SUY NIỆM XUÂN CANH TÝ - 2020

 
CHÚA NHẬT III MÙA THƯỜNG NIÊN  - NĂM A
 
bullet Lựa chọn của Chúa Giêsu   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Bình minh của một thời đại mới    L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Anh em hãy sám hối   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Vầng đông đem lại ơn cứu dộ    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Đừng ngủ mể trong tội    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Tiếng gọi lên đường      Thiên Phúc 
bullet Ánh sáng giữa đêm đen     Lm. Mark Link S.J.
bullet Mau mắn chấp nhận     Suy niệm của JKN
bullet Các môn đồ đầu tiên     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Tức khắc họ bỏ thuyền mà theo...Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Lập tức họ đi theo Người     Noel Quession
bullet Tiếng gọi của Chúa     Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Trung tín với Chúa    Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Gọi đích danh tên của chúng ta     Charles E. Miller
bullet Cứu độ phổ quát     R. Veritas
bullet Đấng cứu độ chúng con     André Sève
bullet Galilê, vùng dân ngoại     Manna
bullet Đáp trả ơn gọi   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Ơn gọi     Sưu tầm
bullet Ánh sáng muôn dân     Sưu tầm
bullet Ánh sáng     Sưu tầm
bullet Ngư phủ     Sưu tầm
bullet Sống đức tin     Sưu tầm
bullet Sám hối     Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN  - NĂM A
 
bullet Thánh vịnh & Đáp ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Đây Chiên Thiên Chúa    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là ai?  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Đức Giêsu, Chiên của Thiên Chúa    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Rửa bằng máu     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Giới thiệu Chúa Kitô    ĐGM. Vũ Duy Thống
bullet Giới thiệu   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chiên Thiên Chúa    Lm. Mark Link S.J.
bullet Chiên Thiên Chúa   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Con Thiên Chúa những người tội lỗi   Lm FX Vũ Phan Long, ofm
bullet Chiên Thiên Chúa   Học Viện Đà Lạt
bullet Ngôn sứ của Thiên Chúa   Suy niệm của JKN
bullet Đây Chiên Thiên Chúa    Fiches Dominicales
bullet Chúa nhật II thường niên A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật II thường niên A  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Làm chứng Đức Giêsu là chiên...        LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Ơn gọi       Sưu tầm
bullet Ý nghĩa tình liên đới       Sưu tầm
bullet Tôi đã thấy    MANNA
bullet Này là Chiên Thiên Chúa   Charles E. Miller
bullet Chiên Thiên Chúa     Charles E. Miller
bullet Đên đáp ân tình    Charles E. Miller
bullet Ngài thật là Con Thiên Chúa
bullet Chứng nhân Chúa Kitô    Charles E. Miller
bullet Chiên Thiên Chúa   Sưu tầm
bullet Đấng xóa tội trần gian   Sưu tầm
bullet Rửa bằng máu    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa   Catholic.org.tw
 
CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chúa Giêsu nhận lãnh sứ mạng    L. M. Carôlô Hồ Bặc XáI
bullet Này là con Ta yêu dấu    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Điểm hẹn bất ngờ   Đức Cố GM Vũ Duy Thống
bullet Bí tích rửa tội   Lm Mark Link, SJ
bullet Khiêm tốn chu toàn sứ vụ    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Con yêu dấu    Lm. John Quốc Toản, CRM
bullet Phép rửa trong bối cảnh vắn hóa    Lm Augustine S.J.
bullet Nên thánh   Lm Bùi Quang Tuấn, CSsR
bullet Đấng gánh tội trần gian    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Người phải nổi bật lên    JKN
bullet Sống ơn gọi làm người    R. Veritas
bullet Sự mặc khải đầu tiên    Chú giải của Noel Quession
bullet Phép rửa của Chúa Giêsu    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạ
bullet Chúa Giêsu đi vào hoạt động   André Sève
bullet Phép rửa của ta có làm ta....   Lương thực ngày Chúa Nhật
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa   Mỗi Ngày Một Tin Vui
bullet Con yêu dấu   MANNA
bullet Con yêu dấu   m, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải,CMC  
bullet Chọn lựa    Sưu tầm
bullet Con là con chí ái   Sưu tầm
bullet Giúp đỡ Đức Kitô   Sưu tầm
bullet Tiếng Chúa   Sưu tầm
bullet Làm chứng   Sưu tầm
bullet Con chí ái của Cha   Sưu tầm
bullet Đồng thừa tự gia tài nước trời   Sưu tầm
bullet Ta hài lòng về Con   Sưu tầm
bullet Nhớ lại lời cam kết   Sưu tầm
bullet Con yêu dấu    Lm Nguyễn Bình An
bullet Sống đích thực là sống yêu thương
bullet Bí tích rửa tội   Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
bullet Sống tình liên đới   Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa      Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa      Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT LÊ CHÚA HIỂN LINH - NĂM A
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Ánh sao đạo đức    ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Thành tâm thiện chí sẽ gặp Chúa   ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là ánh sáng muôn dân   Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Ánh sáng cho muôn dân    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Gọi tên ngày lễ    Đức cố GM Vũ Duy Thống
bullet Niềm tin một chuyến đi   Đức cố GM Vũ Duy Thống
bullet Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Ngọn đèn đức tin    Lm Luca Maria, CRM
bullet Chúa hiển linh - năm A       Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa hiển linh - năm A        Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lễ Chúa hiển linh   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải,CMC  
bullet Sống tình thần yêu thương   Suy niệm của JKN
bullet Tin mừng vui biết bao    Chú giải của Noel Quesson
bullet Nơi vua ra đời    William Barclay
bullet Ánh sáng cho mọi dân tộc    McCarthy
bullet Với tất cả nhân loại    Achille Degeest
bullet Thiên Chúa tỏ mình   Sưu tầm
bullet Ra đi   Sưu tầm
bullet Những con mắt hiển linh   Sưu tầm
bullet Tìm gặp Chúa   Sưu tầm
bullet Lễ giáng sinh của muôn dân   Sưu tầm
bullet Vui mừng và hy vong   Sưu tầm
bullet Ánh sao lạ   Sưu tầm
bullet Ngôi sao dừng lại   Sưu tầm
bullet Thiên Chúa luôn mặc khải   Sưu tầm
bullet Tìm gặp Chúa Kitô   Sưu tầm
bullet Ánh sáng và bóng tối   Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT LÊ THÁNH GIA - NĂM A
 
bullet Gương gia đình hạnh phúc    ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Gương mẫu của mọi gia đình    Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Một gia đình tuyệt vời    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Nghịch cảnh và đau khổ...  Suy niệm của JKN 
bullet Nét thẳng tiến trên những đường cong   Noel Quesson
bullet Gia đình Kitô hữu...    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Thánh hóa gia đình   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải,CMC  
bullet Lễ thánh gia - năm A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lễ thánh gia - năm A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Hỡi gia đình hãy sống niềm vui..   Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Phúc âm hóa gia đfinh   Fx Đỗ Công Minh
bullet Giáng sinh trong một gia đình   PM. Cao Huy Hoàng
bullet Từ Belem đến Nagiaret   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Con đường của Kitô  hữu   ...  Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Xây dựng một gia đình hạnh phúc     LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Những Hêrôđê thời nay  Sưu tầm
bullet Giáo dục  Sưu tầm
bullet Gia đình  Sưu tầm
bullet Người đạo đức   Sưu tầm
bullet Đạo đức  Sưu tầm
bullet Chúa Giêsu hiện diện ...   Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Hãy đem con trẻ...  Sưu tầm
bullet Một kiểu vâng lời luôn hợp thời  Sưu tầm
bullet Sợi chỉ vàng dệt tấm vải  Sưu tầm
bullet Trốn sang Ai cập  Sưu tầm
 
LỄ CHÚA GIÁNG SINH - NĂM A
 
Lễ đêm
 
bullet Vinh danh Thiên Chúa trên trời  ĐTGM Ngô quang Kiệt
bullet Điều kiện để đón tiếp Chúa  ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Đêm ánh sáng ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Lời ngỏ của tình yêu  ĐTGM Ngô quang Kiệt
bullet Bình an dưới thế  PM. Cao Huy Hoàng, 22-12-2011
bullet Đấng Cứu thế đã ra đời  Ðức cố Giám Mục Nguyễn Sơn Lâm
bullet Đức Giêsu sinh ra  Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Khám phá của Emmanuel  Cha Mark Link, S.J
bullet Máng cỏ và vinh quang thiên quốc  Lm PX Vũ Phan Long, ofm
bullet Một sự trao đổi kỳ diệu  Lm Ignatiô Hồ Thông
bullet Ngày Chúa giáng sinh  R. Gutzwiller
bullet Sinh hạ - Cắt bì - Đặt tên Hugues Cousin
bullet Chúa đến xây dựng hòa bình  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Vì Ngài ở với chúng ta  Camille Gagnon
bullet Ngày Chúa giáng sinh  Sưu tầm
bullet Ngôi Lời là Ánh Sáng  Sưu tầm
bullet Noel yêu thương  Sưu tầm
bullet Chúa đến trong thinh lặng  Sưu tầm
bullet Sức manh  Sưu tầm
bullet Sứ điệp từ hang Belem  Sưu tầm
bullet Thiên Chúa làm người  Sưu tầm
bullet Thiên Chúa ở cùng  Sưu tầm
bullet Tìm kiếm  Sưu tầm
bullet Vinh danh  Sưu tầm
bullet Chúa giáng trần   Sưu tầm
bullet Con người  Sưu tầm
bullet Đêm ánh sáng   Sưu tầm
bullet Đêm thánh  Sưu tầm
 
