Chúa Nhật XIV - Thường Niên - Năm B

Chúa Giêsu Bị Khước Từ

(Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6)

Catholic.org.tw

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 14 thường niên...

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, con người khước từ Lời Thiên Chúa nói với họ qua ngôn sứ Êdêkien, nhứt là qua chính Con Một Người là Ðức Giêsu.

Vì lòng thương, Thiên Chúa luôn ngỏ lời với loài người, mặc cho họ biết Người là ai. Người muốn cứu vớt họ thế nào và kêu gọi họ nhận lãnh hồng ân vô giá đó. Nhưng phần đông họ đã khong đón nhận.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa, và nhiệt thành đem ra thực hành hằng ngày trong đời sống.

- Dẫn vào bài đọc 1: Ed 2,2-5

Chúa sai ngôn sứ Êdêkien kêu gọi dân Chúa đang bị lưu đày bên sông Babylon ăn năn sám hối để Chúa tha thứ cứu vớt. Nhưng họ lòng chai dạ đá không chịu nghe Lời Chúa. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 12,7-10

Thánh Phaolô gặp nhiều khó khăn trong hoạt động tông đồ. Nhưng ông tin chắc ơn Chúa đã giúp ông chiến thắng. Và chính lúc ông cảm thấy yếu đuối là khi quyền năng Chúa được tỏ hiện. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 6,1-6

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu về Nadarét là quê hương Người. Người giảng dạy và được người đồng hương thán phục, nhưng họ không tin Người là Chúa Cứu Thế mà chỉ coi Người là một thợ mộc nghèo hèn và khước từ Người.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa yêu thương loài người, sai Con Một Người đến dạy dỗ mọi người. Chúng ta quyết tâm tin nghe Lời Chúa và thành khẩn cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng thay mặt Chúa Giêsu giảng dạy Lời Chúa cho loài người sẵn sàng tin nhận và thực hành để được hưởng nhờ ơn cứu độ.

2. Nhiều Kitô hữu nhất là giới trẻ ngày nay mất đức tin vì không học giáo lý đầy đủ. Xin cho mọi thành phần giáo hữu siêng năng học hỏi giáo lý, để sống đạo nhiệt thành bền vững.

3. Trên thế giới hiện nay nhiều người chối bỏ Thiên Chúa, chạy theo dục vọng đam mê xác thịt. Xin Chúa thương soi lòng mở trí, cho họ biết chỉ có Chúa mới đem lại hạnh phúc chân thật bền vững cho con người.

4. Thành kiến xấu khiến con người ngày càng nghi kỵ chia rẽ nhau. Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta xóa bọ mọi thành kiến đối với nhau, sống thương yêu hiệp nhất với nhau trong Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương dạy bảo chúng con phần rỗi. Chúng con chân thành cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con luôn nhiệt thành lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy.