Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm C
TRÔNG ĐỢI CHÚA ĐẾN
Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC