CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - Năm C
 
bullet Gặp gỡ Đức Kitô phục sinh   ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Các môn đệ vui mừng vì ...    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xá
bullet Phúc cho ai không thấy mà tin   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Nỗi oan Tôma     ĐGM. Giuse Vũ Duy Thống
bullet Tôma và con mắt thứ ba    Lm. Trần Ngà
bullet Lạy Chúa là Thiên Chúa của con   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Tôma đa nghi   Flor McCarthy
bullet Tần số tình yêu   Thiên Phúc
bullet Đức tin là một sự tăng trưởng   Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Dấu chỉ phục sinh   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Vui mừng vì thấy Chúa   MANNA
bullet Như Cha đã sai Thầy    Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Tôma và con mắt thứ ba     Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Phúc thay những kẻ thân thiết    Achille Degeest
bullet Một nền tảng cho niềm tin    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Lạy Chúa con lạy Thiên Chúa của con   Cha Mark Link, S.J.
bullet Chúa nhật II phục sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật II phục sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Dung mạo lòng thương xót Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Cần truyền đạt đức tin với...LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Tôma   Sưu tầm
bullet Từ sợ hãi đến niềm tin   Sưu tầm
bullet Tôma   Sưu tầm
bullet Khoa học và đức tin    Sưu tầm
bullet Niềm tin   Sưu tầm
bullet Lòng thương xót   Sưu tầm
bullet Tin   Sưu tầm
bullet Mọi sự đều có thể    Sưu tầm
bullet Đức tin   Sưu tầm
bullet Lỡ hẹn    Sưu tầm
bullet Lỡ hẹn   Sưu tầm
bullet Tin   Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH - Năm C
 
bullet Ánh sáng và bóng tối ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Rao truyền ơn phục sinh   ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa đã sống lại rồi   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Chúa đã sống lại thật   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Con ngươi hơn loài vật   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chúa Giêsu phải từ cõi chết sống lại   Yvon Daigneault
bullet Kỷ nguyên cứu rỗi   Thiên Phúc
bullet Tình yếu dẫn đến đữc tin   Radio Veritas Asia
bullet Chúa đã sống lại   Radio Veritas Asia
bullet Sự nhầm lẫn    Lm Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Người đã chỗi dậy   Manna
bullet Ông đã thấy và đã tin   Manna
bullet Đức Kitô phục sinh   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Tin vào Đức Kitô phục sinh   Achille Degeest
bullet Niềm tin vào Đức Kittô phục sinh  Achille Degeest
bullet Ngôi mộ trống  JKN
bullet Chúa Giêsu phải chỗi dậy   Noel Quesson
bullet Ngôi mộ mở tung và trống rỗng   Fiches Dominicales
bullet Sự biến đổi kỳ diệu   Cha Mark Link, S.J.
bullet Chúa nhật Phục sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật Phục sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tin mừng phục sinh   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Marathon   Sưu tầm
bullet Niềm tin   Sưu tầm
bullet Đức Kitô sống lại   Sưu tầm
bullet Mạt trời hé mọc      Sưu tầm
bullet Ngôi mộ trống    Sưu tầm
bullet Phục sinh   Sưu tầm
bullet Mầu nhiệm   Sưu tầm
bullet Niềm vui phục sinh   Sưu tầm
bullet Phục sinh   Sưu tầm
 
THỨ BẢY TUẦN THÁNH  - Năm C
 
bullet Nghi thức thứ bảy tuần thánh
bullet Niềm vui phục sinh   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Đêm thứ bảy tuần thánh   Lm Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Tháp nhập vào thân mình Chúa Giêsu Lm Inhaxiô Trần Ngà
 
THỨ SÁU TUẦN THÁNH  - Năm C
 
bullet Nghi thức thứ sáu tuần thánh
bullet Bảy di ngôn trên thập giá    Lm Giuse Nguyễn Hữu An-
bullet Biệt ly    TRẦM THIÊN THU
bullet Bi kịch thập giá   Sưu tầm
bullet Chén đắng    Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Ngôi Hai Thiên Chúa có cần phải chết?  Lm Inhaxiô Trần Ngà
bullet Các sự kiện của việc đónh đinh    Vũ Văn An
 
THỨ NĂM TUẦN THÁNH  - Năm C
 
bullet Lịch sử - ý nghĩa việc rửa chân Trần Mạnh Trác, VCN 21.03.2016
bullet Suy niệm thứ năm tuần thánh  Sưu tầm tổng hợp
bullet Nghi thức thứ năm tuần thánh
bullet Yêu thương và phục vụ   TRẦM THIÊN THU
bullet Giải nghĩa yêu    Lm Inhaxiô Trần Ngà
bullet Linh mục sống cho người nghèo   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Thứ năm tuần thánh   Lm. Carolô Hồ Bạc Xái
bullet Canh thức với Chúa Giêsu 
bullet Giờ thánh thứ năm tuần thánh   Ban Giáo Lý và PVGP Đà Lạt
bullet Hãy canh thức với thầy   Giuse Vũ An Tôn op
 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ  - Năm C
 
