Chúa Nhật CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - Năm B

Hãy Nhận Lấy Thánh Thần

(Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3-7.12-13; Ga 20, 19-23)

Catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay chúng ta cùng Hội Thánh hân hoan mừng Chúa Thánh Thần ngự xuống ở với chúng ta.

Tuần trước, chúng ta đã mừng Chúa Giêsu khải hoàn lên trời, sau khi đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha giao phó. Hôm nay, Người cho Thánh Thần xuống tiếp tục và hoàn tất chương trình cứu độ của Người, hướng dẫn và thánh hóa Hội Thánh, ban ơn giúp sức chúng ta chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Chúng ta hoan hỷ dâng Thánh Lễ. Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trong tâm hồn mỗi người chúng ta, hỗ trợ hướng dẫn chúng ta hoàn thành sứ mạng cứu rỗi chúng ta và mọi người.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 2, 1-11

Bài đọc sau đây thuật lại các tông đồ vâng lệnh Chúa Giêsu tụ họp trong nhà Tiệc Ly. Và Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa ngự xuống, cho các ông nói được các thứ tiếng và can đảm loan báo Tin Mừng.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Cr 12, 3-7.12-13

Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một đặc sủng, và tất cả mọi ân sủng đều nhằm phục vụ lợi ích chung, nên mọi người phải hợp nhất xây dựng Hội Thánh. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 20, 19-23

Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng Chúa Phục Sinh ban bình an và Thánh Thần cho các tông đồ, để các ông can đảm làm chứng cho Chúa và tha tội cho mọi người. Muốn can đảm làm chứng cho Chúa phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu về trời, cho Chúa Thánh Thần xuống ở với chúng ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Chúa lên trời đã trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Hội Thánh. Xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn, nâng đỡ mọi thành phần Hội Thánh trong sứ vụ cao cả nầy.

2. Nhiều người ngày nay sống lầm lạc trong tội lỗi. Xin Chúa Thánh Thần thương hoán cải tâm hồn họ, để họ được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.

3. Hiện bạo lực hận thù làm cho nhiều người sầu khổ. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi lòng mọi người, cho họ biết yêu thương, tha thứ, thông cảm nhau.

4. Chúa Thánh Thần cho mỗi người một đặc sủng vì lợi ích chung. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết tận dụng ơn Chúa Thánh Thần ban, để lo cho phần rỗi chính mình và người khác.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ. Xin cũng thương ban Thánh Thần cho chúng con, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con, giúp chúng con can đảm làm chứng cho Chúa.