Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C
GIOAN KÊU GỌI HOÁN CẢI
Chú giải mục vụ của William Barclay

Đây là sứ điệp của Gioan cho dân chúng. Tại đây sự khác biệt giữa Gioan và Chúa Giêsu được hiểu rõ nhất, bởi vì dù sứ điệp của Gioan là gì đi nữa, đó cũng không phải là Phúc Âm, không phải tin vui mừng, đó là tin đáng kinh sợ. Gioan đã sống trong hoang địa. Hoang địa bị cây cỏ và bụi rậm che phủ, khô như bùi nhùi. Đôi khi chỉ một tàn lửa cũng làm cháy lan tràn khiến nhiều rắn độc từ các khe hở sợ hãi chui ra ngoài để trốn cơn hoả hoạn đang đe doạ đốt cháu chúng. Gioan đã vì đám dân đến chịu phép rửa với những loài rắn đó. Người Do Thái không chút nghi ngờ trong chương trình của Chúa, dân tộc họ rất được ưu đãi. Họ tin rằng Chúa xét xử các dân tộc khác theo một luật, nhưng Ngài xét xử dân Do Thái theo một luật khác. Họ tin rằng là người Do Thái, là con cái của Ápraham thì họ được miễn trừ xét xử. Gioan bảo họ rằng đặc quyền chủng tộc chẳng có ý nghĩa gì, tiêu chuẩn xét xử của Chúa là đời sống chứ không phải dòng giống. Có ba điểm nổi bật trong sứ điệp của Gioan:

1. Nó bắt đầu bằng một lời yêu cầu mọi người phải tương trợ lẫn nhau. Đó là một Phúc Âm xã hội, Chúa sẽ không bao giờ tha cho kẻ nào thích có quá nhiều trong khi nhiều kẻ khác thì không đủ cung ứng cho nhu cầu.

2. Nó không cho phép người ta bỏ công việc mình, nhưng phải tìm sự cứu rỗi bằng cách làm tròn bổn phận mình. Người thâu thuế phải làm việc cách ngay thẳng, bộ đội làm xong nghĩa vụ. Mỗi chúng ta phải phục vụ Chúa hết lòng tại nơi Chúa đặt chúng ta. Theo Gioan, ngươi ta không thể phục vụ Chúa ở đâu tốt hơn là ngay trong chính công việc hàng ngày của mình.

3. Gioan cũng xác nhận rằng chính ông cũng chỉ là một sứ giả. Vua sẽ đến sau và Ngài sẽ đến với sự xét xử. Cái quạt lúa làm tấm ván mỏng, rộng để tung những hạt lúa trên không, hạt lúa nặng thì rơâi xuống đất và trấu bay đi. Cũng như vậy, Gioan vẽ một bức tranh về sự phán xét, nhưng đó là sự phán xét mà một người có thể đối diện với lòng tin cây, nếu người ấy làm tròn bổn phận với anh em mình và trung tín trong công việc hàng ngày. Gioan là mình một trong những thầy dạy vĩ đại nhất của thế giới. Thật vậy, Gioan đã giảng về hành động và đã hành động, ông không giảng về những gì khó hiểu của thần học, ông giảng về đời sống.