Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B
Ở TRONG CHÚA
       Lm Micae Võ Thành Nhân

Trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ năm mùa Phục Sinh năm B hôm nay, Chúa dùng hình ảnh cây nho, một loại cây ăn trái trong thế giới sinh vật đang được trồng chung quanh chúng ta đây để rồi qua đó, chúng ta khám phá ra các ý nghĩa rất thiết thực cho cuộc sống làm con Chúa của chúng ta:

-Muốn có cây nho được hiện hữu trên trần gian này thì phải có người trồng nó, Chúa nói: “ Thầy là cây nho, Cha Thầy là người trồng nho “ ( Ga 15, 1 ). Chúa đã được Chúa Cha sai Chúa từ trời xuống thế làm người như chúng ta mọi đàng, nhưng Chúa không có tội, để rồi Chúa sống với chúng ta, cùng đi với chúng ta tiến về với Chúa Cha, và Chúa là người lãnh đạo, là người dẫn đầu chúng ta đi. Tuy thế, Chúa vẫn luôn sống trong Chúa Cha và Chúa Cha sống trong Chúa. Chúa và Chúa Cha là một. Chúa vâng lời Chúa Cha và Chúa đến với chúng ta, Chúa làm theo ý của Chúa Cha, do đó Chúa Cha là nguồn gốc tất cả mọi sự.

-Chúa là nguồn sống của chúng ta, nghĩa là Chúa là nguyên lý, là hồn sống của chúng ta. Vì như Chúa đã nói Chúa là cây nho, để rồi qua đó chung ta thấy các nhánh nho dính vào thân cây nho, hút nhựa sống từ cây nho để sống, chúng ta sống được là nhờ Chúa. Do đó, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống ( Ga 14, 6 ) của chúng ta. Chúng ta muốn sống trong ân tình của Chúa thì chúng ta phải ở trong Chúa, bám chặt vào Chúa, lệ thuộc vào Chúa, tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Chúa.

-Ở trong Chúa, như nhành nho dính với thân nho thì nó mới ra lá, ra hoa, kết trái, chúng ta ở trong Chúa và nhờ Chúa thì chúng ta mới có sức sống để rồi chúng ta mới có thể làm các việc thiện, việc lành, việc tốt, việc nhân đức nhằm mang lại ơn ích cho chúng ta. Nếu không có Chúa, chúng ta không làm được gì cả: “ Vì không có Thầy, các con không làm được gì “ ( Ga 15, 5 ).

-Chúng ta sinh hoa kết trái cho Chúa qua cách sống theo lời Chúa dạy của chúng ta, cụ thể là các việc lành phúc đức chúng làm, nhưng Chúa cần phải thanh luyện chúng ta bằng các việc gian nan thử thách Chúa gởi đến để cho chúng ta trưởng thành hơn trong đời sống đạo, vì cũng như nhánh nho đã sai trái rồi nhưng cần phải cắt tỉa để cho nó sai trái hơn, nên chúng ta cũng giống như thế để mỗi ngày chúng ta từ bỏ các tính hư tật xấu, đam mê xác thịt, tham sân si mà sống tốt hơn: “ Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ đó khi Đức Kitô xuất hiện, đức tin đã được thanh luyện đó, sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự “ ( 1Pr 1, 17 ), “ Lửa thử vàng, gian nan thử đức “ ( TN VN ).

-Cũng như nhánh nho mà không ra trái thì bị cắt bỏ đi và nhánh nho không dính vào  thân nho thì bị khô héo, phải vứt nó đi, cho vào lửa để thiêu đốt. Khi chúng ta phạm phải tội nặng thì chúng ta sẽ tự tách rời khỏi Chúa, không sống trong Chúa nữa, chúng ta sẽ hư mất đời đời. Nhưng khi chúng ta đi xưng tội, rước lễ và tiếp tục sống đạo tốt rồi, lẽ ra chúng ta phải được an nhàn thư thái, thế mà Chúa vẫn để những điều không may lành xảy đến cho chúng ta, điều đó, chứng tỏ Chúa thương chúng ta và Chúa  muốn chúng ta hãy đón nhận để Chúa thanh luyện chúng ta và qua đó chúng ta sống đạo trưởng thành hơn nữa.

-Một điều quá có lợi cho chúng ta, là nếu chúng ta được ở trong Chúa thì khi chúng ta cầu xin điều gì, Chúa sẽ nghe và nhậm lời, khi chúng ta tha thiết van nài, Chúa sẽ đáp lại, đây là điều may mắn khi chúng ta được làm con Chúa.

Vì thế, đừng bao giờ chúng ta tự ý tách rời Chúa, lỡ chúng ta phạm tội thì phải đi xưng tội ngay để Chúa tha thứ. Ở trong Chúa thì các việc chúng ta thực hiện đều làm vinh danh Chúa và mang lại phần lợi, phần phúc cho chúng ta: “ Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy ” ( Ga 15, 7 – 8 ).

Lạy Chúa Kitô phục sinh là nguồn sống của chúng con, " Như cây trồng bên dòng suối, cứ đúng mùa là hoa trái trổ sinh. lá cây không bao giờ tàn úa, các công việc họ làm đều thịnh đạt " ( Tv 1 ), cuộc đời chúng con tựa nương vào Chúa, chúng con sẽ tìm được sự sống đời đời, xin Chúa đừng bao giờ lìa xa chúng con cũng như xin cho chúng con đừng bao giờ bỏ Chúa chạy theo những quyến rủ hào nhoáng bên ngoài chóng qua của trần thế. Xin Chúa ở lại với chúng con vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn rồi. 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Ðức Kitô, Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử; xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính Ðức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Amen.