Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm C
MARIA, NGƯỜI MẸ CỦA MÙA VỌNG
                    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC