Chúa Nhật IX - Năm B - MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
THÁNH THỂ QUÀ TẶNG CỦA TÌNH YÊU
Lm. Phêrô Lê văn Chính

          Mầu nhiệm Thánh Thể là mầu nhiệm của Tình yêu, một tình yêu cho đi tất cả, cho đính chính mạng sống của mình để kết hợp nên một với người mình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ cách mạnh mẽ nơi người con một là Đức Giêsu, người làm tất cả mọi sự cho con người để chinh phục tình yêu của mỗi người chúng ta, đưa chúng ta vào hiệp thông sự sống bền chặt của người. Tình yêu thì ao ước kết hợp nên một trong cùng một sự sống, trong cùng hạnh phúc của tình yêu bất tận. Lịch sử cứu độ biểu lộ cho chúng ta sức mạnh của tình yêu này vốn không ngừng tìm kiếm con người. Lịch sử Isael cho thấy những hình ảnh báo trước mầu nhiệm Thánh Thể. Yêu thương thì cần phải diễn tả bằng những dấu chỉ bên ngoài với những lời hứa trung tín và chung thủy của một tình yêu bền chặt. Tình yêu của Thiên Chúa đối với con người đã được diễn tả bằng việc Chúa trao cho con người những giới luật qua Môisen là nhà lãnh đạo dân để ông truyền lại cho dân chúng. Khi đón nhận những giới luật này, Môisen đã qui tụ dân chúng và đọc cho họ nghe những giới luật và dân chúng đã đồng thanh chấp nhận và hứa thi hành mọi lời Chúa phán dạy. Để ghi nhớ sự cam kết này của dân chúng khi đón nhận những giới luật của Thiên Chúa, ông đã dựng bàn thờ với mười hai cột trụ và truyền cho các thanh niên mang đến những lễ vật toàn thiêu và những bò tơ để làm hy lễ giao hòa và phân nửa máu được rảy trên bàn thờ và phân nửa được rảy trên dân chúng. Nghi lễ này với lễ vật bò tơ và máu của chúng là hình ảnh báo trước của Thánh Thể. Máu của những loài vật diễn tả sự cam kết long trọng của con người tuân giữ giao ước với Thiên Chúa theo những tập tục nghi lễ của những dân tộc miền cận đông.

          Chúa Giêsu sẽ thực hiện cách trọn vẹn và hoàn hảo những hình ảnh được báo trước này khi đón nhận cái chết hiến tế trên thập giá. Từ đây giao ước cam kết của Thiên Chúa với con người không phải chỉ bằng máu bò tơ mà bằng chính máu thịt của người Con một Thiên Chúa, bảo đảm cho con người việc thực hiện lời hứa tình yêu vững bền của Thiên Chúa, một cuộc vượt qua đích thực, giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết để dẫn đưa đến sự sống muôn đời. Tin mừng theo thánh Marcô tường thuật lại cử hành lễ Vượt qua cuối cùng của Chúa Giêsu. Mọi sự đã được sắp đặt trước bởi thầy Giêsu đến từng chi tiết, các môn đệ đã tường thuật lại bữa lễ vượt qua cuối cùng của Chúa Giêsu với các ông. Mọi việc đã được diễn ra như thầy Giêsu đã nói với họ. Theo lời thầy Giêsu, họ sẽ đi vào thành và gặp một người đàn ông mang một vò nước, bình thường là các phụ nữ vốn làm việc này, và các môn đệ sẽ đi theo người này đến một nhà, gặp chủ nhà và hỏi phòng thầy ăn lễ vượt qua với các môn đệ, chủ nhà sẽ chỉ một căn phòng đã chuẩn bị sẵn sàng và các môn đệ đã thấy mọi sự diễn ra đúng như lời thầy đã dặn họ, họ được chủ nhà chỉ cho một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Lần cử hành lễ vượt qua này là lần quyết định và được dự định trước bởi sáng kiến của Chúa Giêsu. Như người gia trưởng do thái thường đọc lời chúc tụng dài trên bánh và chén rượu theo nghi thức, lời chúc tụng hướng về ơn giải thoát khỏi nô lệ Ai cập, Chúa Giêsu đã đọc lời chúc tụng mới với những lời sẽ diễn tả cái chết hiến tế thập giá của người và hướng đến sự sống mới và sự giải thoát mới khỏi tội lỗi và sự chết. Trên tấm bánh, người đã đọc lời chúc tụng và công bố đây chính là thân mình của người, mọi người hãy cầm lấy mà ăn : « Này là mình thầy, các con hãy nhận lấy mà ăn », đoạn trên chén rượu người cũng công bố long trọng đây là chính máu người, máu của giao ước mới đổ ra vì mọi người : « Này là máu thầy, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Thầy bảo thật các con, thầy sẽ không còn uống chất rượu nho này nữa cho tới ngày thầy uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. » Người báo trước hy lễ thập giá mà người sẽ hy sinh chính mạng sống mình và người trao tặng chính Mình và Máu người làm lương thực thần linh cho các môn đệ, mời gọi các môn đệ tham dự và kết hợp với chính người trong hiến tế của người vì tình yêu.

