CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM B
   
bullet

Ma quỉ thời đại mới    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Hãy theo Đức Giêsu...   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Hãy tin theo Đức Giêsu    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Để cho Lời Chúa biến đổi     Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chiến đấu chống lại ác thần    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Đấng có uy quyền     Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa nhật IV thương niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật IV thương niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Như Đấng có quyền uy   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Một giáo huấn, một sứ điệp   Chú giải của Noel Quesson

bullet

Thế nghĩa là gì?    Suy niệm của Noel Quesson

bullet

Một giáo huấn có uy quyền    Jacques Hervieux

bullet

Xua đuổi ma quỉ     Arthur Tone

bullet

Người trừ quỷ     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chúa Giêsu Kitô đã thắng thế gian    Achille Degeest

bullet

Đấng thánh của Thiên Chúa    Charles E. Miller

bullet

Các bạn có tin ma quỷ không  Guy Morin

bullet

Ma quì      Sưu tầm

bullet

Hãy xuất khỏi người này      Sưu tầm

bullet

Ma quỷ      Sưu tầm

bullet

Ma quỷ      Sưu tầm

bullet

Trong đời      Sưu tầm

bullet

Quyền năng      Sưu tầm

bullet

Quyền năng      Sưu tầm

bullet

Mặc chúng tôi      Sưu tầm

bullet

Quyền năng      Sưu tầm

bullet

Ma quỷ      Sưu tầm

bullet

Uy quyền      Sưu tầm

bullet

góp nhặt      Sưu tầm

 
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - NĂM B
   
bullet

Đổi mới cuộc đời    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Tiếp tục chủ đề Chúa kêu gọi    Lm Carolo Hồ Bạc Xá

bullet

Tiếng Chúa kêu gọi      Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Thời gian đã mãn...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Nước Thiên Chúa đã gần đến    PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Phẩm chất cần thiết của môn đệ   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Hãy theo Ta    Lm. Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Thiên Chúa thì vĩ đại   Mở Ra Những Kho Tàng

bullet

Đôi tay của Chúa    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Hãy theo tôi    MANNA

bullet

Ngưởi ta không phải đương ...    Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Chúa Giêsu công khai rao giảng    JKN

bullet

Nhìn về tương lai    Lm. Nguyễn Hữu An

bullet

Tin mừng của Thiên Chúa    Jacques Hervieux

bullet

Sứ mạng của tôi   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Chúng ta làm gì với Lời Chúa    Jean-Yves Garneau

bullet

Sám hối      Sưu tầm

bullet

Đáp trả lời mời gọi      Sưu tầm

bullet

Cộng tác với ơn Chúa       Sưu tầm

bullet

Sám hối      Sưu tầm

bullet

Hãy theo tôi      Sưu tầm

bullet

Trở nên môn đệ      Sưu tầm

bullet

Lời mời gọi      Sưu tầm

bullet

Chúa nhật III thường niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật III thường niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Sám hội ngay từ hôm nay    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Sám hội và tin vào tin mừng    LM ĐAN VINH - HHTM

 
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM B
   
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet Hành trình ơn gọi    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa kêu gọi con người hợp tác   Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Chúa gọi con người hợp tác    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chúng tôi đã gạp Đấng Messia    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Ba bước tiếp cận Chúa Giêsu    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Các môn đệ đầu tiên    Lm FX Vũ Phan Long, ofm
bullet Các môn đệ đầu tiên    JKN
bullet Chiến dịch Anrê     Lm. Mark Link
bullet Nhóm mười hai    Chú giải mục vụ của Alain Marchabour
bullet Từ lời chứng     Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Các môn đệ đầu tiên     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Gặp gỡ Đức Kitô    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Lạy Chúa này con xin đến     Lm Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn
bullet Đối với tôi, Đức Kitô là ai?    Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Gặp gỡ Đức Kitô     Trích trong: “Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Này chiên Thiên Chúa    Charles E. Miller
bullet Thi hành sứ vụ nhân danh Ngài    Yvane Fournier-Guérard
bullet Ơn gọi và đáp trả    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Đi theo Chúa Giêsu là Đấng...    catholic.org.tw
bullet Chúa nhật II thường niên năm B    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật II thường niên năm B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Gặp gỡ và giới thiệu Chúa cho....LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Tôi đã gặp      Sưu tầm
bullet Thầy ở đây, hãy đến mà xem      Sưu tầm
bullet Lựa chọn theo Chúa      Sưu tầm
bullet Giới thiệu      Sưu tầm
bullet Hoàn hảo      Sưu tầm
bullet Bằng chính đời sống      Sưu tầm
bullet Cuộc gặp gỡ      Sưu tầm
 