bullet Theo Chúa Giêsu chịu thương khó   Catholic.org.tw
bullet Tình yêu đáp lại hận thù   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thập giá và vinh quang   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Thông cảm với Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Con người tham sống sợ chết   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Cuộc khổ nạn Chúa Giêsu...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Ba nỗi đau khổ     Cha Mark Link, S.J
bullet Chúa Giêsu đối diện cái chết    Lm Phạm Thanh Liêm
bullet Bài thương khó Đức Giêsu Kitô    Fiches Dominicales
bullet Đường lên Calvê    R. Gutzwiller
bullet Làm chứng cho Đức Kitô   Mc Carthy
bullet Chiến thắng của tình yêu    McCarthy
bullet Rước lá   Sưu tầm
bullet Tính chất hiện tại của bí tích Thánh Thể   Achille Degeest
bullet Con lừa   Sưu tầm
bullet Chúa tụng Đức Vua   Sưu tầm
bullet Vua vào thành   Sưu tầm
bullet Ý Cha được nên trọn   Sưu tầm
bullet Thập giá   Sưu tầm
bullet Cám dỗ   Sưu tầm
bullet Đón tiếp   Sưu tầm
bullet Chúc tụng   Sưu tầm
bullet Chiến thắng   Sưu tầm
bullet Làm chứng   Sưu tầm
bullet Cuộc thương khó Chúa   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Cuộc khổ nạn Chúa Giêsu ...  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đám đông dưới chân thập giá   Sưu tầm
bullet Bước theo Đức Giêsu ...LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Chúa nhật Lễ Lá - Năm C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tình yêu đáp lại hận thù   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY  - Năm C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Thiên Chúa là Đấng thương xót  Catholic.org.tw
bullet Lòng thương xót của Thiên Chúa   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Ơn giải thoát   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Thiên Chúa giàu lòng thương xót   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Từ nay đừng phạm tội nữa    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Luật yêu thương đòi hỏi    Suy niệm của JKN
bullet Thiên Chúa đang làm điều mới   Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Tha thứ trong thinh lặng   Mỗi Ngày Một Tin Vui
bullet Hãy đi đừng phạm tội nữa    Sưu tầm
bullet Người phụ nữ ngoại tình   McCarthy
bullet Làm chứng cho lòng từ bi vô biên   Achille Degeest
bullet Trờ về với nội tâm    Lm Ignatiô Trần Ngà
bullet Bắt đầu lại cuộc sống    Radio Veritas Asia
bullet Hãy về và đừng phạm tội nữa    R. Veritas
bullet Dốc quyết từ bỏ tội lỗi   Radio Veritas Asia
bullet Thiên Chúa bênh vực người yếu đuỗi   Radio Veritas Asia
bullet Chiến thắng sự dữ và tội lỗi    R. Veritas
bullet Tình thương cứu độ    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Tội bắt quả tang   Thiên Phúc
bullet Đừng phạm tội nữa   Manna
bullet Lòng thương xót của Chúa
bullet Gặp gỡ Đức Kitô   Sưu tầm
bullet Đừng kết án anh em Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Lòng Chúa khoan dung   Sưu tầm
bullet Lòng thương xót   Sưu tầm
bullet Khoan dung   Sưu tầm
bullet Thức tỉnh   Sưu tầm
bullet Một lời nói, một ánh mắt   Fiches Dominicales
bullet Hãy nhanh khi nghe, chậm khi nói   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Hãy bỏ hỏn đã xuống   PM. Cao Huy Hoàng
bullet Trở về với nội tâm    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Tội lỗi và ân sủng    Maria. Bernadet
bullet Đừng kết tội   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật 5 mùa chay    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật 5 mùa chay    Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY  - Năm C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Theo Chúa sống khoan dung   Catholic.org.tw
bullet Người Cha nhân hậu    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thiên Chúa là Cha giàu lòng ...  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Dụ ngôn người con hoang đàng   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Cha nhân lành vòng tay rộng mở   Achille Degeest
bullet Người con hoang đàng  McCarthy
bullet Câu chuyện về người cha nhân lành  William Barclay
bullet Người con hoang đàng   R. Gutzwiller
bullet Mọi người đều được thương yêu   Noel Quesson
bullet Dụ ngôn người Cha nhân hậu   Fiches Dominicales
bullet Em con đã chết nay sống lại   Lm. Nguyễn Văn Tài
bullet Hãy mau trở về cùng Chúa   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Bòng thái sơn    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Hồi tâm trở về với Chúa Cha...LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Ba cha con   Sưu tầm
bullet Trở về   Sưu tầm
bullet Người con trai đi hoang   Sưu tầm
bullet Đức con hoang đàng   Sưu tầm
bullet Mọi sự   Sưu tầm
bullet Nhân lành   Sưu tầm
bullet Được yêu   Sưu tầm
bullet Bộc lộ   Sưu tầm
bullet Người anh cả   Sưu tầm
bullet Hoan nghênh   Sưu tầm
bullet Chúa hay quên   Lm.Jos Tạ duy Tuyền
bullet Mùa hoán cải trở về    Lm. Anthony Trung Thành
bullet Lòng thương xót   Maria Bernadet-
bullet Thiên Chúa nhân hậu    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Người Cha nhân hậu    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật IV Mùa chay    Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY  - Năm C
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Cái nhìn nội tâm   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hãy sám hối    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Sám hối để được sống   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Sám hối để được sống   Lm Ignatio Trần Ngà
bullet Đấng từ bi và hay thương xót   Radio Veritas Asia
bullet Cơ hội thứ hai   Thiên Phúc
bullet Trổ sinh hoa trái thiêng liêng   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sự kiên nhẫn chờ đợi   Radio Veritas Asia
bullet Thay đổi bộ mặt thế giới   Radio Veritas Asia
bullet Ăn năn sám hối    R. Veritas
bullet Hạt đất   Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
bullet Sám hối   Sưu tầm
bullet Dấu chỉ thời đại   Sưu tầm
bullet Đổi mối cách nhìn   Sưu tầm
bullet Ăn năn sám hối   Sưu tầm
bullet Hãy sinh hoa trái   Lm Jos. Tạ Duy Tuyền
bullet Kiên nhẫn của tình yêu    Achille Degeest
bullet Mùa chay, mùa đổi mới      Sưu tầm
bullet Trừ phi chúng ta hối cải   McCarthy
bullet Cơ hội ân điển cho người ăn năn  Tin Mừng Chúa Nhật
bullet Thống hối   R. Gutzwiller
bullet Lời mời gọi sám hối    Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Đừng xét đoán    Suy niệm của JKN
bullet Hãy hoán cải   Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Thời gian thuận tiện    Chú giải của Noel Quesson
bullet Chúa nhật III Mùa chay    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật III Mùa chay   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Sám hối trở về    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thời kỳ sám hối và làm việc thiện  LM ĐAN VINH - HHTM
 
