Chúa Nhật CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - Năm B
TIẾN BƯỚC CÙNG THÁNH THẦN TRONG BÌNH AN
Lm. Phêrô Lê văn Chính

          Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tiếp nối sau lễ Chúa Giêsu thăng thiên nhằm nhấn mạnh và nhắc nhở hoạt động của Thánh Thần trong Hội thánh và nơi người tín hữu. Người tín hữu đón nhận Thánh Thần của Chúa Giêsu Phục sinh trong bí tích rửa tội và được sai đi như chính Chúa Giêsu đã được Cha ban Thánh Thần và sai đi loan báo Tin mừng. Bài đọc sách Công vụ sẽ mô tả việc Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần của những người do thái, hiện thực hóa ý nghĩa của ngày lễ Ngũ tuần là ngày Hội mùa và cũng kỷ niệm việc Thiên Chúa giải phóng những người do thái khỏi xứ Ai cập. Ngũ tuần cũng là năm mươi ngày tính từ ngày Chúa Phục sinh và để đánh dấu thời kỳ hoạt động của Hội Thánh. Thánh Thần hiện xuống với những biểu hiện như gió thổi mạnh ùa vào căn nhà nơi các tông đồ tụ họp và dưới hình lưỡi lửa đậu trên từng người và ai nấy đều bắt đầu nói tiếng lạ trong khi đó  những người do thái tụ tập ở Giêrusalem mừng lễ đều ngạc nhiên vì ai nấy đều nghe tiếng các tông đồ rao giảng theo tiếng bản xứ của mình.

Bài Tin mừng mô tả việc Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các môn đệ khi người Phục sinh và hiện ra với các ông, người thổi hơi ban Thánh Thần cho các ông và sai các ông đi với quyền năng tha thứ và cầm buộc tội lỗi. Thánh Thần là sức mạnh của Thiên Chúa, đã hiện diện với Chúa Giêsu trong cuộc đời trần thế của người làm cho người thi thố những công việc đầy quyền năng, giờ đây được ban cho các môn đệ để các môn đệ tiếp nối công việc của người. Thánh Thần được ban tặng qua việc Chúa Giêsu thổi hơi trên các ông bởi vì Thánh Thần chính là Thần Khí, là hơi thở và là sức mạnh của Chúa Giêsu mà người nhận được từ Cha và không ngừng trao đổi với Cha. Thánh Thần là mối hiệp thông tình yêu và sự sống giữa người với Cha, giờ đây, nhờ Chúa Giêsu mà được thông ban cho người môn đệ để họ cũng đón nhận được sự hiệp thông sự sống, tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa để họ cũng sẽ nói lời tha thứ và cầm buộc tội lỗi. Họ được thánh hóa bởi Thánh Thần và sai đi như Chúa Giêsu đã được sai đi, với quyền năng Thần linh mạnh mẽ.

