Chúa Nhật XXIII - Thường Niên - Năm B
NGƯỜI LÀM CHO KẺ ĐIẾC NGHE ĐƯỢC
VÀ NGƯỜI CÂM NÓI ĐƯỢC
Lm Micae Võ Thành Nhân

Chúa làm việc gì Chúa cũng báo trước cho chúng ta để chúng ta chuẩn bị. Chuẩn bị thì phải có thời gian, mà thời gian lâu hay mau là tùy ở Chúa. Đối với Chúa, không có chuyện thời gian lâu hay mau mà là khi đến thời đến buổi, lúc nào Chúa thấy thuận tiện là Chúa sẽ thực hiện. Chúa làm như vậy là vì Chúa muốn cho chúng ta chuẩn bị con người chúng ta một cách chu đáo, để khi ơn Chúa ban xuống, chúng ta sẽ cộng tác với Chúa, ơn Chúa mới sinh hiệu quả tốt nhất cho chúng ta. Nhưng điều quan trọng là qua thời gian chuẩn bị, đức tin của chúng ta vào Chúa sẽ mạnh mẽ, kiên vững hơn và rồi nếu có thử thách xẩy đến, chúng ta dễ dàng vượt qua và trung thành với Chúa.

Hôm nay, Chúa chữa một người câm điếc, người ta đem anh ta đến cùng Chúa và xin Chúa đặt tay trên anh để cứu chữa anh. Việc Chúa cứu chữa cho anh vừa câm vừa điếc đây đã được tiên tri Isaia báo trước hàng bao thế kỷ mà như trong bài đọc một diễn tả: “ Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bây giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành hồ ao, và hoang địa sẽ trở nên suối nước “.

Chúa chữa anh bằng cách Chúa đem anh ta ra khỏi đám đông, Chúa đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn Chúa ngước mắt lên trời, Chúa thở dài và bảo: Ephpheta, nghĩa là “ hãy mở ra “, tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ và anh nói được rõ ràng.

Ngón tay Chúa biểu hiện uy quyền của Chúa, gợi nhớ lại công trình tạo dựng của Chúa “ Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng, xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài “ ( Tv 118, 73 ), và sau đó Chúa bôi nước miếng vào lưỡi anh,     ‘ nước ‘ là biểu hiện cho sự sống, có nước là có sự sống, do đó Chúa là nguồn sống của mọi loài “ Đất khô cạn sẽ trở thành hồ ao, và hoang địa sẽ trở nên suối nước “, tiếp đến Chúa nói Ephphata “ Hãy mở ra “ tức thì anh nghe và nói được.  Đây là một cuộc tái tạo mà Chúa dành cho anh bằng hành động và lời nói của Chúa.

Anh chàng câm điếc này đây được ơn chữa lành là do lòng thương xót của Chúa. Chúa thương anh và tiếp đến Chúa thương tất cả chúng ta. Chúa ban ơn cho tất cả chúng ta, cách riêng là những người bệnh tật, nghèo đói, bị bỏ rơi… để rồi Chúa dạy chúng ta biết yêu thương tôn trọng, giúp đỡ đặc biệt cho những anh chị em này, vì như lời thánh Giacôbê trong bài đọc hai “ Không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian, để nhờ đức tin, họ trở nên giàu có và được hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người đó sao “.

Lạy Chúa, trước muôn vàn ơn lành Chúa ban cho chúng con trong cuộc sống, xin cho chúng con luôn biết dùng miệng lưỡi của chúng con mà dâng lời ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người “ Chúa làm mọi sự tốt đẹp, Chúa làm cho kẻ điếc nghe được, và người câm nói được “, và xin Chúa cho đôi tai chúng con mở ra để chúng con nghe rõ tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà, họ khổ đau, họ kêu gào than thở, xin đừng để chúng con cứ giả điếc làm ngơ mà biết giúp đỡ một cách cụ thể thiết thực cho anh chị em chúng con. Amen.