Chúa Nhật XV - Thường Niên - Năm B

Chúa Giêsu Mời Gọi Và Sai Ði

(Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13)

Catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 15 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi tất cả những ai theo Chúa hãy nhiệt thành phụng sự Chúa, giúp Chúa cứu rỗi các linh hồn.

Sau khi hoàn tất công trình cứu rỗi Chúa Cha giao phó, Chúa Giêsu sai các tông đồ, môn đệ và tất cả chúng ta tiếp nối Người, đem Tin Mừng cứu rỗi đến cho mọi người.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sống xứng đáng làm môn đệ Chúa, để đời sống chúng ta trở nên lời mời gọi anh chị em chúng ta vào Hội Thánh Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Am 7,12-15

Chúa kêu gọi những ai Người muốn, và Người truyền dạy họ phải chu toàn sứ mạng Người giao. Ðó là trường hợp của ngôn sứ Amót mà bài đọc sau đây thuật lại.

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 1,3-14

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô loan báo: chúng ta được tha tội, được làm con Chúa và nên thánh nhờ công nghiệp Chúa Giêsu; và nhờ đó cũng được hưởng gia nghiệp vinh hiển với Người.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 6,7-13

Chúa Giêsu ban quyền trừ quỷ chữa bệnh cho các tông đồ và sai đi giảng đạo. Ðể thi hành sứ mệnh đó, các ông phải sống khó nghèo, phó thác. Ðó là nội dung Tin Mừng sau đây.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa thương kêu gọi mọi người làm tông đồ giảng đạo Chúa. Chúng ta quyết tâm đáp lại tiếng Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng tiếp nối Chúa giảng đạo. Xin cho các thành phần Hội Thánh tận tâm hoàn thành sứ mạng, bằng lời cầu nguyện, lời rao giảng, và việc bác ái hằng ngày.

2. Chúa dạy các tông đồ sống khó nghèo, phó thác. Xin cho những người giúp Chúa giảng đạo luôn sống theo giáo huấn của Chúa, để thu được kết quả như ý Chúa muốn.

3. "Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít". Chúng ta hiệp lời cầu nguyện xin Chúa Cha sai thêm thợ gặt nhiệt thành tài đức, cho cánh đồng truyền giáo bao la của Người.

4. "Khốn cho tôi, nếu tôi không giảng đạo Chúa". Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn ghi nhớ lời thánh Phaolô, hằng ngày hăng say giúp Chúa giảng đạo.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu gọi chúng con giúp Chúa giảng đạo, chúng con sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa. Xin giúp chúng con luôn trung thành bền đỗ.