CHÚA NHẬT XVI - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Thiên Chúa thương loài người  Catholic.org.tw
bullet Nhịp sống Kitô hữu  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên Ngài  Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Tấm lòng mục tử   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tìm kiếm lương thực thiêng liêng  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đức Giêsu, vị mục tử thiên sai  Fiches Dominicales
bullet Tinh thần mục tử của Chúa Giêsu  Noel Quesson
bullet ChúaGiêsu động lòng thương xót  Jacques Hervieux
bullet Nghỉ ngơi bên Chúa   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Đi tìm con người  Lm. Nguyễn Lộc Hòa
bullet Chúa chạnh lòng thương  JKN
bullet Vào ơi thanh vắng  Noel Quesson
bullet Bản tường trình của giám mục  Gm. Arthur Tone
bullet Tìm đến với Chúa Giêsu   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Làm sao để đáp ứng...     Achille Degeest
bullet Chúng ta cần mốt sự quân bình  Charles E. Miller
bullet Chúng ta hoạt động đến đâu  Yvon Daigneault
bullet Chạnh lòng thương   MANNA
bullet Chúa nhật XVI thường niên B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XVI thường niên B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tinh thần mục tử    Sưu tầm
bullet Vị mục tử    Sưu tầm
bullet Mục tử    Sưu tầm
bullet Nghỉ ngơi    Sưu tầm
bullet Kiểm thảo    Sưu tầm
bullet Nghỉ ngơi    Sưu tầm
bullet Vắng vẻ    Sưu tầm
bullet Bình an    Sưu tầm
bullet Tìm về nội tâm    Sưu tầm
bullet Kiểm điểm    Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT XV - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Hành trang người môn đệ   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa sai chúng ta đi   Lm. Carrolo Hồ Bạc Xái
bullet Sứ mạng làm chứng cho Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Được mời gọi và sai đi   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Cộng tác với Chúa Giêsu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hành trang truyền giáo   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa kêu gọi và sai các ông đi   Fiches Dominicales
bullet Chân dung sứ giả tin mừng   Lm Jos. Tạ Duy Tuyền
bullet Lên đường thi hành sứ vụ   Lm. Ignatio Trần Ngà
bullet Chúa Nhật XV thường niên - Năm B    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật XV thường niên - Năm B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Ngài gọi và sai đi   MANNA
bullet Chúa sai các tông đồ đi từng hai   Noel Quesson
bullet Gỡ bỏ hàng trang   Gm. Arthur Tone
bullet Loan báo tin mừng   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Giáo huận bằng các việc làm    Achille Degeest
bullet Dự định của Cha dành cho...   Charles E. Miller
bullet Những lời căn dặn cho việc ...   Camille Gagnon
bullet Tông đồ     Sưu tầm
bullet Ra đi rao giảng    Sưu tầm
bullet Rao giảng    Sưu tầm
bullet Chúa Kitô     Sưu tầm
bullet Rao giảng    Sưu tầm
bullet Hoạt động tông đồ    Sưu tầm
bullet Ra đi rao giảng    Sưu tầm
bullet Người sai họ đi      Sưu tầm
bullet Trách nhiệm    Sưu tầm
bullet Sai nhóm mười hai đi rao giảng   Jacques Hervieux
 
 
CHÚA NHẬT XIV - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Đừng bỏ lỡ cơ hội  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu bị khước từ   Catholic.org.tw
bullet Sứ mạng làm ngôn sứ  Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Sứ mạng của tiên tri   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Cần xác định lại bậc thang giá trị Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đón nhận Đức Giêsu Kitô   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Bụt nhà không thiêng   Fiches Dominicales
bullet Một thực tại mỏng giòn   Chú giải của Noel Quesson
bullet Chúa Giêsu ở Nagiarét   Jacques Hervieux
bullet Đức Giêsu vê thăm Nagiaret  JKN
bullet Trân trong con người vì phẩm giá ...  Lm. Inhaxiô Trần Ngà
bullet Bụt nhà không thiêng   Lm Jos. Tạ Duy Tuyền
bullet Chúa ngạc nhiên vì họ thiếu lòng tin   Noel Quesson
bullet Đừng thèm khát   Gm. Arthur Tone
bullet Đánh giá theo lý lịch  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Con người của Đức Maria   Achille Degeest
bullet Chúa Giêsu, người vẫn sống   Charles E. Miller
bullet Những điều nghịch lý   Jean Yves Garneau
bullet Chúa Nhật XIV thường niên - năm B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật XIV thường niên - năm B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thân phận sứ giả    Sưu tầm
bullet Không được làm phép lạ    Sưu tầm
bullet Thèm khát    Sưu tầm
bullet Lắng nghe lời Chúa    Sưu tầm
bullet Ngạc nhiên    Sưu tầm
bullet Thiên kiến    Sưu tầm
bullet Thiên kiến    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
CHÚA NHẬT XIII - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Chỉ cần tin thôi  Catholic.org.tw
bullet Cảm nghiệm về Chúa   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa là chủ tể sự sống   Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Đức tin mạnh mẽ, khiêm tốn thẳm sâu  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Đức tin mạnh mẽ, khiêm tốn thẳm sâu  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Đức Kitô là nguồn sống  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chìa khóa vạn năng   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đừng sợ, hãy vững tin    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Đức tin làm nên phép lạ   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Hỡi em bé, Ta bảo em hãy...  Suy niệm của Nha Trang
bullet Chữa lành một phụ nữ ...   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Chỗi dậy, thức dậy   Chú giải của Noel Quesson
bullet Trong giờ cần kíp   Chú giải của William Barclay
bullet Con gái ông Giai-rô...     Jacques Hervieux
bullet Đụng đến áo    Sưu tầm
bullet Lời kêu xin    Sưu tầm
bullet Giữa lòng dân Chúa    Sưu tầm
bullet Thầy thuốc tối cao    Sưu tầm
bullet Lòng tin của con đã cứu con    Sưu tầm
bullet Sống lại    Sưu tầm
bullet Đức tin     Sưu tầm
bullet Đau khổ    Sưu tầm
bullet Sống đức tin    Sưu tầm
bullet Sờ vào áo    Sưu tầm
bullet Chữa lành    Sưu tầm
bullet Quyền năng    Sưu tầm
bullet Đức tin    Sưu tầm
bullet Lề luật    Sưu tầm
bullet Sống đạo    Sưu tầm
bullet Ơn Chúa    Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT XI - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Nước trời luôn lớn mạnh   Catholic.org.tw
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Sức mạnh nước trời    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Nước Thiên Chúa đang âm thầm...  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chúa nhật XI thường niên   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XI thường niên  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Cuộc khổ nạn và phục sinh   Jacques Hervieux
bullet Hạt giống lời Chúa   Lm Giuse Trần Việt Hùng
bullet Tin tưởng vào quyền năng...   Lm Ignatiô Hồ Thông
bullet Hai dụ ngôn về nước Thiên Chúa   Lm PX Vũ Phan Long
bullet Làm đẹp lòng Chúa   Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
bullet Hạt cải nhỏ nhất    Lm ViKiNi
bullet Hạt giống âm thầm   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Giáo hội là mầu nhiệm    Charles E. Miller
bullet Bông lúa trĩu hạt    MANNA
bullet Sự phát triển nước Chúa   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Hát giống    Sưu tầm
bullet Suy niệm tổng hợp    Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Này là Máu Ta   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là lương thực thiêng liêng Catholic.org. tw
bullet Thánh Thể bảo chứng tình yêu  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thánh Thể, quà tặng của tình yêu   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Hồng ân Thánh Thể   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Thánh Thể, tình yêu tự hiến   Lm,Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Mầu nhiệm cao cả   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chuẩn bị ăn lễ vượt qua   JKN
bullet Lập phép thánh thể   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Này là Mình Ta, Này là Máu Ta   Fiches Dominicales
bullet Giao ước đổ ra vì muôn người   Noel Quesson
bullet Chuẩn bị cho bữa tiệc ly   Jacques Hervieux
bullet Mình và Máu Chúa Kitô ...  William Barclay
bullet Đây là Mình Thầy, Đây là Máu Thầy   Noel Quesson
bullet Đây là Đất thánh   Arthur Tone
bullet Tình yêu và sự sống    Sưu tầm
bullet Thánh Thể    Sưu tầm
bullet Kết hợp với Đức Kitô và với nhau    Sưu tầm
bullet Mầu nhiệm tình yêu    Sưu tầm
bullet Thánh Thể    Sưu tầm
bullet Dâu chỉ tình yêu    Sưu tầm
bullet Tình Chúa    Sưu tầm
bullet Tình Chúa    Sưu tầm
bullet Kể lại câu chuyện    Sưu tầm
bullet Đồng hành    Sưu tầm
bullet Dấu chỉ tình yêu    Sưu tầm
bullet Chía sẻ    Sưu tầm
bullet Vì muôn người    Sưu tầm
bullet Mình Máu Thánh Chúa Kitô  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Mình Máu Thánh Chúa Kitô  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lễ Mình Máu Thánh Chúa  Sưu tầm tổng hợp
 