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY  - Năm C
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Biến hình   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Mau biến đổi   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Đức Giêsu biến hình   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thiên Chúa vẫn còn hiển dung   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Vinh quang của Đức Giêsu   Manna
bullet Khuôn mặt Ngài biến đổi   Manna
bullet Hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa    Radio Veritas Asia
bullet Vượt qua những thử thách khó khăn   Radio Veritas Asia
bullet Chúa hiển dung   R. Veritas
bullet Thập giá vinh quang   Lm Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Con đường của mọi thăng hoa biến thái   Achille Degeest
bullet Qua thập giá đến vinh quang   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Chúa biến hình   McCarthy
bullet Đỉnh núi vinh quang   Tin Mừng Chúa Nhật
bullet Hai ngọn núi   Sưu tầm
bullet Từ Đức Kitô đến chúng ta   Sưu tầm
bullet Loan báo thương khó lần thứ hai   R. Gutzwiller
bullet Người vẫn đồng hành   Thiên Phúc
bullet Thân tính nơi Đức Giêsu Suy niệm của JKN
bullet Con yêu dấu    Chú giải của Noel Quesson
bullet Ánh sáng trong bóng tối   Fiches Dominicales
bullet Lên núi với Chúa     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Biến hình   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa biến hình   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Đau khổ vinh quang   Sưu tầm
bullet Biến hình   Sưu tầm
bullet Đau khổ   Sưu tầm
bullet Lên núi   Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY  - Năm C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Cám dỗ     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa nhật I mùa chay    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Chống lại cám dỗ    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chiến đấu chống lại cám dỗ    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chống lại cám dỗ   McCarthy
bullet Không chỉ bằng cơm bánh   McCarthy
bullet Chúa Giêsu chịu cám dỗ    Hugues Cousin
bullet Vẫn một lòng trung thành   Noel Quesson
bullet Trong sa mạc   R. Gutzwiller
bullet Tuyên xưng đức tin bẳng hành động   Fiches Dominicales
bullet Cám dỗ trong sa mạc   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Tiến tới một tình yêu   Sưu tầm
bullet Chỉ thờ phượng một mình Người   Sưu tầm
bullet Không chỉ nhờ cơm bánh   Sưu tầm
bullet Sống là chiến đấu   Sưu tầm
bullet Phương cách ma quỉ dùng để cám dỗ ta   JKN
bullet Cám dỗ trong cuộc đời   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Satan   Sưu tầm
bullet Nhận biết   Sưu tầm
bullet Cám dỗ   Sưu tầm
bullet Cơm bánh   Sưu tầm
bullet Thanh luyện chính mình   Sưu tầm
bullet Giữ vững niềm tin   Sưu tầm
bullet Luôn đề cao cảnh giác   Sưu tầm
bullet Lãnh nhận chính Chúa Giêsu   Sưu tầm
bullet Chúa nhật I mùa chay - năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật I mùa chay - năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Sám hối mùa chay  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
THỨ TƯ LỄ TRO - Năm C
 