Lễ Rạng đông
 
bullet Sứ điệp từ hang Noel  ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Họ liền hối hả ra đi  Lm Ignatiô Hồ Thông
bullet Loan tin  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Ra đời  Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
bullet Sống tinh thần giáng sinh  TRẦM THIÊN THU
bullet Tin mừng cứu chuộc  TRẦM THIÊN THU
bullet Ánh sáng đã xuất hiện  Sưu tầm
 
Lễ Ban ngày
 
bullet Lời ngỏ của tình yêu  ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Ngôi Lời đã trở nên người phàm  Niềm Vui Chia Sẻ’
bullet Đừng thờ lầm  Lương Thực Ngày Chúa Nhật’
bullet Nhường chỗ cho Chúa  Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - NĂM A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Điều kiện để đón tiếp Chúa    ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Đức Giêsu Kitô chính là Emmanuel   L. M. Carôlô Hồ Bặc Xá
bullet Ngài là Đấng Emmanuel     Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Emmanuel - Thiên Chúa ỏ cùng ...    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Thiên Chúa ở cùng chúng ta    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hãy làm sáng danh Chúa   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Tiếng gọi tình yêu     AM Trần Bình An
bullet Thiên Chúa ở cùng chúng ta    AM Trần Bình An
bullet Người mẹ mùa vọng    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chùa nhật IV mùa vọng   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật IV mùa vọng    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Đừng sợ   Lm. Nguyễn Minh Hùng
bullet Thiên sứ báo tin...   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Báo tin cho Giuse   Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Thiên Chúa ở cùng chúng ta   Noel Quesson
bullet Chúa Kitô bước vào thế gian   William Barclay
bullet Giải quyết một vấn đề nhờ...   Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Đừng ngại    MANNA
bullet Thực thi ý Chúa    Luca Maria, CRM
bullet Thông điệp yêu thương của...  LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Thiên Chúa ở cùng chúng tau     Sưu tầm
bullet Thiên Chúa ở cùng chúng ta     Sưu tầm
bullet Chúa cứu thế giáng sinh     Sưu tầm
bullet Thánh Giuse im lặng     Sưu tầm
bullet Mộng báo     Sưu tầm
bullet Đức Trinh Nữ Maria     Sưu tầm
bullet Công chính     Sưu tầm
bullet Gia đình sẽ là mẫu mực    Suy niệm của JKN
bullet Emmanuel     Sưu tầm
bullet Dòng tộc     Sưu tầm
bullet Thánh Giuse trong mầu nhiệm
bullet Thiên Chúa ở cùng chúng ta   Catholic.org
bullet Đấng cứu thế được ban tặng    Lm. Phêrô Lê văn Chính
 
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM A
 
bullet Dung mạo Đức Kitô   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Đấng cứu độ đã gần đến   L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Chờ đợi Chúa trong kiên nhẫn   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Mùa vọng : mùa màu hồng   Đức Cố GM. Vũ Duy Thống
bullet Còn phải đợi ai?   MANNA
bullet Hãy để việc làm minh chứng về Ta  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Vở kịch còn dang dở   Lm. Mark Link, S.J
bullet Trọng hơn Gioan Tẩy giả    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh
bullet Một đức tin luôn đứng vững    Lương Thực Ngày Chúa Nhật’
bullet Niềm tin đi vào cuộc sống    Lm Đinh Viết Tiên, O.P
bullet Đấng phải đến đã đến    Lm Đinh Viết Tiên, O.P
bullet Hãy tỉnh thức    Suy niệm của JKN
bullet Chứng từ của Chúa Giêsu   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Một đức tin luôn đứng vững   Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Phi thường      Sưu tầm
bullet Hãy thuật lại những gì đã thầy ...  Fiches Dominicales
bullet Có ai cao trọng hơn ông   Chú giải của Noel Quesson
bullet Giọng nói Chúa Giêsu   Chú giải của William Barclay
bullet Đấng phải đến   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Đấng sẽ đến    Sưu tầm
bullet Đấng phải đến    Sưu tầm
bullet Mùa vọng của đức  tin    Sưu tầm
bullet Gioan Tiền hô    Sưu tầm
bullet Sứ giả của Thiên Chúa    Sưu tầm
bullet Giọng nói Chúa Giêsu    Chú giải của William Barclay
bullet Đợi ai   Lm Trần Bình Trọng
bullet Cuộc cách mạng tôn giáo   Suy niệm của JKN
bullet Lộ tẩy    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Thầy có phải là Đấng phải đến không?  Catholic.org.tw
bullet Một Đấng cứu thế hoàn toàn khác  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Niềm vui ơn cứu độ    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Sa mạc nở hoa   Luca Maria, CRM
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Dung mạo Đức Kitô   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật 3 mùa vọng - A   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM A
 
bullet Các sứ điệp của Gioan tiền hô   ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Xây dựng nước Thiên Chúa    L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Hãy dọn đường cho Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Mùa vọng, mùa màu tím    Đức Cố GM Vũ Duy Thống
bullet Mùa vọng, mùa ăn năn  Đức Cố GM Vũ Duy Thống
bullet Lời cảnh tỉnh khẩn thiết    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Dùng việc tốt đẩy lui thói xấu    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Mong chờ    Lm. Mark Link, S.J.
bullet Mở đừng Chúa đến     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Dọn đường cho Chúa    Lm Luca Maria, CRM
bullet Dọn đường nội tâm   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Hãy sám hối    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật II mùa vọng A     Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Sự xuất hiện của Gioan tẩy giả    William Barclay
bullet Một lối sống....    Lm. Nguyễn Hữu An
bullet Đến trong tâm hồn    Suy niệm của JKN
bullet Hãy dọn đường cho Chúa    Fiches Dominicales
bullet Hồi ấy....   Chú giải của Noel Quesson
bullet Hãy sám hối     Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hãy sám hối    MANNA
bullet Hãy dọn đường Chúa     R. Veritas
bullet Kinh nghiệm trở về     Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Trở về cùng Chúa    Sưu tầm
bullet Hướng lòng về ngày Con Người đến    Sưu tầm
bullet Tương lai    Sưu tầm
bullet Chiếc rìu sát gốc cây    Sưu tầm
bullet Sứ giả tình yêu    Sưu tầm
bullet Gioan tiền hô    Sưu tầm
bullet Hãy dọn đường cho Chúa   Catholic.org.tw
bullet Hãy hoán cải và sinh hoa trái    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Hồi tâm sám hối để dọn....   LM ĐAN VINH - HHTM
 
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM A
 
bullet Sẵn sàng đón Chúa   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sẵn sàng cho một tương lại tươi đẹp   L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Chúng con hãy tỉnh thức   L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Tỉnh thức để sẵn sàng đón Chúa   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Tỉnh thức    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Để Chúa đến trong cuộc đời   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Mùa yêu thương   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Không đợi đến ngày mai    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hy vọng   Lm Mark Link, S.J
bullet Chờ đợi Chúa đến    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Ngày và đêm    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Phải tỉnh thức    Suy niệm của JKN
bullet Sống tỉnh thức     Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Anh em hãy sẵn sàng    Chú giải của Noel Quesson
bullet Tỉnh thức để khỏi bị....Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Các con hãy sẵn sàng    R. Veritas
bullet Chống lại thói quen    André Sève
bullet Dấu hiệu thời đại     André Sève
bullet Tỉnh thức chờ đợi    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật I mùa vọng - A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật I mùa vọng - A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Dọn lòng đón Chúa  Lm Minh Vận CRM
bullet Hãy sẵn sàng, Con Người sẽ đến    Catholic.org.tw
bullet Hãy sẵn sàng    Sưu tầm
bullet Sẵn sàng đón Ngài    Sưu tầm
bullet Tai họa khủng khiếp    Sưu tầm
bullet Niềm vui    Sưu tầm
bullet Hãy chuẩn bị    Sưu tầm
bullet Tỉnh thức    Sưu tầm
bullet Hãy tỉnh thức    Sưu tầm
bullet Tỉnh thức    Sưu tầm
bullet Sẵn sàng    Sưu tầm
bullet Sẵn sàng    Sưu tầm
bullet Sẵn sàng    Sưu tầm
bullet Tỉnh thức    Sưu tầm
bullet Tỉnh thức    Sưu tầm
bullet Tỉnh thức chờ đợi Chúa đến   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Tỉnh táo bảo vệ phẩm chất...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
 
