CHÚA NHẬT XXV Thường Niên - Năm B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Nền văn minh mới     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Người công chính bị bách hại   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Đức Kitô gương phục vụ    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Làm đầy tớ cho mọi người   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Con đường đưa tới vinh quang    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Ai là người làm lớn nhất    Chú giải của Fiches Dominicales

bullet

Sự cao cả của Kitô hữu    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Khuôn mặt một con trẻ     Jacques Hervieux

bullet

Phục vụ tất cả mọi người    Suy niệm của JKN

bullet

Muốn là đầu thì phải phục vụ...    Lm Trần Bình Trọng

bullet

Ai muốn làm đầu thì hãy làm đầy tớ     Noel Quesson

bullet

Đấy tớ của mọi người    Gm. Arthur Tonne

bullet

Muốn làm người đầu phải...     LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Người lớn nhất     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Phục vụ cách không ham lợi    Achille Degeest

bullet

Hãy nhận biết giá trị nguồn mạch    Charles E. Miller

bullet

Khiêm tốn thẳm sâu    Suy niệm của Jean-Pierre Camerelain

bullet

Phục vụ mọi người     Trích trong ‘Manna

bullet

Con người sẽ bị nộp    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Con người đến phục vụ   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa nhật XXV thường niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XXV thường niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Đây tớ của mọi người     Sưu tầm

bullet

Phục vụ     Sưu tầm

bullet

Phục vụ     Sưu tầm

bullet

Khiêm tốn     Sưu tầm

bullet

Phục vụ     Sưu tầm

bullet

Đường lối Chúa     Sưu tầm

bullet

Đầy tớ     Sưu tầm

bullet

Tính ghen ghét     Sưu tầm

bullet

Giá trị     Sưu tầm

bullet

Dẫn lễ và lời nguyện

 
CHÚA NHẬT XXIV Thường Niên - Năm B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca       Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Vác Thánh giá theo Chúa     Catholic.org.tw

bullet

Tưởng lầm     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Người tôi tớ đau khổ    Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Tin theo Đức Kitô    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Kiên quyết loan báo thập giá    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Lời tuyên xưng đức tin của Phêrô    Jacques Hervieux

bullet

Thầy là Đức Kitô     Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Thầy là Đức Kitô   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC 

bullet

Chúa nhật XXIV thường niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XXIV thường niên B   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Bỏ mình vác thập giá: điều kiện...     LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Con đường làm môn đệ Chúa     Sưu tầm

bullet

Đau khổ     Sưu tầm

bullet

Đối với chúng ta, Đức Kitô là ai?     Sưu tầm

bullet

Thách đố của niềm tin     Sưu tầm

bullet

Bạn nghĩ gì về Đức Kitô      Sưu tầm

bullet

Thiên hạ nghĩ Thầy là ai?     Sưu tầm

bullet

Khám phá quan trọng    Chú giải của William Barclay

bullet

Đức Kitô     Sưu tầm

bullet

Đau khổ     Sưu tầm

bullet

Đau khổ      Sưu tầm

bullet

Đức tin     Sưu tầm

bullet

Đức Giêsu     Sưu tầm

bullet

Từ bỏ     Sưu tầm

bullet

Anh em bảo Thầy là ai?     Sưu tầm

 
CHÚA NHẬT XXIII Thường Niên - Năm B
   
bullet

Thánh Vinh &  Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Hãy mở ra      ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa cứu chữa những khuyết tât ...    Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Người chữa họ khỏi câm điếc    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Cho người điếc được nghe    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ thần linh  Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Hãy mở ra   ĐGM. Nguyễn Khảm

bullet

Chữa người câm điếc   Chú giải của Fiches Dominicales

bullet

Ephata, hãy mở ra    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Mọi việc Chúa làm đều tốt lành   Jacques Hervieux

bullet

Câm điễc tâm linh     Lm. Mark Link

bullet

Cần chữa bệnh câm điếc và...   JKN

bullet

Hãy mở ra    Noel Quesson

bullet

Lắng nghe    Noel Quesson

bullet

Ephata- hãy mở ra     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chúng ta là những kẻ câm điếc    Achille Degeest

bullet

Đức tin là bởi nghe.....   Charles E. Miller

bullet

Một ngày kia khi vương quốc đến   Yvon Daigneault

bullet

Nói được rõ ràng    MANNA

bullet

Người làm cho kẻ điếc  ...    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Chúa nhật 23 thường niên - B   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật 23 thường niên - B  Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Hãy mở ra    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Ep-pha-tha xin mở tai mở miệng...    LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Lắng nghe     Sưu tầm

bullet

Câm điếc     Sưu tầm

bullet

Câm và điếc     Sưu tầm

bullet

Phép lạ     Sưu tầm

bullet

Câm điếc     Sưu tầm

bullet

Tang vật     Sưu tầm

bullet

Tin mừng     Sưu tầm

 
CHÚA NHẬT XXII Thường Niên - Năm B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Với cả tâm tình     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Lề luật và tấm lòng   Lm. Carolô Hồ Bạc Xái

bullet

Lề luật và truyền thống    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Từ lòng con người phát xuất những...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Cội nguồn của tội ác     Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Giới răn và truyền thống con người   Fiches Dominicales

bullet

Tình yêu và tấm lòng     Chú giải của Noel Quesson

bullet

Chúa Giêsu và các truyền thống    Jacques Hervieux

bullet

Dấu ấn của tâm    Suy niệm của JKN

bullet

Tiến sĩ luật bị tù     Lm. Mark Link

bullet

Phải thờ phượng Chúa trong tâm hồn    Noel Quesson

bullet

Cái nào quan trọng    Gm. Arthur Tone

bullet

Rửa tay hay rửa tâm hồn     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chưa hết biệt phái     Achille Degeest

bullet

Bên trong là những gì đáng kể    Charles E. Miller

bullet

Những lời kết án khắt khe   Camille Gagnon

bullet

Từ trái tim con người     Manna

bullet

Thờ Chúa đích thực và sống trong sạch   Vietcatholic.org.tw

bullet

Hãy sống chân thật    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa nhật 22 thường niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật 22 thường niên B   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Các nguoi gạt bỏ giới răn Thiên Chúa Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Thế nào là người đạo đức thực sự       LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Tình mến     Sưu tầm

bullet

Nghi thức bên ngoàiì     Sưu tầm

bullet

Cõi lòng     Sưu tầm

bullet

Bên ngoài     Sưu tầm

bullet

Giáp mặt      Sưu tầm

bullet

Giả hịnh     Sưu tầm

bullet

Giả hình        Sưu tầm

bullet

Bên trong     Sưu tầm

bullet

Bài giảng thứ ba mươi hai     Sưu tầm

 
CHÚA NHẬT XXI Thường Niên - Năm B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Hành trình đức tin    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Quyết bước theo Chúa    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Chọn lựa đi theo Chúa    Lm Carolô Hồ Bạc Xái

bullet

Lời ban sự sống     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Thầy có lời ban sự sống     Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Thầy có những lời ban....    Chú giải của Fiches Dominicales

