Chúa Nhật XXV - Thường Niên - Năm B
Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 25
Thường Niên năm B
Sưu tầm

Chúa Giêsu đến thế gian không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và chịu chết cứu rỗi mọi người. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh thay mặt Chúa Giêsu phục vụ con người và đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Xin cho các thành phần Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm của mình.

2. Con người thich được phục vụ hơn là hy sinh phục vụ. Xin cho mọi người thương yêu phục vụ nhau, nhứt là những người lầm than khốn khổ hồn xác.

3. "Ðâu có ghen tương tranh chấp, đấy có xáo trộn và mọi thứ xấu xa". Xin cho các Kitô hữu biết lánh xa các thói xấu đó, sống thuận hòa yêu thương nhau.

4. "Ai muốn làm lớn, thì phải làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống khiêm nhượng, hy sinh phục vụ mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết và sống lại chuộc tội mọi người. Xin cho chúng con được tham dự vào sự thương khó Chúa, bằng đời sống khiêm tốn và phục anh chị em chúng con. 

(web: Catholic.org.tw)

 


Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Kitô đã vâng lời thánh ý Chúa Cha xuống thế làm người/ không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để phục vụ mọi người/ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta cùng cảm tạ Người và dâng lời nguyện xin:

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Chủ chăn trong Giáo Hội / luôn hết tình yêu thương, phục vụ cộng đoàn Dân Chúa theo gương Chúa Kitô.

Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi kitô hữu luôn biết làm chứng cho sự thật/ trong thế giới thực và ảo lẫn lộn ngày hôm nay.

“Ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và mọi thứ xấu xa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang sống trong cảnh bất hòa/ biết lấy tình thương mà đối xử với nhau.

Yêu thương và bác ái trong tinh thần phục vụ/ là lời mời gọi của Chúa khi chúng ta làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn làm sáng danh Chúa qua đời sống yêu thương phục vụ.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại cho chúng con bản di chúc/ “Mến Chúa và yêu người”. Xin cho chúng con hết lòng thực thi lời Chúa truyền dạy. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

(nguồn MTG Thủ Đức)

 


Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Cha toàn năng, hằng yêu thương và chăm sóc hết mọi người. Ngài luôn kêu mời chúng ta dấn thân phục vụ, xây dựng vườn nho Chúa là Hội Thánh. Chúng ta tin tưởng dâng lên Chúa mọi ước vọng và xin Ngài chúc lành cho xứ mạng của mỗi người chúng ta.

Hướng dẫn:

“Hội Thánh là bí tích phổ quát của ơn cứu rỗi, (có nhiệm vụ) tỏ bày và thực hiện tình yêu Thiên Chúa đối với con người”(G. S. 45). Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn hoàn thành xứ mạng cao cả này, qua cuộc sống công bằng và bác ái yêu thương giữa các con cái mình.

“Đối với tôi, sống là Đức Kitô”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo có được tâm tình như Thánh Phaolô, nhờ đó Nước Chúa được mở rộng, anh em loài người được hạnh phúc.

“Bổn phận của chúng ta là phải kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn trong công lý và công bằng” (G. S. 55). Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa cho giới trẻ ngày nay biết ôm ấp và nuôi dưỡng những hồi bão cao cả để phục vụ xã hội và anh em.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cộng đoàn xứ đạo chúng ta luôn nhiệt tâm xây dựng vườn nho Chúa, bằng cách đối xử với nhau theo đức công bình và một tình yêu thương chan hòa đầy niềm vui và hạnh phúc.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân ái,

Chúa đã sai con Một Chúa đến trần gian để mạc khải cho chúng con biết tình yêu vô biên của Chúa. Xin thương đoái nhận những ước nguyện chúng con thành khẩn dâng lên. Xin cho chúng con biết sống tình yêu đích thực và cao cả như Chúa, hầu có thể bày tỏ ơn Chúa ra bên ngoài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ/Amen.

