Chúa Nhật XXIV - Thường Niên - Năm B
THẦY LÀ ĐỨC KITÔ
Lm Micae Võ Thành Nhân

Hôm nay, Chúa tỏ những sự thuộc về Thiên Chúa cho các tông đồ biết để các ngài đồng cảm và cộng tác với Chúa trong công trình cứu chuộc nhân loại. Trước khi tỏ những sự thuộc về của Thiên Chúa, Chúa muốn cho các tông đồ phải biết Chúa là ai, cho nên Chúa mới hỏi các tông đồ: “ Còn các con, các con bảo Thầy là ai ? “. Thánh Phêrô đại diện cho tông đồ đoàn tuyên xưng Chúa là: “ Thầy là Đấng Kitô “. Qua lời tuyên xưng này, chúng ta thấy các tông đồ biết Chúa là Đấng được xức dầu, là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật,  và rồi liền tiếp sau đó, Chúa nói với  thánh Phêrô và các tông đồ những điều mà thánh sử Máccô ghi lại trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta phân chia ra gồm có việc của Thiên Chúa và việc của loài người:

* Những việc của Thiên Chúa:

- Chúa không cho các tông đồ nói về Chúa với ai cả để rồi làm ảnh hưởng đến cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa.

-Chúa bắt đầu dạy các tông đồ về cuộc khổ nạn của Chúa: “ Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, trưởng tế, các luật sỹ chối bỏ, và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại.

-Chúa gìn giữ các công trình của Chúa, Chúa không để cho thụ tao phá hoại của Chúa “ Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc của Thiên Chúa “

* Những việc của loài người:

- Việc không đẹp ý Chúa:

+ Thánh Phêrô ngăn cản không cho Chúa đi vào cuộc khổ nạn, vì nếu Chúa chịu chết thì đâu còn chỗ người ngồi bên hữu, kẻ ngồi bên tả Chúa, và ai là người lớn nhất trong nước Chúa nữa.

+ Lo cứu mạng sống mình, lo vun đắp cho sự sống đời này, lo tìm danh, lợi, thú…

- Việc đẹp ý Chúa:

+ Tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày.

+ Chấp nhận vác thập giá theo Chúa: “ Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Thầy “.

+ Chịu mất mạng sống mình vì Chúa và vì Tin Mừng, nghĩa là hy sinh, hãm mình, chừa tội, luyện tập các nhân đức….

Như vậy, chúng ta cần phải làm những sự thuộc về Thiên Chúa là tin Chúa là Đấng được Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu độ chúng ta ( Ga 6, 29 ). Tin Chúa là làm theo những gì Chúa dạy ( Mến Chúa, yêu người, đi con đường thập giá của Chúa, phục vụ tha nhân, sống khiêm nhường, hòa thuận, kính trên nhường dưới…..), thì chúng ta mới được phục sinh với Chúa. Còn nếu chúng ta đi ngược lại ý Chúa, và làm theo ý của mình ( ý của loài người ), như rượu chè, bài bạc, hút sách, trai gái, hận thù, chia rẽ, ích kỷ, ganh tỵ, lười biếng, độc ác…để rồi chúng ta làm cản trở đường lối của Chúa, coi chừng Chúa nói chúng ta là Sa tan đó.

Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn soi sáng cho chúng con để chúng con luôn hiểu đường lối của Chúa dành cho chúng con và cho anh chị em của chúng con ( làm       các điều lành, tránh các điều dữ ). Xin Chúa cho chúng con có sức mạnh nội tâm để chúng con cùng nhau thực hiện đường lối của Chúa thì cuộc sống   chúng con sẽ tốt đẹp, sẽ bình an và hạnh phúc. Amen.