bullet

Quyết định của đức tin   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Đức tin và sự từ khước...   Alain Marchabour

bullet

Bánh ban sự sống    Suy niệm của JKN

bullet

Lời Chúa là thần trí và là...Noel Quesson

bullet

Hãy làm điều ban có thể    Gm. Arthur Tone

bullet

Trung thành theo Chúa    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Não trạng chúng ta thế nào     Achille Degeest

bullet

Lời ban sự sống    MANNA

bullet

Một quyết định quan trọng    Charles E. Miller

bullet

Vừa vừa thôi chứ     Guy Morin

bullet

Chúa nhật XXI thuóng niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XXI thường niên B  Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Sống là chọn lựa    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC 

bullet

Tín thác vào Chúa là...    LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Theo ai     Sưu tầm

bullet

Chọn lựa      Sưu tầm

bullet

Dứt khoát theo Chúa     Sưu tầm

bullet

Vẫn tin     Sưu tầm

bullet

Bánh thánh thể     Sưu tầm

bullet

Theo Chúa     Sưu tầm

bullet

Sống lời Chúa     Sưu tầm

bullet

Lời ban sự sống     Sưu tầm

bullet

Tự do chọn lựa     Sưu tầm

bullet

Tự do     Sưu tầm

 
CHÚA NHẬT XX Thường Niên - Năm B
   
bullet

Thịt Ta là của ăn   ĐTGM. Giuse Ngô quang Kiệt

bullet

Bàn tiệc Chúa     Lm Carlô Hồ Bạc Xái

bullet

Bữa tiệc Thánh Thể      Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Thánh Thể lả mầu nhiệm Thiên Chúa ...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Hồng ân Thánh Thể     Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Thịt Đức Giêsu là của ăn...     JKN

bullet

Hy tế Thánh Thể là tất cả ...    Charles E. Miller

bullet

Chúa Kitô lương thực nuôi sống   Giáo Hoàng Học Viện

bullet

Diễn từ về bánh trường sinh      Fiches Dominicales

bullet

Bánh hằng sống    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Thật, tôi bảo thật các ông      Alain Marchabour

bullet

Thịt và Máu Ngài     William Barclay

bullet

Ai ăn Ta sẽ sống nhờ Ta    Noel Quesson

bullet

Chúa nhật XX thường niên B      Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XX thường niên B      Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Bánh hằng sống     Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Đón nhận Thánh Thể để được...    . LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Đức Kitô hiện diện     Sưu tầm

bullet

Tôi là bánh     Sưu tầm

bullet

Bánh ban sự sống là do Chúa...     Sưu tầm

bullet

Thánh Thể     Sưu tầm

bullet

Hiến tế - Hiến tế     Sưu tầm

bullet

Bánh Thánh Thể     Sưu tầm

bullet

Bánh hằng sống      Sưu tầm

bullet

Thánh Thể     Sưu tầm

bullet

Bánh hằng sống     Sưu tầm

bullet

Hiệp nhất     Sưu tầm

 
CHÚA NHẬT XIX Thường Niên - Năm B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca       Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Bánh bởi trời      ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Bánh trường sinh    Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Bánh hằng sống từ trời xuống     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Chúa Giêsu là bánh trường sinh...  Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Bánh hằng sống từ trời xuống    Chú giải của Fiches Dominicales

bullet

Bánh hằng sống    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Chúa Giêsu là bánh hằng sống     JKN

bullet

Ta là bánh ban sự sống   Lm Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Ai được Cha giáo huấn thì...    Noel Quesson

bullet

Sắp hàng lãnh bánh của Chúa    Gm. Arthur Tone

bullet

Bánh trường sinh    Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Nói thẳng về một sự thật sống động   Charles E. Miller

bullet

Còn hơn manna nữa   Jean Yves Garneau

bullet

Không dừng lại, không chấm dứt    Achille Degeest

bullet

Bánh trường sinh   MANNA

bullet

Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Bánh trường sinh   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa nhật 19 thường niên B     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật 19 thường niên B     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Thánh Thể là Mana mới trên đường       . LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Bánh hằng sống      Sưu tầm

bullet

Tấm bánh bẻ ra     Sưu tầm

bullet

Sắp hàng lãnh bánh     Sưu tầm

bullet

Bánh hằng sống      Sưu tầm

bullet

Bánh trường sinh     Sưu tầm

bullet

Bánh hằng sống     Sưu tầm

bullet

Nguồn sinh lực     Sưu tầm

bullet

Sống đời đời     Sưu tầm

bullet

Bánh bởi trời   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

 
CHÚA NHẬT XVIII Thường Niên - Năm B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca        Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Tìm kiếm giá trị tuyệt đối    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Lương thực Chúa ban    Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Lương thực Chúa ban cho ...   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Bánh từ nhà đem tới    Gm. Arthur Tone

bullet

Đối xử công bằng với linh hồn    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Hãy tin và đón nhận Đức Giêsu....   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Đức Giêsu là bánh trường sinh     JKN

bullet

Bánh hằng sống     Noel Quesson

bullet

Chúa Giêsu, bánh trường sinh     Alain Marchabour

bullet

Cuộc săn lùng sai lầm     William Barclay

bullet

Ta là bánh hằng sống     Noel Quesson

bullet

Ra công làm việc     Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC 

bullet

Chúa nhật 18 thường niên B     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật 18 thường niên B     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Thánh Thể : Bánh từ trời...    . LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Lời ban sự sống     Sưu tầm

bullet

Chúng ta sống nhờ sự vật ...     Sưu tầm

bullet

Dấu chỉ tình thương     Sưu tầm

bullet

Một trái tim đói khát     Sưu tầm

bullet

Bánh đích thực     Sưu tầm

bullet

Không hư nát     Sưu tầm

bullet

Thánh lễ     Sưu tầm

bullet

Nhiều cơn đói     Sưu tầm

bullet

Trông cậy     Sưu tầm

bullet

Tự do     Sưu tầm

 
CHÚA NHẬT XVII Thường Niên - Năm B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca       Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Đào tạo trái tim    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa nuôi dưỡng dân Ngài     Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Chúa ban của ăn cho loài người   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Phép lạ hóa bánh dấu chỉ thời....    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Xây dựng phúc lợi cộng đồng    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chúa Giêsu có quyền trên mọi ...   Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Cám ơn     Arthur Tone

bullet

Chúa Giêsu hóa bánh và cá....   Fiches Dominicales

bullet

Làm cho bánh hóa nhiều     Noel Quesson

bullet

Hóa bánh ra nhiều     Alain Marchabour

bullet

Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều      JKN

bullet

Mua đâu ra bánh cho những ...    Noel Quesson

bullet

Góp phần làm phép lạ     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chúng ta đợi gì nơi tin mừng    Achille Degeest

bullet

Phúc âm đã phản ảnh trong thánh lễ   Charles E. Miller

bullet

Dịp may bỏ lỡ     Maurice Brouard

bullet

Chúng ta mua đâu ra bánh    MANNA

bullet

Chúa dướng nuôi hồn xác loài người     Catholic.org.tw

bullet

Tấm bánh yêu thương   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa nhật XVII thường niên B     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XVII thường niên B     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chia sẻ tấm bánh tình người  . LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Cộng tác với Chúa     Sưu tầm

