CHÚA NHẬT VI MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Hạnh phúc thật   Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm
bullet Sẽ được đáp đền    Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Giáo lý của tân ước    ĐGM Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
bullet Phúc cho người nghèo khổ  Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến
bullet Phó thác nơi Thiên Chúa   Radio Veritas Asia
bullet Giáo hội bị bách hại    Lm. Anphong Trần Đức Phương
bullet Hạnh phúc đích thực    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Nghèo vì nước trời    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thiên Chúa muốn chúng ta...   Charles E. Miller
bullet Lời hứa thành hiện thực    Martin Lê Hoàng Vũ
bullet Thế giới của các mối phúc    McCarthy
bullet Sống tinh thần nghèo để....  Ngọc Biển SSP
bullet Ai là người hạnh phúc    T.s. Trần Quang Huy Khanh
bullet Chấm dứt mọi giá trị trần gian   William Barclay
bullet Các mối phúc    Hugues Cousin
bullet Các mối phúc thật    Chú giải của Noel Quesson
bullet Phúc cho anh em là kẻ nghèo khó  LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Hạnh phúc đích thực    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa Nhật tuần 6 thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật tuần 6 thường niên C    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Giúp đỡ    Sưu tầm
bullet Niềm hạnh phúc    Sưu tầm
bullet Hạnh phúc    Sưu tầm
bullet Ai là người hạnh phúc       Sưu tầm
bullet Người nghèo có phúc    Sưu tầm
bullet Được chúc phúc    Sưu tầm
bullet Hạnh phúc    Sưu tầm
bullet Mối phúc thật    Sưu tầm
bullet Con đường dẫn tới hạnh phúc    Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT V MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
 
bullet Đào tạo tông đồ   TGM Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Lời mời gọi và đáp trả   Sr Mai An Linh OP
bullet Mẻ cá lạ    Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP.
bullet Tin tưởng vào Chúa    Giacôbê Phạm Văn Phượng op
bullet Thu phục nhân tâm   Lm. Nguyễn ngọc Long
bullet Chúa Nhật V mùa thường niên C    Lm. Nguyễn ngọc Long
bullet Tự do như một định mệnh   Lm. Nguyễn ngọc Long
bullet Đức Giêsu gọi ông Simon Phêrô    Lm Augustine SJ
bullet Mẻ cá lạ lùng     Lm. Damien OFM
bullet Sống thuận theo ý Chúa ...   Joan Nguyễn Chính Kết
bullet Chúa nhật V mùa thường niên C   Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi
bullet Chúa là niềm vui và là....    Giuse Nguyễn Văn Dũng op
bullet Mẻ cá lạ lùng   Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
bullet Chúa Nhật V Mùa Thường Niên C    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật V Mùa Thường Niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Ơn gọi tông đồ   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
CHÚA NHẬT IV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Video Bài giảng  Lm, Đa Minh M. Nguyễn Nguyên Chương, CRM
bullet Điều kiện để đón tiếp Chúa   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Ngôn sứ bị từ chối   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Thân phận tiên tri   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Can đảm chấp nhận lỗi lầm   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Được kêu gọi trở nên ...   Cha Mark Link, S.J.
bullet Chính là lời cảnh tỉnh    Suy niệm của JKN
bullet Rao giảng tại Nagiaret thất bại  Giáo Hoàng Học Viện
bullet Lời ban ân sủng   Fiches Dominicales
bullet Con đường của Người     Chú giải của Noel Quesson
bullet Khước từ vì ghen tương    R. Gutzwiller
bullet Loại bỏ ngôn sứ    McCarthy
bullet Thân phận ngôn sứ
bullet Để yêu như Đức Kitô yêu   McCarthy
bullet Tiên tri    Sưu tầm
bullet Điều kiện để đón tiếp Chúa
bullet Chúa Giêsu không được chấp nhận    Sưu tầm
bullet Mở rộng tâm trí    Sưu tầm
bullet Không được chấp nhận    Sưu tầm
bullet Cánh cửa khép kín    Sưu tầm
bullet Loại trừ Chúa Giêsu chăng    Sưu tầm
bullet Người nhà đã không tiếp nhận Ngài    Sưu tầm
bullet Kiên vững và dịu hiền    Sưu tầm
bullet Con cái trong nhà    Sưu tầm
bullet Nói tốt    Sưu tầm
bullet Loại bỏ    Sưu tầm
bullet Đức mến    Sưu tầm
bullet Sứ vụ    Sưu tầm
bullet Ân huệ    Sưu tầm
bullet Thành kiến    Sưu tầm
bullet Ơn gọi và sứ vụ làm ngôn sứ   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Thành kiến   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Hành trình không cô lẻ  PM. Cao Huy Hoàng
bullet Chúa nhật IV thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật IV thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT III MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
 
bullet Video bài giảng Chúa nhật III TN năm C
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Ứng nghiệm Lời Chúa   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thánh Thần Chúa ngự trên tôi...   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Lời tiên tri đã ứng nghiệm   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tiếp nối sứ mạng Chúa Giêsu    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa Giêsu đến giải phóng...   JKN
bullet Năm hồng ân của Chúa hôm nay   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Hôm nay đã ứng nghiệm   Fiches Dominicales
bullet Hôm nay lời kinh thánh    Chú giải của Noel Quesson
bullet Lời tựa của thánh ký    Chú giải của R. Gutzwiller
bullet Sứ vụ được diễn tả    Hugues Cousini
bullet Mùa xuân xứ Galilê    William Barclay
bullet Lời các bạn nghe đã thành tựu   McCarthy
bullet Chúa Nhật III thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Năm hồng ân của Chúa   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tin mừng hôm nay   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Này là thân mình Đức Kitô     Sưu tầm
bullet Niềm tin vào Đức Kitô     Sưu tầm
bullet Lời kinh thánh được ứng nghiệm     Sưu tầm
bullet Lời tiên tri được ứng nghiệm     Sưu tầm
bullet Công bố năm hồng ân     Sưu tầm
bullet Năm hồng ân của Chúa     Sưu tầm
bullet Đường nẻo Chúa     Sưu tầm
bullet Sứ mạng     Sưu tầm
bullet Phải nghe bằng ba lỗ tai   Lm. Mark Link, S.J.
 
CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
 
bullet Video - Đám cưới Canna   Lm. Phaolô M. Ngô Gia Thế, CRM
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Mời Chúa đến nhà   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hôn ước giữa Thiên Chúa với....   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Tiệc cưới Cana   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chúa đến mang lại niềm vui và...  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Người chưa bỏ tiệc ra về    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Bữa tiệc cả một đời người    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Quan tâm đến tha nhân    JKN
bullet Tiệc cưới Cana   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Khởi đầu các dấu lạ     Fiches Dominicales
bullet Bắt đầu bước vào đức tin   Noel Quesson
bullet Niềm vui lớn   Noel Quesson
bullet Giao ước mới của sự phong phú   Charles E. Miller
bullet Khi thiếu rượu   McCarthy
bullet Phép lạ đầu tiên  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật II quanh năm   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật II quanh năm  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Họ hết rượu rồi     Sưu tầm
bullet Đức Maria quan tâm đến...     Sưu tầm
bullet Hãy mời Chúa vào nhà     Sưu tầm
bullet Cana     Sưu tầm
bullet Vị khách     Sưu tầm
 
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA -  NĂM C
 
bullet Con yêu dấu    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Phép rửa khiêm nhường   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu lãnh nhận sứ mạng   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Kitô hữu đích thực    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Đấng gánh tội trần gian    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Tôi sinh ra từ Thiên Chúa   Noel Quesson
bullet Sự liên đới hoàn toàn   Hugues Cousin
bullet Đấng Mesia đến    Suy niệm của R. Gutzwiller
bullet Trởi mở ra    Trích trong ‘Manna’
bullet Ơn gọi cao trọng làm con Chúa   R. Veritas
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa   R. Veritas
bullet Tình yêu cứu thế    Thiên Phúc
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa  Tin Mừng Chúa Nhật
bullet Ơn gọi người Kitô hữu   McCarthy
bullet Cuộc gặp gỡ sâu xa....   Achille Degeest
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa  Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Tại tạo thế giới   Cha Mark Link, S.J.
bullet Đấng gánh tội trần gian  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa gánh lấy tội con   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Phép rửa   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Thời đại ân sủng   Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Con yêu dấu   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Con cái Chúa    Sưu tầm
bullet Chúa chịu phép rửa     Sưu tầm
bullet Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ...    Sưu tầm
bullet Con yêu dâu    Sưu tầm
bullet Phép rửa    Sưu tầm
bullet Phép rửa    Sưu tầm
bullet Con Chúa    Sưu tầm
 
LỄ HIỂN LINH -  NĂM C
 
bullet Video - Chúa tỏ mình ra   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thành tâm thện chí sẽ gặp Chúa   ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là ánh sáng muôn dân  Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Gọi tên ngày lễ  ĐGM Vũ Duy Thống
bullet Đức Giêsu, Đấng Cứu thế   Suy niệm của Achille Degeest
bullet Ánh sáng cho mọi dân tộc   McCarthy
bullet Nơi vua ra đời   William Barclay
bullet Một con đường mới mở ra   Noel Quesson
bullet Phải sinh lời ra nhiều   Suy niệm của JKN
bullet Hãy tỏa sáng   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Ảnh hưởng của thần tượng   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Lễ hiển linh Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Hiển Linh 2018   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa tỏ mình ra   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thiên Chúa tỏ mình     Sưu tầm
bullet Ra đi    Sưu tầm
bullet Những con mắt hiển linh    Sưu tầm
bullet Tìm gặp Chúa    Sưu tầm
bullet Lễ giáng sinh của muôn dân    Sưu tầm
bullet Lê hiển linh    Sưu tầm
bullet Ánh sao lạ    Sưu tầm
bullet Ngôi sao dừng lại    Sưu tầm
bullet Thành tâm đi tìm Chúa    Sưu tầm
bullet Tìm gặp Chúa Kitô    Sưu tầm
bullet Ánh sáng và bòng tôi    Sưu tầm
bullet Thông điêjp    Sưu tầm
bullet Tìm Đức Kitô    Sưu tầm
bullet Ba vua    Sưu tầm
bullet Hãy đứng lên    Sưu tầm
bullet Từ bỏ    Sưu tầm
bullet Đến thờ lạy    Sưu tầm
 
LỄ THÁNH GIA -  NĂM C
 
bullet Con đường hạnh phúc   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.
bullet Lễ Thánh Gia   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xá
bullet Mẫu gương sáng ngời   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xá
bullet Thánh hóa gia đình   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Lê Thánh Gia    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lê Thánh Gia    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh Gia, gương sáng của tin yêu   Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
bullet Những thánh gia thời đại mới   Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Gia đình mẫu mực cho mọi gia đình   Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Lễ thánh gia thất    Radio Veritas Asia
bullet Tìm thấy     Flor McCarthy
bullet Thưa vâng với Thiên Chúa mỗi ngày    Achille Degeest
bullet Lễ Thánh Gia thất    Tin Mừng Chúa Nhật
bullet Con có bổn phận   Manna
bullet Gia đình nhân loại    Sưu tầm
bullet Có một lý do    Sưu tầm
bullet Gia đình thánh thiện    Sưu tầm
bullet Gia đình    Sưu tầm
bullet Noi gương    Sưu tầm
bullet Noi gương gia đình hạnh phúc    Sưu tầm
bullet Mái ấm tình thương    Sưu tầm
bullet Bí quyết hạnh phúc gia đình    Sưu tầm
bullet Kiểu mẫu của mọi gia đình    Sưu tầm
bullet Trần trọng mái ấm gia đình    Sưu tầm
 
 
ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH- NĂM C
 
bullet Video - Lễ Chúa Giáng Sinh  Lễ nửa đêm
bullet Video - Lễ Chúa Giáng Sinh  Lễ ban ngày
bullet Tình yêu giáng sinh    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Lễ Giáng Sinh 2018    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lễ Giáng Sinh 2018    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Đại Lễ Chúa Giáng Sinh     Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - NĂM C
 
bullet Video - Chúa nhật IV Mùa Vọng - năm C
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet Thiên Chúa viếng thăm dân Người   Catholic.org.tw
bullet Niềm vui trong Thánh Thần   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa sắp đến    Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Cuộc viếng thăm của Đức Maria   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thiên Chúa viếng thăm dân Người   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Trở nên những Emmanuel mới    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Thăm viếng, chia sẻ, thể hiện...     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa muốn thăm và giúp đỡ tha nhân    jkn
bullet Niềm vui sung mãn    Giáo Hoàng Học Viện
bullet Cuộc thăm viếng của Đức Maria     Giáo Hoàng Học Viện
bullet Em thật có phúc vì đã tin      Noel Quesson
bullet Thăm viếng    Suy niệm của R. Gutzwiller
bullet Thăm viếng   Chú giải mục vụ của Hugues Cousin
bullet Mâu thuẫn của hạnh phúc    Chú giải mục vụ của Hugues Cousin
bullet Cuộc viếng thăm đầy ân sủng  Suy niệm của McCarthy
bullet Maria    Sưu tầm
bullet Thưa vâng với Thiên Chúa      Sưu tầm
bullet Chuận bị lễ giáng sinh với Mẹ Maria    Sưu tầm
bullet Phục vụ trong yêu thương    Sưu tầm
bullet Vội vã lên đường    Sưu tầm
bullet Thân mẫu đến với tôi    Sưu tầm
bullet Maria dám tin    Sưu tầm
bullet Mẹ Maria    Sưu tầm
bullet Viếng thăm chị họ Elisabeth    Sưu tầm
bullet Gương mẫu    Sưu tầm
bullet Niềm tin   Sưu tầm
bullet Niềm vui tin tưởntg   Sưu tầm
bullet Maria người mẹ mùa vọng   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Lời chúc tụng của Đức Maria   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật IV mùa vọng - năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chúng tôi phải làm gì?   Catholic.org.tw
bullet Chúng tôi phải làm gì?   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hãy vui mừng vì Chúa sắp đến   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xá
bullet Chúng tôi phải làm gì?   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Xây dựng xã hội bằng cách....   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hoa quả của lòng thống hối   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Gioan rao giảng một tin mừng   Fiches Dominicales
bullet Nhưng có Đấng mạnh thế    Noel Quesson
bullet Những lời giảng của vị tiền hô   R. Gutzwiller
bullet Phường diện đạo đức trong lời...   Hugues Cousin
bullet Gioan kêu gọi hoán cải    William Barclay
bullet Xây dựng đạo đức thánh thiện   Suy niệm của JKN
bullet Nhà giảng thuyết đường phố   Cha Mark Link, S.J.
bullet Công chính   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Vỹ đạii của Gioan Tẩy giả    Suy niệm của McCarthy
bullet Chúng tôi phải làm gì?    Sưu tầm
bullet Cho Chúa một cơ hội    Sưu tầm
bullet Những hành vi thống hối    Sưu tầm
bullet Giàu và nghèo    Sưu tầm
bullet Vui lên anh em    Sưu tầm
bullet Kẻ tội lỗi    Sưu tầm
bullet Để tiến tới một thế giới tốt hơn    Sưu tầm
bullet Đau khổ    Sưu tầm
bullet Sám hối    Sưu tầm
bullet Chúng tôi phải làm gì đây?    Sưu tầm
bullet Nhà giảng thuyết đường phố    Sưu tầm
bullet Hạt lúa trong nia  PM. Cao Huy Hoàng
bullet Thắp sáng đức tin  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Mừng vui lên  Tổng hợp từ R. Veritas
bullet Tỉnh thức đích thực R. Veritas
bullet Đổi mới thực sự từ chính mình  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chia sẻ tình thương và niềm vui  LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - năm C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - năm C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Niềm vui Giêsu   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Video - Niềm vui Giêsu   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ  Catholic.org.tw
bullet Con đường nội tâm   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Dọn đường Chúa đến   Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Dọn đường cho Chúa đến    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tiếng kêu trong sa mạc   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Dọn đường cho Chúa đến    Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Thiên Chúa muốn cứu độ...   André Sève
bullet Sám hối canh tân    Thiên Phúc
bullet Chuẩn bị con đường cho Chúa   McCarthy
bullet Tuân giữ luật Chúa từ...   Achille Degeest
bullet Hãy dọn đường cho Chúa   Lm. Nguyễn Cao Siêu
bullet Có lời Thiên Chúa phán    Lm. Nguyễn Cao Siêu
bullet Đi vào sa mạc của nghèo khó...   Lm. Nguyễn Cao Siêu
bullet Sống trọn vẹn mùa vọng  ...  Radio Veritas Asia
bullet Sám hối hoán cải tấm lòng    Radio Veritas Asia
bullet Sự xuất hiện của vị tiền hô   R. Gutzwiller
bullet Ơn cứu độ của Thiên Chúa    Noel Quesson
bullet Hãy dọn đường    Noel Quesson
bullet Chết     Sưu tầm
bullet Sa mạc      Sưu tầm
bullet Hãy dọn đường cho Chúa     Sưu tầm
bullet Sứ giả của Chúa Kitô      Sưu tầm
bullet Sám hối và cải thiện đời sống   JKN
bullet Chuẩn bị đón mừng Chúa đến     Sưu tầm
bullet Hãy dọn đường     Sưu tầm
bullet Thời gian hạnh phúc vì được đổi mới   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Dọn đường cho Chúa đến    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sửa đường Chúa cho ngay thẳng   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Dọn đường tâm hồn    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Video - Giảng lễ   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật 2 mùa vọng - năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật 2 mùa vọng - năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM C
 
