CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH  - NĂM B
   
bullet

Mục tử nhân lành    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa sống lại làm mục tử   Catholic.org.tw

bullet

Vị mục tử nhân lành   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Chân dung vị mục tử Giêsu    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Người mục tử hy sinh....    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Tin và làm chứng cho Chúa hôm nay    LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Cha mẹ là mục tử theo ...    Lm. Nguyễn minh Hùng

bullet

Vị mục tử nhân lành    JKN

bullet

Ngừoi mục tử tốt lành     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Đức Giêsu vị mục tử....    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Mục tử nhân lành    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành    Alain Marchabour

bullet

Người chăn chiên đích thực     William Barclay

bullet

Ngươi ,mục tử tốt lành    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Đức Giêsu vị mục tử tốt lành    Fiches Dominicales

bullet

Chúa chiên lành    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Mục tử nhân lành    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành    Alain Marchabour

bullet

Chúa chiên lành      Sưu tầm

bullet

Mục tử nhân lành      Sưu tầm

bullet

Trực nhìn của chúng ta      Sưu tầm

bullet

Hiến mạng cho chiên      Sưu tầm

bullet

Ơn kêu gọi      Sưu tầm

bullet

Chúa chiên lành      Sưu tầm

bullet

Mục tử nhân lành      Sưu tầm

bullet

Hiến mạng cho chiên      Sưu tầm

bullet

Ơn kêu gọi      Sưu tầm

bullet

Câu hỏi      Sưu tầm

bullet

Mục tử      Sưu tầm

 
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH  - NĂM B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Bóng ma tưởng tượng     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Cách hiện diện của Đấng Phục sinh  ĐGM. Vũ Duy Thống

bullet

Làm chứng cho biến cố phục sinh   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Lời mời gọi hoán cải và...     Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Gặp Chúa giữa lòng đời     Lm Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ    JKN

bullet

Đức Giêsu hiện ra...     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Chúa Giêsu hoàn tất lời kinh thánh    Fiches Dominicales

bullet

Hãy đổi đời Noel Quesson

bullet

Trên phòng cao   Chú giải của William Barclay

bullet

Chúa hiện ra với các tông đồ    R. Gutzwiller

bullet

Phiền muộn, bối rối, bình an     Lm Nguyễn Trung Tây

bullet

Đau khổ      Sưu tầm

bullet

Anh em là chứng nhân      Sưu tầm

bullet

Niềm tin thắng vượt sợ hãi         Sưu tầm

bullet

Loan báo      Sưu tầm

bullet

Làm chứng      Sưu tầm

bullet

Đau khổ      Sưu tầm

bullet

Làm chứng      Sưu tầm

bullet

Tình yêu      Sưu tầm

bullet

Vâng lời      Sưu tầm

bullet

Chúa sống lại sai đi làm chứng    Catholic.org.tw

bullet

Nên chứng nhân mầu nhiệm phục sinh  LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Chúa nhật III phục sinh  Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật III phục sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Sống tin mừng phục sinh  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

 
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH  - NĂM B
   
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Gặp gỡ Đức Kitô phục sinh    ĐTGM. Ngô quang Kiệt

bullet

Chúa sống lại củng cố niềm tin   Catholic.org.tw

bullet

Đức Kitô đã sống lại thật     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Nỗi oan Toma    Đức Cố GM. Giuse Vũ Duy Thống

bullet

Con mắt thứ ba     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Sứ vụ rao giảng tin mừng.,..   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Định nghĩa lòng thương xót     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Lòng thương xót của Chúa    Bảo Lộc

bullet

Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ     JKN

bullet

Nhận thức đến truyền giáo     Fiches Dominicales

bullet

Lạy Thiên Chúa của con     Chú giải của Noel Quesson

bullet

Hiện ra với các môn đệ     Alain Marchabour

bullet

Chúa Kitô sai phái     Chú giải của William Barclay

bullet

Hiện ra cho các môn đồ    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Tôma con mắt thứ ba     Lm. Trần Ngà

bullet

Đức tin - Khoa học

bullet

Chúng tôi đã thấy Chúa       Sưu tầm

bullet

Khoa học và đức tin       Sưu tầm

bullet

Tin       Sưu tầm

bullet

Dấu chứng phục sinh       Sưu tầm

bullet

Mọi sự đều có thể        Sưu tầm

bullet

Sống đức tin       Sưu tầm

bullet

Đức tin là một sự tăng trưởng       Sưu tầm

bullet

Cộng đoàn       Sưu tầm

bullet

Tin       Sưu tầm

bullet

Đức tin       Sưu tầm

bullet

Lỡ hẹn       Sưu tầm

bullet

Tin       Sưu tầm

bullet

Ơn toàn xá ngày kính lòng thương xót      Sưu tầm

bullet

Lòng thương xót của Thiên Chúa   Phanxicô Xaviê

bullet

Lòng thương xót     Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Lạy Chúa con và Thiên Chúa của con    Cha Mark Link, S.J.