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
   
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Phép rửa khiêm nhượng    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sứ mệnh của người đã  ...    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Người Con yêu dấu     Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Lòng khiêm nhượng thẳm sâu    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Cùng chết và phục sinh với ...    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Liên đới tội nhân      Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Đấng Messia đến     Suy niệm của R. Gutzwiller
bullet Sư liên đới hoàn toàn    Chú giải mục vụ của Hugues Cousin
bullet Tôi sinh ra từ Thiên Chúa    Noel Quesson
bullet Trời mở ra    Manna’
bullet Ơn gọi cao trọng làm con cái Chúa   R. Veritas 
bullet Ơn gọi của người Kitô hữu    McCarthy
bullet Cuộc gặp gỡ sâu xa với   ...   Achille Degeest
bullet Tình yêu cứu thế    Thiên Phúc
bullet Con yêu dấu   catholic.org.tw
bullet Con cái Chúa      Sưu tầm
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa      Sưu tầm
bullet Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi..      Sưu tầm
bullet Con yêu dấu      Sưu tầm
bullet Phép rửa      Sưu tầm
bullet Phép rửa      Sưu tầm
bullet Con là con yêu dấu của Cha    Lm. Giuse Nguyễn Văn Nam
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa     Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng
bullet Sống đẹp lòng Chúa    Lm. Anphong Trần Đức Phương
bullet Cả trần gian được thánh hóa    Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Dòng sông định mệnh    Lm. Giuse Đỗ Vân Lực
bullet Con yêu dấu của Cha       Sưu tầm
bullet Con yêu dấu     Lm Luy Nguyễn Quang Vinh
bullet Đi tìm tâm điểm   Lương Thực Hằng Ngày
bullet Sống đời Kitô hữu    Noel Quesson
bullet Chúa Giêsu chiu phép rửa     Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Giêsu chiu phép rửa    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa chịu phép rửa     Sưu tầm
bullet Con Thiên Chúa       Sưu tầm
bullet Cha hài lòng về con   JKN
bullet Đức Giêsu chịu phép rửa   Lm. FX. Vũ Phan Long
bullet

Con yêu dấu   catholic.org.tw

bullet Con yêu dấu     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Sống hiền hòa khiêm hạ noi gương...LM ĐAN VINH - HHTM
 
LỄ CHÚA HIỂN LINH  NĂM B
   
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chủa tỏ mình ra cho những ....   ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Thánh tầm thiện chí sẽ gặp Chúa   ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Ánh sao đạo đức   ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là ánh sáng ...    Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Hãy là anh sáng sao nhỏ      Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Bước đi theo ánh sáng của ...    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Hãy tỏa sáng    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời    Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Theo lối sống của Đức Kitô   Lm. Đaminh Trần Đình Nhi
bullet Cuộc hành trình đức tin   Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
bullet Ánh sáng và bóng tội    Thiên Phú
bullet Tìm gặp Chúa       Sưu tầm
bullet Một ngôi sao để đi theo     Jean-Yves Garneau
bullet Gặp được Chúa Cứu thế    Radio Veritas Asia
bullet Gặp Chúa    Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Thiên Chúa của các dân tộc   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Ra đi    MANNA
bullet Chúa tỏ mình ra  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Ngôi sao dừng lại     MANNA
bullet Ngôi sao dẫn đường    MANNA
bullet Quay về phía nhân loại   Suy Niệm của JKN
bullet Ngôi sao giáng sinh      Sưu tầm
bullet Gặp gỡ Chúa      Sưu tầm
bullet Thiên Chúa tỏ mình ra      Sưu tầm
bullet Tỏ mình      Sưu tầm
bullet Thông điệp      Sưu tầm
bullet Hiển linh      Sưu tầm
bullet Ngôi sao muôn dân      Sưu tầm
bullet Ánh sao lạ      Sưu tầm
bullet Ngôi sao ba vua      Sưu tầm
bullet Những con mắt hiển linh      Sưu tầm
bullet Tư bỏ      Sưu tầm
bullet Đến thờ lạy      Sưu tầm
bullet Những đạo sĩ hôm nay      Sưu tầm
bullet Lễ của mọi nguời    Chú giải của Noel Quesson
bullet Con đường tìm đến Chúa    Antôn Phêrô Nguyễn
bullet Để nên ánh sáng dẫn đường ...   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Dân ngoại đứng trước đức Vua   Lm. FX Vũ Phan Long
bullet Món quà      Sưu tầm
bullet Ngôi sao hy vọng      Sưu tầm
bullet Tỏ mình      Sưu tầm
 
