CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM B
   
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Tỉnh thức và cầu nguyện     ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Kêu xin và mong chờ Chúa đến  Lm Carolo Hồ Bac Xái
bullet Mong đợi ngày Chúa đến    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chờ đợi trong tỉnh thức    ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên
bullet Tỉnh thức để gặp Chúa    An Phong
bullet Chờ và đợi     Anmai, CSsR
bullet Con hy vọng vào Chúa    ViKiNi
bullet Mong đợi Chúa đến     Thiên Phúc
bullet Hãy tỉnh thức     Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
bullet Tỉnh thức - thức tỉnh   Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn
bullet Phải thức tỉnh và sẵn sàng     Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện
bullet Tỉnh thức và cầu nguyện    Lm Vinh Sơn
bullet Hãy canh chừng    Peter. Feldmeier – Lm. Văn Hào SDB, chuyển ngữ)
bullet Tỉnh thức và sẵn sàng   Lm AM Trần Bình An
bullet Thái độ mong chờ Chúa đến    Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Tỉnh thức      Lm Vũ Đình Tường
bullet Khao khát Chúa    PM Cao Huy Hoàng
bullet Phải canh thức     Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến
bullet Tỉnh thức       Sưu tầm
bullet Hãy tỉnh thức       Sưu tầm
bullet Tỉnh thức cầu nguyện    Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Tỉnh thức       Sưu tầm
bullet Sẵn sáng      Sưu tầm
bullet Trách nhiệm      Sưu tầm
bullet Hãy tỉnh thức và sẵn sàng       Sưu tầm
bullet Tỉnh thức đón Chúa      Sưu tầm
bullet Sư mê ngủ        Sưu tầm
bullet Người giữ cửa phải canh thức    Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty
bullet Hãy tỉnh thức     Lm Nguyễn Hồng Giáo
bullet Câu chuyện cảnh giác   Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Hãy tỉnh thức kẻo thiệt thân    Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Tỉnh thức trong an vui   Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
bullet Người giữ cửa   Manna
bullet Đón chờ Chúa đến    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hãy tỉnh thức    Noel Quesson
bullet Chúa nhật I mùa vọng - năm B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật I mùa vọng - năm B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tỉnh thức đợi chờ     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Canh thức cầu nguyện và....  LM ĐAN VINH -  HHTM
 
 
CHÚA NHẬT XXXIV - TN - A - ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
   
bullet Vương quốc tình yêu    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.
bullet Đức Giêsu Kitô là vua    Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Đức Giêsu Kitô Vua   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Môn đệ đích thực     Suy niệm của JKN
bullet Tha nhân là thân thể Chúa Giêsu     Lm. Trần Ngà
bullet Lế Chúa Kitô Vua     Radio Veritas Asia
bullet Những người được chúc phúc Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến
bullet Vương quốc tình yêu     Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Đường về vượng quốc tình yêu     Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
bullet Vì xưa Ta đói     MANNA
bullet Cuộc xét xử tình yêu    Lm. Hồng Phúc
bullet Nhân quả     Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Khi tình người mất    Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Phán xét       Sưu tầm
bullet Đức Kitô Vua       Sưu tầm
bullet Vua vĩnh cửu       Sưu tầm
bullet Phán xét       Sưu tầm
bullet Đã làm hay không làm       Sưu tầm
bullet Xứng đáng là công dân       Sưu tầm
bullet Góp phần cho vương quốc       Sưu tầm
bullet Ai đang chờ đợi tôi    Noel Quesson
bullet Chiên hay dê...   Suy niệm của Đom. Nguyễn Đức Phú
bullet Yêu mến và phụng sự Chúa ...    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hãy đến hỡi những kẻ Cha Ta ...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chúa Chiên    Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Giêsu là Vua vũ trụ....    catholic.org.tw
bullet Quyền lực của đồng tiền     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Vua Giêsu    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa Giêsu Kitô Vua 2020   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Giêsu Kitô Vua 2020   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Góp phần xây dựng vương quốc....LM ĐAN VINH -  HHTM
 
