Thứ năm tuần thánh - Năm C
CANH THỨC VỚI CHÚA GIÊSU
 

Lưu ý

         Đây là những tâm tình của cá nhân cũng như của cộng đoàn thân thưa với Chúa Giêsu Thánh Thể trong Đêm thứ Năm Tuần Thánh, một Đêm mà các Kitô hữu được mời gọi để sống bên Chúa Thánh Thể trong mối thân tình thắm thiết nhất để bước vào Mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh  cách hữu hiệu nhất. Vì thế:

         ª Đọc một cách chậm và tâm tình.

         ª Người hướng dẫn nên chuẩn bị trước diễn tiếp giờ chầu mà mình đảm trách, đọc cách rõ ràng, tâm tình và chậm rãi để giúp người nghe cầu nguyện.

         ª Sau khi công bố lời Chúa, không xướng “Đó là Lời Chúa” Vì đây không thuộc phụng vụ nên không cần dùng công thức của phụng vụ.

         ª Có thể thay đổi các bài Thánh ca miễn sao thích hợp vớii tâm tình của giờ chầu và cộng đoàn biết hát. Có những bài Thánh ca thích hợp với giờ cầu được đặt ở phần cuối sách có thể dùng để thay thế nếu thấy đạt hiệu quả hơn.

ª Hát là cần nguyện hai lần, do đó các bài hát được ghi ở đây xin hát hết các lời và hát trong tâm tình cầu nguyện. Không nên sợ dài mà hát vội vàng và hát cho xong.

         ª Cần có nhiều không gian thinh lặng vì đó là thời gian để nghe được tiếng Chúa mời gọi nên đừng quá vội vàng từ phần này chuyển sang phần kế. Nếu thời gian dài, ta có thể điều chỉnh để giờ thinh lặng dài hơn.

         ª Không nên có nhiều hướng dẫn không cần thiết trong giờ chầu sẽ làm mất bầu khí thánh thiêng.

      

Chầu Thánh Thể

 

Mẫu 1

THÁNH THỂ : HIẾN TẾ TÌNH YÊU

 

Mời cộng đoàn quì

Khai mạc: Làm dấu- Hát kinh Chúa Thánh Thần

THÁNH THẦN HÃY ĐẾN

1.Thánh Thần, khấn xin ngự đến. Hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê, tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh, Ngài ơi.

Đk: Lạy Ngài xin đến, dẫn dắt chúng con trên đời. Cầu Ngài liên kết, chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức, kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa, chứng nhân tình yêu.

I. THỜ LẠY

Một người:

   Cộng đoàn thân mến, họp nhau trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong tối thứ Năm Tuần Thánh hôm nay, trong bầu khí thật đặc biệt này, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng hiến thân mình cho chúng ta ngay cả khi chúng ta chúng ta chẳng yêu Người, khi chúng ta chẳng dành cho Người một chỗ đứng quan trọng trong trái tim chúng ta, và ngay cả khi chúng ta phản bội Người. Những giây phút ngắn ngủi này / cũng là giây phút mà chúng ta muốn dâng lên Chúa tâm tình sám hối chân thành của chúng ta / về thái độ ơ hờ, lãnh đạm của chúng ta đối với Thánh Thể Chúa, về sự phản bội của chúng ta, và về cách sống của chúng ta.

Lạy Chúa, Chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình mến yêu của chúng con lúc này / để xin được cảm nhận sâu hơn tình yêu hy hiến mà Chúa đã dành cho chúng con, nhờ đó mà chúng con được ơn biến đổi và mỗi ngày trở nên môn đệ Chúa hơn và nên con Chúa hơn.

 

 Hát :                 CON MẾN YÊU

(Văn Thi –Tâm Bảo)

 1. Con mến yêu tin thờ trong lòng. Cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa đổ ngàn ơn, Ngài hiến thân nuôi dưỡng đoàn con.

Đk: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất, tin Chúa, yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu, con phó dâng tâm hồn.

 1. Con phó dâng tâm hồn thật thà, cùng với lòng đội ơn thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa ở cùng con, hằng xót thương trợ giúp ủi an.

Chung:

            Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng con. Chúng con tin Chúa đang ngự thật trong tấm bánh nhỏ bé của Bí Tích Tình yêu này.

 

A / Chúng con chúc tụng và ngợi khen tình yêu vô biên của Chúa đã dành cho chúng con.

 

B / Chúng con biết rằng Chúa đang chờ chúng con như người cha nhân hậu chờ đợi người con đi hoang trở về. Chúa luôn mở rộng cánh tay, sẵn sàng ôm lấy chúng con và nói rằng: “Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy.”

 

A/ Xin Chúa ban Thánh Thần trên chúng con / để nhờ Thần Khí Chúa chúng con biết tôn vinh và cảm tạ Chúa.

 

B /  Xin Chúa hãy tỏ lộ tình yêu Chúa ra cho chúng con/  và nhận chìm chúng con trong đại dương tình yêu của Chúa ngay giây phút này. Xin hãy dạy chúng con đường lối Chúa, sửa sai những lỗi lầm. Chúng con muốn nên thánh thiện hơn, muốn là những người con đẹp lòng Chúa / nên giống Chúa hơn.

 

B / Xin cho chúng con cảm nghiệm được bằng trái tim xác thịt của chúng con rằng: “Chúa đang ở đây. Chúa đang sống, đang nghe chúng con nói. Chúa đang nhìn chúng con bằng con mắt yêu thương.

 

A+B/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể / chúng con dâng những giờ phút này để hoàn toàn thuộc về Chúa. Như cô Maria xưa bên chân Chúa, chúng con cũng đến bên Chúa để nghe Lời hằng sống. Lạy Chúa Giêsu Thánh thể / Chúa chính là nguồn hạnh phúc và niềm hoan lạc của chúng con. Chúng con yêu mến Chúa, chúng con thờ lạy Chúa.

 

II.LẮNG NGHE LỜI CHÚA            

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát:            LẮNG NGHE LỜI CHÚA

(Nguyễn Duy)

 1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.

Đk: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất  niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

Công bố Tin Mừng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

(22,14-15.19-21)

 14Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. 15Người nói với các ông: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình.

19Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 20Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.

 21“Nhưng này bàn tay kẻ nộp Thầy đang cùng đặt trên bàn với Thầy”.

         Mời cộng đoàn ngồi và thinh lặng trong ít phút

Suy niệm:

         Chúa Giêsu hằng khát khao mong chờ ăn lễ Vượt Qua lần cuối với các môn đệ. Khao khát ăn lễ vượt qua này cũng là khát khao hiến mình cho các Tông đồ và cho cả nhân loại chúng ta. Chúa Giêsu đã chủ động chuẩn bị mọi việc. Người khát khao ở lại với chúng ta, khát khao nên một với chúng ta. Đức Giêsu cũng sống cho đến cùng cái nhân bản: Người không muốn xa cách những người mà Người yêu thương, Người muốn nên một với họ.Việc Người rời bỏ thế gian làm cho Người thấy đau buồn. Vì yêu, Người tìm cách để ở với chúng ta. Người đã biến bánh và rượu trở nên Mình Và Máu Người để hiến thân cho chúng ta.

         Bầu khí của bữa tiệc lễ Vượt Qua thật nặng nề vì nó mang nặng sự phản bội: “Bàn tay kẻ nộp Thầy đang cùng đặt trên bàn với Thầy”. Đức Giêsu biết trước đó Giu-đa đã có một cuộc thảo luận với những nhà lãnh đạo Do-thái / về cách thức nộp Người. Trong bữa tiệc Người cũng nhắc nhở về sự phản bội của các tông đồ / và đặc biệt là Phêrô. Còn nỗi đau nào khi bị chính các môn đệ mà Người đã hết lòng huấn luyện và chăm sóc : “kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh / mà nay lại giơ gót đạp con”. Dù các tông đồ có thế nào đi nữa, thì Chúa vẫn sẵn sàng hiến thân cho họ. Người trao hiến mình Người cho các ông: “Đây là mình Thầy, hãy cầm lấy mà ăn”. Hãy cầm lấy cả mạng sống của Thầy. Thầy trao chính mình cho các anh em đó. Chính mình Thầy mà Thầy còn trao trọn vẹn cho anh em / thì còn có gì mà Thầy không làm cho anh em? “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em". Hiến tế này thầy dâng vì anh em / và cho anh em đó để anh em đón nhận chính sự sống của Thầy.

