Chúa Nhật IX - Năm B - MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
NÀY LÀ MÌNH VÀ MÁU THẦY
                      Lm Micae Võ Thành Nhân

      Đối với những người Do Thái, lễ Vượt Qua là lễ rất trọng đại của họ. Chính Chúa khi xuống thế làm người và sống ở trong đất nước Do Thái, Chúa đã tuân giữ ngày lễ này theo luật qui định lúc bây giờ; để rồi trước khi đi vào cuộc khổ nạn, Chúa đã lập bí tích Thánh Thể: “ Đêm dự tiệc ly cùng bạn hữu. Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa. Người trao tay cho tất cả môn đồ. Mình Máu Thánh làm thần lương mỹ vị “ ( TT K sách lễ MTC ) trong bối cảnh lễ Vượt Qua này.

      Trong lễ Vượt Qua đây, những người Do Thái giết chiên ăn mừng, và rồi qua đó, chúng ta khám phá ra rằng Chúa chính là con chiên của giao ước mới, và cũng là của lễ Vượt Qua mới trong dân thánh của Chúa. Chúa đã tự hiến tế để trở nên của ăn thức uống thiêng liêng nuôi sống linh hồn chúng ta: “ Chúa dâng trót cả thân mình. Để làm lương thực trường sinh cho đời “ ( TT K sáng lễ MTC ). Sự hiến tế của Chúa được diễn ra trên bàn thờ thập giá. Bàn thờ ấy mà hôm nay hàng ngày linh mục, đại diện Chúa dâng thánh lễ, làm sống lại cuộc hiến tế thập giá nhiệm mầu năm xưa ấy. 

      Nơi bàn thờ trong lòng Giáo Hội, mỗi lần cử hành thánh lễ, có bánh miến và rượu nho làm của lễ, linh mục lập lại cử chỉ và lời nói của Chúa ngày xưa: Chúa cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: " CÁC CON HÃY CẦM LẤY MÀ ĂN, NÀY LÀ MÌNH THẦY, SẼ BI NỘP VÌ CÁC CON " ( Mc 14, 22 ), rồi sau đó, Chúa cũng cầm lấy chén rượu nho, đọc lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: " CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG, VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON VÀ NHIỀU NGƯỜI THA TỘI, CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY " ( Mc 14, 24 ) thì ngay lập tức bánh miến và rượu nho trở nên Mình và Máu Thánh Chúa. Mắt thường của chúng ta chẳng thấy nhưng lòng của chúng ta tin một cách mạnh mẽ.

      Mình và Máu Thánh Chúa, là lương thực thiêng liêng, là của ăn thần linh mà Chúa lại ban cho chúng ta là vì Chúa yêu thương chúng ta, là bằng chứng Chúa ở với chúng ta mọi ngày cho tận thế, và là nguồn sống, nguồn sức mạnh, nguồn hạnh phúc, nguồn đỡ cho chúng ta trên con đường dương thế tiến về nhà Chúa trên trời. Nào chúng ta cùng nhau đến lãnh nhận mỗi ngày để Chúa ở trong chúng ta và chúng ta được ở trong Chúa: “ Mình Máu Thánh nuôi người tín hữu. Cả hai hình bánh rượu Chúa ban. Con người trọn vẹn đôi phần. Ngày đêm sẵn có của ăn xác hồn “ ( TT K sáng lễ MTC ).

      Khi Chúa ở trong chúng ta và chúng ta được diễm phúc ở trong Chúa, chúng ta sẽ có được sự sống thần linh của Chúa trong chúng ta.  Điều này sẽ làm cho chúng ta trở nên có giá trị và cao trọng hơn hết trong tất cả mọi loài trên trần gian này. Chúng ta có chất Chúa trong mình, chúng ta sẽ là một Kitô khác, cho nên chúng ta nói là chính Chúa nói, chúng ta làm việc là chính Chúa làm việc, chúng ta phục vụ người khác là chính Chúa phục vụ: “ Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi “ ( Gl 2, 20 ).

       Chính vì thế, chúng ta phải thường xuyên đến nhà thờ tham dự thánh lễ và rước lễ, để chúng ta đáp ứng lại lời khẩn thiết kêu mời của Chúa lúc Chúa lập bí tích Thánh Thể: “ Thật, Tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình “ ( Ga 6, 53 ). Do đó, chúng ta càng yêu mến Chúa hơn, vì Chúa đã thương và hiến thân vì chúng ta, muốn chúng ta nên một và sống hiệp thông với Chúa và rồi chúng ta cũng biết nỗ lực xây dựng và làm phát triển tinh thần yêu thương, hiệp thông, liên đới, chia sẻ cho nhau trong gia đình, cộng đoàn, ngoài xã hội.

       Lạy Chúa Thánh Thể của chúng con, nếu linh hồn chúng con bị suy nhược không còn sức chống chọi với ba thù, nếu cuộc đời chúng con tăm tối và tuyệt vọng thì xin cho chúng con chạy đến với Chúa trong thánh lễ, rước Chúa vào lòng, và chầu Chúa nữa, thì chúng con sẽ được Chúa ban cho mạnh sức, chúng con trở nên vui tươi phấn khởi hơn trong cuộc hành trình theo Chúa mà đạt đến sự sống vĩnh cửu sau này: “ Ôi Tế Phẩm nguồn ơn cứu độ. Nguyện mai sau mở cửa thiên đàng. Giờ đây giữa cảnh gian nan. Xin hằng trợ lực bảo toàn cứu nguy “ ( TT K sáng lễ MTC ). 

       Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình Và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.