CHÚA NHẬT XXXIII - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
   
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chứng nhân tình yêu     ĐTGM. Ngô quang Kiệt
bullet Cảm mến công ơn...  Ðức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
bullet Chứng nhân anh dũng     Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Hạt lúa gieo vào lòng đất    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Tư đạo hôm nay    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Hạt giống làm phát sinh   Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
bullet Các thánh tử đạo Việt nam    Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Sống tin mừng   Radio Veritas Asia
bullet Để làm chứng cho vua quan   Manna
bullet Đây bài ca ngàn trùng    Tạ Duy Tuyền
bullet Can đảm nói không với tộii lỗi    Lm. Trần Ngà
bullet Các vị tử đạo mới ...    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Người làm chứng    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Các thánh tử đạo Việt nam   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Các thánh tử đạo Việt nam    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thập giá       Sưu tầm
bullet Ai bền đỗ đến củng        Sưu tầm
bullet Bách hại       Sưu tầm
bullet Sẽ được cứu rôi       Sưu tầm
bullet Con đường hạt lúa     ĐTGM. Jos. Ngô Quang Kiệt
bullet Các thánh tử đạo Việt nam    ĐGM. Giuse Vũ Văn Thiên
bullet Tuyên xưng sông và làm chứng ...  ĐTGM. Giuse Nguyễn Năng
bullet Lễ các thánh tử đạo     ĐGM Vinhsơn Nguyễn Văn Long
bullet Nếu hạt lúa miến chết đi....   ĐGM. Giuse Võ Đức Minh
bullet Bổn mạng của giáo hội Việt nam   catholic.org.tw
 
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - Năm A
   
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Trinh nữ khôn ngoan    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.
bullet Hãy luôn tỉnh thức sẵn sàng     Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Hãy tỉnh thức và chờ đợi    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Kẻ khờ dại đánh mất nước trời    Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Đón Chúa   Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty
bullet Sẵn sàng     Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Khôn và dại     Lm. Vikini
bullet Để tránh việc quá trễ      Achille Degeesti
bullet Ánh sáng không bao giờ...Sr. Barbara E. Reid
bullet Dụ ngôn mười trinh nữ    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Mười cô được mời dự tiệc cưới    Fiches Dominicales
bullet Chuyện mười trinh nữ     Chú giải của Noel Quesson
bullet Mười cô trinh nữ      Chú giải của Noel Quesson
bullet Mừoi người trinh nữ     Radio Veritas Asia
bullet Sống ngày cuối đời    Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hãy giữ đôi mắt của các bạn...     Charles E. Miller
bullet Vừa mang đèn vừa mang dầu     Manna
bullet Sẵn sàng        Sưu tầm
bullet Ta không biết các ngươi       Sưu tầm
bullet Chúa sẽ đến       Sưu tầm
bullet Cho ngày hôm nay       Sưu tầm
bullet Sẵn sàng        Sưu tầm
bullet Tỉnh thức       Sưu tầm
bullet Tỉnh thức        Sưu tầm
bullet Sẵn sàng        Sưu tầm
bullet Một chủ đề về sự chết sự sống        Sưu tầm
bullet Bắt hụt        Sưu tầm
bullet Thức tỉnh        Sưu tầm
bullet Khôn ngoan        Sưu tầm
bullet Mười cô trinh nữ     Suy niệm của Lm. John Trần Khả
bullet Mười cô trinh nữ        Sưu tầm 
bullet Khôn và dại        Sưu tầm
bullet Chờ ngày hôm nay    Thiên Phúc
bullet Sống khôn ngoan     Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
bullet Chuẩn bị sẵn sàng         Sưu tầm
bullet Vào giò ấy chúng tá đang .,..    Suy niệm của Mark Link
bullet Chúa nhật XXXII thường niên A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XXXII thường niên A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Khôn ngoan theo Chúa    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Khôn ngoan tỉnh thức để sẵn sàng....   LM ĐAN VINH -  HHTM
 