bullet

Bánh hóa nhiều     Sưu tầm

bullet

Tình thương     Sưu tầm

bullet

Hóa bánh     Sưu tầm

bullet

Cộng tác     Sưu tầm

bullet

Tiết kiệm     Sưu tầm

bullet

Chía sẻ     Sưu tầm

bullet

Bánh người nghèo     Sưu tầm

 
CHÚA NHẬT XVI Thường Niên - Năm B
   
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Nhịp sống Kitô hữu     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên    Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Tấm lòng của vị mục tử    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tìm kiếm lương thực thiêng liêng   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đức Giêsu vị mục tử thiên sai    Fiches Dominicales

bullet

Tinh thần mục tử của Chúa Giêsu  Fiches Dominicales

bullet

Chúa Giêsu động lòng xót thương    Jacques Hervieux

bullet

Đi tìm con người    Lm. Nguyễn Lộc Hòa

bullet

Chúa Giêsu chạnh lòng thương     JKN

bullet

Vào nơi thanh vắng     Suy niệm của Noel Quesson

bullet

Bản tường trình của Đức Giám mục   ĐGM Arthur Tone

bullet

Tìm đến với Chúa Giêsu   Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Làm sao để đáp ứng những...    Achille Degeest

bullet

Chúng ta cần một sự quân bình   Charles E. Miller

bullet

Chúng ta hoạt động đến đâu    Yvon Daigneault

bullet

Chạnh lòng thương    MANNA

bullet

Tìm nơi thanh vắng  Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa nhật XVI thường niên B      Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XVI thương niên B      Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Mục tử nhân lành chạnh lòng ... LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Ti

bullet

Ti

bullet

Ti

bullet

Ti

bullet

Tinh thần mục tử     Sưu tầm

bullet

Vị mục tử     Sưu tầm

bullet

Mục tử     Sưu tầm

bullet

Nghỉ ngơi     Sưu tầm

bullet

Kiểm thảo     Sưu tầm

bullet

Nghỉ ngơi     Sưu tầm

bullet

Vắng vẻ     Sưu tầm

bullet

Bình an     Sưu tầm

bullet

Tìm về nội tâm...     Sưu tầm

bullet

Kiêm điểm       Sưu tầmi

 
CHÚA NHẬT XV Thường Niên - Năm B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Hành trang người môn đệ    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa sai chúng ta đi     Lm. Carrolo Hồ Bạc Xái

bullet

Sứ mạng làm chứng cho Chúa    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Được mời gọi và sai đi    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Cộng tác với Chúa Giêsu để ....    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chúa kêu gọi và sai các ông đi .. Fiches Dominicales

bullet

Chân dung và sứ giả tin mừng    Lm Jos. Tạ Duy Tuyền

bullet

Lên đường thi hành sứ vụ     Lm. Ignatio Trần Ngà

bullet

Ngài gọi và sai đi     MANNA

bullet

Chúa sai các tông đô đi từng hai    Noel Quesson

bullet

Gỡ bỏ hành trang     Gm. Arthur Tone

bullet

Loan báo tin mừng    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Giáo huấn bằng việc làm     Achille Degeest

bullet

Dự định của Cha dành cho chúng ta    Charles E. Miller

bullet

Những lời căn dặn cho việc ...   Camille Gagnon

bullet

Hành trang truyền giáo    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa nhật XV thường niên B       Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XV thường niên B       Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Hãy nên chứng nhân tin mừng   LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Chúa Giêsu mời gọi và sai đi       Catholic.org.tw

bullet

Tông đô     Sưu tầm

bullet

Ra đi rao giảng     Sưu tầm

bullet

Rao giảng     Sưu tầm

bullet

Chúa Kitô     Sưu tầm

bullet

Rao giảng      Sưu tầm

bullet

Hoạt đọng tông đồ     Sưu tầm

bullet

Hãy đi rao giảng     Sưu tầm

bullet

Ngươi sai họ đi     Sưu tầm

bullet

Trách nhiệm     Sưu tầm

bullet

Sai nhóm mười hai đi rao giảng   Jacques Hervieux

 
CHÚA NHẬT XIV Thường Niên - Năm B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Đừng để lỡ cơ hội    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Sứ mạng làm ngôn sứ     Lm. Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Sứ mạng của tiên tri    Lm. Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Cần xãc định lại bậc thang giá trị   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đón nhận Đức Giêsu Kitô    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Bụt nhà không thiêng    Fiches Dominicales

bullet

Một thực tại mỏng dòn    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Chúa Giêsu ở Nagiaret     Jacques Hervieux

bullet

Đức Giêsu về thăm Nagiarét   JKN

bullet

Vì phẩm chất của họ     Lm. Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Bụt nhà không thiêng     Lm Jos. Tạ Duy Tuyền

bullet

Chúa ngạc nhiên vì họ thiếu....    Noel Quesson

bullet

Đừng thèm khát     Gm. Arthur Tone

bullet

Đánh giá theo lý lich     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Người con của Đức Maria     Achille Degeest

bullet

Chúa Giêsu, người vẫn sống    Charles E. Miller

bullet

Những điều nghịch lý    Jean Yves Garneau

bullet

Cần vượt qua thành kiến để....   LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Thân phận sứ giả      Sưu tầm

bullet

Không được làm phép lạ      Sưu tầm

bullet

Thèm khát        Sưu tầm

bullet

Lắng nghe Lời Chúa      Sưu tầm

bullet

Ngạc nhiên       Sưu tầm

bullet

Thiên kiến      Sưu tầm

bullet

Đức tin      Sưu tầm

bullet

Thành kiến      Sưu tầm

bullet

Chối bỏ      Sưu tầm

bullet

Phép lạ      Sưu tầm

bullet

Chúa Giêsu bị khước từ    Catholic.org.tw

bullet

Thành kiên  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa nhật XIV thường niên B      Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XIV thường niên B      Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT XIII Thường Niên - Năm B
   
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Cảm nghiệm về Chúa     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa là Chúa tể sự sống    Lm. Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Đức Kitô là nguồn sống    Lm. Carolo Hồ Bạc Xá

bullet

Chìa khóa vạn năng    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đừng sợ hãy vững tin    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy Suy niệm của Nha Trang

bullet

Chữa lành một phụ nữ...    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Chỗi dậy , thức dậy    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Trong giờ cần kíp     Chú giải của William Barclay

bullet

Con gái ông Giairô và ....   Jacques Hervieux

bullet

Chúa nhật XIII năm B      Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XIII năm B      Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Tín thác vào tình thương quan phòng...   LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Chu toàn sứ vụ tiền hô      LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Đụng đến áo        Sưu tầm