         Giờ phút này, trong sâu thẳm của cõi lòng Chúa Giêsu cũng không ngừng mời gọi chúng ta:“ Hãy cầm lấy mà ăn”. Hãy đón nhận cả Thân mình Thầy, để Thầy nên một với con, để Thầy cùng vui buồn với con, để ưu tư của con cũng là của Thầy, để suy nghĩ của con cũng là của Thầy, để hành vi cảu con có dáng dấp của Thầy, để tâm tình của con là của Thầy và cuối cùng là để sự sống của Thầy lan tỏa trong con, để sức sống của Thầy thấm vào từng đường gân thớ thịt của con, và khi ấy không phải là con sống mà là chính Thầy đang sống trong con.

            Ngày hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục hiến thân cho chúng ta dù chúng ta đã, đang phản bội và vẫn sẽ còn phản bội nữa. Tình thương của Người lớn hơn tội của chúng ta gấp ngàn lần / và Người cũng không ngừng mời gọi chúng ta hãy làm như Người đã làm: là cũng hãy hiến thân cho anh chị em mình / bất kể họ đối xử với mình thế nào. Chính khi chúng con yêu thương / chính là lúc chúng con trở nên một với Chúa, sống cùng nguồn sống với Chúa. Trong thinh lặng, hãy thưa với Chúa tâm tình của từng người chúng ta trước lời ngỏ của Chúa.

Thinh lặng trong ít phút

(Mời cộng đoàn quì)

Chia làm hai bè)

A / Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm

Vua muôn dân đã hiến trọn thân mình

Dâng máu đào làm lễ tế hy sinh

Làm giá chuộc muôn người trên thế giới

 

B / Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại

Sinh làm con Đức Trinh Nữ vẹn toàn,

Trót cuộc đời theo chân lý Phúc âm

Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu.

 

  A / Đêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu,

Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa,

Người trao tay cho tất cả môn đồ

Mình Máu Thánh làm thần lương mỹ vị.

 

 

B / Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thể

Đã làm cho bánh thật nên Mình Người,

Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi,

Mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh.

 

A / Ôi Bí tích thật cao vời khôn sánh

Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây

Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này,

Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm.

 

B / Lòng hớn hở, cùng tán dương trìu mến

Cha uy quyền và Con Một từ nhân,

Cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần

Xin chúc tụng Ba Ngôi ngàn muôn thuở.

 

III. TẠ ƠN VÀ DÂNG HIẾN

Một người:

         Lạy Chúa Giêsu, chỉ vì yêu mà Chúa ước ao, khát khao ăn lễ Vượt Qua này / và thiết lập một lễ Vượt Qua mới đó là bí tích Thánh Thể / để ở lại mãi với mọi người chúng con.

Cộng đoàn hát:        

         Con xin tin kính sấp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình

        

Chỉ vì yêu / mà Chúa muốn kết hợp với chúng con như cây liền cành, như đầu kết hợp với toàn thân qua việc Người tự nguyện trở nên của ăn của uống, để đến tận cùng tế bào máu thịt của chúng con . Không phải một của ăn sẽ biến đi nhưng là của ăn đem lại sự sống đời.

 

Cộng đoàn hát:        

         Con xin tin kính sấp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình

        

         Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết tìm và nhận ra tình yêu thương cứu độ mà Chúa muốn dành cho chúng con qua Bí tích Thánh Thể / để chúng con năng chạy đến với Người trong mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống.

 

Cộng đoàn hát:        

         Con xin tin kính sấp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình

        

         Vì tình yêu / mà Chúa đã thí mạng sống vì ta, thì ta cũng phải thí mạng sống vì anh em. Chúa ơi! Chúng con khát khao yêu mến cha mẹ con, anh chị em con,bạn bè con và hết mọi người như Chúa đã yêu.