Tác giả bài viết: Phaolô Trương Đình Tu

 


Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 25 Thường Niên năm B

Người lãnh đạo chân chính (Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37)

 

Dẫn vào Thánh Lễ:

Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao quyền lực. Con người tìm đủ mọi cách để được giầu có và họ sẵn sàng mua chức vụ hầu mong được người khác coi trọng và phục vụ. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh người lãnh đạo chân chính là người luôn biết quên mình vì người khác và phải phục vụ với một tinh thần vô vị lợi, đó là tinh thần của trẻ thơ, nghĩa là phục vụ với mục đích không màng danh lợi.

Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng hướng lòng lên Chúa để học nơi Ngài bài học khiêm nhường phục vụ và cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo trong bất cứ một tổ chức nào, luôn biết sống tinh thần của Chúa.

Dẫn vào bài đọc 1: Kn 2,12.17-20

Kẻ gian ác tìm cách giết hại người công chính. Nhưng người công chính luôn nhất mực tin tưởng Chúa, nên được Chúa thương che chở. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

Dẫn vào bài đọc 2: Gc 3,16-4,3

Ở đâu có tranh chấp ghen tương, ở đó có mọi thứ xấu xa. Còn đức khôn ngoan Chúa ban giúp con người sống hiền lành chính trực, an hòa hạnh phúc. Ðó là ý nghĩa đoạn thư hôm nay.

Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 9,30-37

Chúa Giêsu cho các tông đồ biết sự thương khó của Người, nhưng các ông lại tranh nhau làm lớn, nên Người bảo: "Ai muốn làm lớn thì phải là người rốt hết, và làm tôi tớ phục vụ mọi người". Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đến thế gian không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống để cứu rỗi mọi người. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời cầu nguyện.

1. “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh luôn biết sống tinh thần Chúa dạy, để hết tình phục vụ dân Chúa cách vô vị lợi, nhờ đó Thiên Chúa được tôn vinh.

2. Trong xã hội ngày nay vẫn luôn xảy ra tình trạng bạo hành trong gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đã và đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân luôn ý thức rằng, nền tảng của đời sống gia đình là tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau.

3. “Hoa quả của sự công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những nhà lãnh đạo quốc gia luôn biết kiến tạo một nền hòa bình trong sự hợp tác với mục tiêu đề cao nhân phẩm của con người và tôn trọng môi trường thiên nhiên.

4. “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi  thành phần dân Chúa luôn biết lưu tâm và giúp đỡ mọi người không nhằm mục đích mưu cầu danh lợi nhưng xuất phát từ tấm lòng chân thành như Chúa dạy.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng chính cuộc đời của Chúa để dạy chúng con bài học khiêm nhường, phục vụ và yêu thương. Xin Chúa thêm sức giúp chúng con luôn biết sống quảng đại hiến mình phục vụ tha nhân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn là được biết chúng con đang thi hành ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Rose-MtgTL


 

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN

(20.9.2015)

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đến thế gian không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và làm giá chuộc muôn người. Chúng ta hãy sống theo gương Người và khẩn khoản nài xin:

1. “Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó…” Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn xác tín vào mầu nhiệm Thập giá, trung thành chu toàn sứ mệnh giữa trăm bề thử thách, để đem bình an và niềm vui cứu độ cho nhiều người. 

2. “Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an”. Xin cho các thành viên của các hội đoàn, các giới luôn sống bao dung, tha thứ, để gia đình giáo xứ luôn được an bình, hiệp nhất và yêu thương.

3. “Ai muốn làm lớn thì hãy làm người rốt hết”. Xin cho các tông đồ giáo dân luôn quên mình phục vụ mọi người, không đố kỵ - gièm pha, để mọi việc họ làm đều tôn vinh Chúa và mưu ích cho tha nhân.

4. Chúa nói: “Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta ý thức khi tiếp rước Thánh Thể/ là đón rước Chúa Ba Ngôi/ và tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hủy mình ra không để vâng phục thánh ý Cha và hiến mình cứu độ chúng con. Xin cho chúng con can đảm sống theo con đường tự hủy của Chúa, mà đạt tới niềm vui ơn cứu độ. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

(web: gpxuanloc.net)