bullet Video Giảng lễ       Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn    Catholic.org.tw
bullet Tỉnh thức  đi vào thế giới mới  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hướng về ngày Chúa đến   Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Chúa sẽ đến giải thoát   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Sống trong mốt thế giới mau qua   Fiches Dominicales
bullet Hãy tỉnh thức    Noel Quesson
bullet Đứng vững trước mặt con người   Hugues Cousin
bullet Hãy nhìn đường   Gm. Arthur Tonne
bullet Chết đến nơi    Gm. Arthur Tonne
bullet Trời mới đất mới    Suy niệm của JKN
bullet Cuộc sống tỉnh thức    André Sève
bullet Tỉnh thức và cầu nguyện   Thiên Phúc
bullet Ngày Chúa ngự đến   R. Veritas
bullet Tỉnh thức và cầu nguyện    R. Veritas
bullet Tỉnh thức đợi chờ    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Chờ đợi Chúa đến   Mc Carthy
bullet Nét xanh tươi nơi những kẻ theo Chúa   McCarthy
bullet Trước ngày gặp gỡ   Achille Degeest
bullet Đứng thẳng và ngẩng đầu   Lm. Nguyễn Cao Siêu
bullet Hãy tỉnh thức và cầu nguyện   Lm. Nguyễn Cao Siêu
bullet Dọn dẹp bàn ghế   Sưu tầm
bullet Hãy nhìn đường     Sưu tầm
bullet Tỉnh thức    Sưu tầm
bullet Ngày đại họa   Sưu tầm
bullet Ngày tận thế   Sưu tầm
bullet Đứng lên    Sưu tầm
bullet Tỉnh thức không để đánh mất ...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sống tỉnh thức    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Sống tỉnh thức và cầu nguyện    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Tỉnh thức và cầu nguyện đón...   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Chúa Nhật I Mùa Vọng - năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật I Mùa Vọng - năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Trông đợi Chúa đến   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
CHÚA NHẬT ĐỨC GIÊSU KITÔ - VUA VŨ TRỤ
 
bullet Chúa Giêsu Kitô - Vua vũ trụ  Giuse M. Lương Thiên Triều, CRM
bullet Lễ Chúa Giêsu Kitô - Vua vũ trụ   Catholic.org.tw
bullet Vua sự thật     ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Đức Giêsu là Vua     Lm Carolo Hồ Bạc Xá
bullet Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Làm vua là làm chứng    ĐGM. Giuse Vũ Duy Thống
bullet Lắng nghe tiếng người nói     Noel Quesson
bullet Đức Kitô - Vua niềm tin    Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Chân lý     Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Một giải pháp cho nền hòa bình...   Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Vương quyền tình yêu    Lm. Hồng Phúc
bullet Đứng về phía sự thật     MANNA
bullet Đức Giêsu là Vua ư?    Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn
bullet Tôi là Vua    Noel Quesson
bullet Đức Giêsu Kitô : phục vụ và cai trị   Niềm Vui Chia Sẻ’
bullet Làm chứng cho sự thật    Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Một vị vua khác thường   Guy Marin
bullet Bị can Giêsu Kitô Vua   Lm. FX. Nguyễn Phạm Hoài Thương
bullet Đức Kitô làm vua đời tôi   Lm. Nguyễn Hữu Thy
bullet Chúa Giêsu - Vua tình yêu   Lm Hồng Phúc
bullet Vua Giêsu    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Kitô vua   Sưu tầm
bullet Chúa Giêsu là Vua   Sưu tầm
bullet Vua chân lý   Sưu tầm
bullet Thuộc về Chúa   Sưu tầm
bullet Phục vụ   Sưu tầm
bullet Vua sự thật   Sưu tầm
bullet Xét xử   Sưu tầm
bullet Để nên thành viên trong ...     LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Vua tình yêu   Sưu tầm
bullet Vua khiêm nhường và phục vụ    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chúa Giêsu Kitô - Vua vũ trụ   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Giêsu Vua 2018   Lm Giuse Đinh tất Quý