Chúa Nhật V Phục Sinh
THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT
VÀ LÀ SỰ SỐNG
                 Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Mục đích Đức Giêsu xuống trần gian này là để mạc khải cho nhân loại biết: Ngài từ Thiên Chúa Cha mà đến, để thi hành thánh ý Cha, và sau khi hoàn tất chương trình cứu độ, Ngài trở về cùng Thiên Chúa Cha, đúng như lời Ngài nói: “Không ai đã lên trời, ngoài trừ Con Người, Đấng từ trời mà xuống” (Ga 3,13).

Hôm nay, Đức Giêsu tự giới thiệu về mình khi nói với các môn đệ: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống…”(Ga 14, 6)”. Ai đi theo con đường Chúa đi sẽ đạt tới đích. Thế thì con đường Chúa đi là con đường nào? Thưa đó là con đường tự hạ. Là Thiên Chúa quyền năng, nhưng vì yêu thương nhân loại lỗi lầm, nên hạ mình xuống mặc lấy thân phận con người giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Con đường Chúa đi là con đường tự hiến thân vì người khác. Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc cho muôn người. Con đường Chúa đi là con đường tự hủy mình ra không, Ngài chấp nhận chịu nghiền nát đi, chịu bẻ đời mình ra, là Mình Máu thánh Ngài để làm của ăn thần linh nuôi sống linh hồn nhân loại. Đây là Mình Thầy; Đây là Máu Thầy hiến tế vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.

Còn con đường của chúng ta tuy ngắn ngủi nhưng đầy phức tạp. Bởi có những niềm vui đan xen nỗi buồn. Có lúc đầm ấm thắm nồng, có lúc cô đơn tẻ lạnh. Có lúc yêu thương nhưng rồi có lúc giận hờn ghen ghét. Có lúc bình an, có lúc sóng gió tư bề. Có lúc đau ốm bệnh tật, có lúc mạnh khoẻ an vui. Thật đúng như lời Thánh vịnh đã nói: “ Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục. Mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần nhiều chỉ là gian lao đau khổ…” (Tv 90,10). Nhưng nếu chúng ta bước theo con đường Giêsu, có nghĩa là những ai sống theo gương Ngài để lại, họa lại bước chân Ngài đã đi hi vọng chúng ta sẽ đạt tới đích.

Chúa là sự thật. Ngài nói rõ mục đích Tôi đến trần gian này là để làm chứng cho sự thật, ai hâm mộ sự thật thì theo Tôi (Ga 18,37). Sự thật đó là bản chỉ đường đi về nhà Cha. Sự thật của Đức Giêsu không phải là một hệ thống giáo điều, nhưng là cả cuộc sống, lời nói và hành động của Ngài mang tính cứu độ. Ai sống theo sự thật của Chúa thì sẽ không bước đi sai lầm. Sự thật mà Đức Giêsu tuyên bố nơi tòa án quan Philatô đó là:

-              Có một Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình.

-              Có một Thiên Chúa là Cha yêu thương con cái.

-              Tất cả mọi người đều là anh em với nhau con cùng một Cha trên trời.

 Cuối cùng, Chúa là Sự Sống, như lời Ngài khẳng định với chị Mátta: “Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25). Ngài là cội nguồn phát sinh mọi sự sống trong công trình sáng tạo. Ngài thông ban sự sống cho mọi sinh linh. Sự sống mà Đức Giêsu mang đến cho nhân loại đó là các Bí tích, Lời hằng sống và Mình Máu Thánh Ngài. “Phần Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào” (Ga 10, 10). Thật vậy, Ngài đã chết đi để cho nhân loại được sống và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng ta trong tư cách là con cái Thiên Chúa, như lời thánh Phaolô nói trong bài đọc II: “Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là chủng tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa”(1Pr 2, 9).

Anh chị em thân mến,

Trên thế giới có biết bao nhiêu con đường để con người đi lại với nhau. Và có những con đường có thể thay đổi tên gọi theo thể chế thế gian. Thế nhưng, có một con đường thật danh tiếng và không bao giờ thay đổi là con đường mang tên Giêsu. Con đường này mở ra bằng tình thương và kết thúc là hạnh phúc đích thật. Con đường này dài từ trời cao xuống đất thấp, và từ đất thấp lên tới trời cao.

  Đi trên đường Giêsu, là đi trong niềm hy vọng. Hy vọng ngày mai đây sau khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, sẽ được Chúa cho sống lại với Chúa trên Nước trời, là nơi Chúa đã nói: “Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con” (Ga 14, 2). Như vậy, cuộc sống hôm nay là chuẩn bị cho cuộc sống ngày mai, và ngày mai tại Nhà Cha sẽ được định hình ngay từ hôm nay trên bước đường lữ thứ trần gian.

Từ mọi nẻo đường chúng ta qui tụ lại đây để cử hành Thánh lễ. Trong Thánh lễ này, Đức Giêsu lấy Lời Ngài làm ánh sáng chỉ đường cho chúng ta đi, đi trong Chân Lý. Và lấy Mình Máu Ngài làm lương thực dưỡng nuôi linh hồn chúng ta. Như thế, Thánh lễ phải là đỉnh cao của lời tuyên xưng: Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Xin cho lời tuyên xưng này là kim chỉ nam dẫn chúng ta đi trên con đường chân lý mà Đức Giêsu đã đi từ trời cao xuống đất thấp, để vạch lối chỉ đường cho chúng ta bằng cả cuộc sống của Ngài. Để rồi sau cuộc hành trình dương thế này, hi vọng chúng ta sẽ được về Nhà Cha là cùng đích cuối cùng, nơi mà Đức Giêsu đã đi trước dọn sẵn cho chúng ta. Amen.