 

Cộng đoàn hát:        

         Con xin tin kính sấp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình

        

         Chúng con khao khát được nên giống Chúa, trao tặng chính mình cho những người xung quanh con: Trao tặng lời cầu nguyện, thời giờ, sức lực, vật chất và chính sự sống của chúng con.

Chung:

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu cao cả Chúa đã bạn tặng cho chúng con. Người không chỉ diễn tả tình yêu qua khổ nạn, chết và phục sinh mà thôi. Tình yêu ấy còn tiếp diễn cho đến hôm nay, khi Người biến tấm bánh hư hèn thành thân mình phục sinh của Người, để ai lãnh nhận bánh ấy cũng được biến đổi từ sự chết đến sự sống.

         Vạn lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ cảm tạ bằng lời nói xuông, mà bằng chính cuộc sống của mình, khi biết sống vâng lời, sống trung thực, khi chúng con biết sống yêu thương. Xin hãy thắp sáng tình yêu Chúa nơi chúng con / hầu chúng con có thể hiến thân cho anh chị em / như Chúa đã hiến thân cho chúng con.

 

IV.KẾT THÚC

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát:         THẮP SÁNG TRONG CON

(Trầm Hương)

Đk: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

 1. Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.
 2. Để con say mê, tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.

 Kinh Trông cậy – Làm dấu


 

 

 

 

MẪU 2

THÁNH THỂ- MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

Cộng đoàn quỳ

Khai mạc :

Làm dầu thánh giá

Hát :         CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

(Trần Ngọc Phan – Phương Linh)

 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường

Đk: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

 

I THỜ LẠY

Một người:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ này cộng đoàn chúng con hiện diện bên Chúa / trong đêm Thứ Năm Tuần Thánh này / để đáp lời mời gọi của Chúa: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Xin cho chúng con đêm nay, khi ở lại bên Thánh Thể / chúng con cảm nếm được tình thương bao la / một tình yêu đến cùng mà Chúa dành cho chúng con, để nhờ cảm nếm tình yêu ấy mà tâm hồn chúng con được biến đổi / và sống tình yêu Chúa cách tràn đầy hơn nữa trong cuộc sống hằng ngày của chúng con.

 

Hát:                     ĐOÀN CON ĐẾN ĐÂY

1.    Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến yêu cho trọn khối tình con: được yêu Chúa luôn, bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền.

Đk: Kính dâng lên tình yêu chúng con. Vững tin luôn niềm tin sắt son. Đem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường. Về cùng Chúa hưởng bao mối tình thương. Kính dâng lên tình yêu chúng con. Vững tin luôn niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời. Về cùng Chúa hưởng vinh phúc muôn đời.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Mời cộng đoàn đứng

Hát:                  LẮNG NGHE LỜI CHÚA

(Nguyễn Duy)

1.Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.

Đk: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất  niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

 

Công bố Tin Mừng

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

1“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

9Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

Mời cộng đoàn ngồi. và Thinh lặng trong ít phút

Suy niệm:

Một người:

“4Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em”.

Cành nho không thể sống và sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Vì thế, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta hãy ở lại trong Người. Quả thật, “chẳng có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người”. Vì yêu con người, Thiên Chúa đã tìm mọi cách để được gần gũi con người, ở với con người. Ngôi Hai Thiên Chúa “đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” để nên một với chúng ta. Như thế vẫn chưa thỏa trái tim yêu thương của ngài. Ngài đã “vâng lời cho đến chết”, đã chấp nhận thành người “bị Thiên Chúa nguyền rủa” để đem lại sự sống thần linh cho con người. Trước khi người hiến thân mình trên thánh giá, Người đã hiến mình cho các bạn hữu của Người nơi phòng tiệc ly / qua hình bánh rượu / bằng việc Người thiết lập bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là sáng kiến tuyệt vời của Thiên Chúa tình yêu khi muốn ở với con người mãi mãi. Người không chỉ muốn nên giống chúng ta mọi đàng / nhưng người còn muốn nên một với chúng ta, trở nên một xương một thịt với chúng ta / qua việc trở nên của ăn, của uống nuôi dưỡng chúng ta. Không còn sáng kiến nào hay hơn, tuyệt vời hơn  / mà Người không thực hiện / để được ở với con người. Thiên Chúa say mê con người đến quên chính bản thân mình. Người chỉ mong sao con người cảm nhận được tình yêu ấy để được hạnh phúc.

