Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B

Chúa Sống Lại Sai Ði Làm Chứng

(Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5; Lc 24,35-48)

Catholic.org.tw

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Phục Sinh, là mùa chúng ta mừng Chúa sống lại.

Lời Chúa hôm nay cho biết Chúa sống lại ban bình an cho các tông đồ và cho chúng ta, giúp chúng ta nhận biết Người là Ðấng Cứu Thế như Kinh Thánh loan báo: Người phải chịu chết và sống lại để cứu độ loài người. Mọi người cần sám hối tội lỗi, cải tà quy chánh, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Người.

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ, mừng Chúa sống lại ban bình an cho chúng ta. Xin cho chúng ta thành tâm sám hối tội lỗi, và can đảm làm chứng Chúa trước mặt mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 3,13-15.17-19

Trong bài đọc sau đây, thánh Phêrô kêu gọi dân Do thái sám hối tội họ đã giết Chúa Giêsu là Ðấng Thánh. Người là Ðấng Cứu Thế Thiên Chúa sai đến chịu chết chuộc tội họ như lời các ngôn sứ loan báo.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Ga 2,1-5

Thánh Gioan kêu gọi mọi người tuân giữ luật Chúa và đừng bao giờ phạm tội. Nhưng nếu lỡ phạm tội thì chớ ngã lòng, vì có Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội mọi người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 24,35-48

Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra một lần nữa với các môn đệ, ban bình an cho các ông, giúp các ông hiểu lời Kinh Thánh chép về Người, để các ông tin thật Người sống lại, hầu can đảm làm chứng cho Người.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa đã sống lại thật và sai các môn đệ làm chứng cho Người. Chúng ta thành tâm tin Chúa sống lại và khẩn khoản cầu xin.

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng làm chứng Chúa Phục Sinh. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và gương sáng đức tin hằng ngày.

2. Loài người hiện nay khiếp sợ vì bạo lực, hận thù, thiên tai, bệnh tật. Xin Chúa Phục Sinh thương ban bình an hạnh phúc cho mọi người.

3. Chúa sống lại còn mang thương tích vì tội lỗi nhân loại. Xin cho mọi người thành tâm sám hối và tin tưởng Chúa, để được sống muôn đời.

4. Nhiều Kitô hữu nay sống ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mà không xả thân phục vụ tha nhân và làm chứng cho Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa và phục vụ mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin mến Chúa, nhiệt thành làm chứng cho Chúa và hy sinh phục vụ mọi người.