Lễ Các Thánh
   
bullet Niềm hy vọng hạnh phúc     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Không có gì quí bằng có....    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Ơn gọi nên thánh    R. Veritas
bullet Lễ các thánh nam nữ     Lm. Nhân Tài.
bullet Chân dung các vị thánh     Lm.Jos Tạ duy Tuyền
bullet Các Ngài là ai từ đâu tới ?    Lm Nguyễn Tiến Huân
bullet Nên thánh        Sưu tầm
bullet Nên thánh        Sưu tầm
bullet Ơn gọi kitô hữu        Sưu tầm
bullet Các thánh nam nữ        Sưu tầm
bullet Các thánh nam nữ        Sưu tầm
bullet Các thánh         Sưu tầm
bullet Các thánh        Sưu tầm
bullet Các thánh và bổn phận nên thánh        Sưu tầm
bullet Hạnh phúc thay        Sưu tầm
bullet Các thánh        Sưu tầm
bullet Người khổng lồ thiêng liêng        Sưu tầm
bullet Thánh thiện        Sưu tầm
bullet Nển thánh        Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT XXX TN - Năm A - Chúa nhật Truyền Giáo
   
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Luật yêu mến    Tgm. Giuse NGÔ QUANG KIỆT
bullet Yêu thương là điều răn quan trọng     Lm. Carôlô Hồ Bặc Xá
bullet Giới răn trọng nhất      Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Yêu mến Thiên Chúa trên hết....   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Nền tảng cho đời sống an hòa   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Điều răn trọng nhất    Lm PX. Vũ Phan Long
bullet Điều răn trọng nhất    JKN
bullet Điều răng nào trọng nhất     Lm. Giuse Nguyễn Cao Luật
bullet Yêu thương là truyền giáo   Lm JB. Nguyễn Minh Hùng
bullet Giới răn mến Chúa yêu người      Lm Giuse Nguyễn Trung Điểm
bullet Nên một trong tình yêu     Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu
bullet Hai điều răn    MANNA
bullet Tình yêu là lẽ sống     Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Giới răn tối thượng   Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Mến Chúa yêu người         Sưu tầm
bullet Mến Chúa     Sưu tầm
bullet Giới răn yêu thương     Sưu tầm
bullet Lý do của tình yêu     Sưu tầm
bullet Mến Chúa và yêu người     Sưu tầm
bullet Trò chơi của hòa bình     Sưu tầm
bullet Luật mến yêu     Sưu tầm
bullet Hàng ngàn giới răn     Sưu tầm
bullet Giới luật thứ nhất và trên hết    Lm. An Phong
bullet Mến Chúa yêu người     Sưu tầm
bullet Yêu thương     Sưu tầm
bullet Yêi thương      Sưu tầm
bullet Luật trọng đại nhất     Sưu tầm
bullet Xin giúp con nên thánh     Sưu tầm
bullet Ngược lại     Sưu tầm
bullet Điều răn trọng đại nhất      catholic.org.tw
bullet Chúa nhật XXX thường niên A    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Mến Chúa thể hiện qua hành động   LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Đệ nhất luật     Sưu tầm
bullet Giới răn trọng nhất   Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC  
 
CHÚA NHẬT XXIX TN - Năm A - Chúa nhật Truyền Giáo
   
bullet Sứ điệp truyền giáo 2020    Đức Thánh Cha Phanxicô
bullet Bài lễ truyền giáo
bullet Truyền giáo bằng đời sống     ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Truyền giáo là yêu thương phục vụ   Đức Giám Mục G.B. Bùi Tuần
bullet Thống nhất đời sống trong hành động   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Truyền giáo      R. Veritas
bullet Nối bước các thừa sai    Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Cách thức truyền giáo    Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Chứng nhân trong sự hiệp nhất ...   Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Khánh nhật truyền giáo     Lm Trần Ngà
bullet Truyền lửa trong yêu thương    Lm Trần Ngà
bullet Hãy đi khắp thế gian    Manna
bullet Chứng nhân truyền giáo    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Quyền năng từ trên cao     Sưu tầm
bullet Anh em là chứng nhân   Manna
bullet Chúa nhật truyền giáo   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật truyền giáo   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật truyền giáo năm A Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chứng tá     Sưu tầm
bullet Truyền giáo     Sưu tầm
bullet Hãy loan báo tin mừng     Sưu tầm
bullet Đời sống chứng nhân     Sưu tầm
bullet Hãy thả lưới bên phải thuyền     Sưu tầm
bullet Thầy ở cùng anh em     Sưu tầm
bullet Rao giảng tin mừng cứu rỗii    catholic.org.tw
bullet Khánh nhật truyền giáo     Lm. G.B. Văn Hào
bullet Hãy trả Thiên Chúa    Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Nhiệt huyết tông đồ      Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 
CHÚA NHẬT XXVIII Thường Niên - Năm A
   
