Chúa Nhật XXV thường niên - Năm A
THIÊN CHÚA NHÂN HẬU
            Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thiên Chúa từ bi và nhân hậu đã muốn tỏ mình cho con người biết thánh ý nhiệm mầu của Ngài, nhưng bởi là Đấng vô hình cho nên trong việc tỏ mình này, với tình thương chan chứa, đầu tiên Ngài tỏ mình qua công trình sáng tạo, sau đó Ngài nói qua các tổ phụ, các thủ lãnh, các vị ngôn sứ, nhưng đến thời sau hết Ngài nói với chúng ta qua Người Con.Qua miệng ngôn sứ Isaia Chúa nói: "Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi, không phải là đường lối của Ta" Is 55,8).

Lời Chúa không chỉ là tiếng nói, là văn tự, nhưng còn bằng cả tấm lòng căng đầy yêu thương mà Thiên Chúa muốn mặc khải cho con người trong suốt dòng lịch sử cứu độ, mà hôm nay là một trong những chứng từ được minh họa qua dụ ngôn ông chủ vườn nho.

Chúng ta thấy ông chủ này rất kỳ lạ và rất đổi khác thường: khác thường trong cách mướn thợ và kỳ lạ trong việc trả lương. Lẽ thường tình, thì ai ai cũng mướn thợ làm công với giá rẻ và làm việc sớm bao nhiêu có thể, để công việc  được nhiều thành quả.

Còn đàng này, khi trời đã về chiều rồi, vậy mà ông ta vẫn còn ra đầu đường phố chợ, kêu gọi những người làm công. Dường như, ông không nghĩ tới lợi lộc cho mình, mà chỉ bận tâm đến những người thất nghiệp không có việc làm.

Nhìn vào những người làm trong vườn nho, kẻ đến sớm người đến muộn, ông chủ đều trả lương bằng nhau. Cách đối xử của ông đã làm những người lao động chỉ có một giờ cảm thấy phấn khởi, vì được trả lương cao và được lãnh trước, nhưng lại tạo nên sự ghen tị đối với những người đến làm từ sáng sớm, vì nhận được cũng chỉ một đồng.

Nhìn vào những người làm trong vườn nho, kẻ đến sớm người đến muộn, ông chủ đều trả lương bằng nhau. Cách đối xử của ông đã làm những người lao động chỉ có một giờ cảm thấy phấn khởi, vì được trả lương cao và được lãnh trước, nhưng lại tạo nên sự ghen tị đối với những người đến làm từ sáng sớm, vì nhận được cũng chỉ một đồng.

Anh chị em thân mến,

Đi từ dụ ngôn những người làm vườn nho, và cách trả lương khác thường của ông chủ, Đức Giêsu muốn mặc khải cho chúng ta thấy lòng nhân từ của Thiên Chúa vượt lên trên tất cả tư tưởng của con người. Ngài rất công minh trong mọi đường lối và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm.  

Vì thế đừng ai trong chúng ta tự hào cho mình giữ đạo nhiều năm, tham gia nhiều hội đoàn, đi lễ đọc kinh không bỏ sót ngày nào, làm nhiều việc lành phúc đức… rồi an tâm tới ngày nhắm mắt xuôi tay, lúc bấy giờ Chúa sẽ ghi công thưởng phúc cho chúng ta trên nước trời. Nếu an tâm như thế thì e rằng không ổn, bởi vì nếu không có ơn Chúa giúp, thì chúng ta chẳng làm gì nên công trạng.

 Chúng ta ý thức rằng: tất cả là hồng ân, tất cả là ân ban nhưng không đến từ Thiên Chúa, chúng ta chỉ là đầy tớ vô duyên bất tài. Mỗi người chúng ta được kêu gọi vào làm vườn nho cho Chúa khác nhau về tuổi tác, về nơi chốn và thời gian.

Chẳng hạn như có người theo đạo từ khi mới sinh, có người lập gia đình mới theo đạo, có người ơn được chữa lành mới nhận ra Chúa và xin theo đạo. Có người tới giờ hấp hối mới trở lại đạo…. Đây là hạng người được Chúa gọi làm vườn nho giờ thứ mười một, giờ cuối cùng trong ngày. Như vậy, Thiên Chúa kêu gọi nhiều người ở những thời điểm khác nhau làm việc trong vườn nho của Ngài. Vì thế, tâm tình đầu tiên cần phải có đó là: cùng cảm tạ Chúa đã yêu thương mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài trong việc thánh hóa bản thân và mưu cầu lợi ích cho anh em đồng loại.

Mặt khác, dụ ngôn cũng cho thấy lòng dạ hẹp hòi và ghen bì giữa con người đối với nhau. Chúng ta cần phải sống khiêm nhường nhìn nhận mình không là gì cả, luôn cậy nhờ vào ơn Chúa. Vì tất cả những gì chúng ta đã có, đang có và sẽ có đều là do hồng ân Chúa ban.

Vậy mỗi người hãy bằng lòng với số phận của mình, bằng lòng với những gì mình đang có, đừng nhìn vào sự thành công của người khác mà phân bì, ghen tị để rồi làm mất lòng Chúa và làm buồn lòng nhau.

Xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn quảng đại, không hẹp hòi ghen tị khi ai đó trổi vượt hơn mình, nhưng hãy biết "vui với người vui", được như thế là chúng ta nên giống Chúa là Đấng nhân hậu và đầy lòng bao dung. Amen.