bullet

Lời kêu xin     Sưu tầm

bullet

Giữa lòng dân Chúa      Sưu tầm

bullet

Thầy thuốc tối cao     Sưu tầm

bullet

Lòng tin con đã cứu con     Sưu tầm

bullet

Sống lại     Sưu tầm

bullet

Đức tin     Sưu tầm

bullet

Đau khổ     Sưu tầm

bullet

Sống đức tin     Sưu tầm

bullet

Sờ vào áo     Sưu tầm

bullet

Chữa lành     Sưu tầm

bullet

Quyền năng     Sưu tầm

bullet

Đức tin     Sưu tầm

bullet

Lề luật     Sưu tầm

bullet

Sống đạo     Sưu tầm

bullet

Ơn Chúa     Sưu tầm

bullet

Chỉ cần tin thôi   Catholic.org.tw

bullet

Đức tin làm nên phép lạ   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

 
CHÚA NHẬT XII Thường Niên - Năm B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Thử thách trong cuộc đời    ĐTGM. Ngô quang Kiệt

bullet

Tin cậy Thiên Chúa toàn năng    Catholic.org.tw

bullet

Quyền năng của Thiên Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Đức Giêsu biểu lộ quyền năng...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Tại sao Thiên Chúa để....   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Hãy tin vào Chúa     Lm. Jos Tạ duy Tuyền

bullet

Bão táp cuộc đời     Cố Lm. Hồng Phúc

bullet

Làm sao mà anh em vẫn....Trích trong ‘Tin Vui Xuân Lộc

bullet

Sóng gió cuộc đời    Lm Anphong Trần Đức Phương

bullet

Thầy không lo sao ?    MANNA

bullet

Đức tin trưởng thành    Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Các con không có lòng tin sao?   Noel Quesson

bullet

Cha em là người cầm lái    Thiên Phúc

bullet

An tâm    Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Biển đời sóng gió    Hiền Lâm

bullet

Bão tố dẹp yên    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Đức Giêsu dẹp yên sóng gió     Fiches Dominicales

bullet

Bến bờ bên kia    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Sóng gió cuộc đời       Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Lời kêu xin       Sưu tầm

bullet

Các con không có lòng tin sao?       Sưu tầm

bullet

Điều khiển       Sưu tầm

bullet

Giông bão       Sưu tầm

bullet

Thầy không lo sao       Sưu tầm

bullet

Mời gọi qua sống       Sưu tầm

bullet

Sao nhát thế       Sưu tầm

bullet

Bình an của hiện diện    William Barclay

bullet

Có Chúa ở cùng    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa nhật XII thường niên B       Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XII thường niên B       Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Tín thác vào tình thương...   LM ĐAN VINH – HHTM

 
CHÚA NHẬT XI Thường Niên - Năm B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca       Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Nước trời luôn lớn mạnh    Catholic.org.tw

bullet

Sức mạnh của nước trời    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Nước Thiên Chúa đang âm thầm...    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Hai dụ ngôn về nước trời     Fiches Dominicales

bullet

Cuộc khổ nạn và phục sinh   Jacques Hervieux

bullet

Hạt giống Lời Chúa    Lm Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Tin tưởng vào quyền năng ...    Lm Ignatiô Hồ Thông

bullet

Hai dụ ngôn về nước Thiên Chúa   Lm PX Vũ Phan Long

bullet

Làm đẹp lòng Chúa  Đức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

bullet

Hải cải nhỏ nhất      Lm ViKiNi

bullet

Hạt giống âm thầm    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Giáo hội là mầu nhiệm    Charles E. Miller

bullet

Bông lúa trĩu hạt    MANNA

bullet

Hạt giống     Sưu tầm

bullet

Vấn đề thân cận        Sưu tầm

bullet

Sức mạnh của hạt giống     Sưu tầm

bullet

Hạt giống âm thầm     Sưu tầm

bullet

Hạt giống thiên quốc      Suy niệm tổng hợp

bullet

Sự phát triển nước Chúa    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa nhật XI thường niên B          Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XI thường niên B         Lm Giuse Đinh tất Quý 

 
CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Này là Máu Ta      ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa Giêsu là lương thực thiêng liêng   Catholic.org. tw

bullet

Thánh Thể, bảo chứng tình yêu    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Thánh Thể quà tặng tình yêu    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Hồng ân Thánh Thể    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Thánh Thể tình yêu tự hiến   Lm,Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Chuẩn bị ăn lễ vượt qua    JKN

bullet

Dấu chỉ tình yêu         Sưu tầm

bullet

Lập phép Thánh Thể   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Này là Mình Ta - Này là Máu Ta     Fiches Dominicales

bullet

Giao ước đổ ra vì muôn người   Noel Quesson

bullet

Chuẩn bị cho bữa tiệc ly    Jacques Hervieux

bullet

Mình và Máu Chúa Kitô.,.   William Barclay

bullet

Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy    Noel Quesson

bullet

Đây là đất thánh   Arthur Tone

bullet

Tình yêu và sự sống     Sưu tầm

bullet

Thánh Thể      Sưu tầm

bullet

Kết hợp với Đức Kitô và với nhau     Sưu tầm

bullet

Mầu nhiệm tình yêu     Sưu tầm

bullet

Thánh Thể      Sưu tầm

bullet

Dấu chỉ tình yêu     Sưu tầm

bullet

Tình Chúa     Sưu tầm

bullet

Tình Chúa      Sưu tầm

bullet

Kể lại câu chuyện     Sưu tầm

bullet

Đồng hành     Sưu tầm

bullet

Chía sẻ     Sưu tầm

bullet

Vì muôn người     Sưu tầm

bullet

Để cảm thông và chia sẻ với...  LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Bí tích tình yêu   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Lễ Mình Máu Thánh Chúa      Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Lễ Mình Máu Thánh Chúa      Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Mầu nhiệm tình yêu    ĐTGM. Ngô quang Kiệt

bullet

Nhân danh Chúa Ba Ngôi     Catholic.org.tw

bullet

Hiệp nhất trong yêu thương    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Ba ngôi Thiên Chúa đồng bản thể   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Mầu nhiệm lớn nhất   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Hiệp nhất trong yêu thương   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Thiên Chúa đo lường trái tim    Lm Hữu Độ

bullet

Mang Thiên Chúa    Lm Minh Vận

bullet

Hiệp nhất trrong đa dạng   Suy niệm của JKN

bullet

Gia đình là cộng đông tình yêu   Lm Nguyễn Minh Hùng

bullet

Chúa Giêsu gặp gỡ và sai phái    Claude Tassin

bullet

Hãy rửa tội cho họ nhân danh.....   Fiches Dominicales

bullet

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba ngôi     Noel Quesson

bullet

Ba ngôi cực thánh    Arthur Tone

bullet

Chúa Ba Ngôi     Sưu tầm

bullet

Một định mệnh làm choáng váng        Sưu tầm

bullet

Nhân danh Ba Ngôi     Sưu tầm

bullet

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần     Sưu tầm

bullet

Chúa Ba Ngôi     Sưu tầm

bullet

Tình yêu     Sưu tầm

bullet

Hiệp nhất     Sưu tầm

bullet

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi     Sưu tầm

bullet

Mầu nhiệm hiệp nhất     Sưu tầm

bullet

Tinh yêu     Sưu tầm

bullet

Ba bộ mặt     Sưu tầm

bullet

Lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi       Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi       Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Hiệp thông yêu thương và chia sẻ...   LM ĐAN VINH – HHTM