 
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca Nhóm thánh vinh Nauy
bullet Mầu nhiệm tình yêu    ĐTGM. Ngô quang Kiệt
bullet Hãy làm ...nhân danh Chúa Ba Ngôi   Catholic.org.tw
bullet Hiệp nhật trong yêu thương   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Ba ngôi Thiên Chúa đồng bản thể   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Mầu nhiệm cao cả   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Hiệp nhất trong yêu thương   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Thiên Chúa đo lường trái tim chúng ta   Lm Hữu Độ
bullet Người mang Thiên Chúa   Lm Minh Vận
bullet Hiệp nhất trong đa dạng   Suy niệm của JKN
bullet Gia đình là cộng đông tinh yêu   Lm Nguyễn Minh Hùng
bullet Chúa Giê su gặp gỡ và sai phái...  Claude Tassin
bullet Hãy rửa tội cho họ....   Fiches Dominicales
bullet Mười một môn đệ đi Galilê   Chú giải của Noel Quesson
bullet Vinh quang của lời hứa cuối cùng   William Barclay
bullet Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi  Noel Quesson
bullet Ba Ngôi cực thánh   Arthur Tone
bullet Chúa Ba Ngôi   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lê Thiên Chúa Ba Ngôi  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Ba Ngôi    Sưu tầm
bullet Một định mệnh làm choáng váng...    Sưu tầm
bullet Vinh danh Ba ngôi    Sưu tầm
bullet Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần    Sưu tầm
bullet Chúa Ba Ngôi    Sưu tầm
bullet Tình yêu    Sưu tầm
bullet Hiệp thông    Sưu tầm
bullet Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi    Sưu tầm
bullet Mầu nhiệm tình yêu    Sưu tầm
bullet Tình yêu    Sưu tầm
bullet Ba bộ mặt    Sưu tầm
bullet Sưu tầm tổng hợp    Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
 
