Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C
XÂY DỰNG XÃ HỘI BẰNG CÁCH CHUYÊN CHĂM
THỰC THI LỜI CHÚA
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

Sau khi nghe thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi ăn năn sám hối, nhiều người tỏ ra phục thiện, sẵn sàng cải đổi nếp sống sai lạc của mình. Họ xin thánh Gioan những lời khuyên: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?"

Gioan Tẩy Giả đã đưa ra những lời khuyên thiết thực.

Đối với người khá giả thì ngài khuyên họ hãy chia cơm xẻ áo: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." (Luca 3, 11)

Đối với người thu thuế thì ngài dạy họ đừng bắt chẹt ai: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh." (Luca 3, 13)

Đối với người nắm quyền lực trong tay thì đừng ức hiếp dân lành và đừng tham nhũng : "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình." (Luca 3, 14)

Nói chung, các lời khuyên nêu trên đều khuyến khích mọi người thực hiện công bằng và bác ái nhằm xây dựng một xã hội chan hòa hạnh phúc yêu thương.

Nhưng tiếc thay, những lời khuyên của Gioan Tẩy Giả trên đây cũng như những lời Chúa dạy trong Tin Mừng chưa được nhiều người đón nhận và đem ra thực hành nên nhân loại phải sống triền miên trong bất công và nghèo đói.  

Ủy ban phát triển xã hội (CSD) của Liên Hiệp Quốc ngày 6 tháng 2 năm 2012 đã đưa ra một nghịch cảnh là 20% dân số nghèo nhất thế giới chỉ sở hữu 1% tổng thu nhập toàn thế giới; trong khi 1% dân số giàu có nhất chiếm tới 14% tổng thu nhập toàn cầu.

Còn theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc tháng 10 năm 2012, gần 870 triệu người (một phần tám dân số thế giới) đang bị suy dinh dưỡng vì thiếu đói trầm trọng trong giai đoạn 2010-2012. (nguồn: www.fao.org/news/story/en/item/161819/icode/ )

Trong hoàn cảnh còn rất nhiều người đói ăn và sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng, thì việc chia cơm xẻ áo, thực thi công bằng mà Thiên Chúa mời gọi, qua miệng ngôn sứ Gioan Tẩy Giả, là việc làm khẩn thiết hơn bao giờ hết, để đem lại ấm no cho mọi người, đem lại công bằng cho xã hội, đem lại hạnh phúc cho muôn dân.

Hơn ai hết, ki-tô hữu phải là người đầu tiên đáp lời mời gọi của Thiên Chúa và Hội Thánh để thực thi bác ái, công bình trong xã hội.  

Một số người cho rằng đạo và đời là hai lãnh vực cách biệt, chẳng có liên hệ gì với nhau nên bên nào thì chuyên trách bên đó. Thực ra, hai lãnh vực nầy gắn bó với nhau mật thiết như xác với hồn, bởi vì khi tôn giáo đào tạo nên một tín hữu tốt thì xã hội có thêm một công dân tốt; khi tôn giáo cảm hóa được một tội nhân thì xã hội bớt đi một tên tội phạm; khi người tín hữu sống công bằng bác ái với người chung quanh, là họ đang làm cho xã hội nên tốt đẹp, vì họ cũng là công dân trong xã hội. Chính khi sống theo những lời khuyên dạy của Tin Mừng, ki-tô hữu làm cho xã hội có thêm công bằng và bác ái. Như thế, họ góp phần xây dựng và phát triển xã hội bằng chính đời sống của mình. 

Vì thế, trong thư gửi cộng đồng dân Chúa năm 2010, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI gửi cộng đồng dân Chúa: “Khi xây dựng đời sống mình trên nền tảng những giá trị Tin Mừng như bác ái, liêm chính và quý trọng công ích, anh chị em là những công dân tốt, tích cực tham gia vào việc xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Qua anh chị em, Giáo Hội đóng góp phần mình vào việc phát triển con người và xã hội cách toàn diện…”

Như thế, Lời Chúa không chỉ có tác dụng cảm hóa tâm hồn mà còn đề ra những giải pháp tốt đẹp để xây dựng xã hội và thế giới. Nhờ việc thực thi Lời Chúa trong đời sống hằng ngày, người giáo dân góp phần xây dựng và phát triển xã hội ngày càng tốt hơn. 

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta chuyên chăm vâng giữ Lời Chúa truyền dạy để vừa tự làm đẹp đời sống mình vừa góp phần làm cho xã hội được an bình hạnh phúc hơn.