bullet Thánh Vịnh và Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Mặc áo cưới    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa mời chúng ta dự tiệc nước trời   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Tiệc cưới nước trời    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Mặc lấy Chúa Kitô    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hãy nghiêm chỉnh tham dự tiệc cưới    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Y phục tiệc cưới     Suy niệm của Noel Quession
bullet Dụ ngôn tiệc cưới và áo cưới
bullet Dụ ngôn tiệc cưới  JKN
bullet Dụ ngôn tiệc cưới     R. Veritas
bullet Đám cưới vỹ đại    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Dụ ngôn tiệc cưới    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Hãy đến dự tiệc cưới    Charles E. Miller
bullet Áo cưới    Achille Degeest
bullet Không mặc y phục lễ cưới    MANNA
bullet Y phục dự tiệc cưới nước trời   LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Lời mời gọi     Sưu tầm
bullet Tiệc cưới     Sưu tầm
bullet Không gì vui hơn tiệc cưới     Sưu tầm
bullet Những người được chọn...     Sưu tầm
bullet Tiệc cưới hoàng tử     Sưu tầm
bullet Tiệc cưới     Sưu tầm
bullet Áo cưới     Sưu tầm
bullet Áo cưới     Sưu tầm
bullet Áo cưới     Sưu tầm
bullet Cách đáp trả     Sưu tầm
bullet Chúa mời dự tiệc nước trời    catholic.org.tw
bullet Bàn tiệc nước trời    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật XXVIII thường niên A  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XXVIII thường niên A  Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT XXVII Thường Niên - Năm A
   
bullet Câu chuyện vườn nho...    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Vườn nho của Chúa     Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Vườn nho của Chúa    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Nhứng tá điền vườn nho  ...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Hãy nộp hoa lợi    Lm Trần Thanh Sơn
bullet Thế giới là của ai?    Lm Gioan Trần Khả , Houston, TX
bullet Hãy ý thức địa vị mình trong...    Lm Jude Siciliano, OP
bullet Dụ ngôn những tá điền sát nhân   JKN
bullet Chúa Giêsu vẫn còn hiện diện    Charles E. Miller
bullet Chúa nhật XXVII thường niên A     Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Vườn nho   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thợ vườn nho     Sưu tầm
bullet Tá điền và vườn nho     Sưu tầm
bullet Tôi tớ hay kẻ tiếm quyền    Achille Degeest
bullet Có một chủ vườn kia     Sưu tầm
bullet Hành động và phản ứng      Sưu tầm
bullet Chủ vườn nho     Sưu tầm
bullet Làm việc     Sưu tầm
bullet Loại bỏ     Sưu tầm
bullet Tá điền và vườn nho     Sưu tầm
bullet Được và mất     Sưu tầm
bullet Chăm sóc vườn nho của Chúa     Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT XXVI Thường Niên - Năm A
   
