Chúa Nhật XXII - Thường Niên - Năm B
CÁC NGƯƠI GẠT BỎ GIỚI RĂN THIÊN CHÚA
Lm Micae Võ Thành Nhân.

Chính Chúa đã vạch trần cho chúng ta thấy đời sống giả hình ( đạo đức giả ) của những người biệt phái và luật sỹ mà bấy lâu nay nó được che phủ dưới lớp vỏ bọc là rửa tay trước khi dùng bữa hay là ở nơi công cộng về, họ tắm rửa trước khi ăn, hoặc rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng..mà chúng ta cứ tưởng rằng tâm hồn họ trong sạch lắm rồi mới thể hiên sự trong sạch đó ra bên ngoài. Nhưng mà không phải như vậy, sự vệ sinh sạch sẽ bên ngoài là để đánh lừa người khác chớ còn với Chúa thì không thể đánh lừa được. Chúa biết từ bên trong, từ tâm trí của họ xuất phát những tư tưởng xấu: Ngoại tình, dâm ô, giết người, trôm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tỵ, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó có trong tâm hồn mà ra và làm cho họ ra ô uế. Do vậy, dù họ có tắm rửa con người của họ hay là rửa chén, rửa bình…thì tâm hồn của họ vẫn ô uế. Cách tốt nhất hãy sám hối trở về với Chúa.

Nhưng sám hối làm sao được khi mà Chúa nói: “ Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối,bởi vì nó dạy những giáo lý và lề luật loài người ‘. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người “. Như vậy, muốn sám hối để được Chúa thương xót tha thứ, không gì khác hơn là họ phải lột bỏ cái vỏ bọc giả hình đó đi, sống thực lòng với Chúa và thực hiện lời Chúa dạy.

Nếu họ tuân giữ và thực hiện Lời Chúa dạy, đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của họ trước mặt muôn dân và Chúa sẽ ở bên cạnh họ khi họ kêu cầu Chúa ( Bđ 1 ). Thực hiên Lời Chúa dạy là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này ( Bđ 2 ). Nhưng những người biệt phái và luật sỹ, họ không thực hiện Lời Chúa dạy, họ không thấy được lợi ích của việc thực hiện Lời Chúa, cho nên họ chai lỳ trong tội lỗi của họ.

Qua Lời Chúa ngày Chúa nhật hôm nay, chúng ta tái khám phá ra điều mà Chúa  muốn nói với chúng ta là tuân giữ và thực hiện lời Chúa vì Chúa đã sinh chúng ta ra bằng lời chân thật để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật ( Bđ 2 ). Cho nên chúng ta hãy loại bỏ lối sống thiên về bên ngoài, đạo đức giả, đừng sống theo kiểu nghe Lời Chúa xong rồi thì giả bộ như mình hiểu lắm để rồi lừa dối chính mình và những người khác là không thực hiện Lời Chúa ( nghe suông ). Một khi chúng ta thực thi Lời Chúa đã nghe, cùng với ơn Chúa ban, chúng ta sẽ khử trừ mọi thứ dơ bẩn và lòng đầy gian ác ra khỏi lòng chúng ta và chúng ta sẽ sống đẹp lòng Chúa hơn.

Chúng ta sống điều Chúa dạy, chúng ta loại trừ mọi tính hư tật xấu, đam mê xác thịt và mọi thứ dục vọng đê hèn để rồi chúng ta hãy ý tứ và giữ mình, không bao giờ xao lãng những điều Chúa dạy. Đồng thời chúng ta cũng có bổn phận và trách nhiệm giúp cho con cháu chúng ta và người khác biết và thực hiên điều Chúa dạy bảo để chẳng những chúng ta sống tốt mà tất cả mọi người cùng sống tốt, đó mới là điều đẹp lòng Chúa hơn cả.

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được làm con Chúa, được sống trong Hội Thánh của Chúa, chúng con được hưởng các lễ nghi phụng tự của Hội Thánh, được nghe Lời Chúa dạy bảo, được rước Mình Máu Thánh Chúa, xin cho chúng con luôn sống xứng với hồng ân Chúa ban cho chúng con bằng cách nghe và tuân giữ Lời Chúa. Amen