bullet

Chứng tích lòng thương xót Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Từ không tin đến vững tin và...   LM ĐAN VINH- HHTM

bullet

Chúa nhật II phục sinh     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật II phục sinh    Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT I PHỤC SINH  - NĂM B
   
bullet

Thánh vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Ánh sáng và bóng tối    ĐTGM Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa đã sống lại...    Catholic.org.tw

bullet

Chúa đã sống lại thật    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Sống lại với Chúa phục sinh    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Sự sống lại là niềm hy vọng    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Tin mừng phục sinh   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Ngôi mộ trống    JKN

bullet

Gặp ngừoi sống noi mộ Đức Giêsu   Fiches Dominicales

bullet

Đức Giêsu Nagiaret bị đóng đinh...   Fiches Dominicales

bullet

Hãy nói với Phêrô     Chú giải của William Barclay

bullet

Tình yêu gặp bối rối      Chú giải của William Barclay

bullet

Chúa Giêsu sống lại     Alain Marchabour

bullet

Ngôi mộ trống      Jacques Hervieux

bullet

Phục sinh         Sưu tầm

bullet

Ngôi mộ trống          Sưu tầm

bullet

Hãy khai phóng tâm lý         Sưu tầm

bullet

Đức tin của chúng ta         Sưu tầm

bullet

Tin mừng phục sinh         Sưu tầm

bullet

Tin và thái độ tôn thờ   Chú giải của Noel Quesson

bullet

Sứ điệp phục sinh         Sưu tầm

bullet

Mầu nhiệm         Sưu tầm

bullet

Sư sống         Sưu tầm

bullet

Mặt trời hé mọc         Sưu tầm

bullet

Niềm hy vọng sống lại         Sưu tầm

bullet

Hai cái nhìn         Sưu tầm

bullet

Chiến thắng         Sưu tầm

bullet

Sống lại         Sưu tầm

bullet

Ông đã thấy và đã tin   LM ĐAN VINH- HHTM

bullet

Lễ phục sinh - năm B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Lễ phục sinh - năm B    Lm Giuse Đinh tất Quý

 
Thứ bảy tuần thánh
   
bullet

Nghi thức thứ bảy tuần thánh

bullet

Đêm phục sinh  2007  Cố Tổng Gm. Bùi Văn Đọc

bullet

Ngày thứ bảy tuần thánh    ĐTC. BENEDICT XVI

bullet

Ưu tư về nỗi chết     ĐTC. BENEDICT XVI

bullet

Hướng về ánh sáng phục sinh    ĐTC. BENEDICT XVI

bullet

Đêm thứ bảy tuần thánh    Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Thinh lặng chờ đợi   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Cùng Chúa chiến thắng sự chêt   LM ĐAN VINH - HHTM

 
Thứ sáu tuần thánh
   
bullet

Nghi thức thứ sáu tuần thánh

bullet

Bảy di ngôn trên thánh giá    Lm Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Bi kịch thập giá

bullet

Chén đắng    Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Dừng bước chiêm ngắm thập giá   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Tôn kính thánh giá     Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Chết vì yêu

bullet

Con đường thập giá   Văn Phi, OP

bullet

Ngôi Hai Thiên Chúa có cần phải...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Cuộc khổ nạn Chúa Giêsu   Dom. Đinh Viết Tiên op

bullet

Thập gía, sứ điệp của tình yêu  Văn Tịnh, OP

bullet

Vai trò người tôi trung    Fr. Jude Siciliano, OP

bullet

Vì yêu, Người đã chết cho....   Dom. Lê Đức Thiện op

 
Thứ năm tuần thánh
   
bullet

Nghi thức thứ năm tuần thánh

bullet

Giờ thánh thứ năm    Ban Giáo Lý và Phụng Vụ GP Đà Lạt

bullet

Thứ năm tuần thánh   Suy niệm tổng hợp

bullet

Tình yêu tự hiến

bullet

Canh thức với Chúa Giêsu

bullet

Bàn tiệc huynh đệ thánh thiêng   Lm. Jude Siciliano, OP

bullet

Bài học yêu thương nơi bàn thánh   Fr. Jude Siciliano, op

bullet

Hãy canh thức với Thầy    Giuse Vũ An Tôn op

bullet

Thứ năm tuần thánh    Lm. Carolô Hồ Bạc Xái

bullet

Huy hiêu của Kitô hữu là...    Fr. Jude Siciliano, OP

bullet

Mầu nhiệm Thánh Thể     Lm Toma Túy op

bullet

Ngài đã yêu thương họ....    Giuse Đỗ Huy Hoàng op

 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ  - NĂM B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Người tôi tớ của Thiên Chúa   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Theo Chúa Giêsu chịu thương khó    Catholic.org.tw

bullet

Thế thái nhân tình là thế    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Đấng là Con Thiên Chúa    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Chúa Giêsu còn tiếp tục    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chúa nhật lễ lá    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật lễ lá   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Cuộc thương khó Chúa Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải. CMC

bullet

Hiện thân của tình yêu Cha   JKN

bullet

Xin đừng theo ý Con          Sưu tầm

bullet

Lễ lá     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Lễ lá    Fiches Dominicales

bullet

Đấng Messia tiến vào thánh   Jacques Hervieux

bullet

Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu   Suy niệm của Noel Quesson

bullet

Con Thiên Chúa và là vua   Noel Quesson

bullet

Rước lá vua đến   Chú giải của William Barclay

bullet

Phục sinh vinh quang qua...LM ĐAN VINH- HHTM

bullet

Lễ lá       Sưu tầm

bullet

Những bất ngờ      Sưu tầm

bullet

Lễ lá      Sưu tầm

bullet

Vâng lời cách sáng suốt và tự nhiện      Sưu tầm

bullet

Barnaba và Đức Giêsu      Sưu tầm

bullet

Cuộc thương khó      Sưu tầm

bullet

Cuộc thương khó      Sưu tầm

bullet

Hoan hô - Đả đảo      Sưu tầm

bullet

Ông này là ai vậy?      Sưu tầm

bullet

Ơn cứu chuộc       Sưu tầm

bullet

Thánh giá      Sưu tầm

bullet

Trung thành với lời tung hô      Sưu tầm

bullet

Cuộc khổ nạn      Sưu tầm

bullet

Tội lỗi của Ta      Sưu tầm

bullet

Thắi độ      Sưu tầm

bullet

Suy niệm LỄ LÁ - NĂM B

 
CHÚA NHẬT V Mùa Chay - NĂM B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Theo Chúa làm hạt lúạ   Catholic.org.tw

bullet

Hạt lúa mục nát    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Ý thức trước về ý nghĩa và...    Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Vinh quang nơi thập giá      Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Chúa Giêsu là Đấng ban sự sống   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Trao ban và nhận lãnh    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Hạt lúa Giêsu     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa Giêsu loan báo người .. Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Cái chết của Đức Giêsu     Fiches Dominicales

bullet

Kéo mọi người lên với tôi    Noel Quesson

bullet

Giờ của Chúa Giêsu     Alain Marchabour

bullet

Ánh sáng của thập giá   Lm. Vũ Phan Long

bullet

Sắn sàng châp nhận chết để...Suy niệm của JKN

bullet

Phải được chôn vùi    Lm. Vũ Thái Hoà

bullet

Thiên Chúa cứu chuộc thế gian...   Noel Quesson

bullet

Qui luật sống    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chúng ta đang sống ở giờ nào    Achille Degeest

bullet

Tôi sẽ lôi kéo mọi người    Yvon Daigneaut

bullet

Hạt lúa trơ trụi    MANNA

bullet

Hạt lúa nẩy mầm     Sưu tầm

bullet

Giờ Chúa đến     Sưu tầm

bullet

Chết đi     Sưu tầm

bullet

Chết để sống      Sưu tầm

bullet

Hy sinh     Sưu tầm

bullet

Từ bỏ     Sưu tầm

bullet

Con đường qua đau khổ...LM ĐAN VINH- HHTM

bullet

Trao ban là nhận lãnh   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà  

bullet

Chúa nhật V mùa chay B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhât V mùa chay B      Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT IV Mùa Chay - NĂM B
   
bullet

Hạt lúa mục nát   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Khuyến khích sám hội để dược...   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Lòng Chúa thương xót chúng ta   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tin tưởng chọn lựa Đức Giêsu   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Thiên Chúa giàu lòng yêu thương   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet Chúa Giêsu loan báo người...  Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet

Cái chết của Đức Giêsu ...   Fiches Dominicales

bullet

Nhìn lên thập giá    Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải CMC

bullet

Phán xét và cứu chuộc    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Giờ của Chúa Giêsu     Alain Marchabour

bullet

Ánh sáng của thập giá    Lm. Vũ Phan Long

bullet

Sẽ được tôn vinh     Suy niệm của JKN

bullet

Hạt lúa phải được vùi xuống    Lm. Vũ Thái Hoà

bullet

Thiên Chúa cứu chuộc thế gian...   Noel Quesson

bullet

Qui luật sự sống      Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chúng ta đang sống ở giờ nào    Achille Degeest

bullet

Tôi sẽ lôi kéo mọi người ...Yvon Daigneaut.

bullet

Hạt lúa trơ trụi     MANNA

bullet

Hạt giống nảy mầm     Sưu tầm

bullet

Giờ Chúa đến        Sưu tầm

bullet

Hạt lúa     Sưu tầm

bullet

Chết đi     Sưu tầm

bullet

Chết để sống     Sưu tầm

bullet

Hy sinh     Sưu tầm

bullet

Từ bỏ     Sưu tầm

bullet

Theo Chúa đến cõi sống    catholic.org.tw

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Chúa nhật IV mùa chay B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật IV mùa chay B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Phải làm gì để nhận được...     LM ĐAN VINH - HHTM

 
CHÚA NHẬT III Mùa Chay - NĂM B
   
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Thanh tẩy đền thờ   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Vì thương, Thiên Chúa dạy chúng ta.Lm Carolo Hồ Bạc XáI

bullet

Đền thờ của Thiên Chúa     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Đền thờ mới là thân mình...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Thanh tẩy bản thân     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đức Giêsu xua đuổi người buôn ...  Fiches Dominicales

bullet

Tẩy uế đến thờ   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Là đền thờ của Thiên Chúa    Noel Quesson

bullet

Dấu lạ của việc thanh tẩy    Alain Marchabour

bullet

Đức Giêsu tẩy uế đền thờ     Lm Vũ Phan Long

bullet

Thanh luyện tâm hôn...     LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Đền thờ     Sưu tầm

bullet

Giữ trong sạch nhà Cha    Noel Quesson

bullet

Nhà của Cha tôi     ĐGM. Arthur Tone

bullet

Thánh đường điểm hẹn   Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Đền thờ đích thực của sự...   Achille Degeest

bullet

Bắt đầu lại trong sự thật    Jean-Yves Garneau

bullet

Đem tất cả những thứ này...   MANNA

bullet

Đền thờ     Sưu tầm

bullet

Cọn người và đền thờ     Sưu tầm

bullet

Đền thờ     Sưu tầm

bullet

Thanh tẩy     Sưu tầm

bullet

Đền thờ     Sưu tầm

bullet

Thanh tẩy đền thờ     Sưu tầm

bullet

Cơn tức giận     Sưu tầm

bullet

Theo Chúa Giêsu vào đền thờ   catholic.org.tw

bullet

Chúa nhật III mùa chay năm B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật III mùa chay năm B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Thanh tẩy đên thờ    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

 
CHÚA NHẬT II Mùa Chay - NĂM B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Sống thân mật với Chúa   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Biến hình    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Cũng vì thương Thiên Chúa ban ...Lm Carolo Hồ Bạc XáI

bullet

Thử thách trong cuộc sống   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tin tưởng đón nhận thập giá   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Đừng quên mang tốt cho...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Được biến đổi mỗi người   MANNA

bullet

Biến đổi với Chúa     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Điều quan trọng là ...   Achille Degeest

bullet

Hai khuôn mặt một tình yêu    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Tư cõi cõi chết sống lại   Lm Trần Bình Trọng

bullet

Bất chấp là người thế nào   Suy Niệm của JKN

bullet

Một niềm tin tưởng cậy trông     Lm. Nguyễn Văn Phan

bullet

Căn tính đich thực của ....Noel Quesson

bullet

Đức Giêsu hiển dung    Fiches Dominicales

bullet

Sư điệp của trình thuật   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Hãy lắng nghe     Rolland Dionne

bullet

Đau khổ     Sưu tầm

bullet

Vinh quang thập giá     Sưu tầm

bullet

Tabor với Chúa Giêsu     Sưu tầm

bullet

Chúa biến hình     Sưu tầm

bullet

Sống với Chúa     Sưu tầm

bullet

Biên hình     Sưu tầm

bullet

Giây phút tột đỉnh     Sưu tầm

bullet

Thiên Chúa về phía..     Sưu tầm

bullet

Đức Giêsu hiển dung trên núi    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật II mùa chay B     Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT I Mùa Chay - NĂM B
   
bullet

Sứ điệp mùa chay 2021   ĐTC Phanxicô

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Vào hoang địa     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chỉ vì thương nên Thiên Chúa  ... Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Mùa thanh tẩy tâm hồn    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Hành trình hoán cải và....    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Chiến thắng căm dỗ nhờ ...    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Sư cám dỗ      Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Khởi đầu sứ mạng truyền giáo     Fiches Dominicales

bullet

Cám dỗ trong hoang địa    Jacques Hervieux

bullet

Hãy cải thiện và hãy tin    Lm. Mark Link

bullet

Chiến thắng cám dỗ với...    Lm Trần Ngà

bullet

Cát bụi tuyệt với     Lm. Nguyễn Hữu An

bullet

Nơi hoang địa    ĐGM. Arthur Tonne

bullet

Tin là chấp nhận...     Noel Quesson

bullet

Từ bỏ tội lỗi và trung tín...   Lm. Nguyễn Văn Phan

bullet

Vào hoang địa   MANNA

bullet

Sống là chiến đấu     Niềm Vui Chia Sẻ’

bullet

Tầm quan trọng của một   ...   Achille Degeest

bullet

Hãy trở thành dân của ta   Camille Gagnon

bullet

Hãy sám hối và tin vào tin mừng catholic.org.tw

bullet

Nơi hoang dã     Sưu tầm

bullet

Cám dỗ     Sưu tầm

bullet

Cám dỗ     Sưu tầm

bullet

Hoang địa     Sưu tầm

bullet

Cuộc chiến

bullet

Cám dỗ thử thách    Suy niệm của JKN

bullet

Yếu tố con người     Sưu tầm

bullet

Chiến thắng cám dỗ     Sưu tầm

bullet

Tái tạo cuộc sống     Sưu tầm

bullet

Thư tư lễ tro     Sưu tầm

bullet

Hãy làm việc lành trong khiêm hạ  LM ĐAN VINH -  HHTM

bullet

Vào hoang địa     Sưu tầm

bullet

Chúa nhật I mùa chay B  Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Thư tư lễ tro   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Mùa chay trở về    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

 
 
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM B
   
bullet

Bệnh phong tâm hồn   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Sạch và dơ   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Ngươi anh em phong hủi    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tôi muốn anh hãy lành bệnh   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Một Thiên Chúa giấu ẩn   Chú giải của Noel Quesson

bullet

Chữa người phong hủi    Jacques Hervieux

bullet

Đức Giêsu chữa người bị phong   Jacques Hervieux

bullet

Loan báo tin vui    ĐGM. Arthur Tonne

bullet

Nếu Thầy muốn, Thầy có thể chữa tôi    Noel Quesson

bullet

Hậu quả đáng sợ của tội lỗi    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đối với Thiên Chúa không ai là...    Achille Degeest.

bullet

Ngươi bị loại trừ     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Muốn và có thể     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Ai là người đồng thời với...     Mở Ra Những Kho Tàng

bullet

Tội lô còn hơn phong cùi nữa    Yvon Daigneau

bullet

Phong cùi      Sưu tầm

bullet

Vì loài người chúng tôi      Sưu tầm

bullet

Loan báo tin mừng      Sưu tầm

bullet

Cư chỉ      Sưu tầm

bullet

Lạc quan      Sưu tầm

bullet

Lòng từ ái      Sưu tầm

bullet

Phong cùi      Sưu tầm

bullet

Phong cùi      Sưu tầm

bullet

Sự chấp nhận      Sưu tầm

bullet

Chúa thương chữa người bệnh cùi   catholic.org.tw

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Chúa nhật VI thường niên B

 
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Chúa Giêsu là tôi tớ đau khổ...Catholic.org.tw

bullet

Đi gieo tin mừng     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Hãy siêng năng làm việc...   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Tiếp xúc với Cha trên trời     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tôi còn rao giảng tin mừng ở...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Sống tình liên đới      Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Ngay giữa lúc thi hành sứ vụ     Fiches Dominicales