“10Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. “.

Chiêm ngắm Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra Ngài rất mực yêu mến Chúa Cha / và Ngài không từ chối Chúa Cha bất cứ điều gì  / ngay cả mạng sống của mình. Người yêu Chúa Cha / nên ý Cha trở thành lương thực của Người. Người “nói điều Chúa Cha nói và làm điều Chúa Cha làm”.Chính vì thế, Người luôn luôn hiệp thông với Cha trong mọi sự.

Cộng đoàn thân mến, giờ phút này Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn tha thiết mời gọi chúng ta / hãy ở lại trong Người. Ở lại trong Người để trò chuyện với người như hai người bạn tri kỷ, để đón lấy sức mạnh của Người; để nên một với Người, để cảm nhận tình yêu của Người lớn lao dường nào, để lời của Người hướng dẫn chúng / và cuối cùng là để Người thay quả tim chai đá của chúng ta  / bằng một quả tim biết yêu thương / để chúng ta có thể yêu như Người đã yêu. Chúa Giêsu đã hiến thân cho các môn đệ dù các ông chẳng trung thành, dù các ông chưa một dạ theo Người trên hành trình lên núi Sọ. Hãy ở bên Chúa / để chúng ta cũng có thể yêu, có thể hiến thân cho anh em, những người chúng ta chưa yêu / hay cả những người chúng ta không muốn yêu / và ngay cả những người ghét chúng ta. Chính khi chúng ta yêu thương đó là dấu Chúa đang trong chúng ta và chúng ta trở nên môn đệ đích thực của Ngài. Và chúng ta được ngụp lặn trong tình yêu của Ba Ngôi. Vì “ai yêu thương thì trở nên con cái Thiên Chúa”.

    Thinh lặng trong giây lát - Mời cộng đoàn quỳ

 

Hát:  ĐÂU CÓ TÌNH TÌNH YÊU THƯƠNG

Đk: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan tình thương.

 1. Nài xin tha thiết Thượng Đế vô cùng nhân ái. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến thương chúng con.
 2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn ghét ghen. Gìn giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh em.

 

III.XIN ƠN VÀ HIẾN DÂNG

Một người:

            Ơ lại trong tình thương của Thầy là giữ các điều răn của Thầy. Lạy Chúa, xin hãy dạy chúng con, vì chúng con đang lắng tai nghe.

(Chia thành hai bè đối đáp)

 

 33Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ,

con nguyện đi theo mãi đến cùng. *

 34Xin cho con được trí thông minh

để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.

 

 35Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,

vì con ưa thích đường lối đó.

 36Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,

không ngả theo lợi lộc tiền tài.

 

 37Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,

và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài.

 38Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,

để người người kính sợ Thánh Danh.

 

 39Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,

vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao !

 40Con khát khao huấn lệnh của Ngài,

vì Ngài công chính, xin cho con được sống.

 

 41Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa,

và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài.

 42Con sẽ đối đáp với người lăng nhục,

vì con tin cậy ở lời Ngài.

 

 43Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,

vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông.

 44Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ

tới muôn thuở muôn đời.

 

 45Con thảnh thơi tiến bước,

vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo.

 46Trước mặt vua quan, con giãi bày thánh ý,

lòng không chút hổ ngươi.

 

 47Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài

và hết lòng yêu mến.

 48Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,

thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.

 

Một người:

         Lạy Chúa Giêsu, để ở lại với chúng con Chúa đã thiết lập bí tích Truyền chức thánh. Chúng con xin tạ ơn Chúa và xin dâng lên Chúa tất cả các linh mục trên toàn thế giới.