bullet Đấng ban sự sống   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Đấng đổi mới   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Ra đi tha thứ   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hãy nhận lấy thánh thần   Catholic.org.tw
bullet Thánh Thần, nguyên lý hiệp nhất  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tiến bước cùng Thánh Thần ...  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Sự thật trọn ven   MANNA
bullet Ngôn ngữ tình yêu    Sưu tầm
bullet Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần   Noel Quesson
bullet Các con hãy nhận lấy Thánh Thần    ĐGM. Nguyễn Văn Khảm
bullet Mùa xuân của Thánh Thần   Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Tác động của Chúa Thánh Thần    Sưu tầm
bullet Vai trồ của thần khí    McCarthy
bullet Hơi thở của Thiên Chúa   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Thần khí đổi mới   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Chân lý đòi hỏi rất nhiều   Achille Degeest
bullet Chúa và nguồn sinh khí   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Niềm vui bởi Chúa Thánh Thần   Achille Degeest
bullet Người thổi hơi vào các ông   MANNA
bullet Hãy nhận lấy Thánh Thần   MANNA
bullet Nói được các thứ tiếng   MANNA
bullet Chúa Thánh Thần    Sưu tầm
bullet Ý nghĩa cuộc sống    Sưu tầm
bullet Chúa Thánh Thần    Sưu tầm
bullet Đổi mới    Sưu tầm
bullet Sức mạnh    Sưu tầm
bullet Chúa Giê su hiện ra với các môn đệ  JKN
bullet Cuộc sáng tạo mới   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hãy nhận lấy Thánh Thần   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Đấng bảo trợ   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh Thần tình yêu   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Suy niệm tổng hợp     Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT VII Phục Sinh - CHÚA THĂNG THIÊN
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm thánh vinh Nauy
bullet Ngước mắt nhìn trời   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa lên trời... sai chúng ta   Catholic.org.tw
bullet Khởi điểm cho một kỷ nguyên mới   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Hướng về trời cao   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Được mời gọi làm chứng...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Mừng Chúa lên trời   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Loan báo tin mừng cho mọi loài ...    Lm PX. Vũ Phan Long
bullet Chúa Giê su hiện ra lần cuối   Fiches Dominicales
bullet Loan báo tin mừng   Chú giải của Noel Quesson
bullet Lời kết thúc   Chú giải mục vụ của Jacques Hervieux
bullet Trở nên hoàn thiện là...   Lm. Vincent Travers
bullet Những lời cuối cùng  Suy niệm của JKN
bullet Hãy rao giảng tin mừng   Lm. Đặng Quang Tiến
bullet Bây giờ con về cùng Cha   Lm Anphong Trần Đức Phương
bullet Để có Chúa cùng hoạt động   Lm Phêrô Vũ Văn Quí
bullet Nơi Chúa hẹn gặp ta   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Công giáo    Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Có Chúa cùng hoạt động  Manna
bullet Lên trời      Sưu tầm
bullet Chúa lên trời    Sưu tầm
bullet Thiên đàng     Sưu tầm
bullet Ra đi     Sưu tầm
bullet Lên trời    Sưu tầm
bullet Sứ mạng người Kito hữu    Sưu tầm
bullet Con đường    Sưu tầm
bullet Chúa lên trời     Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa lên trời    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Suy niệm tổng hợp    Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT VI Phục Sinh - NĂM B
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm thánh vinh Nauy
bullet Yêu như Chúa yêu   ĐTGM Ngô Quang Kiêt
bullet Thiên Chúa là tình yêu    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Dòng suối yêu thương   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Yêu thương   Trích trong Sợi Chỉ Đỏ
bullet Niềm tâm sự  JKN
bullet Dấu chứng tình yêu lớn nhất   Học Viện Đà Lạt
bullet Giới răn mới   Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Niềm vui của Thầy    Chú giải của Noel Quesson
bullet Các môn đệ hay điều răn yêu thương   Alain Marchabour
bullet Đời sống của ...được chọn   William Barclay
bullet Mến Chúa yêu người   Sưu tầm
bullet Ở lại trong tình  yêu   Sưu tầm
bullet Chỉ là một nhịp đập của tim   Sưu tầm
bullet Yêu như Chúa yêu   Sưu tầm
bullet Yêu thương anh em   Sưu tầm
bullet Yêu thương   Sưu tầm
bullet Yêu thương anh em   Sưu tầm
bullet Yêu như Chúa   Sưu tầm
bullet Tình yêu   Sưu tầm
bullet Tình yêu   Sưu tầm
bullet Hãy yêu như Thầy   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Yêu như Chúa yêu   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Hãy yêu như Thầy   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Suy niệm tổng hợp     Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT V Phục Sinh - NĂM B
 
bullet Sinh nhiều hoa trái   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa sống lại là cây nho thật    Catholic.org.tw
bullet Cây nho và cành nho    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Ở lại với Chúa để ....   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Như cành nho gắn liền với cây nho   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Gắn kết với Chúa    Lm. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Cây nho đích thực   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Cây nho thật    Fiches Dominicales
bullet Thầy là ...    Chú giải của Noel Quesson
bullet Cây nho và các môn đệ   Alain Marchabour
bullet Cây nho thật   JKN
bullet Thầy là cây nho, anh em là cành  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thầy là cây nho  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Cây nho và nhánh   Radio Veritas Asia
bullet Thoái hóa làm mất phẩm chất   Lm Tạ Duy Tuyền
bullet Như cành liền cây   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Xây dựng giáo hội   Jean-Yves Garneau
bullet Ở lại trong Thầy   MANNA
bullet Khi sống trước mặt Chúa...   Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Ở trong Chúa   Sưu tầm
bullet Cây nho   Sưu tầm
bullet Mối thân tình   Sưu tầm
bullet Cây nho   Sưu tầm
bullet Cây nho   Sưu tầm
bullet Kito hữu công chức   Sưu tầm
bullet Sống liên đới   Sưu tầm
bullet Cây và cành   Sưu tầm
bullet Liên kết   Sưu tầm
bullet Cây nho   Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT IV Phục Sinh - NĂM B
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm thánh vinh Nauy
bullet Mục tử nhân lành   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa sống lại làm mục tử   Catholic.org.tw
bullet Vị mục tử nhân lành   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chân dung vị mục tử Giê su    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Người mục tử hy sinh...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Tin và làm chứng cho ....    LM ĐAN VINH – HHTM
bullet Vị mục tử nhân lành  JKN
bullet Người mục tử tốt lành   Học Viện Đà Lạt
bullet Đức Giê su vị mục tử tốt lành   Fiches Dominicales
bullet Mục tử nhân lành   Noel Quesson
bullet Chúa Giê su vị mục tử nhân lành   Alain Marchabour
bullet Người chăn chiên đích thực   William Barcla
bullet Người mục tử tốt lành   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Đức Giê su vị mục tử tốt lành   Fiches Dominicales
bullet Chúa chiên lành  Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet

Mục tử nhân lành   Chú giải của Noel Quesson

bullet Mục tử nhân lành  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Mục tử nhân lành  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa chiên lành   Sưu tầm
bullet Mục tử nhân lành   Sưu tầm
bullet Trục nhìn của chúng ta   Sưu tầm
bullet Hiến mạng cho chiên   Sưu tầm
bullet Ơn kêu gọi   Sưu tầm
bullet Chúa chiên lành   Sưu tầm
bullet Mục tử nhân lành   Sưu tầm
bullet Câu hỏi   Sưu tầm
bullet Mục tử   Sưu tầm
bullet

Mục tử   Sưu tầm

bullet Tốt lành   Sưu tầm
bullet Chúa chiên lành   Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT III Phục Sinh - NĂM B
 
bullet Chúa sống lại sai đi làm chứng   Catholic.org.tw
bullet Bóng ma tưởng tượng   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Cách hiện diện của Đấng Phục sinh   ĐGM. Vũ Duy Thốn
bullet Làm chứng cho biến cố phục sinh   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Lời mời gọi hoán cải....Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Gặp Chúa giữa lòng đời   Lm Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đức Giếu hiện ra với các tông đồ  JKN
bullet Đức Giê su hiện ra cho ...   Học Viện Đà Lạt
bullet Chúa Giế su hoàn tất lời kinh thánh   Fiches Dominicales
bullet

Hãy đổi đời    Chú giải của Noel Quesson

bullet Trên phòng cao   Chú giải của William Barclay
bullet Chúa hiện ra với các tông đồ   R. Gutzwiller
bullet Phiền muộn - Bối rối - Bình an   Lm Nguyễn Trung Tây
bullet Làm chứng cho Chúa  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Anh em là chứng nhân  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Làm chứng cho Chúa Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Đau khổ   Sưu tầm
bullet Anh em là chứng nhân   Sưu tầm
bullet Thử thách cho trọng tâm đức tin   Sưu tầm
bullet Niềm tin thắng vượt sợ hãi   Sưu tầm
bullet Loan báo   Sưu tầm
bullet Làm chứng   Sưu tầm
bullet Đau khổ    Sưu tầm
bullet Làm chứng   Sưu tầm
bullet Tình yêu   Sưu tầm
bullet Vâng lời   Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT II Phục Sinh - NĂM B
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm thánh vinh Nauy
bullet Chúa sống lại củng cố niềm tin   Catholic.org.tw
bullet Gặp gỡ Đức Kito phục sinh   ĐTGM. Ngô quang Kiệt
bullet Đức Kito đã sống lại thật   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Nỗi oan Toma    ĐGM. Giuse Vũ Duy Thống
bullet Con mắt thứ ba    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sứ vụ rao giảng itn mừng phục sinh  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Định nghĩa lòng thương xót   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Lòng thương xót của Chúa   Bảo Lộc
bullet Chúa Giê su hiện ra với các môn đệ   JKN
bullet Nhận thức đến truyền giáo Fiches Dominicales
bullet Lạy Thiên Chúa của con   Noel Quesson
bullet Hiện ra với các môn đệ    Alain Marchabour
bullet Chúa Kito sai phái    William Barclay
bullet Dấu chứng phục sinh   Sưu tầm
bullet Mọi sự đều có thể   Sưu tầm
bullet Sống đức tin   Sưu tầm
bullet Hiện ra với các môn đệ   Học Viện Đà Lạt
bullet Toma và con mắt thứ ba   Sưu tầm
bullet Chúng tôi đã thấy   Sưu tầm
bullet Khoa học và đức tin   Sưu tầm
bullet Tin   Sưu tầm
bullet Đức tin là một sự tăng trưởng   Sưu tầm
bullet Cộng đoàn   Sưu tầm
bullet Tin   Sưu tầm
bullet Đức tin   Sưu tầm
bullet Lỡ hẹn   Sưu tầm
bullet Tin   Sưu tầm
bullet