bullet

Cầu nguyện và thi hành sứ vụ    Jacques Hervieux

bullet

Trở nên những sứ giả    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Người đến gần cầm tay bà ...   Noel Quesson

bullet

Con đã viếng thăm ta    Athur Tonne

bullet

Phải có tình thương như Ngài   Suy niệm của JKN

bullet

Chúa Giêsu người công giáo đầu tiên   Achille Degeest

bullet

Lương y từ mẫu    Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Không có nghỉ ngơi cho việc tốt    Mở Ra Những Kho Tàng

bullet

Ngôn ngữ của con tim   Jean Ralté

bullet

Lao động và cầu nguyện  Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chiếu và sáng    Lm Nguyễn Cao Siêu

bullet

Chúa nhật V thường niên B   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật V thường niên B   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Kết hợp với Chúa Giêsu...  LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Cứu vớt con người          Sưu tầm

bullet

Đau khổ      Sưu tầm

bullet

Cách đáp ứng      Sưu tầm

bullet

Dành thì giờ      Sưu tầm

bullet

Thăm viếng      Sưu tầm

bullet

Tình thường       Sưu tầm

 
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Ma quỉ thời đại mới    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Hãy theo Đức Giêsu...   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Hãy tin theo Đức Giêsu    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Để cho Lời Chúa biến đổi     Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chiến đấu chống lại ác thần    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Đấng có uy quyền     Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa nhật IV thương niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật IV thương niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Như Đấng có quyền uy   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Một giáo huấn, một sứ điệp   Chú giải của Noel Quesson

bullet

Thế nghĩa là gì?    Suy niệm của Noel Quesson

bullet

Một giáo huấn có uy quyền    Jacques Hervieux

bullet

Xua đuổi ma quỉ     Arthur Tone

bullet

Người trừ quỷ     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chúa Giêsu Kitô đã thắng thế gian    Achille Degeest

bullet

Đấng thánh của Thiên Chúa    Charles E. Miller

bullet

Các bạn có tin ma quỷ không  Guy Morin

bullet

Sứ mệnh chiếu sáng đức tin...  LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Ma quì      Sưu tầm

bullet

Hãy xuất khỏi người này      Sưu tầm

bullet

Ma quỷ      Sưu tầm

bullet

Ma quỷ      Sưu tầm

bullet

Trong đời      Sưu tầm

bullet

Quyền năng      Sưu tầm

bullet

Quyền năng      Sưu tầm

bullet

Mặc chúng tôi      Sưu tầm

bullet

Quyền năng      Sưu tầm

bullet

Ma quỷ      Sưu tầm

bullet

Uy quyền      Sưu tầm

bullet

góp nhặt      Sưu tầm

 
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - NĂM B
   
bullet

Đổi mới cuộc đời    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Tiếp tục chủ đề Chúa kêu gọi    Lm Carolo Hồ Bạc Xá

bullet

Tiếng Chúa kêu gọi      Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Thời gian đã mãn...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Nước Thiên Chúa đã gần đến    PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Phẩm chất cần thiết của môn đệ   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Hãy theo Ta    Lm. Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Thiên Chúa thì vĩ đại   Mở Ra Những Kho Tàng

bullet

Đôi tay của Chúa    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Hãy theo tôi    MANNA

bullet

Ngưởi ta không phải đương ...    Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Chúa Giêsu công khai rao giảng    JKN

bullet

Nhìn về tương lai    Lm. Nguyễn Hữu An

bullet

Tin mừng của Thiên Chúa    Jacques Hervieux

bullet

Sứ mạng của tôi   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Chúng ta làm gì với Lời Chúa    Jean-Yves Garneau

bullet

Sám hối      Sưu tầm

bullet

Đáp trả lời mời gọi      Sưu tầm

bullet

Cộng tác với ơn Chúa       Sưu tầm

bullet

Sám hối      Sưu tầm

bullet

Hãy theo tôi      Sưu tầm

bullet

Trở nên môn đệ      Sưu tầm

bullet

Lời mời gọi      Sưu tầm

bullet

Chúa nhật III thường niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật III thường niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Sám hội ngay từ hôm nay    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Sám hội và tin vào tin mừng    LM ĐAN VINH - HHTM

 
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM B
   
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet Hành trình ơn gọi    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa kêu gọi con người hợp tác   Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Chúa gọi con người hợp tác    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chúng tôi đã gạp Đấng Messia    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Ba bước tiếp cận Chúa Giêsu    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Các môn đệ đầu tiên    Lm FX Vũ Phan Long, ofm
bullet Các môn đệ đầu tiên    JKN
bullet Chiến dịch Anrê     Lm. Mark Link
bullet Nhóm mười hai    Chú giải mục vụ của Alain Marchabour
bullet Từ lời chứng     Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Các môn đệ đầu tiên     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Gặp gỡ Đức Kitô    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Lạy Chúa này con xin đến     Lm Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn
bullet Đối với tôi, Đức Kitô là ai?    Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Gặp gỡ Đức Kitô     Trích trong: “Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Này chiên Thiên Chúa    Charles E. Miller
bullet Thi hành sứ vụ nhân danh Ngài    Yvane Fournier-Guérard
bullet Ơn gọi và đáp trả    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Đi theo Chúa Giêsu là Đấng...    catholic.org.tw
bullet Chúa nhật II thường niên năm B    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật II thường niên năm B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Gặp gỡ và giới thiệu Chúa cho....LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Tôi đã gặp      Sưu tầm
bullet Thầy ở đây, hãy đến mà xem      Sưu tầm
bullet Lựa chọn theo Chúa      Sưu tầm
bullet Giới thiệu      Sưu tầm
bullet Hoàn hảo      Sưu tầm
bullet Bằng chính đời sống      Sưu tầm
bullet Cuộc gặp gỡ      Sưu tầm
 
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
   
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Phép rửa khiêm nhượng    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sứ mệnh của người đã  ...    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Người Con yêu dấu     Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Lòng khiêm nhượng thẳm sâu    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Cùng chết và phục sinh với ...    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Liên đới tội nhân      Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Đấng Messia đến     Suy niệm của R. Gutzwiller
bullet Sư liên đới hoàn toàn    Chú giải mục vụ của Hugues Cousin
bullet Tôi sinh ra từ Thiên Chúa    Noel Quesson
bullet Trời mở ra    Manna’
bullet Ơn gọi cao trọng làm con cái Chúa   R. Veritas 
bullet Ơn gọi của người Kitô hữu    McCarthy
bullet Cuộc gặp gỡ sâu xa với   ...   Achille Degeest
bullet Tình yêu cứu thế    Thiên Phúc
bullet Con yêu dấu   catholic.org.tw
bullet Con cái Chúa      Sưu tầm
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa      Sưu tầm
bullet Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi..      Sưu tầm
bullet Con yêu dấu      Sưu tầm
bullet Phép rửa      Sưu tầm
bullet Phép rửa      Sưu tầm
bullet Con là con yêu dấu của Cha    Lm. Giuse Nguyễn Văn Nam
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa     Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng
bullet Sống đẹp lòng Chúa    Lm. Anphong Trần Đức Phương
bullet Cả trần gian được thánh hóa    Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Dòng sông định mệnh    Lm. Giuse Đỗ Vân Lực
bullet Con yêu dấu của Cha       Sưu tầm
bullet Con yêu dấu     Lm Luy Nguyễn Quang Vinh
bullet Đi tìm tâm điểm   Lương Thực Hằng Ngày
bullet Sống đời Kitô hữu    Noel Quesson
bullet Chúa Giêsu chiu phép rửa     Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Giêsu chiu phép rửa    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa chịu phép rửa     Sưu tầm
bullet Con Thiên Chúa       Sưu tầm
bullet Cha hài lòng về con   JKN
bullet Đức Giêsu chịu phép rửa   Lm. FX. Vũ Phan Long
bullet

Con yêu dấu   catholic.org.tw

bullet Con yêu dấu     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Sống hiền hòa khiêm hạ noi gương...LM ĐAN VINH - HHTM
 
LỄ CHÚA HIỂN LINH  NĂM B
   
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chủa tỏ mình ra cho những ....   ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Thánh tầm thiện chí sẽ gặp Chúa   ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Ánh sao đạo đức   ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là ánh sáng ...    Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Hãy là anh sáng sao nhỏ      Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Bước đi theo ánh sáng của ...    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Hãy tỏa sáng    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời    Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Theo lối sống của Đức Kitô   Lm. Đaminh Trần Đình Nhi
bullet Cuộc hành trình đức tin   Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
bullet Ánh sáng và bóng tội    Thiên Phú
bullet Tìm gặp Chúa       Sưu tầm
bullet Một ngôi sao để đi theo     Jean-Yves Garneau
bullet Gặp được Chúa Cứu thế    Radio Veritas Asia
bullet Gặp Chúa    Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Thiên Chúa của các dân tộc   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Ra đi    MANNA
bullet Chúa tỏ mình ra  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Ngôi sao dừng lại     MANNA
bullet Ngôi sao dẫn đường    MANNA
bullet Quay về phía nhân loại   Suy Niệm của JKN
bullet Ngôi sao giáng sinh      Sưu tầm
bullet Gặp gỡ Chúa      Sưu tầm
bullet Thiên Chúa tỏ mình ra      Sưu tầm
bullet Tỏ mình      Sưu tầm
bullet Thông điệp      Sưu tầm
bullet Hiển linh      Sưu tầm
bullet Ngôi sao muôn dân      Sưu tầm
bullet Ánh sao lạ      Sưu tầm
bullet Ngôi sao ba vua      Sưu tầm
bullet Những con mắt hiển linh      Sưu tầm
bullet Tư bỏ      Sưu tầm
bullet Đến thờ lạy      Sưu tầm
bullet Những đạo sĩ hôm nay      Sưu tầm
bullet Lễ của mọi nguời    Chú giải của Noel Quesson
bullet Con đường tìm đến Chúa    Antôn Phêrô Nguyễn
bullet Để nên ánh sáng dẫn đường ...   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Dân ngoại đứng trước đức Vua   Lm. FX Vũ Phan Long
bullet Món quà      Sưu tầm
bullet Ngôi sao hy vọng      Sưu tầm
bullet Tỏ mình      Sưu tầm
 
