Chúa Nhật IX Thường Niên - Năm B - LỄ CHÚA BA NGÔI
MẦU NHIỆM LỚN NHẤT
Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Hôm nay, Hội Thánh trên khắp hoàn cầu mừng trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi. Đây là một mầu nhiệm lớn nhất, cao cả nhất và khó hiểu nhất trong đạo Công Giáo chúng ta.

Với trí khôn hạn hẹp của con người làm sao chúng ta hiểu được mầu nhiệm cao cả này, nếu Chúa Giêsu không mạc khải cho nhân loại biết. Vậy Chúa Giêsu mạc khải mầu nhiệm này như thế nào?

 Thưa, Chúa Giêsu không đọc một bài diễn văn dài dòng văn tự, chứa đựng những giáo lý thần học cao siêu hay một bài giảng thuyết suông như chúng ta vẫn thường nghe thấy nơi các bài diễn văn của một ai đó, nhưng trong ba năm rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu từ từ mạc khải cho nhân loại biết có một Thiên Chúa duy nhất trong ba Ngôi Vị là Cha, Con và Thánh Thần.

Đầu tiên, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết có một Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Ngài mời gọi: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48). Ngài bảo chúng ta hãy có lòng thương xót như Chúa Cha là Đấng hay xót thương (Lc 6,36). Ngài dạy chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha qua kinh lạy Cha... (Mt 6,7-14).

Khi dạy về chính mình, Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta biết Ngài là Con Một của Chúa Cha, Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai, được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ nhân loại. Ngài đến để thi hành thánh ý Chúa Cha. Khi đi rao giảng Tin mừng, Ngài đã làm rất nhiều phép lạ để chứng minh Ngài là Thiên Chúa quyền năng làm được mọi sự (Mt 9, 2-8). Rồi cuối cùng khi tắt thở trên cây Thánh giá, Ngài phó linh hồn trong tay Chúa Cha.

Khi dạy về Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi” (Ga 14,16). Và quả thật, sau khi Chúa Giêsu về trời 10 ngày, thì Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các thánh tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần.

Cuối cùng trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài ra lệnh cho các tông đồ tiếp tục sứ mạng của Ngài là: “Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 19). Như vậy, chúng ta thấy Ba Ngôi chia sẻ cho nhau mọi sự mình có: "Mọi sự Cha có đều là của Thầy" (Ga 16,15).

Ba Ngôi cùng nhau hành động trong sự hoà hợp. Thánh Thần không tự mình mà nói nhưng chỉ nhắc lại và đào sâu lời Chúa Giêsu, giống như Chúa Giêsu cũng không tự mình mà nói nhưng chỉ nói những gì mình nghe được từ Cha.

Anh chị em thân mến,

Cuộc đời Kitô hữu chúng ta gắn liền với Chúa Ba Ngôi, và tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi bằng dấu Thánh giá. Từ khi lãnh Bí tích Rửa tội, chúng ta được ghi dấu Thánh giá trên mình, lúc đó có Chúa Ba Ngôi ngự trong linh hồn ta. Rồi trong đời sống hằng ngày, từ việc ăn uống, học hành, hay làm những việc đạo đức, từ khởi sự cho đến hoàn thành, chúng ta đều làm dấu Thánh giá. Và ngay cả khi chúng ta nhắm mắt lìa đời nằm dưới nắm mồ, cũng được khắc ghi Thánh giá trên ngôi mộ.

Như vậy, mỗi khi chúng ta làm dấu Thánh giá, là chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Chúng ta muốn ghi dấu Ba Ngôi Thiên Chúa trên mình, và trong mọi hoạt động của chúng ta. Vậy hôm nay, mừng kính mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, chúng ta nên ý thức hơn mỗi khi làm dấu Thánh giá. Làm dấu trên trán, chúng ta tuyên xưng Chúa Cha là Đấng tạo dựng trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Làm dấu trên ngực, chúng ta tuyên Chúa Con là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đã từ trời xuống thế nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Làm dấu trên hai vai chúng ta tuyên xưng Chúa Thánh Thần là Chúa và Đấng ban sự sống, Ngài bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Chớ gì chúng ta làm dấu Thánh Giá với tất cả ý thức mình thuộc về Đức Kitô, và hãnh hiện tuyên xưng đức tin của mình. Amen.