CHÚA GIÁNG SINH - Năm C
NGÔI LỜI ĐÃ TRỞ NÊN NGƯỜI PHÀM
Lm, Đa Minh M. Nguyễn Nguyên Chương, CRM