Chúa Nhật XXIII - Thường Niên - Năm B
CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ
CÂM ĐIẾC ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Trích trong ‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’ – Achille Degeest

Từ xứ Galilêa, Chúa Giêsu lên miền Bắc, vòng qua xứ Phênêkia, rồi lại xuống phía nam, về hướng hồ Tibêria (tức biển Galilêa). Khu vực Chúa đi qua mang tên là Đêcapôli. Ở đây sinh sống khá nhiều người Do thái, lẫn trong đám dân phần lớn là người ngoại. Danh tiếng Chúa làm phép lạ lan đến cả đây, cho nên Chúa di chuyển đến đâu là có người chạy đến xin Người chữa những kẻ bệnh tật. Người ta đem đến trước mặt Chúa một kẻ bẩm sinh câm điếc. Chúa chữa lành kẻ ấy. Tuy nhiên ở đây ta chứng kiến một sự biểu dương đặc biệt sự thể Chúa can thiệp vào sinh hoạt con người. Thay vì chữa khỏi kẻ tật nguyền bằng một hành vi ý chí thuần tuý và đơn giản, Chúa chạm tay vào người y. chúa tra ngón tay vào trong lỗ tai kẻ điếc như thể mở tai y. chúa nhổ nước miếng vào tay rồi chạm vào lưỡi kẻ khốn khổ. Từ phép lạ này ta rút ra hai chủ đề suy niệm:

1) Chúa muốn biểu lộ công hiệu của sự tiếp xúc giữa nhân tính Chúa và nhân tính chúng ta.

Người muốn cho thấy rằng mầu nhiệm nhập thể không những là Con Thiên Chúa đến giữa loài người, mà còn là một sự hiệp thông thân mật giữa Người-Thiên Chúa với người phàm. Người ta có thể lầm tưởng rằng có lẽ Đức Kitô mặc lấy dáng vẻ con người, đi qua thế gian giữa nhân loại phàm trần mà vẫn đứng ngoài nhân loại. Cũng đúng là Đức Kitô có thể truyền thông cho chúng ta tất cả mọi hồng ân cứu rỗi, chỉ nhờ vào ý chí Người, từ ngoài xa truyền ơn đến cho chúng ta. Chúa không muốn thế. Chúa đem nhân tính hiển-vinh của Người tiếp xúc với chúng ta, để hiệp thông với chúng ta. Ngày nay thánh lễ tạ ơn là sự làm chứng cao độ nhất cho ý muốn Người. Thánh lễ chính là nhân tính thánh thiện của Đức Giêsu đến trong chúng ta, và đem chúng ta vào trong nhân tính Chúa để trở nên nơi chốn chúng ta hiệp thông với Thiên Chúa.

2) Về phương diện thiêng liêng, chúng ta là những kẻ câm điếc bẩm sinh được chữa khỏi do phép thanh tẩy.

Đức Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể tiếp xúc với loài người, cho chúng ta nghe được Lời của Thiên Chúa và cùng một lúc nói được với Thiên Chúa và với anh em chúng ta. Chịu phép Rửa tội nhờ bí tích thanh tẩy Chúa lập ra, chúng ta được Chúa mở tai mở Lưỡi chúng ta, cho chúng ta khả năng nghe Lời Người và nói theo Thần trí Người. Khả năng nghe và nói đó là gì? Trước hết là đức tin. Nhờ ơn huệ của đức tin, một Lời của Chúa đến với chúng ta, chúng ta ý thức được Lời đó-cũng như một lời nói thường lọt qua tai vào tới não, nhờ não chúng ta ý thức được lời nói ấy. Điều ta nghe thấy nhờ Đức Kitô, cho ta hiểu rằng Thiên Chúa là ‘Cha’ và trong Đức Kitô, Thiên Chúa kêu gọi ta đến với Người. Tiếp đến, khả năng nói, được ban cho ta là sự cầu nguyện. Vì tiếp nhận ơn nói được, ta thưa với Thiên Chúa: Lạy Cha. Lời nói được Thiên Chúa linh ứng, nó biểu lộ tâm khảm sâu kín nhất của bản thể ta, chính là tiếng: ‘Cha’ mà chúng ta thưa với Thiên Chúa. Sự đông người họp nhau lại cầu xin Thiên Chúa như thể cầu xin Cha, đưa đến hệ quả: lời chúng ta nói với nhau phải là lời nói của anh em trao đổi với nhau. Mọi người đều có Thiên Chúa là Cha chung, cho nên tất cả là anh em, ngôn ngữ chúng ta dùng để nói với mọi người-tức là cách biểu lộ những tình cảm sâu sắc nhất-phải cho thấy giữa chúng ta và mọi người khác có mối tình huynh đệ. Chúa Giêsu trong chúng ta là Đấng ban ơn cho chúng ta có được phong cách cư xử như vậy.