Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B  CHÚA THĂNG THIÊN

Lễ Thăng Thiên

(chung cho các Năm A B C)

Chúa Lên Trời Sai Chúng Ta Ðến Với Muôn Dân

(Cv 1, 1-11; Ep 1, 17-23; Mt 28, 16-20)

Catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay chúng ta hiệp với Hội Thánh hân hoan mừng Chúa Giêsu lên trời, sau khi đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha giao phó... Và Người trao sứ mạng loan báo Tin Mừng lại cho các tông đồ và chúng ta, với sự hỗ trợ của Người và Chúa Thánh Thần.

Chúng ta hoan hỉ dâng Thánh Lễ, mừng Chúa chúng ta khải hoàn về trời ngự bên hữu Thiên Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp sức chúng ta chu toàn sứ mạng đem Tin Mừng cứu rỗi đến cho mọi người, để cũng được về trời hưởng phúc với Người.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 1, 1-11

Bài đọc sau đây thuật lại rằng sau khi sống lại, Chúa Giêsu dạy dỗ các tông đồ 40 ngày, ban Chúa Thánh Thần cho các ông và sai đi giảng đạo rồi Người lên trời.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Ep 1, 17-23

Thánh Phaolô xin Chúa ban thần trí khôn ngoan cho các tín hữu, để họ nhận biết nguồn hy vọng đích thực là Ðức Giêsu, Ðấng đã sống lại từ cõi chết. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mt 28, 16-20

Tin Mừng hôm nay thuật lại khi lên trời nhận lại vinh quang của Người, Ðức Giêsu trao cho các tông đồ và chúng ta sứ mạng rao giảng Tin Mừng, và hứa ở với chúng ta đến tận thế.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Hôm nay Chúa Giêsu khải hoàn lên trời, nhận lại vinh quang của Người nơi Chúa Cha. Chúng ta hoan hỷ tôn vinh Chúa và tha thiết cầu xin.

1. Trước khi lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, Ðức Giêsu đã trao sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho Hội Thánh, xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng Chúa phú giao.

2. Nếu không có Chúa, chúng ta không làm gì được, nhất là không giảng đạo được kết quả. Xin Chúa luôn ở với chúng ta, ban Thánh Thần hỗ trợ chúng ta như Người đã hứa.

3. Ðã qua hơn 2,000 năm mới có gần một phần ba nhân loại tin kính Chúa. Xin cho các Kitô hữu nhiệt thành hơn nữa trong sứ mạng truyền giáo Chúa phú giao.

4. Có thể loan báo Tin Mừng bằng nhiều cách. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết dùng lời cầu nguyện, việc bác ái và gương sáng hằng ngày mà đem Chúa đến cho mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúng con có bổn phận loan báo tin mừng cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa và Chúa Thánh Thần luôn hỗ trợ chúng con hoàn thành bổn phận.