Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B
TÌNH YÊU VÀ SỰ HY SINH
        Lm Micae Võ Thành Nhân

      Chúa nói với các tông đồ ngày xưa và chúng ta ngày hôm nay: " Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con " ( Ga 15, 9 ). Chúa Cha đã yêu mến Chúa vì Chúa là Người Con Một, Người Con độc nhất vô nhị của Chúa Cha, được sinh ra bởi Chúa Cha. Chúa Cha yêu Chúa bằng một tình yêu hiền phụ, tình yêu này vô cùng thẳm sâu, có từ thuở đời đời, khi mà chưa có sự gì hiện hữu trên trần gian này. Và Chúa cũng yêu mến Chúa Cha vô cùng vô tận, để rồi Chúa bày tỏ tình yêu này ra bên ngoài bằng cách Chúa vâng lời tuyệt đối Chúa Cha để rời bỏ trời cao xuống thế làm người cứu chuộc chúng ta. Chúa làm đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng ( Mc 1, 11 ), cho nên Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay Chúa và Chúa có quyền trên tất cả. 

      Chúa có quyền trên tất cả mọi sự ở trong thế giới hữu hình và vô hình. Quyền đó, Chúa không dùng để mà trống trị, ức hiếp, bóc lột chúng ta, nhưng Chúa dùng để Chúa phục vụ và thương xót chúng ta. Đó là, Chúa  đối xử với chúng ta như là một người bạn hữu, một người bạn chí cốt, thân tình của Chúa. Chúa không giấu giếm chúng ta điều gì cả, mà Chúa nói một cách rõ ràng, rành mạch, chi tiết, cụ thể hết trong công cuộc rao giảng Tin Mừng của Chúa: “ Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết “ ( Ga 15, 15 ). 

      Mặt khác, Chúa thương chúng ta nên Chúa cũng giống như Chúa Cha là Chúa ban hết mọi ơn cho chúng ta. Trong các ơn đó, ơn lớn lao mà suốt đời chúng ta ước mơ, theo đuổi là ơn được thừa kế gia nghiệp nước thiên đàng của Chúa. Nhưng rồi,  Chúa cũng chưa cho là đủ, Chúa còn cho chúng ta cả mạng sống của Chúa nữa: " Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình " ( Ga 15, 13 ). Như thế, chúng ta thấy các ơn lộc Chúa nhận từ Chúa Cha là để Chúa ban cho chúng ta. Nếu Chúa mà không ban cho chúng ta, Chúa sẽ mang tiếng là keo kiệt, bủn xỉn, chúng ta sẽ trách móc Chúa là Chúa  không biết chia sẻ, biết cho đi. Ở đây, Chúa có gì là Chúa ban hết cho chúng ta, vì thế, chúng ta phải ca tụng, tôn vinh Chúa suốt cuộc đời là rất phải đạo, rất chính đáng. 

       Chính Chúa đã chọn và ban ơn cho chúng ta, nhưng để được hưởng những ơn ban của Chúa, chúng ta cần phải thực hiện Lời Chúa dạy là yêu thương nhau: " Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con " ( Ga 15, 12 ). Yêu như Chúa đã yêu chúng ta là chúng ta luôn sống tốt với mọi người: Hòa thuận, khoan dung, từ tâm, nhân hậu, tha thứ, biết làm việc, biết giúp đỡ chia sẻ những gì mình có cho người khác cho dù phải hy sinh thời giờ, sức khỏe, tiền bạc và ngay cả mạng sống chúng ta nữa. Khi chúng ta làm những điều tốt lành do Chúa truyền dạy thì đúng đây chính là hoa trái của tình yêu, và chúng ta sẽ được ở lại trong tình yêu của Chúa, để rồi chúng ta xin điều gì thì Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta ( Ga 15, 16 ).

       Còn gì hạnh phúc hơn khi chúng ta được ở lại trong tình yêu của Chúa. Ở trong tình yêu của Chúa là được sống trong tình hiệp thông với Chúa, với Chúa Cha và với Chúa Thánh Thần. Chúa sẽ gìn giữ bảo vệ chúng ta trong ân tình của Chúa. Chúng ta cứ an tâm vững bước và không còn sợ hãi  điều gì nữa, cho dù có trải qua bao biến cố thăng trầm, bao gian nan vất vã của cuộc sống trong thung lũng đầy nước mắt và cuộc đời bể khổ này. Một điều quan trọng khi ở trong tình yêu của Chúa là chúng ta tuân giữ những điều Chúa dạy bảo, khuyên lơn, không bao giờ làm buồn, làm sai ý Chúa: “ Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm “ ( Tv

23, 4 ).

       Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa yêu thương chúng con. Chúa ban muôn ơn cho chúng con. Chúa còn gọi chúng con là bạn hữu của Chúa nữa. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con kêu cầu Chúa là Chúa, là Thầy là phải đạo rồi, nhưng xin cho chúng con cũng được ân huệ là kêu cầu Chúa là bạn hữu của chúng con để rồi chúng con mới sống thật lòng với Chúa, mới dốc hết bầu tâm sự sẻ chia với Chúa, và như vậy Chúa mới có thể giúp chung con sống tốt hơn, đẹp lòng Chúa hơn. Amen

       Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Ðức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.