Ơn toàn xá ngày kính lòng thương xót

bullet Lòng thương xót của Thiên Chúa  Phanxicô Xaviê
bullet Lòng thương xót   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Lạy Thiên Chúa và Thiên Chúa của con   Cha Mark Link, S.J.
bullet Bình an cho các con Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Tin tưởng và phó thác Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Sống chết với điều ông biết   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
 
CHÚA NHẬT I Phục Sinh - NĂM B
 
bullet Chúa đã sống lại ra khỏi mồ   Catholic.org.tw
bullet Ánh sáng và bóng tối   ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa đã sống lại thật   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Sống lại với Chúa phục sinh   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sự sống là niềm hy vọng   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Niềm vui phục sinh   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC.
bullet Chúa đã sống lại thực rồi
bullet Ngôi mộ trống   JKN
bullet Găp người sống nơi mộ Đức Giêsu   Fiches Dominicale
bullet Đức Giê su Nazaret bị đóng đinh...   Fiches Dominicales
bullet Tình yêu gặp bối rối   Chú giải của William Barclay
bullet Chúa Giê su sống lại    Alain Marchabour
bullet Ngôi mộ trống   Jacques Hervieux
bullet Phục sinh   Sưu tầm
bullet Ngôi mộ trống   Sưu tầm
bullet Hãy khai phóng tâm trí   Sưu tầm
bullet Đức tin của chúng ta   Sưu tầm
bullet Tin mừng phục sinh   Sưu tầm
bullet Tin và thái độ tôn thờ   Sưu tầm
bullet Sứ điệp phjc sinh   Sưu tầm
bullet Mầu nhiệm   Sưu tầm
bullet Sự sống   Sưu tầm
bullet Mặt trời hé mọc   Sưu tầm
bullet Niềm hy vọng sống lại   Sưu tầm
bullet HaI cái nhìn   Sưu tầm
bullet Sống lại   Sưu tầm
 
 
Thứ Bảy tuần thánh - NĂM B
 
bullet Nghi thức thứ bảy tuần thánh
bullet Bải giảng đêm phục sinh 2007   Cố TGM. Bùi Văn Đọc
bullet Ánh sáng Phục sinh   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Suy niệm ngày thứ bảy   ĐTC. BENEDICT XVI
bullet Suy niệm ngày thứ bảy   ĐTC. BENEDICT XVI
bullet Suy niệm ngày thứ bảy   ĐTC. BENEDICT XVI
bullet Tháp nhập vào thân mình Chúa Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Suy niệm thứ bảy
 
 
Thứ Sáu tuần thánh - NĂM B
 
bullet Nghi thức thứ sáu tuần thánh
bullet Các sự kiện của việc đóng đinh   Vũ Văn An
bullet Suy tôn thánh giá Chúa   Lm, Gioan, M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Bảy di ngôn trên thánh giá   Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Biệt ly   TRẦM THIÊN THU
bullet Bi kịch thập giá
bullet Con đường thập giá    Văn Phi, OP
bullet Chén đắng   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Chết vì yêu
bullet Ngôi Hai có cần phải chết cho con ...Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Suy niệm cuộc khổ nạn    Dom. Đinh Viết Tiên op
bullet Tôn kính thánh giá   Lm Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Thập giá - sứ điệp của tình yêu  Văn Tịnh, OP.
bullet Vai trò người tôi trung   Fr. Jude Siciliano, OP
bullet Vì yêu Người đã chết cho ...   Dom. Lê Đức Thiện op
bullet Suy niệm thứ sáu
 
 
Thứ Năm tuần thánh - NĂM B
 
bullet Nghi thức thứ năm tuần thánh
bullet Rửa chân   Trầm Thiên Thu
bullet Yêu thương phục vụ   Trầm Thiên Thu
bullet Cố gắng rửa cho sạch   Lm. Carolô Hồ Bạc Xái
bullet Canh thức với Chúa Giêsu   Giuse Vũ An Tôn op
bullet Giờ thánh thứ năm tuần thánh  Ban GL và Phụng Vụ GP Đà Lạt
bullet Công bố qua chính cuộc sống  Thánh GH Gioan Phaolô II
bullet Đỉnh cao của mầu nhiệm cứu độ  Jos. Vinc. Ngọc Biển
bullet Thứ năm tuần thánh  Hương Vĩnh
bullet Ngài đã yêu thương họ... Giuse Đỗ Huy Hoàng op
bullet Mầu nhiệm thánh thể  Lm Toma Túy op
bullet Huy hiệu của Ki to hữu  Fr. Jude Siciliano, OP
bullet Hãy canh thức với thầy  Giuse Vũ An Tôn op
bullet Bàn tiệc huynh đệ thánh thiêng  Lm. Jude Siciliano, OP
bullet Hãy canh thức với thầy  Giuse Vũ An Tôn op
bullet Bài học yêu thương nơi bàn thánh    Fr. Jude Siciliano, op
bullet Yêu cho đến cùng   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Linh mục sống cho người nghèo   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Suy niệm thứ nămi
 