bullet Cám dỗ   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Tro nhắc ta ý thức    Lm JB Nguyến Minh Hùng
bullet Đi vào tinh thần tu đức   Lm Giuse Nguyễn Hưng lợi
bullet Đấng thấu suốt mọi sự    Thánh GH Gioan Phaolo II
bullet Chay tịnh    Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Bội nghĩa - Bất trung    LM. Ansgar Phạm Tĩn
bullet Hân hoan trở về    Fr. Jude Siciliano op
bullet Tin cậy vào lòng thương xót Chúa   Lm. Jude Siciliano op
bullet Sống tinh thần mùa chay   LM An-rê Đỗ xuân Quế O.P.
bullet Thông điệp của ngày lễ tro   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hãy sám hối và tin vào tin mừng   Gioan Baotixita Vũ Văn Tín op
bullet Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi   GB. Đào Thiện Hải op
bullet Trở về     Giuse Nguyễn Phong Phú  op
bullet Mùa chay trở về   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Hoán cải nội tâm   Sưu tầm
bullet Bố thí cầu nguyện và ăn chay   Sưu tầm
bullet Lịch sự mùa chay   Sưu tầm
bullet Hãy trở về bằng chay tịnh   Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT VIII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Lời nói - Việc làm - Ơn Chúa ĐGM Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
bullet Cẩn thận việc xét đoán   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Nhìn và hành động như môn đệ ...Fiches Dominicales
bullet Lòng an vui thì dường như...Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT
bullet Cây đời xanh tươi   Thiên Phúc
bullet Chúa nhật VIII thương niên C   Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên
bullet "Coi vậy "  Suy niệm của Br. Minh Trân, CRM
bullet Chúa nhật VIII thương niên C   Hugues Cousin
bullet Chân chính qua hành động    Chú giải của Noel Quesson
bullet Người mù con mắt    Suy niệm của Noel Quesson
bullet Luật sống    Chú giải của William Barclay
bullet Biết rõ tốt xấu    Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm
bullet Chúa nhật VIII thương niên  C   Suy niệm của NCK
bullet Cái rác - cái xà    Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng
bullet Là hoa quả của trái tim    Charles E. Miller
bullet Những bậc thầy mới    R. Gutzwiller
bullet Đạo đức giả    Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
bullet Nghe mà không thực hành   Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
bullet "Hãy biết mình"   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Cọng rơm và cái xà    Sưu tầm
bullet Đạo đức giả    Sưu tầm
bullet Ánh sáng thế gian    Sưu tầm
bullet Tự biết mình    Sưu tầm
bullet Cái rác - cái xà    Sưu tầm
bullet Chớ xét đoán    Sưu tầm
bullet Đồng hành với Chúa    Sưu tầm
bullet Lấy rác lấy xà    Sưu tầm
bullet Xem quả biết cây    Sưu tầm
bullet Đức tin    Sưu tầm
bullet Từ tự vẫn đến tự lực cánh sinh  Lm. Augustine SJ
bullet Chúa nhật VIII thương niên C    Lm. Trọng Hương
bullet Chúa nhật VIII thương niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật VIII thương niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT VII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chúa Nhật VII thường niên C    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhhật VII thường niên C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Nền văn minh tình thương    Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP
bullet Chúa Nhật VII thường niên C    Lm. Đaminh Trần Đình Nhi
bullet Nhìn ra nhau là anh em   Radio Veritas Asia
bullet Thương xót như Cha ...   Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Tinh thần mới    R. Gutzwiller
bullet Tinh thần phúc âm mới    Ðức cố GM Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
bullet Sự tha thứ cho tất cả    Charles E. Miller
bullet Tiến mãi không ngừng    Mỗi Ngày Một Tin Vui
bullet Luật yêu thương    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thực thi yêu thương để...  LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Bác ái vô biên   ViKiNi 
bullet Yêu thương    Sưu tầm
bullet Luật yêu thương    Sưu tầm
bullet Yêu thương kẻ thù    Sưu tầm
bullet Yêu người tột độ    Sưu tầm
bullet Cho đi    Sưu tầm
bullet Yêu thương    Sưu tầm
bullet Luật yêu thương    Sưu tầm
bullet Kẻ nội thù    Sưu tầm
bullet Yêu thù địch    Sưu tầm
bullet Yêu thương    Sưu tầm
bullet Hãy yêu kẻ thù    Sưu tầm
bullet Yêu như Chúa yêu    Sưu tầm
bullet Tha thứ    Sưu tầm
bullet Lòng nhân từ Chúa    Sưu tầm
bullet Yêu thương kẻ thù    Sưu tầm
bullet Yêu thương kẻ thù    Sưu tầm
bullet Yêu thương kẻ thù    Sưu tầm
bullet Kẻ thù    Sưu tầm
bullet Yêu thương    Sưu tầm
bullet Yêu thương    Sưu tầm
bullet Yêu thương kẻ thù    Sưu tầm
bullet Yêu thương    Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT VI MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Hạnh phúc thật   Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm
bullet Sẽ được đáp đền    Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Giáo lý của tân ước    ĐGM Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
bullet Phúc cho người nghèo khổ  Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến
bullet Phó thác nơi Thiên Chúa   Radio Veritas Asia
bullet Giáo hội bị bách hại    Lm. Anphong Trần Đức Phương
bullet Hạnh phúc đích thực    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Nghèo vì nước trời    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thiên Chúa muốn chúng ta...   Charles E. Miller
bullet Lời hứa thành hiện thực    Martin Lê Hoàng Vũ
bullet Thế giới của các mối phúc    McCarthy
bullet Sống tinh thần nghèo để....  Ngọc Biển SSP
bullet Ai là người hạnh phúc    T.s. Trần Quang Huy Khanh
bullet Chấm dứt mọi giá trị trần gian   William Barclay
bullet Các mối phúc    Hugues Cousin
bullet Các mối phúc thật    Chú giải của Noel Quesson
bullet Phúc cho anh em là kẻ nghèo khó  LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Hạnh phúc đích thực    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa Nhật tuần 6 thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật tuần 6 thường niên C    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Giúp đỡ    Sưu tầm
bullet Niềm hạnh phúc    Sưu tầm
bullet Hạnh phúc    Sưu tầm
bullet Ai là người hạnh phúc       Sưu tầm
bullet Người nghèo có phúc    Sưu tầm
bullet Được chúc phúc    Sưu tầm
bullet Hạnh phúc    Sưu tầm
bullet Mối phúc thật    Sưu tầm
bullet Con đường dẫn tới hạnh phúc    Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT V MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
 