          Để hiểu về Thánh Thể, cần nhìn đây là quà tặng thần linh và là quà tặng của một hành vi cao cả là chết vì tình yêu để ban tặng cho con người sự sống mới vĩnh cửu. Tình yêu sâu đậm làm phát sinh sáng kiến để được nên một, được ở gần với người mình yêu trong hạnh phúc. Thánh Thể biểu lộ sáng kiến tình yêu của Chúa Giêsu để kết hợp nên một với mỗi người. Thánh Thể còn là hiến tế của tình yêu tạo nên giao ước mới và vĩnh cửu. Chúa Giêsu dâng hiến chính mạng sống mình làm hy lễ của giao ước mới. Xưa kia, giao ước được ký kết bằng máu chiên bò nhằm nói lên cam kết của mỗi bên sẽ trung tín giữ lời cam kết cách bền vững. Và lời cam kết này được diễn tả bằng máu tức là bằng chính sự sống. Vì không thể lấy chính máu là mạng sống của mình, người ta đã dùng máu chiên bò để thay thế theo nghi thức. Nhưng máu chiên bò dù sao cũng vẫn giới hạn vì chỉ là máu của loài vật vô tri, thì nay chính Chúa Giêsu đã thực hiện một hành vi quyết định, người không dùng máu chiên bò mà hiến dâng chính mạng sống mình làm hy lễ mới của giao ước mới sẽ là giao ước vĩnh cửu để bảo đảm lời cam kết của Thiên Chúa cho con người, và với việc hiến dâng mạng sống này, người biến đổi bánh rượu là những lễ vật mà người do thái vốn dùng trong cử hành lễ vượt qua hằng năm trở nên mình máu thánh người, hiện tại hóa của hiến lễ người dâng hiến trên thập giá, là biểu lộ cao cả của tình yêu của người chomọi người và ban tặng cho mọi người được kết hợp vào trong hiến tế của người một cách mầu nhiệm như lời người nói : « Anh em hãy nhận lấy này là mình thầy, này là máu thầy ». Hiệu quả của hiến lễ tình yêu của người là hiệu quả quyết định và chung cuộc vì nhờ sức mạnh Thánh Thần, người dâng hiến chính mình một lần trên thập giá mà vĩnh viễn mang lại ơn cứu độ muôn đời cho mọi người tin. Thánh Thể chính là hiện tại hóa của hiến lễ thập giá, ban phát ơn cứu độ cho mọi người tin, họ lãnh nhận Thánh Thể là được tham dự vào chính Người là đấng vượt qua từ sự chết đến sự sống muôn đời như lời người báo trước trong lời chúc tụng, máu người đổ ra để ban ơn cứu độ cho nhiều người.  Vì đây là sáng kiến của tình yêu, Chúa Giêsu đã giải thích nhiều cho các môn đệ về ý muốn của người (Ga 6). Người nhấn mạnh chân lý này cho các môn đệ, đón nhận thịt máu người là đón nhận lương thực bởi trời, lương thực thần linh ban sức sống muôn đời. Chúng ta được mời gọi đón nhận Thánh Thể như lương thực là được kết hợp trong mầu nhiệm của thân mình của người, hiến thân chịu chết trên thập giá, biểu lộ của một tình yêu mạnh mẽ vượt qua sự chết để đến với sự sống thần linh vĩnh cửu. Bài ca của thánh Tôma cố gắng nói lên những chiều kích thần học của Thánh Thể là bàn tiệc thánh của Tân vương, bàn tiệc của lễ Vượt qua mới chấm dứt lể vượt qua cũ cần phải đón nhận trong đức tin, Đức Giêsu thiết lập để tưởng nhớ cái chết cứu độ của người trong đó bánh và rượu trở nên thịt máu của người. Đây là bánh của thiên thần, bánh của khách hành hương, bánh của con cái và xin cho chúng con khi được nuôi dưỡng bởi bánh này trên đường dương thế thì cũng được tham dự vào bàn tiệc thiên quốc muôn đời.