 
CHÚA NHẬT CHÚA THẦNH THẦN HIỆN XUỐNG
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Ra đi tha thứ     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.

bullet

Đấng đổi mới    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.

bullet

Đấng ban sự sống    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.

bullet

Hãy nhận lấy Thánh Thần    Catholic.org.tw

bullet

Thánh Thần nguyên lý hiệp nhất    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tiến bước cùng Thánh Thần...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Sự thật trọn vẹn    MANNA

bullet

Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần    Noel Quesson

bullet

Các con hãy nhận lây Thánh Thần    ĐGM. Nguyễn Văn Khảm

bullet

Mùa xuân của Thánh Thần   Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Tác động của Chúa Thánh Thần

bullet

Vai trò thânf khí    McCarthy

bullet

Hơi thờ của Thiên Chúa    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Thần khí đổi mới     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chân lý đòi hỏi rất nhiều     Achille Degeest

bullet

Chúa và nguồn sinh khí     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Niềm vui bởi Chúa Thánh Thần    Achille Degeest

bullet

Ngươi thổi hơi vào các ông    MANNA

bullet

Hãy nhận lấy Thánh Thần      MANNA

bullet

Nói được các thứ tiếng    MANNA

bullet

Chúa Thánh Thần     Sưu tầm

bullet

Ý nghĩa cuộc sống      Sưu tầm

bullet

Chúa Thánh Thần     Sưu tầm

bullet

Đổi mới      Sưu tầm

bullet

Sức mạnh     Sưu tầm

bullet

Ngôn ngữ tình yêu        Sưu tầm

bullet

Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ   JKN

bullet

|Cuộc sáng tạo mới    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Lễ Chúa Thánh Thần   Suy niệm tổng quát

bullet

Hồng ân Thánh Thần     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Thánh Thần tác động và sai đi...   LM ĐAN VINH – HHTM

 
CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - CHÚA THĂNG THIÊN
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Ngước mắt nhìn trời   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa lên trời sai chúng ta....Catholic.org.tw

bullet

Khởi điểm cho một kỷ nguyên mới  Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Hướng về trời cao   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Được mời gọi làm chứng    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Loan báo tin mừng cho..   Lm PX. Vũ Phan Long

bullet

Đức Giêsu hiện ra lần cuối    Fiches Dominicales

bullet

Loan báo tin mừng     Chú giải của Noel Quesson

bullet

Lời kết thúc    Chú giải mục vụ của Jacques Hervieux

bullet

Trở nên hoàn thiện là ...   Lm. Vincent Travers

bullet

Những lời cuối cùng...    Suy niệm của JKN

bullet

Hãy đi rao giảng    Lm. Đặng Quang Tiến

bullet

Bây giờ con về cùng Cha   Lm Anphong Trần Đức Phương

bullet

Để có Chúa cùng hoạt động   Lm Phêrô Vũ Văn Quí

bullet

Nơi Chúa hẹn gáp ta    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Công giáo    Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Có Chúa cùng hoạt động   Manna

bullet

Con đường theo Chúa lên trời....   LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Lên trời     Sưu tầm

bullet

Chúa lên trời     Sưu tầm

bullet

Thiên đàng     Sưu tầm

bullet

Ra đi     Sưu tầm

bullet

Lên trời     Sưu tầm

bullet

Sứ mạng Kitô hữu     Sưu tầm

bullet

Con đường     Sưu tầm

bullet

Suy niệm tổng hợp     Sưu tầm

bullet

Chúa lên trời B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa lên trời B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Mừng Chúa thăng thiên      Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

 
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH  - NĂM B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Yêu như Chúa yêu    ĐTGM Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa sông lại dạy thương nhau...   Catholic.org.tw

bullet

Thiên Chúa là tình yêu    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Dòng suối yêu thương    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Hãy yêu như Thầy     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Yêu thương    Sợi Chỉ Đỏ

bullet

Niềm tâm sự    JKN

bullet

Dấu chứng tình yêu lớn nhất     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Giới răn mới    Fiches Dominicales

bullet

Niềm vui của Thầy     Chú giải của Noel Quesson

bullet

Các môn đệ hay điều răn yêu thương   Alain Marchabour

bullet

Đời sống của những người được chọn   William Barclay

bullet

Mến Chúa yêu người     Sưu tầm

bullet

Ở lại trong tình thương     Sưu tầm

bullet

Chỉ là một nhịp đập..     Sưu tầm

bullet

Yêu như Chúa yêu     Sưu tầm

bullet

Yêu thương anh em     Sưu tầm

bullet

Yêu thương     Sưu tầm

bullet

Yêu thương anh em     Sưu tầm

bullet

Yêu như Chúa     Sưu tầm

bullet

Tinh yêu     Sưu tầm

bullet

Tình yêu     Sưu tầm

bullet

Thực hành yêu thương cụ thể...   LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Chúa nhật VI phuc sinh B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật VI phuc sinh B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Suy niệm tổng hợp

bullet

Bài giảng online  Lm Gioan Maria Nguyễn Thiên Khải, CRM

 
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH  - NĂM B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca       Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Sinh nhiều hoa trái    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa sống lại là cây nho thật     Catholic.org.tw

bullet

Cây nho và ngành nho    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Ở lại với Chúa để ....   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Như cành nho gắn liền cây nho     Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Ở lại trong Thầy     Lm. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Cây nho đích thực    Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Cây nho thật     Chú giải của Fiches Dominicales

bullet

Thầy là ...    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Cây nho và các môn đệ     Alain Marchabour

bullet

Cây nho thật     JKN

bullet

Cây nho và nhánh    Radio Veritas Asia

bullet

Như cành liền cây     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Xây dựng giáo hội    Jean-Yves Garneau

bullet

Ở lại trong Thầy      MANNA

bullet

Không sống trước mặt Chúa mà. Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Ở trong Chúa     Sưu tầm

bullet

Cây nho     Sưu tầm

bullet

Mối thân tình     Sưu tầm

bullet

Cây nho     Sưu tầm

bullet

Cây nho     Sưu tầm

bullet

Kitô hữu công chức     Sưu tầm

bullet

Sống liên đới     Sưu tầm

bullet

Cây và cành     Sưu tầm

bullet

Liên kết     Sưu tầm

bullet

Cây nho     Sưu tầm

bullet

Chúa nhật V phục sinh  B      Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật V phục sinh  B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Hiệp thông với Chúa Giêsu...   LM ĐAN VINH – HHTM

 
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH  - NĂM B
   
bullet

Mục tử nhân lành    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa sống lại làm mục tử   Catholic.org.tw

bullet

Vị mục tử nhân lành   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Chân dung vị mục tử Giêsu    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Người mục tử hy sinh....    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Nên mục tử nhân lành noi gương....    LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Cha mẹ là mục tử theo ...    Lm. Nguyễn minh Hùng

bullet

Vị mục tử nhân lành    JKN

bullet

Ngừoi mục tử tốt lành     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Đức Giêsu vị mục tử....    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Mục tử nhân lành    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành    Alain Marchabour

bullet

Người chăn chiên đích thực     William Barclay

bullet

Ngươi ,mục tử tốt lành    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Đức Giêsu vị mục tử tốt lành    Fiches Dominicales

bullet

Chúa chiên lành    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Mục tử nhân lành    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành    Alain Marchabour

bullet

Chúa nhật IV phục sinh B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật IV phục sinh B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa chiên lành      Sưu tầm

bullet

Mục tử nhân lành      Sưu tầm

bullet

Trực nhìn của chúng ta      Sưu tầm

bullet

Hiến mạng cho chiên      Sưu tầm

bullet

Ơn kêu gọi      Sưu tầm

bullet

Chúa chiên lành      Sưu tầm

bullet

Mục tử nhân lành      Sưu tầm

bullet

Hiến mạng cho chiên      Sưu tầm

bullet

Ơn kêu gọi      Sưu tầm

bullet

Câu hỏi      Sưu tầm

bullet

Mục tử      Sưu tầm

 
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH  - NĂM B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Bóng ma tưởng tượng     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Cách hiện diện của Đấng Phục sinh  ĐGM. Vũ Duy Thống

bullet

Làm chứng cho biến cố phục sinh   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Lời mời gọi hoán cải và...     Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Gặp Chúa giữa lòng đời     Lm Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ    JKN

bullet

Đức Giêsu hiện ra...     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Chúa Giêsu hoàn tất lời kinh thánh    Fiches Dominicales

bullet

Hãy đổi đời Noel Quesson

bullet

Trên phòng cao   Chú giải của William Barclay

bullet

Chúa hiện ra với các tông đồ    R. Gutzwiller

bullet

Phiền muộn, bối rối, bình an     Lm Nguyễn Trung Tây

bullet

Đau khổ      Sưu tầm

bullet

Anh em là chứng nhân      Sưu tầm

bullet

Niềm tin thắng vượt sợ hãi         Sưu tầm

bullet

Loan báo      Sưu tầm

bullet

Làm chứng      Sưu tầm

bullet

Đau khổ      Sưu tầm

bullet

Làm chứng      Sưu tầm

bullet

Tình yêu      Sưu tầm

bullet

Vâng lời      Sưu tầm

bullet

Chúa sống lại sai đi làm chứng    Catholic.org.tw

bullet

Nên chứng nhân mầu nhiệm phục sinh  LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Chúa nhật III phục sinh  Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật III phục sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Sống tin mừng phục sinh  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

 
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH  - NĂM B
   
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Gặp gỡ Đức Kitô phục sinh    ĐTGM. Ngô quang Kiệt

bullet

Chúa sống lại củng cố niềm tin   Catholic.org.tw

bullet

Đức Kitô đã sống lại thật     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Nỗi oan Toma    Đức Cố GM. Giuse Vũ Duy Thống

bullet

Con mắt thứ ba     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Sứ vụ rao giảng tin mừng.,..   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Định nghĩa lòng thương xót     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Lòng thương xót của Chúa    Bảo Lộc

bullet

Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ     JKN

bullet

Nhận thức đến truyền giáo     Fiches Dominicales

bullet

Lạy Thiên Chúa của con     Chú giải của Noel Quesson

bullet

Hiện ra với các môn đệ     Alain Marchabour

bullet

Chúa Kitô sai phái     Chú giải của William Barclay

bullet

Hiện ra cho các môn đồ    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Tôma con mắt thứ ba     Lm. Trần Ngà

bullet

Đức tin - Khoa học

bullet

Chúng tôi đã thấy Chúa       Sưu tầm

bullet

Khoa học và đức tin       Sưu tầm

bullet

Tin       Sưu tầm

bullet

Dấu chứng phục sinh       Sưu tầm

bullet

Mọi sự đều có thể        Sưu tầm

bullet

Sống đức tin       Sưu tầm

bullet

Đức tin là một sự tăng trưởng       Sưu tầm

bullet

Cộng đoàn       Sưu tầm

bullet

Tin       Sưu tầm

bullet

Đức tin       Sưu tầm

bullet

Lỡ hẹn       Sưu tầm

bullet

Tin       Sưu tầm

bullet

Ơn toàn xá ngày kính lòng thương xót      Sưu tầm

bullet

Lòng thương xót của Thiên Chúa   Phanxicô Xaviê

bullet

Lòng thương xót     Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Lạy Chúa con và Thiên Chúa của con    Cha Mark Link, S.J.

bullet

Chứng tích lòng thương xót Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Từ không tin đến vững tin và...   LM ĐAN VINH- HHTM

bullet

Chúa nhật II phục sinh     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật II phục sinh    Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT I PHỤC SINH  - NĂM B
   
bullet

Thánh vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Ánh sáng và bóng tối    ĐTGM Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa đã sống lại...    Catholic.org.tw

bullet

Chúa đã sống lại thật    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Sống lại với Chúa phục sinh    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Sự sống lại là niềm hy vọng    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Tin mừng phục sinh   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Ngôi mộ trống    JKN

bullet

Gặp ngừoi sống noi mộ Đức Giêsu   Fiches Dominicales

bullet

Đức Giêsu Nagiaret bị đóng đinh...   Fiches Dominicales

bullet

Hãy nói với Phêrô     Chú giải của William Barclay

bullet

Tình yêu gặp bối rối      Chú giải của William Barclay

bullet

Chúa Giêsu sống lại     Alain Marchabour

bullet

Ngôi mộ trống      Jacques Hervieux

bullet

Phục sinh         Sưu tầm

bullet

Ngôi mộ trống          Sưu tầm

bullet

Hãy khai phóng tâm lý         Sưu tầm

bullet

Đức tin của chúng ta         Sưu tầm

bullet

Tin mừng phục sinh         Sưu tầm

bullet

Tin và thái độ tôn thờ   Chú giải của Noel Quesson

bullet

Sứ điệp phục sinh         Sưu tầm

bullet

Mầu nhiệm         Sưu tầm

bullet

Sư sống         Sưu tầm

bullet

Mặt trời hé mọc         Sưu tầm

bullet

Niềm hy vọng sống lại         Sưu tầm

bullet

Hai cái nhìn         Sưu tầm

bullet

Chiến thắng         Sưu tầm

bullet

Sống lại         Sưu tầm

bullet

Ông đã thấy và đã tin   LM ĐAN VINH- HHTM

bullet

Lễ phục sinh - năm B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Lễ phục sinh - năm B    Lm Giuse Đinh tất Quý

 
Thứ bảy tuần thánh
   
bullet

Nghi thức thứ bảy tuần thánh

bullet

Đêm phục sinh  2007  Cố Tổng Gm. Bùi Văn Đọc

bullet

Ngày thứ bảy tuần thánh    ĐTC. BENEDICT XVI

bullet

Ưu tư về nỗi chết     ĐTC. BENEDICT XVI

bullet

Hướng về ánh sáng phục sinh    ĐTC. BENEDICT XVI

bullet

Đêm thứ bảy tuần thánh    Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Thinh lặng chờ đợi   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Cùng Chúa chiến thắng sự chêt   LM ĐAN VINH - HHTM

 
Thứ sáu tuần thánh
   
bullet

Nghi thức thứ sáu tuần thánh

bullet

Bảy di ngôn trên thánh giá    Lm Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Bi kịch thập giá

bullet

Chén đắng    Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Dừng bước chiêm ngắm thập giá   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Tôn kính thánh giá     Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Chết vì yêu

bullet

Con đường thập giá   Văn Phi, OP

bullet

Ngôi Hai Thiên Chúa có cần phải...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Cuộc khổ nạn Chúa Giêsu   Dom. Đinh Viết Tiên op

bullet

Thập gía, sứ điệp của tình yêu  Văn Tịnh, OP

bullet

Vai trò người tôi trung    Fr. Jude Siciliano, OP

bullet

Vì yêu, Người đã chết cho....   Dom. Lê Đức Thiện op

 
Thứ năm tuần thánh
   
bullet

Nghi thức thứ năm tuần thánh

bullet

Giờ thánh thứ năm    Ban Giáo Lý và Phụng Vụ GP Đà Lạt

bullet

Thứ năm tuần thánh   Suy niệm tổng hợp

bullet

Tình yêu tự hiến

bullet

Canh thức với Chúa Giêsu

bullet

Bàn tiệc huynh đệ thánh thiêng   Lm. Jude Siciliano, OP

bullet

Bài học yêu thương nơi bàn thánh   Fr. Jude Siciliano, op

bullet

Hãy canh thức với Thầy    Giuse Vũ An Tôn op

bullet

Thứ năm tuần thánh    Lm. Carolô Hồ Bạc Xái

bullet

Huy hiêu của Kitô hữu là...    Fr. Jude Siciliano, OP

bullet

Mầu nhiệm Thánh Thể     Lm Toma Túy op

bullet

Ngài đã yêu thương họ....    Giuse Đỗ Huy Hoàng op

 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ  - NĂM B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Người tôi tớ của Thiên Chúa   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Theo Chúa Giêsu chịu thương khó    Catholic.org.tw

bullet

Thế thái nhân tình là thế    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Đấng là Con Thiên Chúa    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Chúa Giêsu còn tiếp tục    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chúa nhật lễ lá    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật lễ lá   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Cuộc thương khó Chúa Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải. CMC

bullet

Hiện thân của tình yêu Cha   JKN

bullet

Xin đừng theo ý Con          Sưu tầm

bullet

Lễ lá     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Lễ lá    Fiches Dominicales

bullet

Đấng Messia tiến vào thánh   Jacques Hervieux

bullet

Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu   Suy niệm của Noel Quesson

bullet

Con Thiên Chúa và là vua   Noel Quesson

bullet

Rước lá vua đến   Chú giải của William Barclay

bullet

Phục sinh vinh quang qua...LM ĐAN VINH- HHTM

bullet

Lễ lá       Sưu tầm

bullet

Những bất ngờ      Sưu tầm

bullet

Lễ lá      Sưu tầm

bullet

Vâng lời cách sáng suốt và tự nhiện      Sưu tầm

bullet

Barnaba và Đức Giêsu      Sưu tầm

bullet

Cuộc thương khó      Sưu tầm

bullet

Cuộc thương khó      Sưu tầm

bullet

Hoan hô - Đả đảo      Sưu tầm

bullet

Ông này là ai vậy?      Sưu tầm

bullet

Ơn cứu chuộc       Sưu tầm

bullet

Thánh giá      Sưu tầm

bullet

Trung thành với lời tung hô      Sưu tầm

bullet

Cuộc khổ nạn      Sưu tầm

bullet

Tội lỗi của Ta      Sưu tầm

bullet

Thắi độ      Sưu tầm

bullet

Suy niệm LỄ LÁ - NĂM B

 
CHÚA NHẬT V Mùa Chay - NĂM B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Theo Chúa làm hạt lúạ   Catholic.org.tw

bullet

Hạt lúa mục nát    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Ý thức trước về ý nghĩa và...    Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Vinh quang nơi thập giá      Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Chúa Giêsu là Đấng ban sự sống   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Trao ban và nhận lãnh    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Hạt lúa Giêsu     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa Giêsu loan báo người .. Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Cái chết của Đức Giêsu     Fiches Dominicales

bullet

Kéo mọi người lên với tôi    Noel Quesson

bullet

Giờ của Chúa Giêsu     Alain Marchabour

bullet

Ánh sáng của thập giá   Lm. Vũ Phan Long

bullet

Sắn sàng châp nhận chết để...Suy niệm của JKN

bullet

Phải được chôn vùi    Lm. Vũ Thái Hoà

bullet

Thiên Chúa cứu chuộc thế gian...   Noel Quesson

bullet

Qui luật sống    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chúng ta đang sống ở giờ nào    Achille Degeest

bullet

Tôi sẽ lôi kéo mọi người    Yvon Daigneaut

bullet

Hạt lúa trơ trụi    MANNA

bullet

Hạt lúa nẩy mầm     Sưu tầm

bullet

Giờ Chúa đến     Sưu tầm

bullet

Chết đi     Sưu tầm

bullet

Chết để sống      Sưu tầm

bullet

Hy sinh     Sưu tầm

bullet

Từ bỏ     Sưu tầm

bullet

Con đường qua đau khổ...LM ĐAN VINH- HHTM

bullet

Trao ban là nhận lãnh   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà  

bullet

Chúa nhật V mùa chay B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhât V mùa chay B      Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT IV Mùa Chay - NĂM B
   
bullet

Hạt lúa mục nát   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Khuyến khích sám hội để dược...   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Lòng Chúa thương xót chúng ta   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tin tưởng chọn lựa Đức Giêsu   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Thiên Chúa giàu lòng yêu thương   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet Chúa Giêsu loan báo người...  Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet

Cái chết của Đức Giêsu ...   Fiches Dominicales

bullet

Nhìn lên thập giá    Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải CMC

bullet

Phán xét và cứu chuộc    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Giờ của Chúa Giêsu     Alain Marchabour

bullet

Ánh sáng của thập giá    Lm. Vũ Phan Long

bullet

Sẽ được tôn vinh     Suy niệm của JKN

bullet

Hạt lúa phải được vùi xuống    Lm. Vũ Thái Hoà

bullet

Thiên Chúa cứu chuộc thế gian...   Noel Quesson

bullet

Qui luật sự sống      Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chúng ta đang sống ở giờ nào    Achille Degeest

bullet

Tôi sẽ lôi kéo mọi người ...Yvon Daigneaut.

bullet

Hạt lúa trơ trụi     MANNA

bullet

Hạt giống nảy mầm     Sưu tầm

bullet

Giờ Chúa đến        Sưu tầm

bullet

Hạt lúa     Sưu tầm

bullet

Chết đi     Sưu tầm

bullet

Chết để sống     Sưu tầm

bullet

Hy sinh     Sưu tầm

bullet

Từ bỏ     Sưu tầm

bullet

Theo Chúa đến cõi sống    catholic.org.tw

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Chúa nhật IV mùa chay B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật IV mùa chay B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Phải làm gì để nhận được...     LM ĐAN VINH - HHTM

