa và truyền thống... Fiches Dominicales
bullet Tình yêu và tấm lòng    Chú giải của Noel Quesson
bullet Chúa Giêsu và các truyền thống...  Jacques Hervieux
bullet Dấu ấn của tâm    Suy niệm của JKN
bullet Tiến sĩ luật bị tù    Lm. Mark Link
bullet Phải thờ Chúa trong tâm hồn   Noel Quesson
bullet Cái nào quan trọng   Gm. Arthur Tone
bullet Rửa tay hay rửa tâm hồn   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Chưa hết biệt phái    Achille Degeest
bullet Bên trong là những gì đáng kể   Charles E. Miller
bullet Những lời kết án khắt khe   Camille Gagnon
bullet Từ trái tim con người    Manna
bullet Sống đạo hình thức Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Cội nguồn của tội ác  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Tình mến    Sưu tầm
bullet Từ trái tim con người    Sưu tầm
bullet Cõi lòng    Sưu tầm
bullet Bên ngoài    Sưu tầm
bullet Giáp mặt    Sưu tầm
bullet Giả hình    Sưu tầm
bullet Giả hình     Sưu tầm
bullet Bên trong    Sưu tầm
bullet Bài giảng thứ ba mươi hai    Sưu tầm
bullet Chúa Nhật 22 thường niên - B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật 22 thường niên - B  Lm Giuse Đinh tất Quý
 
 
CHÚA NHẬT XXI - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Quyết đi theo Chúa  Vietcatholic org.tw
bullet Hành trình đức tin   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Quyết bước theo Chúa    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chọn lựa đi theo Chúa   Lm Carolô Hồ Bạc Xá
bullet Lời ban sự sống   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Thầy có lời ban sự sống   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Thầy có những lời ban sự sống   Fiches Dominicales
bullet Quyết định của đức tin    Học Viện Đà Lạt
bullet Bánh hằng sống    Chú giải của Noel Quesson
bullet Đức tin và sự từ khước nơi...    Alain Marchabour
bullet Bánh hằng sống   Suy niệm của JKN
bullet Lời Chúa là thần trí và...   Noel Quesson
bullet Hãy làm điều bạn có thể    Gm. Arthur Tone
bullet Trung thành theo Chúa    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Não trạng chúg ta thế nào   Achille Degeest
bullet Lời ban sự sống    MANNA
bullet Một quyết định quan trọng    Charles E. Miller
bullet Vừa vừa thôi chứ    Guy Morin
bullet Theo ai    Sưu tầm
bullet Chọn lựa    Sưu tầm
bullet Dứt khoát theo Chúa    Sưu tầm
bullet Vẫn tin    Sưu tầm
bullet Bánh Thánh Thể    Sưu tầm
bullet Theo Chúa    Sưu tầm
bullet Sống lời Chúa    Sưu tầm
bullet Lời ban sự sống    Sưu tầm
bullet Tự do chọn lựa    Sưu tầm
bullet Tự do    Sưu tầm
bullet Chọn lựa    Sưu tầm
bullet Chúa nhật XXI mùa thường niên - B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhạt XXI mùa thường niên - B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Sống là chọn lựa    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
CHÚA NHẬT XX - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Thịt Máu Chúa Giêsu nuôi....  VietCatholic.org.tw
bullet Thịt Ta là của ăn   ĐTGM. Giuse Ngô quang Kiệt
bullet Bữa tiệc Chúa   Lm Carlô Hồ Bạc Xái
bullet Bữa tiệc Thánh Thể    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thánh Thể là mầu nhiệm    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Hồng ân Thánh Thể    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Máu Thịt Đức Giêsu là ...   JKN
bullet Hy tế Thánh Thể là  ...   Charles E. Miller
bullet Chúa Kitô, lương thực nuôi sống   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Diễn từ về bánh trường sinh   Fiches Dominicales
bullet Bánh hằng sống   Noel Quesson
bullet Thật, tôi bảo thật các ông    Alain Marchabour
bullet Thịt và máu Ngài    William Barclay
bullet Ai ăn Ta sẽ sống nhờ Ta   Noel Quesson
bullet Đức Kitô hiện diện    Sưu tầm
bullet Tôi là bánh     Sưu tầm
bullet Bánh ban sự sống ...    Sưu tầm
bullet Thánh Thể, Hiến tế    Sưu tầm
bullet Bánh hóa nhiều    Sưu tầm
bullet Bánh Thánh Thể    Sưu tầm
bullet Bánh hằng sống    Sưu tầm
bullet Thánh Thể    Sưu tầm
bullet Bánh hằng sống    Sưu tầm
bullet Hiệp nhất    Sưu tầm
bullet Chúa Nhật XX thường niên - B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật XX thường niên - B Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Đón nhận Thánh Thể để ...   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Bánh bởi trời xuống  Lm, Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
CHÚA NHẬT XIX - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống   Catholic.org.tw
bullet Bánh bởi trời   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet ánh trường sinh   Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Bánh hằng sống từ trời xuống   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chúa Giêsu là bánh trường sinh   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet ánh hằng sống    Chú giải của Noel Quesson
bullet Chúa Giêsu là bánh hằng sống   JKN
bullet Ta là Bánh hằng sống    Lm Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Ai được Cha giáo huấn thì...   Suy niệm của Noel Quesson
bullet Sắp hàng lãnh bánh của Chúa   Gm. Arthur Tone
bullet Bánh trường sinh   Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Nói thẳng về một sự thật sống động   Charles E. Miller
bullet Còn hơn manna nữa    Jean Yves Garneau
bullet Không dừng lại, không chấm dứt    Achille Degeest
bullet Bánh trường sinh    MANNA
bullet Bánh trường sinh   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Tôi là bánh trường sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tôi là bánh hằng sống   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Bánh hằng sống     Sưu tầm
bullet Tấm bánh bẻ ra    Sưu tầm
bullet Sắp hàng lãnh bánh    Sưu tầm
bullet Bánh hằng sống    Sưu tầm
bullet Bánh trường sinh    Sưu tầm
bullet Bánh hằng sống    Sưu tầm
bullet Nguồn sinh lực    Sưu tầm
bullet Sống đời đời    Sưu tầm
bullet Bánh bởi trởi    Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT XVIII - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Chúa Giêsu là bánh trường sinh   Catholic.org.tw
bullet Tìm kiếm giá trị truyệt đối   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Lương thực Chúa ban   Lm Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Lương thực Chúa ban cho con người  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Bánh từ nhà đem tới   Gm. Arthur Tone
bullet Đối xử công bằng với linh hồn ta   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hãy tin và đón nhận Đức Giêsu...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chúa Giêsu là bánh trường sinh   JKN
bullet Bánh trường sinh  Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Đức Giêsu, Bánh trường sinh   Fiches Dominicales
bullet Bánh hằng sống   Noel Quesson
bullet Chúa Giêsu, Bánh trường sinh  Alain Marchabour
bullet Cuộc săn tìm sai lầm   William Barclay
bullet Ta là bánh hằng sống   Noel Quesson
bullet Chúa Nhật 18 thường niên - năm B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật 18 thường niên - năm B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Bánh ban sự sống   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Lời ban sự sống     Sưu tầm
bullet Chúng ta sống nhờ....    Sưu tầm
bullet Dấu chỉ tình thương    Sưu tầm
bullet Một trái tim đói khát    Sưu tầm
bullet Bánh đích thực    Sưu tầm
bullet Không hư nát    Sưu tầm
bullet Thánh lễ    Sưu tầm
bullet Nhiều cơn đói    Sưu tầm
                  
 
CHÚA NHẬT XVII - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chúa dưỡng nuôi loài người   Catholic.org.tw
bullet Đào tạo trái tim  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa dưỡng nuôi dân Ngài  Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Chúa ban của ăn cho loài người  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Phép lạ hóa banh, dấu chỉ...Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Xây dựng phúc lợi công cọng   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa Giêsu có quyền trên mọi...  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chúa Giêsu hóa bánh và cá...    Fiches Dominicales
bullet Làm cho bánh hóa nhiều   Noel Quesson
bullet Hóa bánh ra nhiều   Alain Marchabour
bullet Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều    JKN
bullet Mua đảu ra bánh ...    Noel Quesson
bullet Cám ơn  Arthur Tone
bullet Góp phần làm phép lạ   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Chúng ta đợi gì nơi tin mừng  Achille Degeest
bullet Phúc âm đã phản ảnh trong thánh lễ   Charles E. Miller
bullet Dịp may bỏ lỡ   Maurice Brouard
bullet Cộng tác với ơn Chúa   MANNA
bullet Bánh người nghèo   Sưu tầm
bullet Chúa nhật XVII thường niên B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XVII thường niên B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Bánh hóa nhiều     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Bánh hóa nhiều    Sưu tầm
bullet Tình thương   Sưu tầm
bullet Hóa bánh    Sưu tầm
bullet Cộng tác   Sưu tầm
bullet Tiết kiệm   Sưu tầm
bullet Bánh hóa nhiều   Sưu tầm
bullet Chia sẻ   Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT XVI - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Thiên Chúa thương loài người  Catholic.org.tw
bullet Nhịp sống Kitô hữu  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên Ngài  Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Tấm lòng mục tử   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tìm kiếm lương thực thiêng liêng  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đức Giêsu, vị mục tử thiên sai  Fiches Dominicales
bullet Tinh thần mục tử của Chúa Giêsu  Noel Quesson
bullet ChúaGiêsu động lòng thương xót  Jacques Hervieux
bullet Nghỉ ngơi bên Chúa   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Đi tìm con người  Lm. Nguyễn Lộc Hòa
bullet Chúa chạnh lòng thương  JKN
bullet Vào ơi thanh vắng  Noel Quesson
bullet Bản tường trình của giám mục  Gm. Arthur Tone
bullet Tìm đến với Chúa Giêsu   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Làm sao để đáp ứng...     Achille Degeest
bullet Chúng ta cần mốt sự quân bình  Charles E. Miller
bullet Chúng ta hoạt động đến đâu  Yvon Daigneault
bullet Chạnh lòng thương   MANNA
bullet Chúa nhật XVI thường niên B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XVI thường niên B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tinh thần mục tử    Sưu tầm
bullet Vị mục tử    Sưu tầm
bullet Mục tử    Sưu tầm
bullet Nghỉ ngơi    Sưu tầm
bullet Kiểm thảo    Sưu tầm
bullet Nghỉ ngơi    Sưu tầm
bullet Vắng vẻ    Sưu tầm
bullet Bình an    Sưu tầm
bullet Tìm về nội tâm    Sưu tầm
bullet Kiểm điểm    Sưu tầm