 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM B
 
bullet Theo Chúa chịu thương khó  Catholic.org.tw
bullet Người tôi tớ của Thiên Chúa.  Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Đấng là Con Thiên Chúa.  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Con đường Chúa đi Lm Gio.M. Nguyễn Thiên Khải, CMC 
bullet Hiện thân của tình yêu Cha  JKN
bullet Tuân theo ý Chúa   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Lễ Lá Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Đấng Messia tiến vào thành...   Jacques Hervieux
bullet Rước Lá - Vua đến   William Barclay
bullet Theo Chúa đường núi sọ  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Trung thành ... theo Chúa  Lm Giuse Đinh tất Quí
bullet Con đường thập giá     Sưu tầm
bullet Những bất ngờ   Sưu tầm
bullet Ngước nhìn thập giá   Sưu tầm
bullet Barnaba và Chúa Giê su   Sưu tầm
bullet Cuộc thương khó    Sưu tầm
bullet Cuộc thương khó   Sưu tầm
bullet Hoan hô - Đả đảo    Sưu tầm
bullet Ông này là ai vậy?    Sưu tầm
bullet Ơn cứu chuộc    Sưu tầm
bullet Thánh giá    Sưu tầm
bullet Trung thanh với lời tung hô    Sưu tầm
bullet Cuộc khổ nạn    Sưu tầm
bullet Tội lỗi của ta    Sưu tầm
bullet Thái độ    Sưu tầm
bullet Vụ án    Sưu tầm
bullet Lễ Lá Năm B    Sưu tầm tổng họp
 
 
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM B
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm thánh vinh Nauy
bullet Theo Chúa làm hạt lúa    Catholic.org.tw
bullet Hạt lúa mục nát  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Ý nghĩa và giá trị Đức Giêsu..  Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Vinh quang nơi thập giá  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chúa Giê su là Đấng....  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Trao ban là lãnh nhận  Lm Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chết đi để được...Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Một khi được gương cao   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Nếu hạt lúa gieo   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Giê su loan báo...   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Cái chết của Đức Giê su Fiches Dominicales
bullet Kéo mọi người lên với tôi    Noel Quesson
bullet Giờ của Chúa Giê su   Alain Marchabour
bullet Ánh sáng của thập giá   Lm. Vũ Phan Long
bullet Phải được chôn vùi   Lm. Vũ Thái Hoà
bullet Thiên Chúa cứu chuộc   Noel Quesson
bullet Quy luật sự sống     Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hạt lúa trơ trụi    MANNA
bullet Trao ban là nhận lãnh  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hạt lúa nẩy mầm   Sưu tầm
bullet Giờ Chúa đến   Sưu tầm
bullet Hạt lúa   Sưu tầm
bullet Chết để sống   Sưu tầm
bullet Hy sinh    Sưu tầm
bullet Từ bỏ   Sưu tầm
bullet Chúa Nhật V Mùa chay   Sưu tầm tổng hợp
 
 
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM B
 
bullet Hạt lúa mục nát  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sám hối để được cứu rỗi   Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Lòng Chúa thương xót ta  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tin tưởng chọn lựa Đức Giêsu  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Thiên Chúa giàu lòng yêu thương  Lm Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa Giê su loan báo Người sẽ ..    Học Viện Đà Lạt
bullet Cái chết của Đức Giê su   Fiches Dominicales
bullet Nhìn lên thập giá  Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải CMC
bullet Giờ của Chúa Giê su   Alain Marchabour
bullet Ánh sáng của thập giá  Lm. Vũ Phan Long
bullet Sẽ được tôn vinh   Suy niệm của JKN
bullet Theo Chúa đến cõi sống   catholic.org.tw
bullet Hạt lúa phải được vùi xuống Lm. Vũ Thái Hoà
bullet Thiên Chúa cứu chuộc thế gian...Noel Quesson
bullet Quy luật sự sống Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hạt lúa trơ trụi   MANNA
bullet Hạt lúa nẩy mầm   Sưu tầm
bullet Giờ Chúa đến   Sưu tầm
bullet Hạt lúa   Sưu tầm
bullet Chết để sống   Sưu tầm
bullet Hy sinh    Sưu tầm
bullet Từ bỏ   Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM B
 
