Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B  CHÚA THĂNG THIÊN
                         CHÚA NGỰ BÊN HỮU THIÊN CHÚA

            Lm Micae Võ Thành Nhân

Đây là lần sau cùng Chúa hiện ra với các tông đồ của Chúa, để rồi liền sau đó Chúa lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Trong lần hiện ra này, Chúa trao ban cho các tông đồ sứ mạng rao giảng Tin Mừng: " Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, ai không tin sẽ bị luận phạt " ( Mc 16, 15 ). Sự trao ban sứ mạng này là một mệnh lệnh khẩn cấp để các tông đồ phải thực hiện chứ không được trì hoãn, chần chừ, do dự, lưỡng lự, vì muôn vật đang ngóng trông chờ đợi Chúa mạc khải ơn cứu độ của Chúa.

Chúa đã hoàn thành công cuộc cứu chuộc gian trần và bây giờ Chúa lên trời, Chúa ngự bên hữu Chúa Cha, làm trung gian chuyển cầu cho chúng ta: “ Ngự bên hữu Chúa Cha là hưởng vinh quang, danh dự của Thiên Chúa; Con Thiên Chúa đã hiện hữu từ muôn thuở như Thiên Chúa và đồng bản thể với Chúa Cha, nay đang ngự trong vinh quang và danh dự này cùng với thân xác được tôn vinh “ ( St Gioan Đamát 0.4.2 ). Giờ phút này Chúa chia tay với các tông đồ, không phải nói như nhà thơ Thế Lữ: " Bận lòng chi nữa lúc chia phôi " mà là Chúa vẫn bận lòng với thế nhân, bởi vì nhân thế đang chìm trong tội lỗi, hư đốn, băng hoại, cho nên khi chia với các tông đồ để vể trời, về với Chúa Cha, về với vinh quang mà ngày xưa Chúa đã sở hữu, chắc chắn Chúa sẽ lưu luyến và lo toan nhiều lắm. Đàng khác, trong suốt ba năm đi rao giảng Tin Mừng và cho các tông đồ cùng ăn, cùng uống, cùng ở với Chúa, tuy các ngài còn nhiều lầm lỗi và khuyết điểm, đôi khi làm cho Chúa cũng bực mình ( Mt 20, 17 – 28 ), nhưng Chúa vẫn thương các ngài, không bỏ rơi các ngài và còn cho các ngài có thời gian để các ngài từ từ cải thiện bản thân, sống theo ý Chúa để tốt hơn. Chính vì thương các tông đồ mà trước khi lên trời, Chúa đã mời gọi và cho các tông đồ cộng tác với Chúa để đem Tin Mừng đến cho muôn người và Chúa muốn các ngài không được thảm sầu, lệ rơi khi xa Chúa: “ Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh ” ( Mc 16, 15 – 16 ).

Về phần của các tông đồ khi đưa tiễn Chúa lên trời, lòng các ngài trĩu nặng, sầu đau, bởi ba năm ở với Chúa, các ngài thấy tình yêu, sự hy sinh của Chúa quá lớn lao, Chúa đã chết và Chúa sống lại để cứu chuộc con người, và Chúa còn tha thứ sự yếu đuối cho các ngài khi mà các ngài bỏ Chúa chạy trốn trong cuộc khổ nạn. Và sau khi Chúa lên trời rồi, các tông đồ trở về nhà, ở lại, dừng chân nơi nhà tiệc ly, để cầu nguyện, để đón nhận Chúa Thánh Thần và cùng nhau nhớ lại lời căn dặn của  Chúa để rồi chung tay góp sức thực hiện sứ mạng loan báo Tin Mừng. Giây phút trọng đại này, chúng ta xin Chúa cứ an tâm, vì sau đó các ngài đi  khắp nơi rao giảng Tin Mừng, có Chúa cùng hoạt động với các ngài và cũng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo, cho  dù các ngài có gặp phải bao là trắc trở, khó khăn, cơ cực trong khi thực hiện sứ mạng này. Lời rao giảng của các tông đồ về Chúa đã làm cho mọi người rộn rã lên tiếng vui cười và lay động lòng trắc ẩn để rồi họ từ bỏ nếp sống cũ, sống tốt với nhau, yêu thương, giúp đỡ nhau làm theo ý Chúa.

Lạy Chúa phục sinh, Chúa đã lên trời, chúng con còn ở trần gian chờ ngày lên trời với Chúa. Trong lúc chờ đợi, chúng con cần phải thực hiện sứ mạng rao giảng Tin Mừng mà Chúa đã trao phó cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con lòng tha thiết đượm tình yêu với sứ mạng cao cả này, dù đường dài, vất vã, cát bụi tung trời, chúng con cũng không dừng chân, quyết tâm cộng tác với Chúa để đưa anh chị em chúng con cùng lên trời với Chúa như chúng con, và  chúng con cũng xin cho cuộc đời chúng con luôn là những trang Tin Mừng sống động  để qua đó anh chị em chúng con gặp được Chúa  là nguồn sống đích thực. Xin Chúa khắc ghi tên chúng con trên trời để sau khi chấm dứt cuộc lữ hành trần gian này mà chúng con có chỗ ở với Chúa muôn đời.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển. Là Thủ Lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.