Chúa Nhật XIX - Thường Niên - Năm B
TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG
Lm Micae Võ Thành Nhân

Trong sách các tiên tri có chép rằng: “ Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo “ ( Ga 6, 45 ). “ Mọi người “ đó chính là tất cả chúng ta mà cách riêng là dân Do Thái. Chúa dạy bảo chúng ta là vì Chúa yêu thương chúng ta. Chúa như người cha, người mẹ trong gia đình dạy dỗ con cái để chúng nên người, mà dạy bảo thì có lúc làm cho người được dạy bảo cảm thấy phiền lòng, cảm thấy chói tai, bực bội, khó chịu bởi những lời dạy bảo thực lòng, chân thành. Chúa dạy bảo để chúng ta nên nghĩa thiết với Chúa và có phần lợi cho chúng ta hơn.

Chúa Cha dạy bảo chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay là chúng ta hãy đến vói Chúa vì Chúa là Người Con Một của Chúa Cha, và tin vào Chúa là bánh hằng sống từ trời xuống. Ngày xưa, dân Do Thái kêu trách Chúa khi Chúa nói điều này với họ. Họ hiểu Chúa nói cho nên họ mới kêu trách Chúa, nhưng mà họ lại không tin vào Chúa. Không tin vì lối suy nghĩ thiên kiến, chủ quan, ấu trĩ, cục bộ của họ ( Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao ? Chúng ta biết rõ cha mẹ của ông ).

Chúa vẫn tiếp tục khẳng định Chúa là bánh hằng sống từ trời xuống. Từ trời xuống nghĩa là nguồn gốc của Chúa ở trên trời, do vậy Chúa mới nói đến mối liên hệ giữa Chúa với Chúa Cha. Chúa thấy Chúa Cha. Chúa ở với Chúa Cha. Chúa bởi Chúa Cha mà ra, vì thế khi Chúa nói Chúa là “ Bánh hằng sống từ trời xuống “, thì chẳng phải tự ý Chúa nói mà là Chúa nói theo ý của Chúa Cha. Chúa Cha muốn Chúa nói cho chúng ta biết như thế để chúng ta đến với Chúa. Khi chúng ta nghe lời dạy bảo của Chúa Cha qua Chúa, chúng ta tin Chúa, chúng ta tin bánh hằng sống chính là thịt Chúa, nguồn gốc sự sống đời đời của mỗi người chúng ta và rồi chúng ta khỏi phải chết.

Lạy Chúa, ngày xưa nhờ chiếc bánh lùi và bình nước Chúa ban làm của ăn của uống mà tiên tri Êlia có đủ sức đi bốn mươi đêm ngày đến núi Horeb để gặp Chúa ( Bđ I ). Ngày hôm nay, Chúa ban cho chúng con Mình và Máu Thánh Chúa làm của ăn của uống nuôi sống chúng con, cho chúng con đủ sức đi suốt chặng đường hành trình đức tin tiến về nhà Chúa để gặp Chúa sau này. Trong cuộc hành trình đây, nhờ sức mạnh từ của ăn của uống thiêng liêng Chúa ban đó mà chúng con loại bỏ được mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác khác và sống hiền hậu, thương xót, tha thứ cho nhau và bắt chước Thiên Chúa, sống trong tình thương mến nhau, như Chúa đã yêu mến chúng con ( Bđ II ). Xin Chúa giúp chúng con thường xuyên đến với Chúa, rước Chúa mỗi ngày để nhờ đó mà chúng con sống tốt hơn, ít làm phiền hà Chúa hơn. Amen