bullet Đào tạo tông đồ   TGM Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Lời mời gọi và đáp trả   Sr Mai An Linh OP
bullet Mẻ cá lạ    Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP.
bullet Tin tưởng vào Chúa    Giacôbê Phạm Văn Phượng op
bullet Thu phục nhân tâm   Lm. Nguyễn ngọc Long
bullet Chúa Nhật V mùa thường niên C    Lm. Nguyễn ngọc Long
bullet Tự do như một định mệnh   Lm. Nguyễn ngọc Long
bullet Đức Giêsu gọi ông Simon Phêrô    Lm Augustine SJ
bullet Mẻ cá lạ lùng     Lm. Damien OFM
bullet Sống thuận theo ý Chúa ...   Joan Nguyễn Chính Kết
bullet Chúa nhật V mùa thường niên C   Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi
bullet Chúa là niềm vui và là....    Giuse Nguyễn Văn Dũng op
bullet Mẻ cá lạ lùng   Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
bullet Chúa Nhật V Mùa Thường Niên C    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật V Mùa Thường Niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Ơn gọi tông đồ   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
CHÚA NHẬT IV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Video Bài giảng  Lm, Đa Minh M. Nguyễn Nguyên Chương, CRM
bullet Điều kiện để đón tiếp Chúa   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Ngôn sứ bị từ chối   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Thân phận tiên tri   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Can đảm chấp nhận lỗi lầm   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Được kêu gọi trở nên ...   Cha Mark Link, S.J.
bullet Chính là lời cảnh tỉnh    Suy niệm của JKN
bullet Rao giảng tại Nagiaret thất bại  Giáo Hoàng Học Viện
bullet Lời ban ân sủng   Fiches Dominicales
bullet Con đường của Người     Chú giải của Noel Quesson
bullet Khước từ vì ghen tương    R. Gutzwiller
bullet Loại bỏ ngôn sứ    McCarthy
bullet Thân phận ngôn sứ
bullet Để yêu như Đức Kitô yêu   McCarthy
bullet Tiên tri    Sưu tầm
bullet Điều kiện để đón tiếp Chúa
bullet Chúa Giêsu không được chấp nhận    Sưu tầm
bullet Mở rộng tâm trí    Sưu tầm
bullet Không được chấp nhận    Sưu tầm
bullet Cánh cửa khép kín    Sưu tầm
bullet Loại trừ Chúa Giêsu chăng    Sưu tầm
bullet Người nhà đã không tiếp nhận Ngài    Sưu tầm
bullet Kiên vững và dịu hiền    Sưu tầm
bullet Con cái trong nhà    Sưu tầm
bullet Nói tốt    Sưu tầm
bullet Loại bỏ    Sưu tầm
bullet Đức mến    Sưu tầm
bullet Sứ vụ    Sưu tầm
bullet Ân huệ    Sưu tầm
bullet Thành kiến    Sưu tầm
bullet Ơn gọi và sứ vụ làm ngôn sứ   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Thành kiến   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Hành trình không cô lẻ  PM. Cao Huy Hoàng
bullet Chúa nhật IV thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật IV thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT III MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
 
bullet Video bài giảng Chúa nhật III TN năm C
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Ứng nghiệm Lời Chúa   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thánh Thần Chúa ngự trên tôi...   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Lời tiên tri đã ứng nghiệm   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tiếp nối sứ mạng Chúa Giêsu    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa Giêsu đến giải phóng...   JKN
bullet Năm hồng ân của Chúa hôm nay   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Hôm nay đã ứng nghiệm   Fiches Dominicales
bullet Hôm nay lời kinh thánh    Chú giải của Noel Quesson
bullet Lời tựa của thánh ký    Chú giải của R. Gutzwiller
bullet Sứ vụ được diễn tả    Hugues Cousini
bullet Mùa xuân xứ Galilê    William Barclay
bullet Lời các bạn nghe đã thành tựu   McCarthy
bullet Chúa Nhật III thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Năm hồng ân của Chúa   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tin mừng hôm nay   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Này là thân mình Đức Kitô     Sưu tầm
bullet Niềm tin vào Đức Kitô     Sưu tầm
bullet Lời kinh thánh được ứng nghiệm     Sưu tầm
bullet Lời tiên tri được ứng nghiệm     Sưu tầm
bullet Công bố năm hồng ân     Sưu tầm
bullet Năm hồng ân của Chúa     Sưu tầm
bullet Đường nẻo Chúa     Sưu tầm
bullet Sứ mạng     Sưu tầm
bullet Phải nghe bằng ba lỗ tai   Lm. Mark Link, S.J.
 
CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
 
bullet Video - Đám cưới Canna   Lm. Phaolô M. Ngô Gia Thế, CRM
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Mời Chúa đến nhà   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hôn ước giữa Thiên Chúa với....   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Tiệc cưới Cana   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chúa đến mang lại niềm vui và...  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Người chưa bỏ tiệc ra về    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Bữa tiệc cả một đời người    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Quan tâm đến tha nhân    JKN
bullet Tiệc cưới Cana   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Khởi đầu các dấu lạ     Fiches Dominicales
bullet Bắt đầu bước vào đức tin   Noel Quesson
bullet Niềm vui lớn   Noel Quesson
bullet Giao ước mới của sự phong phú   Charles E. Miller
bullet Khi thiếu rượu   McCarthy
bullet Phép lạ đầu tiên  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật II quanh năm   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật II quanh năm  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Họ hết rượu rồi     Sưu tầm
bullet Đức Maria quan tâm đến...     Sưu tầm
bullet Hãy mời Chúa vào nhà     Sưu tầm
bullet Cana     Sưu tầm
bullet Vị khách     Sưu tầm
 
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA -  NĂM C
 
bullet Con yêu dấu    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Phép rửa khiêm nhường   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu lãnh nhận sứ mạng   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Kitô hữu đích thực    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Đấng gánh tội trần gian    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Tôi sinh ra từ Thiên Chúa   Noel Quesson
bullet Sự liên đới hoàn toàn   Hugues Cousin
bullet Đấng Mesia đến    Suy niệm của R. Gutzwiller
bullet Trởi mở ra    Trích trong ‘Manna’
bullet Ơn gọi cao trọng làm con Chúa   R. Veritas
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa   R. Veritas
bullet Tình yêu cứu thế    Thiên Phúc
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa  Tin Mừng Chúa Nhật
bullet Ơn gọi người Kitô hữu   McCarthy
bullet Cuộc gặp gỡ sâu xa....   Achille Degeest
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa  Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Tại tạo thế giới   Cha Mark Link, S.J.
bullet Đấng gánh tội trần gian  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa gánh lấy tội con   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Phép rửa   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Thời đại ân sủng   Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Con yêu dấu   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Con cái Chúa    Sưu tầm
bullet Chúa chịu phép rửa     Sưu tầm
bullet Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ...    Sưu tầm
bullet Con yêu dâu    Sưu tầm
bullet Phép rửa    Sưu tầm
bullet Phép rửa    Sưu tầm
bullet Con Chúa    Sưu tầm
 
LỄ HIỂN LINH -  NĂM C
 
bullet Video - Chúa tỏ mình ra   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thành tâm thện chí sẽ gặp Chúa   ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là ánh sáng muôn dân  Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Gọi tên ngày lễ  ĐGM Vũ Duy Thống
bullet Đức Giêsu, Đấng Cứu thế   Suy niệm của Achille Degeest
bullet Ánh sáng cho mọi dân tộc   McCarthy
bullet Nơi vua ra đời   William Barclay
bullet Một con đường mới mở ra   Noel Quesson
bullet Phải sinh lời ra nhiều   Suy niệm của JKN
bullet Hãy tỏa sáng   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Ảnh hưởng của thần tượng   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Lễ hiển linh Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Hiển Linh 2018   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa tỏ mình ra   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thiên Chúa tỏ mình     Sưu tầm
bullet Ra đi    Sưu tầm
bullet Những con mắt hiển linh    Sưu tầm
bullet Tìm gặp Chúa    Sưu tầm
bullet Lễ giáng sinh của muôn dân    Sưu tầm
bullet Lê hiển linh    Sưu tầm
bullet Ánh sao lạ    Sưu tầm
bullet Ngôi sao dừng lại    Sưu tầm
bullet Thành tâm đi tìm Chúa    Sưu tầm
bullet Tìm gặp Chúa Kitô    Sưu tầm
bullet Ánh sáng và bòng tôi    Sưu tầm
bullet Thông điêjp    Sưu tầm
bullet Tìm Đức Kitô    Sưu tầm
bullet Ba vua    Sưu tầm
bullet Hãy đứng lên    Sưu tầm
bullet Từ bỏ    Sưu tầm
bullet Đến thờ lạy    Sưu tầm
 
LỄ THÁNH GIA -  NĂM C
 
bullet Con đường hạnh phúc   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.
bullet Lễ Thánh Gia   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xá
bullet Mẫu gương sáng ngời   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xá
bullet Thánh hóa gia đình   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Lê Thánh Gia    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lê Thánh Gia    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh Gia, gương sáng của tin yêu   Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
bullet Những thánh gia thời đại mới   Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Gia đình mẫu mực cho mọi gia đình   Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Lễ thánh gia thất    Radio Veritas Asia
bullet Tìm thấy     Flor McCarthy
bullet Thưa vâng với Thiên Chúa mỗi ngày    Achille Degeest
bullet Lễ Thánh Gia thất    Tin Mừng Chúa Nhật
bullet Con có bổn phận   Manna
bullet Gia đình nhân loại    Sưu tầm
bullet Có một lý do    Sưu tầm
bullet Gia đình thánh thiện    Sưu tầm
bullet Gia đình    Sưu tầm
bullet Noi gương    Sưu tầm
bullet Noi gương gia đình hạnh phúc    Sưu tầm
bullet Mái ấm tình thương    Sưu tầm
bullet Bí quyết hạnh phúc gia đình    Sưu tầm
bullet Kiểu mẫu của mọi gia đình    Sưu tầm
bullet Trần trọng mái ấm gia đình    Sưu tầm
 
 
ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH- NĂM C
 
bullet Video - Lễ Chúa Giáng Sinh  Lễ nửa đêm
bullet Video - Lễ Chúa Giáng Sinh  Lễ ban ngày
bullet Tình yêu giáng sinh    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Lễ Giáng Sinh 2018    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lễ Giáng Sinh 2018    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Đại Lễ Chúa Giáng Sinh     Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - NĂM C
 
bullet Video - Chúa nhật IV Mùa Vọng - năm C
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet Thiên Chúa viếng thăm dân Người   Catholic.org.tw
bullet Niềm vui trong Thánh Thần   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa sắp đến    Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Cuộc viếng thăm của Đức Maria   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thiên Chúa viếng thăm dân Người   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Trở nên những Emmanuel mới    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Thăm viếng, chia sẻ, thể hiện...     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa muốn thăm và giúp đỡ tha nhân    jkn
bullet Niềm vui sung mãn    Giáo Hoàng Học Viện
bullet Cuộc thăm viếng của Đức Maria     Giáo Hoàng Học Viện
bullet Em thật có phúc vì đã tin      Noel Quesson
bullet Thăm viếng    Suy niệm của R. Gutzwiller
bullet Thăm viếng   Chú giải mục vụ của Hugues Cousin
bullet Mâu thuẫn của hạnh phúc    Chú giải mục vụ của Hugues Cousin
bullet Cuộc viếng thăm đầy ân sủng  Suy niệm của McCarthy
bullet Maria    Sưu tầm
bullet Thưa vâng với Thiên Chúa      Sưu tầm
bullet Chuận bị lễ giáng sinh với Mẹ Maria    Sưu tầm
bullet Phục vụ trong yêu thương    Sưu tầm
bullet Vội vã lên đường    Sưu tầm
bullet Thân mẫu đến với tôi    Sưu tầm
bullet Maria dám tin    Sưu tầm
bullet Mẹ Maria    Sưu tầm
bullet Viếng thăm chị họ Elisabeth    Sưu tầm
bullet Gương mẫu    Sưu tầm
bullet Niềm tin   Sưu tầm
bullet Niềm vui tin tưởntg   Sưu tầm
bullet Maria người mẹ mùa vọng   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Lời chúc tụng của Đức Maria   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật IV mùa vọng - năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chúng tôi phải làm gì?   Catholic.org.tw
bullet Chúng tôi phải làm gì?   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hãy vui mừng vì Chúa sắp đến   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xá
bullet Chúng tôi phải làm gì?   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Xây dựng xã hội bằng cách....   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hoa quả của lòng thống hối   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Gioan rao giảng một tin mừng   Fiches Dominicales
bullet Nhưng có Đấng mạnh thế    Noel Quesson
bullet Những lời giảng của vị tiền hô   R. Gutzwiller
bullet Phường diện đạo đức trong lời...   Hugues Cousin
bullet Gioan kêu gọi hoán cải    William Barclay
bullet Xây dựng đạo đức thánh thiện   Suy niệm của JKN
bullet Nhà giảng thuyết đường phố   Cha Mark Link, S.J.
bullet Công chính   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Vỹ đạii của Gioan Tẩy giả    Suy niệm của McCarthy
bullet Chúng tôi phải làm gì?    Sưu tầm
bullet Cho Chúa một cơ hội    Sưu tầm
bullet Những hành vi thống hối    Sưu tầm
bullet Giàu và nghèo    Sưu tầm
bullet Vui lên anh em    Sưu tầm
bullet Kẻ tội lỗi    Sưu tầm
bullet Để tiến tới một thế giới tốt hơn    Sưu tầm
bullet Đau khổ    Sưu tầm
bullet Sám hối    Sưu tầm
bullet Chúng tôi phải làm gì đây?    Sưu tầm
bullet Nhà giảng thuyết đường phố    Sưu tầm
bullet Hạt lúa trong nia  PM. Cao Huy Hoàng
bullet Thắp sáng đức tin  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Mừng vui lên  Tổng hợp từ R. Veritas
bullet Tỉnh thức đích thực R. Veritas
bullet Đổi mới thực sự từ chính mình  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chia sẻ tình thương và niềm vui  LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - năm C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - năm C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Niềm vui Giêsu   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Video - Niềm vui Giêsu   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ  Catholic.org.tw
bullet Con đường nội tâm   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Dọn đường Chúa đến   Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Dọn đường cho Chúa đến    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tiếng kêu trong sa mạc   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Dọn đường cho Chúa đến    Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Thiên Chúa muốn cứu độ...   André Sève
bullet Sám hối canh tân    Thiên Phúc
bullet Chuẩn bị con đường cho Chúa   McCarthy
bullet Tuân giữ luật Chúa từ...   Achille Degeest
bullet Hãy dọn đường cho Chúa   Lm. Nguyễn Cao Siêu
bullet Có lời Thiên Chúa phán    Lm. Nguyễn Cao Siêu
bullet Đi vào sa mạc của nghèo khó...   Lm. Nguyễn Cao Siêu
bullet Sống trọn vẹn mùa vọng  ...  Radio Veritas Asia
bullet Sám hối hoán cải tấm lòng    Radio Veritas Asia
bullet Sự xuất hiện của vị tiền hô   R. Gutzwiller
bullet Ơn cứu độ của Thiên Chúa    Noel Quesson
bullet Hãy dọn đường    Noel Quesson
bullet Chết     Sưu tầm
bullet Sa mạc      Sưu tầm
bullet Hãy dọn đường cho Chúa     Sưu tầm
bullet Sứ giả của Chúa Kitô      Sưu tầm
bullet Sám hối và cải thiện đời sống   JKN
bullet Chuẩn bị đón mừng Chúa đến     Sưu tầm
bullet Hãy dọn đường     Sưu tầm
bullet Thời gian hạnh phúc vì được đổi mới   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Dọn đường cho Chúa đến    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sửa đường Chúa cho ngay thẳng   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Dọn đường tâm hồn    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Video - Giảng lễ   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật 2 mùa vọng - năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật 2 mùa vọng - năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM C
 
