Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B

Chúa Sống Lại Là Cây Nho Thật

(Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8)

Catholic.org.tw

 - Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 5 Phục Sinh, là mùa chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại.

Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta sống liên kết chặt chẽ với Chúa Kitô Phục Sinh, như cành nho gắn liền với cây nho, để đời chúng ta sinh hoa trái thiêng liêng là phần rỗi linh hồn, như Lời Chúa Giêsu hứa: "Ai ở lại trong Thầy... người ấy sinh nhiều hoa trái" (Ga 15,5).

Chúng ta hoan hỷ dâng Thánh Lễ, mừng Chúa Phục Sinh là Cây Nho thật của Chúa Cha. Xin cho chúng ta luôn sống kết hợp mật thiết với Người, để được sinh bông trái tốt lành.

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 9,26-31

Ông Saolê đang bắt đạo Chúa thì được Chúa thương gọi trở lại làm tông đồ tên là Phaolô. Ông nhiệt thành rao giảng đạo Chúa, và can đảm chịu gian khổ vì Chúa. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Ga 3,18-24

Thánh Gioan xác quyết: chỉ những ai thành tâm giữ luật mến Chúa yêu người bằng việc làm cụ thể mới được sống an vui, và được Chúa nhậm lời khi cầu nguyện. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin mừng: Ga 15,1-8

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa phục sinh tự giới thiệu là Cây Nho, chúng ta là nhành. Nhành nào kết hợp với cây thì sinh nhiều trái tốt tươi, nhành nào lìa khỏi cây sẽ bị khô héo khổ sở.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Phục Sinh kêu gọi chúng ta sống kết hợp với Người để được sinh bông trái. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội thánh có sứ mạng giúp mọi người sống kết hợp với Chúa để sinh bông trái phần rỗi. Xin cho Hội Thánh luôn hoàn thành sứ mạng bằng phụng vụ và các bí tích.

2. Nhiều người ngày nay xa lìa Chúa vì ham mê của cải danh vọng lạc thú. Xin Chúa thương giúp họ quay về với Chúa là nguồn an vui hạnh phúc thật.

3. Chúa muốn mọi người sống kết hợp với Chúa để sinh bông trái thiêng liêng là phần rỗi linh hồn. Xin cho các Kitô hữu luôn sống liên kết với Chúa, bằng việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích.

4. Nhành nào sinh bông trái thì được cắt tỉa để sinh bông trái nhiều hơn. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẵn sàng chịu Chúa cắt tỉa, là luôn vui lòng chịu khổ cực vì Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa là Cây Nho chúng con là nhành. Xin cho chúng con luôn sống kết hợp với Chúa, để được sinh bông trái thiêng liêng là phần thưởng muôn đời.