Chúa Nhật IX Thường Niên - Năm B - LỄ CHÚA BA NGÔI

Hãy Làm Phép Rửa

Nhân Danh Chúa Ba Ngôi

(Ðnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20)

Catholic.org.tw

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật mừng kính Chúa Ba Ngôi. Ðây là một trong ba mầu nhiệm cao cả thuộc đức tin: là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Ngôi Hai làm người và mầu nhiệm Ngôi Hai cứu chuộc.

Chúa Ba Ngôi thương yêu loài người, muốn cứu rỗi mọi người, nên bào chúng ta nhân danh Chúa làm Phép Rửa cho muôn dân, để họ được hưởng nhờ ơn cứu rỗi.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng kính Một Chúa Ba Ngôi. Xin cho chúng ta hết lòng tin kính thờ phượng, và nhiệt tâm đem Chúa Ba Ngôi đến cho mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 4,32-34.39-40

Trong bài đọc sau đây, ông Môisen nhắc cho dân Chúa nhớ: Chúa là Thiên Chúa của họ, đã thương cứu họ khỏi nô lệ Ai Cập. Vì thế họ phải lo tuân giữ luật Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,14-17

Thánh Phaolô bảo: nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mọi người được làm con Chúa, được gọi Chúa là Cha, được đồng thừa tự với Ðức Kitô. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 28,16-20

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh sai các tông đồ đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ, nhân danh Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu thương mạc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa Ba Ngôi là nguồn sống và là nguồn trợ lực cho Hội Thánh. Xin Ba ngôi hằng thương hướng dẫn, nâng đỡ Hội Thánh trên đường phụng sự Chúa và phục vụ con người.

2. Chúa Ba Ngôi thương loài người, muốn cứu rỗi mọi người. Xin thương ban thêm nhiều Mục Tử tài đức nhiệt thành cho công cuộc loan báo Tin Mừng cứu rỗi.

3. Chúa Ba Ngôi là một tín điều và là một mầu nhiệm. Xin cho các Kitô hữu hết lòng tin kính mến yêu.

4. "Các con hãy đến với muôn dân, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần". Xin cho các giáo hữu cộng đoàn chúng ta luôn làm theo Lời Chúa dạy, nhiệt tâm giảng đạo Chúa và làm phép rửa cho mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Ba Ngôi, Chúa thương tạo thành, cứu chuộc và thánh hóa chúng con. Xin cho chúng con biết đáp lại tình thương hải hà của Chúa, bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi người.