LỄ THÁNH GIA : CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE
   
bullet Gia đình, con đường    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Là gương mẫu của mọi gia đình   Lm. Carolô Hồ Bạc Xái
bullet Xây dựng gia đình Kitô hữu   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Sống thánh thiện trong đời sống...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Nhìn ngắm gia đình Chúa Giêsu   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Một gia đình tuyệt vời    Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT
bullet Sống hạnh phúc gia đình   Linh Mục Anphong Trần Đức Phương
bullet Tổ ấm     Lm. Đỗ Vân Lực, OP
bullet Chúa nhật lễ thánh gia      Sưu tầm
bullet Gia đình thánh   Ch â n L ý Á Ch â u
bullet Gia đình thánh   Lm. Munachi Ezeogu
bullet Hạnh phúc gia đình    JKN
bullet Lòng tin không đăn đo ....Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Gia đình thánh   Chú giải của Noel Quesson
bullet Gia đình Chúa Giêsu   William Barclay
bullet Tíao hội cỡ nhỏ      Sưu tầm
bullet Tiếp tục lớn lên      Sưu tầm
bullet Gia đình cộng đoàn yêu thương      Sưu tầm
bullet Mái nhà lý tưởng      Sưu tầm
bullet Gương mẫu thánh gia      Sưu tầm
bullet Tình yêu của Chúa      Sưu tầm
bullet Tình yêu và lòng kính trọng....      Sưu tầm
bullet Bếp lửa      Sưu tầm
bullet Giáo hội nhỏ      Sưu tầm
bullet Cha mẹ và con cái      Sưu tầm
bullet Thánh gia      Sưu tầm
bullet Cầu nguyện sống còn của gia đình   Lm. Minh Anh
bullet Để cứu các gia đình    Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Thánh gia thất    Lm. Munachi Ezeogu
bullet Thánh gia 2020   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh gia 2020   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh gia, gương mẫu các gia đình..   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Thánh hóa gia đình  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
LỄ GIÁNG SINH
   
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Vinh danh Thiên Chúa trên trời    ĐTGM Ngô quang Kiệt
bullet Đêm ánh sáng    ĐTGM Ngô quang Kiệt
bullet Lời ngỏ tình yêu    ĐTGM Ngô quang Kiệt
bullet Thiên Chúa ở cùng chúng ta   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Ước mơ đêm giáng sinh    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chia sẻ giáng sinh   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Khám phá của Emmanuel   Cha Mark Link, S.J
bullet Đức Giêsu sinh ra ở Belem    Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Bình an dưới thế cho người lòng ngay   PM. Cao Huy Hoàng,
bullet Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra    catholic.org.tw
bullet Tình yêu giáng sinh   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Sinh hạ, cắt bị, đặt tên Giêsu    Hugues Cousin
bullet Chúa giáng sinh      Sưu tầm
bullet Tìm kiếm       Sưu tầm
bullet Thiên Chúa làm người vi chúng ta      Sưu tầm
bullet Sức mạnh      Sưu tầm
bullet Noel yêu thương      Sưu tầm
bullet Ngôi Lời là ánh sáng thật      Sưu tầm
bullet Ngôi Lời đã trở nên người phàm      Sưu tầm
bullet Đêm thánh      Sưu tầm
bullet Lời đã đến thế gian....     Sưu tầm
bullet Chúa Giáng Sinh      Sưu tầm
bullet Bài giảng lễ đêm giáng sinh   Đức Thánh Cha Phanxicô
bullet Lễ Chúa Giáng Sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lễ Chúa Giáng Sinh    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Loan báo tin mừng trọng đại...LM ĐAN VINH - HHTM
 
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - NĂM B
   
bullet Thánh vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Khiêm nhượng đón nhận    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Chuẩn bị gần cho việc Chúa đên  Lm. Carolô Hồ Bạc Xái
bullet Trở nên dụng cụ của Chúa    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Nhập thể mầu nhiệm của tình yêu...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Hãy là nhịp cẩu đưa Chúa ....    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Như Mẹ Maria thưa xin vâng....   Antôn Nguyễn Thành Chương
bullet Thiên Chúa tìm cho minh...  Lm. G. Nguyễn Cao Luật
bullet Này tôi là nữ tỳ Chúa     Chú giải của Noel Quesson
bullet Yêu cuộc đời yêu con người     Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Truyền tin    R. Gutzwiller
bullet Sư thuận phục trọn vẹn  
bullet Truyền tin cho Đức  Maria    JKN
bullet Ngôi đền vàng của Đấng tối cao    Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
bullet Đức Chúa ở cùng chúng ta   Lm. Văn Hào SDB chuyển ngữ
bullet Truyền tin cho Đức Maria    Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện
bullet Thiên Chúa đến xây nhà Ngài    Guy Morin
bullet Maria một kiệt tác của Thiên Chúa   Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Mừng vui lên    MANNA
bullet Thiên Chúa viếng thăm dân Người   Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Khiêm nhường       Sưu tầm
bullet Đức Trinh Nữ Maria        Sưu tầm
bullet Quyền năng Chúa       Sưu tầm
bullet Xin Vâng       Sưu tầm
bullet Xin Vâng       Sưu tầm
bullet Xin Vâng       Sưu tầm
bullet Sư tin tưởng       Sưu tầm
bullet Mẹ Maria       Sưu tầm
bullet Truyền tin       Sưu tầm
bullet Tôi tớ      Sưu tầm
bullet Sư phản chiếu    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Này tôi là nữ tỳ của Chúa    catholic.org.tw
bullet Chúa nhật IV mùa vọng B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật IV mùa vọng B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Đức Mẹ của mùa vọng    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Cùng Mẹ đón ơn cứu độ   LM ĐAN VINH -  HHTM
 
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM B
   
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chứng nhân của ánh sáng     ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Vui mừng vì Chúa sắp đến    Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Chúa đến mang lại niềm vui    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Đấng đến sau tôi nhưng....    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Học sống trung thực với Gioan tẩy giả    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Khiêm tốn xóa bỏ đời mình    Chú giải của Noel Quesson
bullet Dấu chỉ Đấng Messia    Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Trút bỏ hư danh để được    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Kitô hữu bạn là ai  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Người làm chứng     MANNA
bullet Chứng nhân ánh sáng trung thực   Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Đơn giản là như thế    G. Nguyễn Cao Luật
bullet Tin mừng giải phóng    Như Hạ, OP
bullet Niềm vui đang đến    Lm Lu-y Nguyễn Quang Vinh
bullet Có một người ở giữa anh em   An Phong
bullet Con tim rung nhịp với...   Thomas Nguyễn Văn Hiệp
bullet Làm chứng về ánh sáng    Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến
bullet Hãy vui lên    Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
bullet Làm chứng        Sưu tầm
bullet Gioan tiền hô        Sưu tầm
bullet Vui mừng và hy vọng    Tin Vui Xuân Lộc
bullet Làm chứng về ánh sáng           Sưu tầm
bullet Nghề của tôi        Sưu tầm
bullet Gioan         Sưu tầm
bullet Những lời chứng         Sưu tầm
bullet Ẩn mặt        Sưu tầm
bullet Sứ giả tin mừng        Sưu tầm
bullet Chứng nhân        Sưu tầm
bullet Vui mừng        Sưu tầm
bullet Vui mừng        Sưu tầm
bullet Niềm vui trong Chúa   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật III mùa vọng B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật III mùa vọng B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Làm chứng cho Chúa thế nào...LM ĐAN VINH -  HHTM
 
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM B
   
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Dọn đường cho Chúa     ĐTGM. Jos. Ngô Quang Kiệt
bullet Dọn đường cho Chúa đến    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tích cực chuẩn bị đón Chúa    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Gioan, con người thật lạ lùng    Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Lầm lỗi và sám hối     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Dọn lòng Chúa đón Chúa    Chú giải và suy niệm của Quesson
bullet Chúa nơi tha nhân     Suy niệm của JKN
bullet Đường dẫn tới đâu     Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
bullet Lắng nghe tiếng Chúa    Lm. Phêrô Trần Văn Trợ
bullet Hãy dọn đường cho Chúa     Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
bullet Đón nhận Đức Kitô trong niềm vui   Văn Chính, SDB chuyển ngữ
bullet Chân dung Gioan tẩy giả    P. Trần Đình Phan Tiến
bullet Tháo gỡ để giao hòa    Lm. Trần Ngà
bullet Hãy chuẩn bị tâm hồn     Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Giấc mơ hay hiện thực    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Người dọn đường    MANNA
bullet Kẻ dọn đường    Lm G. Nguyễn Cao Luật
bullet Chuẩn bị đón Chúa đến    Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện
bullet Chúa đến để giải thoát         Sưu tầm
bullet Dọn đường       Sưu tầm
bullet Dọn đường Chúa đến       Sưu tầm
bullet Chúng ta chờ đợi      Sưu tầm
bullet Hãy chờ đợi      Sưu tầm
bullet Gioan tiền hô      Sưu tầm
bullet Dọn đường Chúa đến      Sưu tầm
bullet Dọn đường      Sưu tầm
bullet Dọn đường      Sưu tầm
bullet Thay đổi      Sưu tầm
bullet Sứ vụ      Sưu tầm
bullet Chúng ta hy vọng trời mới ....    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Ta sai sứ giả đi trước...    catholic.org.tw
bullet Hãy dọn đường     Cha Mark Link, S.J.
bullet Chúa nhật II mùa vọng B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật II mùa vọng B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Dọn đường Chúa đi   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Sám hối và canh tân để tỉnh thức....LM ĐAN VINH -  HHTM
 
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM B
   
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Tỉnh thức và cầu nguyện     ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Kêu xin và mong chờ Chúa đến  Lm Carolo Hồ Bac Xái
bullet Mong đợi ngày Chúa đến    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chờ đợi trong tỉnh thức    ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên
bullet Tỉnh thức để gặp Chúa    An Phong
bullet Chờ và đợi     Anmai, CSsR
bullet Con hy vọng vào Chúa    ViKiNi
bullet Mong đợi Chúa đến     Thiên Phúc
bullet Hãy tỉnh thức     Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
bullet Tỉnh thức - thức tỉnh   Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn
bullet Phải thức tỉnh và sẵn sàng     Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện
bullet Tỉnh thức và cầu nguyện    Lm Vinh Sơn
bullet Hãy canh chừng    Peter. Feldmeier – Lm. Văn Hào SDB, chuyển ngữ)
bullet Tỉnh thức và sẵn sàng   Lm AM Trần Bình An
bullet Thái độ mong chờ Chúa đến    Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Tỉnh thức      Lm Vũ Đình Tường
bullet Khao khát Chúa    PM Cao Huy Hoàng
bullet Phải canh thức     Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến
bullet Tỉnh thức       Sưu tầm
bullet Hãy tỉnh thức       Sưu tầm
bullet Tỉnh thức cầu nguyện    Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Tỉnh thức       Sưu tầm
bullet Sẵn sáng      Sưu tầm
bullet Trách nhiệm      Sưu tầm
bullet Hãy tỉnh thức và sẵn sàng       Sưu tầm
bullet Tỉnh thức đón Chúa      Sưu tầm
bullet Sư mê ngủ        Sưu tầm
bullet Người giữ cửa phải canh thức    Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty
bullet Hãy tỉnh thức     Lm Nguyễn Hồng Giáo
bullet Câu chuyện cảnh giác   Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Hãy tỉnh thức kẻo thiệt thân    Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Tỉnh thức trong an vui   Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
bullet Người giữ cửa   Manna
bullet Đón chờ Chúa đến    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hãy tỉnh thức    Noel Quesson
bullet Chúa nhật I mùa vọng - năm B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật I mùa vọng - năm B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tỉnh thức đợi chờ     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Canh thức cầu nguyện và....  LM ĐAN VINH -  HHTM