Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm C
CON YÊU DÂU
Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC