Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B

Chúa Sống Lại Làm Mục Tử

(Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18)

Catholic.org.tw

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Chúng ta hoan hỷ mừng Chúa sống lại.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa Phục Sinh làm Mục Tử tốt lành, hy sinh mạng sống vì chúng ta, chịu khổ nhọc tìm chiên lạc, để có một ràn chiên và một chủ chăn... Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi Linh Mục Tu Sĩ.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa Phục Sinh là Mục Tử của chúng ta. Xin cho chúng ta nên chiên ngoan của Chúa, luôn tin theo Chúa, sẵn sàng hiến dâng đời sống phục vụ Chúa. Và xin Chúa gọi thêm nhiều người làm linh mục tu sĩ giảng đạo Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 4,4-12

Sau khi chữa lành người bạo liệt, thánh Phêrô bị các nhà lãnh đạo bắt tra hỏi nhờ ai người đó được khỏi. Thánh nhân xác quyết nhờ danh Chúa Kitô, là Ðấng họ đóng đinh thập giá. Chính Ðấng đó cứu rỗi mọi người. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Ga 3,1-2

Trong đoạn thư sau đây, thánh Gioan chứng tỏ Chúa thương yêu chúng ta, cho chúng ta làm con của Người. Và đến ngày tận thế, Người còn cho chúng ta nên giống người, sống vĩnh cửu với Người.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 10,11-18

Chúa Giêsu tự xưng là mục tử nhân lành. Người chăm sóc từng con chiên là chúng ta. Người chịu khổ nhọc tìm chiên lạc, để chỉ có một đàn chiên và một chủ chăn. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành, thí mạng sống vì chúng ta. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội thánh được Chúa giao chăm sóc đoàn chiên là các tín hữu trên khắp thế giới. Xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, làm mục tử nhân lành hy sinh cho đoàn chiên.

2. Trên thế giới hiện nay còn nhiều người chưa thuộc ràn chiên Chúa. Xin Chúa thương ban ơn giúp sức cho họ nhìn biết tin kính Chúa, để chỉ có một đoàn chiên và một chủ chăn.

3. "Lúa chín tràn đồng, thợ gặt thì ít". Xin Chúa cho nhiều người quảng đại, hy sinh làm thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa.

4. Hôm nay là ngày cầu cho ơn thiên triệu. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta sẵn sàng đóng góp vào công cuộc đào tạo linh mục, tu sĩ, bằng lời cầu nguyện và sự hy sinh giúp đỡ hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành, xin cho chúng con luôn sống nên chiên ngoan của Chúa. Xin chọn chúng con làm tông đồ mở mang Nước Chúa.