CHÚA NHẬT XXXIV - CHÚA KITÔ - VUA VŨ TRỤ
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Vương quốc Đức Kitô   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là Vua   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xá
bullet Đức Giêsu là vua vũ trụ    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Đức Giêsu, vua niềm tin    Lm. Nguyễn Hữu An 
bullet Người là Vua trên hết các vua    Gioan Lê Quang Vinh
bullet Vua không ngai    Trầm Thiên Thu
bullet Tên trộm và người chủng sinh   Cha Mark Link, S.J
bullet Đức Giêsu là Vua    Suy niệm của JKN
bullet Nếu ông là Vua    Lm Âu Quốc Thanh, CRM
bullet Anh em và chị em của Vua    Lm Âu Quốc Thanh
bullet Đức Giêsu khai trương triều đại    Fiches Dominicales
bullet Trên khổ giá     R. Gutzwiller
bullet Sống với Đức Giêsu    Noel Quesson
bullet Khi nào về nước Ngài     William Barclay
bullet Nhân từ kêu gọi nhân từ    McCarthy
bullet Viên đá    McCarthy
bullet Giêsu - Vua vũ trụ    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Mở cửa về hướng tình thương    Achille Degeest
bullet Xả thân vì tình yêu    Lm Luca Maria, CRM
bullet Chúa Kitô Vua 2019   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Kitô Vua 2019    Lm Giuse Đinh tất Quýi
bullet Chúa Kitô Vua    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Đức Giêsu thiên sai Vua vũ trụ   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Kitô Vua     Sưu tầm
bullet Xin nhớ đến tôi        Sưu tầm
bullet Đức Kitô Vua     Sưu tầm
bullet Ánh sáng, sức mạnh, Hạnh phúc     Sưu tầm
bullet Vua Vũ trụ     Sưu tầm
bullet Vua Vũ trụ     Sưu tầm
bullet Trộm lành     Sưu tầm
bullet Vua Vũ trụ     Sưu tầm
bullet Vương quốc tình yêu
bullet Nước Cha trị đến    Gm. Arthur Tonne
bullet Một cây đèn thần   Suy Niệm của JKN
 
CHÚA NHẬT XXXIII -  CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 
bullet Con đường hạt lúa    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chứng nhân tình yêu   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sống chứng nhân tin mừng   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chứng nhân anh dũng    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tham dự vào hy tế của Chúa Giêsu   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Các chứng nhân    Giacôbê Phạm Văn Phượng op
bullet Đáng quí như châu ngọc    Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Gương trung kiên của tiền nhân    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
bullet Máu các thánh tử đạo trổ sinh...    Joseph Vũ Hải Bằng op
bullet Người làm chứng    Lm.Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Các thánh tử đạo Việt nam   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Các thánh tử đạo Việt nam   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Không thuộc về thế gian      Sưu tầm
bullet Truyền đạo      Sưu tầm
bullet Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng....      Sưu tầm
bullet Tử đạo hay sống đạo      Sưu tầm
bullet Anh em hãy làm chứng cho Thầy      Sưu tầm
bullet Sống đạo hay chết vì đạo      Sưu tầm
bullet Tử đạo, một chọn lựa của lòng tin      Sưu tầm
bullet Người chứng thứ nhất      Sưu tầm
bullet Chứng nhân      Sưu tầm
bullet Tử đạo      Sưu tầm
bullet Làm chứng      Sưu tầm
bullet Tỉnh thức trước cơn bách hại   PM. Cao Huy Hoàng
bullet Những tên lý hình thời đại   PM. Cao Huy Hoàng
bullet Kitô hữu tử vì đao    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Kiên quyết không bỏ đạo   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Lửa yêu    TRẦM THIÊN THU
bullet Sống đức tin là làm chứng     Jos. Vinc. Ngọc Biển
bullet Đau khổ    Cha Mark Link, S.J
bullet Noi gương cha ông    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Sống đạo là tử đạo   Lm. Giuse Trần Đình Long
bullet Tình yêu đền đáp tình yêu   Lm. Luca Maria. T.N.V, CRM
 
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - C
 
bullet Sống lại    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Cuộc sống đời sau    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Cuộc sống mai hậu    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Niềm vui vĩnh cửu   Cha Mark Link, S.J.
bullet Xác tín có đời sau    PM.Cao Huy Hoàng
bullet Có chăng một thế giới bên kia    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Lòng trung thành của Thiên Chúa   Hugues Cousin
bullet Hợp hoan bên Chúa    Sưu tầm
bullet Một mầu nhiệm lớn hơn    Charles E. Miller
bullet Được sống tình yêu của mình    Noel Quesson
bullet Hợp hoan bên Chúa    Thiên Phúc
bullet Vấn đề kẻ chết sống lại   Veritas
bullet Chết là về cõi sống    Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Thiên Chúa của kẻ sống    Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
bullet Đời này đời sau    R. Veritas
bullet Sự sống     Sưu tầm
bullet Thân xãc sống lại       Sưu tầm
bullet Vấn đề đời sau     R. Gutzwiller
bullet Thân xác sống lại    Sưu tầm
bullet Cách chữa cháy kỳ diệu      Sưu tầm
bullet Tin vào sự sống lại    Sưu tầm
bullet Thiên Chúa của kẻ sống     Sưu tầm
bullet Ai sống làm sao, ta....     Sưu tầm
bullet Xứng đáng mới được hưởng     Sưu tầm
bullet Gieo gì gặt nấy     Sưu tầm
bullet Hợp hoan     Sưu tầm
bullet Kinh nghiệm     Sưu tầm
bullet Niềm hy vọng sống lại     Sưu tầm
bullet Can đảm      Sưu tầm
bullet Vĩnh cửu     Sưu tầm
bullet Con người sẽ sống lại     Sưu tầm
bullet Một cơ hội mới     Sưu tầm
bullet Đời này đời sau     Sưu tầm
bullet Qua cái chêt của Đức Giêsu    Achille Degeest
bullet Đời này đời sau    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chết không phải là hết    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chết để được sống lại   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Mầu nhiệm sự sống lại   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống   Catholic.org.tw
bullet Chúa nhật 32 thường niên C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật 32 thường niên C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Sự sống đời sau  Lm.Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - C
 
bullet Ánh mắt yêu thương   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa cứu vớt người tộii lỗi   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Con người được đổi mới    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Đời đời    Sưu tầm
bullet Nghệ thuât cảm hóa lòng người    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Tầm cao của phúc âm    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúng ta giống như Gia kêu    Charles E. Miller
bullet Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi...   Charles E. Miller
bullet Tình yêu làm kinh ngạc    Charles E. Miller
bullet Cái hố     Charles E. Miller
bullet Đi tìm và cứu những gì đã mất    William Barclay
bullet Hoán cải và quảng đại
bullet Hoán cải lòng thương xót   Lm. Trần thanh Sơn
bullet Thiên Chúa từ bi và nhân hậu    Lm. Thanh Minh
bullet Ơn cứu độ ...    Lm. Vũ minh Nghiễm
bullet Gặp gỡ Đức Kitô    Lm. Bùi quang Tuấn
bullet Trân trọng và yêu thương   Suy Niệm của JKN
bullet Ơn cứu độ đã đến ...   Suy Niệm của Đinh ngọc Thiệu
bullet Cần tình thương và gương sáng   Suy Niệm của Đinh ngọc Thiệu
bullet Đền tội    Sưu tầm
bullet Giải thoát    Sưu tầm
bullet Sẵn sàng đáp trả    Sưu tầm
bullet Đổi đời    Sưu tầm
bullet Hoán cải    Sưu tầm
bullet Tình yêu    Sưu tầm
bullet Tham dự    Sưu tầm
bullet Cái nhìn    Sưu tầm
bullet Hoán cải    Sưu tầm
bullet Thiên Chúa yêu thương    Sưu tầm
bullet Tôi muiốn bạn yêu tôi    Sưu tầm
bullet Đến để tim và cứu    Sưu tầm
bullet Nơi chúng ta gặp gỡ    Sưu tầm
bullet Sống đức ái    Sưu tầm
bullet Cấm vào nhà kẻ có tội    Sưu tầm
bullet Sám hối cụ thể như Zakêu    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chúa vào nhà kẻ tội lỗi    Catholic.org.tw
bullet Thiên Chúa đi tìm    Lm.Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật 31 thường niên C    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật 31 thường niên C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Sức mạnh hoán cải của tin mừng LM ĐAN VINH - HHTM