bullet Thạnh tẩy đền thờ  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thiên Chúa dậy chúng ta....Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Đền thờ của Thiên Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Đền thờ là thân mình Chúa...Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Thanh tẩy bản thân...Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đức Giê su xua đuổi người...Fiches Dominicales
bullet Tẩy uể đền thờ   Học Viện Đà Lạt
bullet Là đền thờ của Thiên Chúa Noel Quesson
bullet Dấu lạ của thanh tẩy đền thờ Alain Marchabour
bullet Đức Giê su tẩy uể đền thờ  Lm Vũ Phan Long
bullet Tẩy uế đền thờ  Suy niệm của Đan Vinh
bullet Đức Giê su tại Samari   JKN
bullet Đền thờ bị tục hoá  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Nhà Thiên Chúa bị xúc phạm  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Đền thờ   Sưu tầm
bullet Giữ trong sạch nhà Cha   Noel Quesson
bullet Nhà của Cha tôi   ĐGM. Arthur Tone
bullet Thánh đường điểm hẹn  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Đem tất cả những thứ này   MANNA 
bullet Đền thờ   Sưu tầm
bullet Con người và đền thờ    Sưu tầm
bullet Đền thờ   Sưu tầm
bullet Đền thờ    Sưu tầm
bullet Con người và đền thờ    Sưu tầm
bullet Cơn tức giận   Sưu tầm
bullet Thanh tẩy đền thờ Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM B
 
bullet Biến hình   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sống thân mật với Chúa   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Cũng vì thương ...Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Thử thách trong cuộc sống   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tin tưởng đón nhận thập giá   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Đừng quên mảng tốt nơi...Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Được biến đổi hình dạng  MANNA
bullet Biến hình với Chúa   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Hai khuôn mặt, một tình yêu  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Chúa tỏ vinh quang Ngài  Noel Quesson
bullet Từ cõi chết sống lại  Lm Trần Bình Trọng
bullet Bất chấp họ là người thế nào  Suy Niệm của JKN
bullet Một niềm tin tưởng cậy trông  Lm. Nguyễn Văn Phan
bullet Căn tính đích thực của Chúa Giê su  Noel Quesson
bullet Đức Giê su biến hình trên núi  Fiches Dominicales
bullet Sứ điệp của trình thuật   Học Viện Đà Lạt
bullet Hãy lắng nghe   Rolland Dionne
bullet Đau khổ    Sưu tầm
bullet Vinh quang thập giá    Sưu tầm
bullet Tabor với Chúa Giê su    Sưu tầm
bullet Chúa biến hình    Sưu tầm
bullet Sống với Chúa    Sưu tầm
bullet Biến hình    Sưu tầm
bullet Giây phút tột đỉnh    Sưu tầm
bullet Trên đỉnh Tabor    Sưu tầm
bullet Thiên Chúa về phía    Sưu tầm
bullet Theo Chúa chịu chết để được sống  catholic.org.tw
 
 
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM B
 
bullet Vào hoang địa   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chỉ vì thương mến nên ...Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Mùa thanh tẩy tâm hồn   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Hành trình hoán cải...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chiến thắng cám dỗ nhờ...  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sự cám dỗ   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Khởi đầu sứ mạng truyền giáo    Fiches Dominicales
bullet Cám dỗ  trong hoang địa  Jacques Hervieux
bullet Hãy cải thiện và hãy tin  Lm. Mark Link
bullet Chiến thắng cám dỗ với   Lm Trần Ngà
bullet Cát bụi tuyệt vời   Lm. Nguyễn Hữu An
bullet Nơi hoang địa   ĐGM. Arthur Tonne
bullet Tin là chấp nhận ...   Noel Quesson
bullet Từ bỏ tội lỗi và...    Lm. Nguyễn Văn Phan
bullet Sám hối mùa chay   Lm. Gio.M. Nguyễn Thiên Khải,CMC
bullet Vào hoang địa  MANNA
bullet Sống là chiến đấu Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Tấm quan trọng của...Achille Degeest
bullet Hãy trở thành dân của Ta   Camille Gagnon
bullet Chiến thắng để trung thành,.,Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Vào hoang địa   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Hãy sám hối và...   catholic.org.tw
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm thánh vinh Nauy