Chúa Nhật XI - Thường Niên - Năm B
  SỰ LỚN MẠNH CỦA NƯỚC CHÚA
Lm Micae Võ Thành Nhân

Chúa dùng hình ảnh hạt lúa và hạt cải được gieo xuống đất để rồi sau đó nó nảy mầm, lớn lên và cho kết quả. Kết quả đó là từ một hạt lúa sinh ra nhiều hạt lúa khác và được thu hoạch vào kho, còn hạt cải thành cây lớn, chim trời có thể tới ẩn núp được. Qua hai dụ ngôn này, Chúa nói về Nước Thiên Chúa cho chúng ta biết. Chúng ta nhận thấy rằng:

-Nước Thiên Chúa là của Chúa, do chính Chúa  lập nên. Chúa muốn Nước Chúa hiện diện khắp nơi trên cõi đời này, cho nên Chúa đã đến trần gian để thiết lập Nước Chúa. Khởi đầu, Chúa chỉ có chọn mười hai tông đồ, một con số hết sức nhỏ bé như sự bé nhỏ của hạt lúa và hạt cải.

-Nước Chúa lớn mạnh là do ở tình yêu và quyền năng của Chúa. Điều này cũng giống như hạt lúa và hạt cải một khi đã được gieo vào lòng đất rồi tự động nó nảy mầm rồi lớn lên và cho kết quả mà ai cũng thấy. " Chúa đã hạ cây cao xuống và cho cây thấp mọc lên. Chúa đã làm cho cây tươi ra khô héo, và làm cho cây khô trở nên xanh tươi " ( Ez 17, 22- 24 ).

-Không một ai, hay một thế lực nào ở trần gian này có thể cản trở sự tồn tại và lớn mạnh của Nước Chúa. Dù con người có biết hay không biết thì Nước Chúa vẫn hiện diện ở trần gian này. Nếu con người dùng bạo lực và mọi thủ đoạn để bách hại các con cái của Chúa, cũng không thể làm cho Nước Chúa sụp đổ được.

-Nước Chúa đang hiện diện ở khắp mọi nơi trên trần gian này. Mỗi người chúng ta là một thành phần ở trong đó và được Chúa mời gọi cộng tác với Chúa để làm cho Nước Chúa lớn mạnh. Ngày xưa Chúa giải thích dụ ngôn này cho các tông khi Chúa ở riêng tư với các ngài, chứ Chúa không giải thích cho dân chúng, vì Chúa muốn các tông đồ cộng tác với Chúa để mở mang Nước Chúa trước rồi đến mọi người. Đó là một sự trật tự trong Nước Chúa " Có trước, có sau ". Ngày hôm nay, Chúa cũng giải thích cho chúng ta hiểu qua Hội Thánh của Chúa để chúng ta sống và cộng tác với Chúa, rao giảng Tin Mừng, làm cho Nước Chúa lớn mạnh, lan rộng tới các tâm hồn.

-Cây lúa và cây cải luôn mang đến phần lợi cho con người chúng ta trong cuộc sống đời này. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa. Hạt cải, rất nhỏ bé, nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng: “ Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa….. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng ” ( Mc 4, 28 – 29. 32 ), để rồi chúng ta thấy phần lợi của hạt lúa là làm lương thực nuôi sống con người, phần lợi của hạt cải là thành cây cho chim trời đến nương nấu. Nước Chúa cũng mang lại phần lợi ích cho chúng ta giống như thế, để chúng ta được hưởng nhờ. Phần lợi ích đó là những niềm vui, là hạnh phúc, là sự sung mãn mãi mãi. Vì thế, mà chúng ta đang ước mơ được sở hữu Nước Chúa trong cuộc lữ hành trần gian này. Chúng ta hướng về đó với tất cả con người chúng ta là sau khi chấm dứt cuộc sống dương gian này đây mà chúng ta được vào nơi đó thì quả là hạnh phúc vô cùng lớn lao, không có gì sánh ví bằng được. Chúng ta hãy sống theo lời Chúa dạy để ước mơ này thành hiện thực cho chúng ta.

-Một cách cụ thể, Nước Chúa đang hiện diện ở trần gian này chính là Hội Thánh. Chúng ta là một thành viên của Hội Thánh, chúng ta cùng nhau cộng tác với Hội Thánh để xây dựng Hội Thánh Chúa phát triển qua đời sống cầu nguyện, hy sinh, dấn thân, bác ái, yêu thương phục vụ của chúng ta, không phân biệt một ai cả, bất kể anh chị em đó là thành phần nào, giai cấp nào trong xã hội

Lạy Chúa, thế giới hôm nay còn nhiều người chưa biết Chúa, Tin mừng của Chúa vẫn chưa được đến  với bao tâm hồn, thế nhân còn xa lạ, dửng dưng với Chúa vì phải lo cơm, áo, gạo, tiền, xin Chúa cho chúng con biết hy sinh, dấn thân giúp đỡ Chúa để đi đến với mọi người, nhất là những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, để nói với mọi người rằng Chúa yêu thương họ, Chúa muốn cứu họ và rồi nhờ ơn Chúa giúp, họ sẽ được gia nhập Nước Chúa ngay tại đời này.

Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn: Loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể là được chi, nếu Chúa không nâng đỡ; xin Chúa thương đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Amen.