CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chúng tôi phải làm gì?   Catholic.org.tw
bullet Chúng tôi phải làm gì?   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hãy vui mừng vì Chúa sắp đến   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xá
bullet Chúng tôi phải làm gì?   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Xây dựng xã hội bằng cách....   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hoa quả của lòng thống hối   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Gioan rao giảng một tin mừng   Fiches Dominicales
bullet Nhưng có Đấng mạnh thế    Noel Quesson
bullet Những lời giảng của vị tiền hô   R. Gutzwiller
bullet Phường diện đạo đức trong lời...   Hugues Cousin
bullet Gioan kêu gọi hoán cải    William Barclay
bullet Xây dựng đạo đức thánh thiện   Suy niệm của JKN
bullet Nhà giảng thuyết đường phố   Cha Mark Link, S.J.
bullet Công chính   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Vỹ đạii của Gioan Tẩy giả    Suy niệm của McCarthy
bullet Chúng tôi phải làm gì?    Sưu tầm
bullet Cho Chúa một cơ hội    Sưu tầm
bullet Những hành vi thống hối    Sưu tầm
bullet Giàu và nghèo    Sưu tầm
bullet Vui lên anh em    Sưu tầm
bullet Kẻ tội lỗi    Sưu tầm
bullet Để tiến tới một thế giới tốt hơn    Sưu tầm
bullet Đau khổ    Sưu tầm
bullet Sám hối    Sưu tầm
bullet Chúng tôi phải làm gì đây?    Sưu tầm
bullet Nhà giảng thuyết đường phố    Sưu tầm
bullet Hạt lúa trong nia  PM. Cao Huy Hoàng
bullet Thắp sáng đức tin  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Mừng vui lên  Tổng hợp từ R. Veritas
bullet Tỉnh thức đích thực R. Veritas
bullet Đổi mới thực sự từ chính mình  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chia sẻ tình thương và niềm vui  LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - năm C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - năm C  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Niềm vui Giêsu   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Video - Niềm vui Giêsu   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM C
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ  Catholic.org.tw
bullet Con đường nội tâm   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Dọn đường Chúa đến   Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Dọn đường cho Chúa đến    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tiếng kêu trong sa mạc   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Dọn đường cho Chúa đến    Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Thiên Chúa muốn cứu độ...   André Sève
bullet Sám hối canh tân    Thiên Phúc
bullet Chuẩn bị con đường cho Chúa   McCarthy
bullet Tuân giữ luật Chúa từ...   Achille Degeest
bullet Hãy dọn đường cho Chúa   Lm. Nguyễn Cao Siêu
bullet Có lời Thiên Chúa phán    Lm. Nguyễn Cao Siêu
bullet Đi vào sa mạc của nghèo khó...   Lm. Nguyễn Cao Siêu
bullet Sống trọn vẹn mùa vọng  ...  Radio Veritas Asia
bullet Sám hối hoán cải tấm lòng    Radio Veritas Asia
bullet Sự xuất hiện của vị tiền hô   R. Gutzwiller
bullet Ơn cứu độ của Thiên Chúa    Noel Quesson
bullet Hãy dọn đường    Noel Quesson
bullet Chết     Sưu tầm
bullet Sa mạc      Sưu tầm
bullet Hãy dọn đường cho Chúa     Sưu tầm
bullet Sứ giả của Chúa Kitô      Sưu tầm
bullet Sám hối và cải thiện đời sống   JKN
bullet Chuẩn bị đón mừng Chúa đến     Sưu tầm
bullet Hãy dọn đường     Sưu tầm
bullet Thời gian hạnh phúc vì được đổi mới   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Dọn đường cho Chúa đến    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sửa đường Chúa cho ngay thẳng   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Dọn đường tâm hồn    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Video - Giảng lễ   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật 2 mùa vọng - năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật 2 mùa vọng - năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM C
 
bullet Video Giảng lễ       Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn    Catholic.org.tw
bullet Tỉnh thức  đi vào thế giới mới  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hướng về ngày Chúa đến   Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Chúa sẽ đến giải thoát   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Sống trong mốt thế giới mau qua   Fiches Dominicales
bullet Hãy tỉnh thức    Noel Quesson
bullet Đứng vững trước mặt con người   Hugues Cousin
bullet Hãy nhìn đường   Gm. Arthur Tonne
bullet Chết đến nơi    Gm. Arthur Tonne
bullet Trời mới đất mới    Suy niệm của JKN
bullet Cuộc sống tỉnh thức    André Sève
bullet Tỉnh thức và cầu nguyện   Thiên Phúc
bullet Ngày Chúa ngự đến   R. Veritas
bullet Tỉnh thức và cầu nguyện    R. Veritas
bullet Tỉnh thức đợi chờ    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Chờ đợi Chúa đến   Mc Carthy
bullet Nét xanh tươi nơi những kẻ theo Chúa   McCarthy
bullet Trước ngày gặp gỡ   Achille Degeest
bullet Đứng thẳng và ngẩng đầu   Lm. Nguyễn Cao Siêu
bullet Hãy tỉnh thức và cầu nguyện   Lm. Nguyễn Cao Siêu
bullet Dọn dẹp bàn ghế   Sưu tầm
bullet Hãy nhìn đường     Sưu tầm
bullet Tỉnh thức    Sưu tầm
bullet Ngày đại họa   Sưu tầm
bullet Ngày tận thế   Sưu tầm
bullet Đứng lên    Sưu tầm
bullet Tỉnh thức không để đánh mất ...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sống tỉnh thức    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Sống tỉnh thức và cầu nguyện    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Tỉnh thức và cầu nguyện đón...   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Chúa Nhật I Mùa Vọng - năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật I Mùa Vọng - năm C   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Trông đợi Chúa đến   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
CHÚA NHẬT ĐỨC GIÊSU KITÔ - VUA VŨ TRỤ
 
bullet Chúa Giêsu Kitô - Vua vũ trụ  Giuse M. Lương Thiên Triều, CRM
bullet Lễ Chúa Giêsu Kitô - Vua vũ trụ   Catholic.org.tw
bullet Vua sự thật     ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Đức Giêsu là Vua     Lm Carolo Hồ Bạc Xá
bullet Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Làm vua là làm chứng    ĐGM. Giuse Vũ Duy Thống
bullet Lắng nghe tiếng người nói     Noel Quesson
bullet Đức Kitô - Vua niềm tin    Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Chân lý     Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Một giải pháp cho nền hòa bình...   Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Vương quyền tình yêu    Lm. Hồng Phúc
bullet Đứng về phía sự thật     MANNA
bullet Đức Giêsu là Vua ư?    Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn
bullet Tôi là Vua    Noel Quesson
bullet Đức Giêsu Kitô : phục vụ và cai trị   Niềm Vui Chia Sẻ’
bullet Làm chứng cho sự thật    Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Một vị vua khác thường   Guy Marin
bullet Bị can Giêsu Kitô Vua   Lm. FX. Nguyễn Phạm Hoài Thương
bullet Đức Kitô làm vua đời tôi   Lm. Nguyễn Hữu Thy
bullet Chúa Giêsu - Vua tình yêu   Lm Hồng Phúc
bullet Vua Giêsu    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Kitô vua   Sưu tầm
bullet Chúa Giêsu là Vua   Sưu tầm
bullet Vua chân lý   Sưu tầm
bullet Thuộc về Chúa   Sưu tầm
bullet Phục vụ   Sưu tầm
bullet Vua sự thật   Sưu tầm
bullet Xét xử   Sưu tầm
bullet Để nên thành viên trong ...     LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Vua tình yêu   Sưu tầm
bullet Vua khiêm nhường và phục vụ    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chúa Giêsu Kitô - Vua vũ trụ   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Giêsu Vua 2018   Lm Giuse Đinh tất Quý