Chúa Nhật VII thường niên - Năm C
LUẬT YÊU THƯƠNG
                       Lm, Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Một người hỏi Đức Khổng Tử: Muốn có lòng nhân trong đạo thì phải làm sao? Đức Khổng Tử trả lời: "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân". Có nghĩa là điều gì không muốn người khác làm cho mình, thì mình đừng làm cho người khác. Những người theo đạo Nho giáo họ coi lời đó như luật vàng, như một nguyên tắc để sống. Nhưng Đức Khổng Tử là bậc thầy của nho giáo chỉ trình bày có tính cách tiêu cực thôi.

Còn Đức Kitô, Thầy của đạo yêu thương, thì dạy tích cực hơn khi nói về luật yêu thương: "Tất cả những gì các con muốn người khác làm cho mình, thì các con hãy làm cho người khác như vậy".

Làm cho người khác trước tiên là nhận biết sự hiện diện của người khác. Ai trong chúng ta cũng muốn cho người khác nhận biết mình hiện diện của mình, thì mình cũng nên nhận biết sự hiện diện của người khác. Chúng ta phải đấm ngực ăn năn, vì nhiều khi chúng ta chưa nhận biết và trân trọng sự hiện diện của anh chị em, chưa nhận biết sự hiện diện với tất cả nhu cầu của người khác. Đôi khi chưa nhìn thấy tất cả những công lao người khác đóng góp cho công việc chung cách này hay khác. Có thể nói mặc trái của tình yêu là sự dững dưng ơ hờ, không quan tâm đến người khác, trường hợp này nằm trong dụ ngôn nhà phú hộ và Lazarô nghèo khổ.

Làm cho người khác là yêu mến nhau. Ngay từ trang đầu sách GLGHCG dạy: mục đích con người sống ở đời này là để nhận biết kính mến Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, và thương yêu mọi người như anh em, cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp, cho ngày sau được hưởng hạnh phúc Nước trời.

Theo khuynh hướng tự nhiên, không ai ước ao cho người khác ghét mình. Yêu và được yêu là nhu cầu thiết yếu của con người. Cho nên, theo nhu cầu đó thì chúng ta được mời gọi để sống yêu thương nhau, như Chúa đã yêu thương chúng ta. Khi muốn người khác yêu thương mình thì mình cũng phải yêu thương người khác. Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Làm cho người khác là tha thứ cho nhau. Bài Tin Mừng hôm nay đã nâng khái niệm yêu thương, tha thứ lên bình diện cao hơn, mới hơn. Đó là "yêu thương và làm ơn cho kẻ thù". Đòi hỏi một lối sống cao hơn điều mong muốn. Thường tình của người đời "nếu anh em chỉ yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa, có gì là mới mẻ. Ngay cả những ai tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ."

Một trong những đòi hỏi mạnh mẽ nhất của Tin Mừng mà Đức Giêsu thường nhắc nhở, đó là tình yêu thương tha nhân, nhất là yêu thương kẻ thù.

Bởi lẽ, nhu cầu được tha thứ là nhu cầu của mọi người, nên chúng ta cũng cần phải sẵn sàng có một trái tim mở rộng để tha thứ cho nhau. Việc này là một bổn phận bắt buộc chứ không là một việc tùy ý chọn lựa. Không phải là muốn tha hay không tha cũng được. Nếu chúng ta muốn được người khác tha, muốn được Thiên Chúa tha, thì chính chúng ta cũng phải có một quyết tâm là sẵn sàng tha thứ. Tha thứ hết cho mọi người, tha hết những xúc phạm.

Đây lệnh truyền khó thực hiện nhất trong các lệnh truyền của Chúa dạy đó là: " Yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ oán ghét mình, phải chúc lành cho kẻ nguyền rủa mình và cầu nguyện cho kẻ nhục mạ mình. Ai vả anh em má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa.

Tha thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả nhất. Trao ban tiền của, trao bao thì giờ, và ngay cả trao ban chính mạng sống mình là điều xem ra còn dễ làm hơn là trao ban sự tha thứ. Tha thứ là tuyệt đỉnh của yêu thương, bởi vì tha thứ là yêu thương chính kẻ thù của mình.

 Hiến tế thập giá của Chúa Giêsu đã nên trọn hảo khi Ngài thưa với Chúa Cha: "Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm." Chúng ta nên nhớ rằng: "tha thứ là của lễ đẹp lòng Chúa nhất và qua đó, chúng ta được nên giống Chúa nhiều hơn.

 Làm cho người khác là phục vụ tha nhân. "Ơn riêng Chúa ban là để phục vụ". Chúng ta không phải là "Đấng toàn năng", làm được hết mọi sự. Do đó chúng ta cần sự giúp đỡ của người khác.  Không ai dám vỗ ngực là mình không cần ai. Vì thế nhu cầu cần được người khác giúp đỡ đó là nhu cầu của mọi người. Và vì cần người khác giúp đỡ, nên đối lại, chúng ta cũng phải giúp đỡ người khác, đó là lẽ đương nhiên.

Thành tâm vì yêu mến mà phục vụ người khác đó phải là cao điểm. Chúng ta đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ, đến đây để hiến thân chứ không phải tiến thân, mà nếu có tiến thân là để xây dựng cộng đoàn chứ không phải cho mình.

Cuối cùng, làm cho người khác là cầu nguyện cho nhau. Lời Chúa dạy: Các con hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Mọi người đều có nhu cầu cần người khác cầu nguyện cho mình. Chúng ta thường xin người khác cầu nguyện cho mình, thì mình cũng có bổn phận cầu nguyện cho người khác nữa. Chúng ta cần quan tâm đến người khác để cầu nguyện cho họ, để ý đến nhu cầu của anh chị em cùng chung sống, họ có những trăn trở, những khổ tâm, những hoàn cảnh khó khăn cách này hay cách khác.

Ai trong chúng ta cũng đều biết “Nhân vô thập toàn, chín người mười ý, bá nhân bá tánh”. Vì thế, khó tìm đâu được những người vừa ý, hợp tính hợp tình với chúng ta. Ngay chính bản thân của mình cũng bất toàn và đầy giới hận. Vì thế, xin Chúa cho chúng ta biết chấp nhận sự thật đó, là thông cảm, là tha thứ, là bao dung.... được như thế, là chúng ta thi hành luật yêu thương mà hôm nay Chúa mời gọi tất cả chúng ta thi hành. Amen.