Chúa Nhật IX - Năm B - MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Chúa Giêsu là lương thực thiêng liêng

(Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26)

Catholic.org. tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh long trọng mừng kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô.

Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể, để ban Mình Máu Người làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta. Ðó là giao ước tình yêu Người ký kết với chúng ta, để Người luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng kính Mình Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng ta siêng năng tham dự Thánh Lễ và dọn mình xứng đáng rước Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Xh 24,3-8

Ông Môisen loan truyền Lời Chúa và các giới luật cho dân Chúa. Mọi người đều hứa tuân giữ, nên ông lập bàn thờ tế lễ Chúa, và lấy máu rảy lên dân làm giao ước. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 9,11-15

Chúa Giêsu là Thượng tế đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi loài người. Người là trung gian của giao ước mới, giao ước Thiên Chúa hứa ban sự sống muôn đời làm gia nghiệp cho loài người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 14,12-16.22-26

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Người đọc Lời truyền cho bánh rượu trở nên Mình Máu Thánh Người, để nên lương thực thiêng liêng nuôi linh hồn mọi người, và lập giao ước tình yêu của Người.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Chúa Giêsu là Vị Thượng Tế cao cả đã hiến Máu Thánh Người làm của lễ chuộc tội loài người. Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, hy sinh phục vụ đoàn chiên Chúa.

2. Chúa Giêsu lấy Mình Máu Thánh Người làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn dân Người. Xin cho các Kitô hữu biết tận hưởng nguồn sống thiêng liêng nầy, để được sống muôn đời.

3. Chúa Giêsu cho mọi tín hữu cùng ăn một bánh và uống một chén để làm nên một thân thể là Hội Thánh. Xin cho mọi tín hữu được hiệp nhất với nhau trong Chúa.

4. Chúa Giêsu đã hiến thân làm lương thực nuôi dưỡng mọi người. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương Chúa, hy sinh chia cơm sẻ áo cho anh chị em nghèo khổ.

Chủ tế: Chúa Giêsu phán: "Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn Bánh nầy sẽ được sống muôn đời". Xin cho chúng ta luôn dọn mình xứng đáng rước Chúa, để được hưởng phúc trường sinh.