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Sám hối là khởi điểm     ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Hãy bắt tay vào việc    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Các ông nghĩ sao    Chú giải của Noel Quession
bullet Việc chính yếu và quan trọng   Suy niệm của JKN
bullet Nguy cơ tự mãn    Nguyễn Minh Hùng
bullet Kinh nghiệm trong căn phòng ...    Mark Link
bullet Nói vâng với Thiên Chúa
bullet Lời nói đi đôi với việc làm    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Một đường cái quan    Achille Degeest
bullet Hối hận nên lại đi     Manna
bullet Thực thi ý Chúa     Sưu tầm
bullet Sẵn sàng đi     Sưu tầm
bullet Tuân theo ý Chúa     Sưu tầm
bullet Thánh ý Chúa      Sưu tầm
bullet Nói làm     Sưu tầm
bullet Không và có     Sưu tầm
bullet Không và có     Sưu tầm
bullet Có và không     Sưu tầm
bullet Ngôn hành      Sưu tầm
bullet Dụ ngôn hai người con    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Phục vụ Thiên Chúa khiên ....   Fiches Dominicales
bullet Thiên Chúa nhìn thấy sự....Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Tuân hành thánh ý Chúa     catholic.org.tw
bullet Cải thiện cuộc sống   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa nhật XXVI thường niên A    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XXVI thường niên A    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Sám hối để nên thánh   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Sám hối và tin - điều kiện ...    LM ĐAN VINH -  HHTM
   
CHÚA NHẬT XXV Thường Niên - Năm A
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Lý lẽ của trái tim    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Lòng tốt của Thiên Chúa   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Lòng quảng đại của Thiên Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chiến thắng lòng ghen tị   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Những người thợ làm vườn nho   Noel Quesson
bullet Tình yêu vượt xa công lý   Fiches Dominicales
bullet Dụ ngôn thợ làm vườn nho    Fiches Dominicales
bullet Công bằng dựa trên tình thương   Suy Niệm của JKN
bullet Lòng tốt của Thiên Chúa   Lm Trọng Hương
bullet Vì tôi tốt bụng   Lm Nguyễn Cao Siêu
bullet Công bằng hay bác ái   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Tôi đâu có bất công   MANNA
bullet Thiên Chúa quảng đại   Charles E. Miller
bullet Ta có chấp nhận để cho....  Suy niệm của Achille Degeest
bullet Thiên Chúa nhân hậu     Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chủ vườn nho     Sưu tầm
bullet Đừng so sánh     Sưu tầm
bullet Nếu bạn yêu thương     Sưu tầm
bullet Tự do Thiên Chúa     Sưu tầm
bullet Ghen tị     Sưu tầm
bullet Ghen tị     Sưu tầm
bullet Lòng quảng đại của Thiên Chúa     Sưu tầm
bullet Thợ làm vườn nho     Sưu tầm
bullet Tình yêu     Sưu tầm
bullet Thái độ mới đối với anh chị em ...Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Vui với người vui   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Thiên Chúa nhân hậu với mọi người   catholic.org.tw
bullet An bài   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Lòng tốt của Thiên Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Chúa nhật XXV thường niên A   Lm Giuse Đinh Tất Quí
bullet Chúa nhật XXV thường niên A  Lm Giuse Đinh Tất Quí
 
CHÚA NHẬT XXIV Thường Niên - Năm A
bullet Thánh Vijnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Tha thứ   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hãy tha thứ để được thứ tha   L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Hãy tha thứ cho người khác   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Nên tha hay không  Bình Khả
bullet Tha thứ    Lm. Bùi quang Tuấn
bullet Anh em tha thứ cho nhau   jkn
bullet Cầu xin để tha thứ cho nhau   Lm Bùi Quang Tuấn, CSsR
bullet Lòng khoan dung độ lượng   John Nguyễn
bullet Tha thứ không ngừng    Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
bullet Tha thứ là được thứ tha   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Tha thứ, một thách đố không nhỏ   PM. Cao Huy Hoàng
bullet Thông cảm để thứ tha   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Không ngừng tha thứ    Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Hãy sẵn sàng tha thứ để... .LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Chúa nhật 24 thường niên A   Lm Giuse Đinh Tất Quí
bullet Chúa nhật 24 thường niên A   Lm Giuse Đinh Tất Quí
bullet Tha thứ cho ai?   Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Tha thứ     Sưu tầm
bullet Một tin mừng khó giữ    Achille Degeest
bullet Tha thứ     Sưu tầm
bullet Tha thứ     Sưu tầm
bullet Tha thứ     Sưu tầm
bullet Tha thứ     Sưu tầm
bullet Hết lòng tha thứ     Sưu tầm
bullet Sư tha thứ     Sưu tầm
bullet Tha thứ   nhóm Đồng Hành
bullet Tha thứ     Sưu tầm
bullet Hãy tha thứ để được thứ tha     Sưu tầm
bullet Tha thứ là yêu thương    Huyền Đồng
bullet Tha thứ     Lm Francis Lý Văn Ca
 