LỄ THÁNH GIA : CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE
   
bullet Gia đình, con đường    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Là gương mẫu của mọi gia đình   Lm. Carolô Hồ Bạc Xái
bullet Xây dựng gia đình Kitô hữu   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Sống thánh thiện trong đời sống...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Nhìn ngắm gia đình Chúa Giêsu   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Một gia đình tuyệt vời    Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT
bullet Sống hạnh phúc gia đình   Linh Mục Anphong Trần Đức Phương
bullet Tổ ấm     Lm. Đỗ Vân Lực, OP
bullet Chúa nhật lễ thánh gia      Sưu tầm
bullet Gia đình thánh   Ch â n L ý Á Ch â u
bullet Gia đình thánh   Lm. Munachi Ezeogu
bullet Hạnh phúc gia đình    JKN
bullet Lòng tin không đăn đo ....Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Gia đình thánh   Chú giải của Noel Quesson
bullet Gia đình Chúa Giêsu   William Barclay
bullet Tíao hội cỡ nhỏ      Sưu tầm
bullet Tiếp tục lớn lên      Sưu tầm
bullet Gia đình cộng đoàn yêu thương      Sưu tầm
bullet Mái nhà lý tưởng      Sưu tầm
bullet Gương mẫu thánh gia      Sưu tầm
bullet Tình yêu của Chúa      Sưu tầm
bullet Tình yêu và lòng kính trọng....      Sưu tầm
bullet Bếp lửa      Sưu tầm
bullet Giáo hội nhỏ      Sưu tầm
bullet Cha mẹ và con cái      Sưu tầm
bullet Thánh gia      Sưu tầm
bullet Cầu nguyện sống còn của gia đình   Lm. Minh Anh
bullet Để cứu các gia đình    Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Thánh gia thất    Lm. Munachi Ezeogu
bullet Thánh gia 2020   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh gia 2020   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh gia, gương mẫu các gia đình..   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Thánh hóa gia đình  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
LỄ GIÁNG SINH
   
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Vinh danh Thiên Chúa trên trời    ĐTGM Ngô quang Kiệt
bullet Đêm ánh sáng    ĐTGM Ngô quang Kiệt
bullet Lời ngỏ tình yêu    ĐTGM Ngô quang Kiệt
bullet Thiên Chúa ở cùng chúng ta   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Ước mơ đêm giáng sinh    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chia sẻ giáng sinh   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Khám phá của Emmanuel   Cha Mark Link, S.J
bullet Đức Giêsu sinh ra ở Belem    Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Bình an dưới thế cho người lòng ngay   PM. Cao Huy Hoàng,
bullet Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra    catholic.org.tw
bullet Tình yêu giáng sinh   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Sinh hạ, cắt bị, đặt tên Giêsu    Hugues Cousin
bullet Chúa giáng sinh      Sưu tầm
bullet Tìm kiếm       Sưu tầm
bullet Thiên Chúa làm người vi chúng ta      Sưu tầm
bullet Sức mạnh      Sưu tầm
bullet Noel yêu thương      Sưu tầm
bullet Ngôi Lời là ánh sáng thật      Sưu tầm
bullet Ngôi Lời đã trở nên người phàm      Sưu tầm
bullet Đêm thánh      Sưu tầm
bullet Lời đã đến thế gian....     Sưu tầm
bullet Chúa Giáng Sinh      Sưu tầm
bullet Bài giảng lễ đêm giáng sinh   Đức Thánh Cha Phanxicô
bullet Lễ Chúa Giáng Sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lễ Chúa Giáng Sinh    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Loan báo tin mừng trọng đại...LM ĐAN VINH - HHTM
 