 
CHÚA NHẬT III Mùa Chay - NĂM B
   
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Thanh tẩy đền thờ   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Vì thương, Thiên Chúa dạy chúng ta.Lm Carolo Hồ Bạc XáI

bullet

Đền thờ của Thiên Chúa     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Đền thờ mới là thân mình...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Thanh tẩy bản thân     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đức Giêsu xua đuổi người buôn ...  Fiches Dominicales

bullet

Tẩy uế đến thờ   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Là đền thờ của Thiên Chúa    Noel Quesson

bullet

Dấu lạ của việc thanh tẩy    Alain Marchabour

bullet

Đức Giêsu tẩy uế đền thờ     Lm Vũ Phan Long

bullet

Thanh luyện tâm hôn...     LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Đền thờ     Sưu tầm

bullet

Giữ trong sạch nhà Cha    Noel Quesson

bullet

Nhà của Cha tôi     ĐGM. Arthur Tone

bullet

Thánh đường điểm hẹn   Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Đền thờ đích thực của sự...   Achille Degeest

bullet

Bắt đầu lại trong sự thật    Jean-Yves Garneau

bullet

Đem tất cả những thứ này...   MANNA

bullet

Đền thờ     Sưu tầm

bullet

Cọn người và đền thờ     Sưu tầm

bullet

Đền thờ     Sưu tầm

bullet

Thanh tẩy     Sưu tầm

bullet

Đền thờ     Sưu tầm

bullet

Thanh tẩy đền thờ     Sưu tầm

bullet

Cơn tức giận     Sưu tầm

bullet

Theo Chúa Giêsu vào đền thờ   catholic.org.tw

bullet

Chúa nhật III mùa chay năm B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật III mùa chay năm B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Thanh tẩy đên thờ    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

 
CHÚA NHẬT II Mùa Chay - NĂM B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Sống thân mật với Chúa   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Biến hình    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Cũng vì thương Thiên Chúa ban ...Lm Carolo Hồ Bạc XáI

bullet

Thử thách trong cuộc sống   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tin tưởng đón nhận thập giá   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Đừng quên mang tốt cho...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Được biến đổi mỗi người   MANNA

bullet

Biến đổi với Chúa     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Điều quan trọng là ...   Achille Degeest

bullet

Hai khuôn mặt một tình yêu    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Tư cõi cõi chết sống lại   Lm Trần Bình Trọng

bullet

Bất chấp là người thế nào   Suy Niệm của JKN

bullet

Một niềm tin tưởng cậy trông     Lm. Nguyễn Văn Phan

bullet

Căn tính đich thực của ....Noel Quesson

bullet

Đức Giêsu hiển dung    Fiches Dominicales

bullet

Sư điệp của trình thuật   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Hãy lắng nghe     Rolland Dionne

bullet

Đau khổ     Sưu tầm

bullet

Vinh quang thập giá     Sưu tầm

bullet

Tabor với Chúa Giêsu     Sưu tầm

bullet

Chúa biến hình     Sưu tầm

bullet

Sống với Chúa     Sưu tầm

bullet

Biên hình     Sưu tầm

bullet

Giây phút tột đỉnh     Sưu tầm

bullet

Thiên Chúa về phía..     Sưu tầm

bullet

Đức Giêsu hiển dung trên núi    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật II mùa chay B     Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT I Mùa Chay - NĂM B
   
bullet

Sứ điệp mùa chay 2021   ĐTC Phanxicô

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Vào hoang địa     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chỉ vì thương nên Thiên Chúa  ... Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Mùa thanh tẩy tâm hồn    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Hành trình hoán cải và....    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Chiến thắng căm dỗ nhờ ...    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Sư cám dỗ      Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Khởi đầu sứ mạng truyền giáo     Fiches Dominicales

bullet

Cám dỗ trong hoang địa    Jacques Hervieux

bullet

Hãy cải thiện và hãy tin    Lm. Mark Link

bullet

Chiến thắng cám dỗ với...    Lm Trần Ngà

bullet

Cát bụi tuyệt với     Lm. Nguyễn Hữu An

bullet

Nơi hoang địa    ĐGM. Arthur Tonne

bullet

Tin là chấp nhận...     Noel Quesson

bullet

Từ bỏ tội lỗi và trung tín...   Lm. Nguyễn Văn Phan

bullet

Vào hoang địa   MANNA

bullet

Sống là chiến đấu     Niềm Vui Chia Sẻ’

bullet

Tầm quan trọng của một   ...   Achille Degeest

bullet

Hãy trở thành dân của ta   Camille Gagnon

bullet

Hãy sám hối và tin vào tin mừng catholic.org.tw

bullet

Nơi hoang dã     Sưu tầm

bullet

Cám dỗ     Sưu tầm

bullet

Cám dỗ     Sưu tầm

bullet

Hoang địa     Sưu tầm

bullet

Cuộc chiến

bullet

Cám dỗ thử thách    Suy niệm của JKN

bullet

Yếu tố con người     Sưu tầm

bullet

Chiến thắng cám dỗ     Sưu tầm

bullet

Tái tạo cuộc sống     Sưu tầm

bullet

Thư tư lễ tro     Sưu tầm

bullet

Hãy làm việc lành trong khiêm hạ  LM ĐAN VINH -  HHTM

bullet

Vào hoang địa     Sưu tầm

bullet

Chúa nhật I mùa chay B  Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Thư tư lễ tro   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Mùa chay trở về    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

 
 
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM B
   
bullet

Bệnh phong tâm hồn   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Sạch và dơ   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Ngươi anh em phong hủi    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tôi muốn anh hãy lành bệnh   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Một Thiên Chúa giấu ẩn   Chú giải của Noel Quesson

bullet

Chữa người phong hủi    Jacques Hervieux

bullet

Đức Giêsu chữa người bị phong   Jacques Hervieux

bullet

Loan báo tin vui    ĐGM. Arthur Tonne

bullet

Nếu Thầy muốn, Thầy có thể chữa tôi    Noel Quesson

bullet

Hậu quả đáng sợ của tội lỗi    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đối với Thiên Chúa không ai là...    Achille Degeest.

bullet

Ngươi bị loại trừ     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Muốn và có thể     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Ai là người đồng thời với...     Mở Ra Những Kho Tàng

bullet

Tội lô còn hơn phong cùi nữa    Yvon Daigneau

bullet

Phong cùi      Sưu tầm

bullet

Vì loài người chúng tôi      Sưu tầm

bullet

Loan báo tin mừng      Sưu tầm

bullet

Cư chỉ      Sưu tầm

bullet

Lạc quan      Sưu tầm

bullet

Lòng từ ái      Sưu tầm

bullet

Phong cùi      Sưu tầm

bullet

Phong cùi      Sưu tầm

bullet

Sự chấp nhận      Sưu tầm

bullet

Chúa thương chữa người bệnh cùi   catholic.org.tw

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Chúa nhật VI thường niên B

 
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM B
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Chúa Giêsu là tôi tớ đau khổ...Catholic.org.tw

bullet

Đi gieo tin mừng     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Hãy siêng năng làm việc...