          Trong những lời của Chúa Giêsu trước khi ra đi chịu khổ nạn, người đã báo trước cho các môn đệ về Thánh Thần mà người sẽ ban cho các ông và sẽ ở với các ông để nâng đỡ cho các môn đệ trong hành trình làm chứng cho người. Thánh Thần là Đấng bảo trợ, một danh xưng khác nhằm nói lên vai trò của Thánh Thần là Đấng bênh vực và che chở cho người môn đệ. Người môn đệ là người sống và làm chứng cho thầy Giêsu ở trần thế, họ không cô đơn nhưng có được sức mạnh phi thường là Thánh Thần cũng là Đấng bảo trợ cho họ. Họ sẽ bị bắt bớ vì danh thầy, họ sẽ bị điệu đến các toà án của vua chúa quan quyền, nhưng họ luôn có Thánh Thần là Đấng bảo trợ cho họ. Trong những khi bị bắt bớ và tra hỏi, người môn đệ hãy luôn vững vàng và tin tưởng vì họ đã lãnh nhận Thánh Thần của Chúa Giêsu. Chính Thánh Thần làm chứng cho Chúa Giêsu, bởi vì Thánh Thần là Thần khí sự thật, và người môn đệ cũng sẽ làm chứng cho thầy Giêsu cùng với Thánh Thần bởi vì người môn đệ đã ở với Chúa Giêsu ngay từ đầu. Thánh Thần còn có vai trò dẫn đưa người môn đệ đến chân lý toàn vẹn, tức là chân lý về Chúa Giêsu. Vai trò cứu độ của Chúa Giêsu đã kết thúc với sứ vụ rao giảng của người và cái chết hiến thân mình trên thập giá. Giờ đây Thánh Thần sẽ làm cho các môn đệ hiểu Tin mừng mà Chúa Giêsu rao giảng, hiểu ý nghĩa cái chết cứu độ của người, cũng như hiểu rõ về lời các tiên tri trong Cựu ước đã loan báo về Chúa Giêsu bởi vì vai trò của Thánh Thần vốn là vai trò soi sáng hướng dẫn người môn đệ tới chân lý. Sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần đến chân lý không gì khác hơn là làm cho các ông hiểu được Lời Chúa, hiểu những lời Thánh Kinh đã loan báo trước về Đức Giêsu chịu khổ nạn để vào trong vinh quang Phục sinh. Đây không đơn giản chỉ là thông truyền cho người môn đệ một tri thức mà thôi, nhưng là sự hiểu biết dẫn đưa tới lòng yêu mến tin tưởng đối với sứ điệp Tin mừng mà Chúa Giêsu đã rao giảng cũng như Lời Thánh Kinh để rồi sống và làm chứng cho Chúa Giêsu. Công việc của Chúa Thánh Thần là soi sáng và hướng dẫn người môn đệ, công việc nội tâm hóa và hiện tại hóa sứ điệp của Chúa Giêsu. Công việc của Chúa Thánh Thần không nhằm đưa ra một mạc khải nào khác hơn mạc khải của Chúa Giêsu, nhưng là thúc đẩy và soi sáng để người môn đệ hiểu biết rõ hơn mạc khải của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng và tôn vinh Chúa Giêsu vì Thánh Thần là của Cha và cũng là của Con.

          Thực là mầu nhiệm cao cả, việc Thánh Thần của Thiên Chúa được ban tặng cho các môn đệ và cho mọi người tin nhờ Chúa Giêsu. Nhờ Thánh Thần của Chúa Giêsu mà người môn đệ, vốn là những con người yếu hèn được thông hiệp đời sống thần linh của Chúa Giêsu và được mời gọi đón nhận sứ vụ rao giảng Tin mừng của người và được thông hiệp vào cùng một thân mình của Chúa Giêsu với nhiều tác vụ và đặc sủng khác nhau. Công đoàn Hội thánh sẽ được phát triển nhờ hoạt động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần sẽ kiến tạo những cộng đoàn Kitô giáo sinh động, với nhiều ơn gọi và đặc sủng nhờ hoạt động của Thánh Thần. Ngày nay hoạt động của Thánh Thần vẫn luôn mạnh mẽ trong các cộng đoàn Hội Thánh, nâng đỡ chúng ta trong hành trình đầy vinh dự là sống ơn gọi làm Kitô hữu, làm cho chúng ta biết can đảm ra khỏi con người ích kỷ chật hẹp của mình để đến với những người khác để cùng tham dự vào Thân mình của Chúa Giêsu, được thánh hóa trong thân mình của người, được tham dự vào sứ vụ rao giảng Tin mừng của người và được chia sẻ vinh quang của người trong nước trời. Thánh Thần lôi cuốn chúng ta làm cho chúng ta được luôn vui mừng, bình an và hy vọng trong mọi hoàn cảnh, làm cho chúng ta biết xa tránh những đam mê xác thịt và dấn thân theo Thần Khí, từ bỏ mọi đam mê xác thịt như dâm bôn, hận thù, ganh ghét, chè chén say sưa. Đây chính là những chia sẻ và cảm nghiệm của thánh Phaolô. Người nhắc nhở các tín hữu ở Corintô và ở Galát về hiệu quả của Thánh Thần trong đời sống người tín hữu là những người bắt đầu đời sống mới : họ trở nên những con người sống theo Thần khí, tức là sống bác ái, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu và trung tín, và họ biết đóng đinh tính xác thịt mình cùng với những thói hư tật xấu và cùng với Thánh Thần họ tiến bước trong bình an.