Chúa Nhật XV - Thường Niên - Năm B
NGƯỜI BẮT ĐẦU SAI CÁC ÔNG ĐI
      Lm Micae Võ Thành Nhân

Chúa lãnh nhận sứ mạng rao giảng Tin Mừng từ nơi Chúa Cha. Chúa đến trần gian là để thực hiện sứ mạng linh thánh, cao cả này. Chúa không thực hiện sứ mạng đây một mình mà Chúa cho con người chúng ta cộng tác với Chúa bằng cách khởi đi từ việc Chúa chọn mười hai tông đồ trước rồi đến lần lượt mỗi người chúng ta tiếp theo và qua muôn thế hệ sau này. 

Chúa sai mười hai tông đồ từng hai người đi. Chúa làm như vậy là Chúa muốn các tông đồ sống tựa nương vào nhau, giúp đỡ nhau, tối lửa tắt đèn có nhau, thịnh vượng, gian nan, khốn khó, cơ hàn, mạnh khỏe, bệnh tật, ốm đau có nhau. Chúa ban cho các ngài quyền trên các thần ô uế. Chúa còn truyền cho các ngài đừng mang bánh, tiền trong túi, đừng mặc hai áo, nghĩa là Chúa muốn các ngài đi đến đâu và ở nơi nào không được là gánh nặng cho riêng các ngài và cho cả những người khác mà hãy toàn tâm, toàn ý, toàn lực cho việc rao giảng Tin Mừng. Nếu các ngài cứ mang những gì mình thích đi theo thì các ngài vướng bận đủ điều và làm phiền lòng người khác thì việc rao giảng Tin Mừng sẽ gặp khó khăn, và sẽ hạn chế rất nhiều. Các ngài vâng lệnh Chúa ra đi rao giảng sự thống hối. Tại sao các ngài rao giảng sự thống hối mà không rao giảng sự gì khác có vẻ hấp dẫn hơn, lôi cuốn con người thời bấy giờ hơn, chẳng hạn như là theo Chúa đi thì sẽ được Chúa chữa lành bệnh tật, khỏi bị đau ốm, ăn sung mặc sướng, bổng lộc, ân huệ, chức tước, địa vị, danh giá, nhất là bảo đảm một trăm phần trăm sẽ được lên thiên đàng sau này…

Các ngài không làm như vậy, mà các ngài rao giảng sự thống hối là vì tội lỗi ở trong con người chúng ta, nó là nguyên nhân của biết bao nhiêu sự dữ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày trên trần gian. Thống hối là trở về với chính nội tâm con người của mình, dưới ánh sáng lời Chúa soi dẫn mà con người chúng ta nhận ra tội lỗi của mình, và rồi với lòng khiêm nhường thẳm sâu để ăn năn trở về với Chúa, thay đổi cuộc sống của  mình mà  tốt hơn, sống có đức, có hạnh, trở nên tạo vật mới của Chúa. 

Sự thành công của các tông đồ ở chỗ này là các ngài làm đúng theo như lời Chúa căn dặn trong việc rao giảng Tin Mừng, cho nên nhiều người đã nghe lời Chúa, đã sẵn sàng từ bỏ con đường tội lỗi để trở nên tốt hơn. Còn các phép lạ đi kèm theo: " Các ngài trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân " ( Mc 6, 13 ) là để cũng cố đức tin cho các ngài cũng như cho những người nghe các ngài rao giảng. Đó là phần thưởng nhãn tiền Chúa ban cho các ngài và cho những người nghe Chúa qua các ngài.

Chúng ta nghe lời Chúa dạy giống như các tông đồ ngày xưa và chúng ta dấn thân làm đúng thánh ý của Chúa thì Chúa sẽ chúc lành và cho công việc tông đồ của chúng ta có kết quả. Chúng ta hãy ý thức rằng chúng ta là người được Chúa sai đi, cho nên chúng ta phải bám chặt vào Chúa, không bao giờ xa rời Chúa, nếu một ngày nào đó mà chúng ta tự tách rời Chúa, chúng ta sẽ thất bại và công tác tông đồ của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi.

Những nơi còn nhiều bóng tối, nhiều uẩn khúc, nhiều đồi núi, nhiều lối quanh co, nhiều thung lũng, nhiều tội lỗi, nhiều ganh tỵ, nhiều tranh chấp, nhiều hận thù, nhiều chết chóc, nhiều mâu thuẫn, nhiều chia rẽ, nhiều bất hòa, nhiều hiềm khích, nhiều đôi co, nhiều hơn thua…. Chúa sai chúng ta đến đó, để lúc này đây, chúng ta sẽ là muối, là men, là ánh sáng cho họ. Vì thế, chúng ta phải sống đạo tốt theo ý Chúa trước.

Lạy Chúa, tiên tri Amos trong bài đọc một ngày xưa rao giảng lời Chúa cho dân Do Thái là do Chúa bảo ngài làm chứ ngài không tự ý làm điều đó: “ Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn chiên đi hái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta “ ( Am 7, 14 – 15 ). Chúng con cũng vậy, Chúa bảo chúng con con sám hối là chúng con sám hối. Chúa bảo chúng con giúp người khác sám hối thì chúng con phải giúp. Khi chúng con làm theo ý Chúa chứ không làm theo ý chúng con thì chúng con mới trở nên tốt hơn và rồi Chúa mới thưởng công chúng con. Xin Chúa giúp chúng con hăng say cộng tác với Chúa để giúp đỡ anh chị em chúng con sửa đổi cuộc sống theo Tin Mừng Chúa dạy và chúng con cũng tự biến đổi cuộc sống theo ý Chúa để thế giới này tốt đẹp hơn, đáng sống hơn, mọi người yêu thương nhau hơn. 

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay; xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Amen.