bullet Video Giảng lễ       Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn    Catholic.org.tw
bullet Tỉnh thức  đi vào thế giới mới  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hướng về ngày Chúa đến   Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Chúa sẽ đến giải thoát   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Sống trong mốt thế giới mau qua   Fiches Dominicales
bullet Hãy tỉnh thức    Noel Quesson
bullet Đứng vững trước mặt con người   Hugues Cousin
bullet Hãy nhìn đường   Gm. Arthur Tonne
bullet Chết đến nơi    Gm. Arthur Tonne
bullet Trời mới đất mới    Suy niệm của JKN
bullet Cuộc sống tỉnh thức    André Sève
bullet Tỉnh thức và cầu nguyện   Thiên Phúc
bullet Ngày Chúa ngự đến   R. Veritas
bullet Tỉnh thức và cầu nguyện    R. Veritas
bullet Tỉnh thức đợi chờ    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Chờ đợi Chúa đến   Mc Carthy
bullet Nét xanh tươi nơi những kẻ theo Chúa   McCarthy
bullet Trước ngày gặp gỡ   Achille Degeest
bullet Đứng thẳng và ngẩng đầu   Lm. Nguyễn Cao Siêu
bullet Hãy tỉnh thức và cầu nguyện   Lm. Nguyễn Cao Siêu
bullet Dọn dẹp bàn ghế   Sưu tầm
bullet Hãy nhìn đường     Sưu tầm
bullet Tỉnh thức    Sưu tầm
bullet Ngày đại họa   Sưu tầm
bullet Ngày tận thế   Sưu tầm
bullet Đứng lên    Sưu tầm
bullet Tỉnh thức không để đánh mất ...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sống tỉnh thức    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Sống tỉnh thức và cầu nguyện    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Tỉnh thức và cầu nguyện đón...   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Chúa Nhật I Mùa Vọng - năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật I Mùa Vọng - năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Trông đợi Chúa đến   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
CHÚA NHẬT ĐỨC GIÊSU KITÔ - VUA VŨ TRỤ
 
bullet Chúa Giêsu Kitô - Vua vũ trụ  Giuse M. Lương Thiên Triều, CRM
bullet Lễ Chúa Giêsu Kitô - Vua vũ trụ   Catholic.org.tw
bullet Vua sự thật     ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Đức Giêsu là Vua     Lm Carolo Hồ Bạc Xá
bullet Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Làm vua là làm chứng    ĐGM. Giuse Vũ Duy Thống
bullet Lắng nghe tiếng người nói     Noel Quesson
bullet Đức Kitô - Vua niềm tin    Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Chân lý     Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Một giải pháp cho nền hòa bình...   Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Vương quyền tình yêu    Lm. Hồng Phúc
bullet Đứng về phía sự thật     MANNA
bullet Đức Giêsu là Vua ư?    Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn
bullet Tôi là Vua    Noel Quesson
bullet Đức Giêsu Kitô : phục vụ và cai trị   Niềm Vui Chia Sẻ’
bullet Làm chứng cho sự thật    Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Một vị vua khác thường   Guy Marin
bullet Bị can Giêsu Kitô Vua   Lm. FX. Nguyễn Phạm Hoài Thương
bullet Đức Kitô làm vua đời tôi   Lm. Nguyễn Hữu Thy
bullet Chúa Giêsu - Vua tình yêu   Lm Hồng Phúc
bullet Vua Giêsu    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Kitô vua   Sưu tầm
bullet Chúa Giêsu là Vua   Sưu tầm
bullet Vua chân lý   Sưu tầm
bullet Thuộc về Chúa   Sưu tầm
bullet Phục vụ   Sưu tầm
bullet Vua sự thật   Sưu tầm
bullet Xét xử   Sưu tầm
bullet Để nên thành viên trong ...     LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Vua tình yêu   Sưu tầm
bullet Vua khiêm nhường và phục vụ    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chúa Giêsu Kitô - Vua vũ trụ   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Giêsu Vua 2018   Lm Giuse Đinh tất Quý