Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm B

Chúa Sống Lại Củng Cố Niềm Tin

(Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31)

Catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Phục Sinh. Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Người đang sống giữa chúng ta, ban cho chúng ta bình an thật, niềm vui thật của Người, nhất là củng cố niềm tin cho chúng ta, cho chúng ta trung thành phụng sự Người, làm chứng cho Người.

Chúng ta phấn khởi dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa chúng ta đã sống lại vinh hiển, và tạ ơn Người vì những ơn lành Người thương ban cho chúng ta hôm nay. Xin cho chúng ta biết đáp lại ơn Người, bằng đời sống chứng tá của chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 4,32-35

Các tín hữu sơ khai tin Chúa Giêsu Phục Sinh, nên sống hòa hợp thương yêu giúp đỡ nhau. Nhờ đó không ai thiếu thốn, vì mỗi người được nhận lãnh tùy theo nhu cầu của mình. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Ga 5,1-6

Trong đoạn thư sau đây, thánh Gioan quả quyết: Ai tin Chúa Giêsu là Ðấng Thiên Sai và là Con Thiên Chúa thì sinh bởi Thiên Chúa. Họ sẽ thắng thế gian nhờ tin vào Ðấng Phục Sinh. Xin cho chúng ta hết lòng tin Chúa.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 20,19-31

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sống lại hiện ra hai lần với các tông đồ, để ban bình an và Thánh Thần, trao sứ mạng truyền giáo, và củng cố đức tin cho các ông cũng như cho chúng ta.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu sống lại củng cố niềm tin, và sai chúng ta đi làm chứng cho Người. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và phấn khởi cầu xin.

1. Trên đường làm chứng Chúa Giêsu phục sinh, Hội Thánh luôn gặp gian nan thử thách. Xin cho Hội Thánh vượt qua mọi khó khăn trở ngại, để đem tin vui Phục Sinh đến cho mọi người.

2. Nhân loại ngày càng tin theo của cải vật chất hơn là tin Chúa. Xin cho mọi người tin theo Chúa là nguồn sống, và là nguồn hạnh phúc muôn đời.

3. Ðời sống bác ái và đạo đức của các tín hữu sơ khai là chứng tá tuyệt vời Chúa Giêsu Phục Sinh. Xin cho các Kitô hữu biết hy sinh giúp đồng loại, và siêng năng cầu nguyện dự lễ để làm chứng cho Chúa.

4. Chúa đã nhờ các tông đồ làm chứng Chúa sống lại. Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta biết làm chứng cho Chúa, bằng đời sống bác ái và gương mẫu hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa biết chúng con hèn kém tội lỗi. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con trung thành tin theo Chúa và làm chứng Chúa sống lại.