CHÚA NHẬT XXIII Thường Niên - Năm A
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Sửa lỗi anh em   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Việc sửa lỗi trong cộng đoàn   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Anh em sửa lỗi cho nhau   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Giúp nhau sửa chữa lỗi lầm Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sửa đổi huynh để là bổn phân   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Anh đã được món lợi    Suy niệm của Noel Quession
bullet Có trách nhiệm với nhau   Chú giải theo Fiches Dominicales
bullet Can đảm sửa lỗi   Suy niệm của JKN
bullet Chúng ta là người canh chừng ...   Charles E. Miller
bullet Trách nhiệm về người anh em   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Cộng đoàn Kitô giáo là một chuyện...Achille Degeest
bullet Được lợi người anh em   MANNA
bullet Chúa nhật XXIII thườg niên - A  Lm Giuse Đinh Tất Quí
bullet Chúa nhật XXIII thường niên - A    Lm Giuse Đinh Tất Quí
bullet Sửa lỗi cách tế nhi và yêu thương   LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Nghệ thuật sửa lỗi   Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Liên hệ với người khác     Sưu tầm
bullet Nhắc bảo     Sưu tầm
bullet Dám khiển trắch     Sưu tầm
bullet Gíao hội     Sưu tầm
bullet Làm đẹp     Sưu tầm
bullet Nhắc bảo     Sưu tầm
bullet Nhân danh Thầy     Sưu tầm
bullet Nhân danh Thầy     Sưu tầm
bullet Vẽ chân dung     Sưu tầm
bullet Sửa lỗi nhau     Sưu tầm
bullet Sửa lỗi cho nhau   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Trách nhiệm Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Anh em hãy sửa lỗi cho nhau   catholic.org.tw
 
CHÚA NHẬT XXII Thường Niên - Năm A
bullet Mất trước được sau   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Theo Chúa là từ bỏ...   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Đi theo con đương của Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Mất để được    Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Con đường dẫn tới sự sống   Fiches Dominicales
bullet Loan báo cuộc khổ  nạn của Chúa
bullet Thập giá biểu tượng tình yêu   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Đọc bản hợp đồng cho cẩn thận  Charles E. Miller
bullet Nghị lực của người công giáo   Achille Degeest
bullet Nếu được cả thế giới   Manna
bullet Thập giá biểu tượng của tình yêu    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Đọc bản hợp đồng cho cẩn thận   Charles E. Miller
bullet Nghị lực của người công giáo   Achille Degeest
bullet Nếu được cả thế giới   MANNA
bullet Con đường thập giá     Sưu tầm
bullet Thập giá     Sưu tầm
bullet Tại sao có đau khổ      Sưu tầm
bullet Con đường thập giá     Sưu tầm
bullet Thập giá     Sưu tầm
bullet Tại sao có đau khổ     Sưu tầm
bullet Thập giá Đức Kitô     Sưu tầm
bullet Chúa Giêsu Kitô là ai?     Sưu tầm
bullet Tư bỏ     Sưu tầm
bullet Tiền của     Sưu tầm
bullet Tư bỏ     Sưu tầm
bullet Đánh đổi     Sưu tầm
bullet Làm điều khó     Sưu tầm
bullet Phải từ bỏ mình     Sưu tầm
bullet Vinh quang và niềm vui   Chú giải của Noel Quession
bullet Đầu tư cho cuộc sống mai sau   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Thập giá dẫn tới phục sinh   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Trong họa có phúc   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Theo Chúa là bỏ mình   catholic.org.tw
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Mất trước được sâu    Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật XXII thường niên A   Lm Giuse Đinh Tất Quí
bullet Chúa nhật XXII thường niên A   Lm Giuse Đinh Tất Quí
bullet Vào trong vinh quang ngang thập giá   LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Thập giá Đức Kitô     Sưu tầm
bullet Mất và được     Sưu tầm