Chúa Nhật XI - Thường Niên - Năm B

Nước Trời Luôn Lớn Mạnh

(Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34)

Catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 11 thường niên...

Sứ điệp Chúa muốn gởi đến chúng ta hôm nay là sức tăng trưởng mạnh mẽ của Nước Chúa. Nước Chúa là Hội Thánh ví như hạt giống hay hạt cải gieo xuống đất. Nó tự nẩy mầm, mọc lên, sinh bông kết trái. Chính Chúa làm cho Hội Thánh Chúa lớn mạnh, phát triển, sinh bông trái thiêng liêng là phần rỗi cho con người. Bổn phận chúng ta là nổ lực rồi cậy trông vào quyền năng vô cùng của Chúa.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng vào sức phát triển phi thường của Nước Chúa, và cho chúng ta nên dụng cụ Chúa dùng cho công cuộc phát triển đó.

- Dẫn vào bài đọc 1: Ed 17,22-24

Ngôn sứ Êdekien loan báo Chúa sẽ lập Nước Người. Lúc đầu nó chỉ là một chồi non, nó sẽ lớn lên thành cây và trổ sinh bông trái, chim trời sẽ đến ẩn thân dưới cành lá nó. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 5,6-10

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống đẹp lòng Chúa, vì tất cả phải đến trước tòa Chúa, để lãnh nhận những gì tương xứng với việc tốt xấu họ làm lúc còn sống.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 4,26-34

Nước Chúa là Hội Thánh Chúa lập ở trần gian. Lúc đầu, nó chỉ là hạt giống hay hạt cải nhỏ bé. Nó sẽ tự mọc lên và trổ bông kết trái là phần rỗi của mọi người. Con người chỉ là dụng cụ thô thiển của Nước Chúa. Ðó là ý nghĩa của Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa đã thiết lập Nước Chúa ở trần gian. Chúng ta quyết tâm trở nên công dân Nước Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa đã giao cho Hội Thánh tiếp tục xây dựng Nước Chúa ở trần gian. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và việc từ thiện bác ái hằng ngày.

2. Nước Chúa là Hội Thánh luôn gặp các sức chống phá dữ dằn. Xin Chúa thương gìn giữ cho Hội Thánh vượt qua mọi thử thách gian lao, luôn phát triển mạnh mẽ như ý Chúa muốn.

3. Chúa hứa ở cùng Hội Thánh cho đến tận thế. Xin cho các Kitô hữu tin vào quyền năng Chúa, nhứt là tin vào cuộc chiến thắng của Nước Chúa, mà luôn trung thành bền đỗ theo Chúa.

4. Mỗi người là dụng cụ Chúa dùng cho công cuộc phát triển Nước Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sàng làm dụng cụ cho Nước Chúa, nhờ lời cầu nguyện, việc bác ái và gương sáng đời sống hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã thiết lập Nước Chúa ở trần gian, để đem lại phần rỗi cho chúng con. Chúng con chân thành cám ơn Chúa. Xin Chúa dùng chúng con làm dụng cụ cho Nước Chúa.