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - NĂM B
   
bullet Thánh vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Khiêm nhượng đón nhận    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Chuẩn bị gần cho việc Chúa đên  Lm. Carolô Hồ Bạc Xái
bullet Trở nên dụng cụ của Chúa    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Nhập thể mầu nhiệm của tình yêu...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Hãy là nhịp cẩu đưa Chúa ....    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Như Mẹ Maria thưa xin vâng....   Antôn Nguyễn Thành Chương
bullet Thiên Chúa tìm cho minh...  Lm. G. Nguyễn Cao Luật
bullet Này tôi là nữ tỳ Chúa     Chú giải của Noel Quesson
bullet Yêu cuộc đời yêu con người     Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Truyền tin    R. Gutzwiller
bullet Sư thuận phục trọn vẹn  
bullet Truyền tin cho Đức  Maria    JKN
bullet Ngôi đền vàng của Đấng tối cao    Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
bullet Đức Chúa ở cùng chúng ta   Lm. Văn Hào SDB chuyển ngữ
bullet Truyền tin cho Đức Maria    Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện
bullet Thiên Chúa đến xây nhà Ngài    Guy Morin
bullet Maria một kiệt tác của Thiên Chúa   Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Mừng vui lên    MANNA
bullet Thiên Chúa viếng thăm dân Người   Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Khiêm nhường       Sưu tầm
bullet Đức Trinh Nữ Maria        Sưu tầm
bullet Quyền năng Chúa       Sưu tầm
bullet Xin Vâng       Sưu tầm
bullet Xin Vâng       Sưu tầm
bullet Xin Vâng       Sưu tầm
bullet Sư tin tưởng       Sưu tầm
bullet Mẹ Maria       Sưu tầm
bullet Truyền tin       Sưu tầm
bullet Tôi tớ      Sưu tầm
bullet Sư phản chiếu    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Này tôi là nữ tỳ của Chúa    catholic.org.tw
bullet Chúa nhật IV mùa vọng B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật IV mùa vọng B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Đức Mẹ của mùa vọng    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Cùng Mẹ đón ơn cứu độ   LM ĐAN VINH -  HHTM
 
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM B
   
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chứng nhân của ánh sáng     ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Vui mừng vì Chúa sắp đến    Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Chúa đến mang lại niềm vui    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Đấng đến sau tôi nhưng....    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Học sống trung thực với Gioan tẩy giả    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Khiêm tốn xóa bỏ đời mình    Chú giải của Noel Quesson
bullet Dấu chỉ Đấng Messia    Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Trút bỏ hư danh để được    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Kitô hữu bạn là ai  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Người làm chứng     MANNA
bullet Chứng nhân ánh sáng trung thực   Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Đơn giản là như thế    G. Nguyễn Cao Luật
bullet Tin mừng giải phóng    Như Hạ, OP
bullet Niềm vui đang đến    Lm Lu-y Nguyễn Quang Vinh
bullet Có một người ở giữa anh em   An Phong
bullet Con tim rung nhịp với...   Thomas Nguyễn Văn Hiệp
bullet Làm chứng về ánh sáng    Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến
bullet Hãy vui lên    Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
bullet Làm chứng        Sưu tầm
bullet Gioan tiền hô        Sưu tầm
bullet Vui mừng và hy vọng    Tin Vui Xuân Lộc
bullet Làm chứng về ánh sáng           Sưu tầm
bullet Nghề của tôi        Sưu tầm
bullet Gioan         Sưu tầm
bullet Những lời chứng         Sưu tầm
bullet Ẩn mặt        Sưu tầm
bullet Sứ giả tin mừng        Sưu tầm
bullet Chứng nhân        Sưu tầm
bullet Vui mừng        Sưu tầm
bullet Vui mừng        Sưu tầm
bullet Niềm vui trong Chúa   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật III mùa vọng B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật III mùa vọng B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Làm chứng cho Chúa thế nào...LM ĐAN VINH -  HHTM
 
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM B
   
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Dọn đường cho Chúa     ĐTGM. Jos. Ngô Quang Kiệt
bullet Dọn đường cho Chúa đến    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tích cực chuẩn bị đón Chúa    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Gioan, con người thật lạ lùng    Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Lầm lỗi và sám hối     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Dọn lòng Chúa đón Chúa    Chú giải và suy niệm của Quesson
bullet Chúa nơi tha nhân     Suy niệm của JKN
bullet Đường dẫn tới đâu     Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
bullet Lắng nghe tiếng Chúa    Lm. Phêrô Trần Văn Trợ
bullet Hãy dọn đường cho Chúa     Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
bullet Đón nhận Đức Kitô trong niềm vui   Văn Chính, SDB chuyển ngữ
bullet Chân dung Gioan tẩy giả    P. Trần Đình Phan Tiến
bullet Tháo gỡ để giao hòa    Lm. Trần Ngà
bullet Hãy chuẩn bị tâm hồn     Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Giấc mơ hay hiện thực    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Người dọn đường    MANNA
bullet Kẻ dọn đường    Lm G. Nguyễn Cao Luật
bullet Chuẩn bị đón Chúa đến    Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện
bullet Chúa đến để giải thoát         Sưu tầm
bullet Dọn đường       Sưu tầm
bullet Dọn đường Chúa đến       Sưu tầm
bullet Chúng ta chờ đợi      Sưu tầm
bullet Hãy chờ đợi      Sưu tầm
bullet Gioan tiền hô      Sưu tầm
bullet Dọn đường Chúa đến      Sưu tầm
bullet Dọn đường      Sưu tầm
bullet Dọn đường      Sưu tầm
bullet Thay đổi      Sưu tầm
bullet Sứ vụ      Sưu tầm
bullet Chúng ta hy vọng trời mới ....    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Ta sai sứ giả đi trước...    catholic.org.tw
bullet Hãy dọn đường     Cha Mark Link, S.J.
bullet Chúa nhật II mùa vọng B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật II mùa vọng B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Dọn đường Chúa đi   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Sám hối và canh tân để tỉnh thức....LM ĐAN VINH -  HHTM
 
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM B
   
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Tỉnh thức và cầu nguyện     ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Kêu xin và mong chờ Chúa đến  Lm Carolo Hồ Bac Xái
bullet Mong đợi ngày Chúa đến    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chờ đợi trong tỉnh thức    ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên
bullet Tỉnh thức để gặp Chúa    An Phong
bullet Chờ và đợi     Anmai, CSsR
bullet Con hy vọng vào Chúa    ViKiNi
bullet Mong đợi Chúa đến     Thiên Phúc
bullet Hãy tỉnh thức     Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
bullet Tỉnh thức - thức tỉnh   Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn
bullet Phải thức tỉnh và sẵn sàng     Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện
bullet Tỉnh thức và cầu nguyện    Lm Vinh Sơn
bullet Hãy canh chừng    Peter. Feldmeier – Lm. Văn Hào SDB, chuyển ngữ)
bullet Tỉnh thức và sẵn sàng   Lm AM Trần Bình An
bullet Thái độ mong chờ Chúa đến    Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Tỉnh thức      Lm Vũ Đình Tường
bullet Khao khát Chúa    PM Cao Huy Hoàng
bullet Phải canh thức     Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến
bullet Tỉnh thức       Sưu tầm
bullet Hãy tỉnh thức       Sưu tầm
bullet Tỉnh thức cầu nguyện    Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Tỉnh thức       Sưu tầm
bullet Sẵn sáng      Sưu tầm
bullet Trách nhiệm      Sưu tầm
bullet Hãy tỉnh thức và sẵn sàng       Sưu tầm
bullet Tỉnh thức đón Chúa      Sưu tầm
bullet Sư mê ngủ        Sưu tầm
bullet Người giữ cửa phải canh thức    Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty
bullet Hãy tỉnh thức     Lm Nguyễn Hồng Giáo
bullet Câu chuyện cảnh giác   Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Hãy tỉnh thức kẻo thiệt thân    Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Tỉnh thức trong an vui   Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
bullet Người giữ cửa   Manna
bullet Đón chờ Chúa đến    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hãy tỉnh thức    Noel Quesson
bullet Chúa nhật I mùa vọng - năm B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật I mùa vọng - năm B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tỉnh thức đợi chờ     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Canh thức cầu nguyện và....  LM ĐAN VINH -  HHTM