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC

Lạy Chúa Giêsu, là Linh Mục đời đời, Chúa đã dùng tay các vị Giám Mục mà thông ban bảy hơn Thánh thần Chúa để thánh hóa các linh mục. Chúa là mẫu gương độc nhất và sáng tỏ cho hàng Linh Mục noi theo. Xin in sâu vào tâm hồn các linh mục mẫu gương Người để các Linh Mục được trở nên những vị Kitô-thứ-hai của Chúa.

Xin Chúa cho các Linh Mục sống theo ánh sáng Đức tin chỉ dẫn / và bất cứ trong cảnh ngộ nào hằng tin vào quyền năng vô cùng của Chúa, biết sống nội tâm, siêng năng cầu nguyện, lấy Mình Máu Chúa và Tin Mừng làm của ăn nuôi sống hằng ngày.

Xin cho các Linh Mục thật lòng mến Chúa, và yêu thương mọi người, hy sinh đời sống mình cho tha nhân, luôn luôn nêu gương mẫu khiêm nhường, khó nghèo, hiền hòa và thanh khiết, để mọi người nhìn thấy Chúa Giêsu trong các Linh Mục.

Xin cho các Linh Mục trìu mến và vâng phục cha chung là Đức Giáo Hoàng, thành tâm cộng tác với Đức Giám Mục là Đấng kế vị các Thánh Tông Đồ, luôn luôn đoàn kết với các anh em Linh Mục trong việc mở mang Nước Chúa.

Xin cho các Linh Mục là những chủ chăn nhiệt tình săn sóc đoàn chiên Chúa, tìm kiếm những chiên lạc, chăm nom những chiên đau yếu, chữa lành những con chiên đau bệnh, nuôi dưỡng chiên trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa.

Xin cho các Linh Mục là cha chung đáng quý mến của mọi gia đình cộng đoàn, hướng dẫn giáo dân trong tình phụ tử, lấy Phụng vụ và Lời Chúa làm của ăn nuôi dưỡng cộng đoàn, để mọi cộng đoàn hăng say cộng tác xây dựng nước Chúa.

Lạy Mẹ Maria, là Mẹ hàng giáo sĩ, xin cho hàng giáo sĩ yêu mến Mẹ. Xin Mẹ nâng đỡ các Linh Mục khi có ai yếu đuối, ủi an khi sầu khổ, khuyến khích khi buồn, để các ngài luôn luôn phấn khởi làm tròn nghĩa vụ Linh Mục. Amen

Nếu còn giờ thì suy niệm một chục kinh Mân côi với mầu nhiệm thứ năm sự sáng

Thứ năm thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lập Bí Thánh Thể.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với mỗi kinh kính mừng chúng con đọc, chúng con xin hợp với Lời kinh  của Mẹ Maria mà ngợi khen Chúa vì biết bao hồng ân Chúa đã ban qua bí tích Thể. Xin cho chúng con được hưởng niềm vui trọn vẹn là được Chúa ở cùng như Chúa đã ở cùng Mẹ và ở trong Mẹ.   

Kinh lạy Cha – mười kinh kính mừng- sáng danh.

Mời cộng đoàn đứng.

VI. KẾT THÚC

Hát :          KINH HÒA BÌNH( Kim Long)

            Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem ủi an đến chốn ưu sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con: tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình.

 Đọc kinh trông cậy – Làm dấu.

 

MẪU THỨ 3

THÁNH THỂ –NGUỒN SUỐI TÌNH YÊU

Cộng đoàn quỳ

Khai mạc:

Làm dầu thánh giá – Hát Kinh CTT

                 CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

(Trần Ngọc Phan – Phương Linh)

 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường

Đk: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

I. THỜ LẠY

Một người:

         Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa / vì hôm nay Chúa mời gọi chúng con đến với Chúa / như Chúa đã từng kéo Gioan là người tông đồ Chúa yêu dấu vào lòng /  trong ngày thứ Năm Thánh, khi Chúa lập Bí tích Thánh Thể / để thiết lập tình bạn hữu vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và loài người. Nơi bí tich này, Chúa cho chúng con hưởng nếm trước hạnh phúc thiên đàng /  khi mời gọi chúng con kết hợp mật thiết với Chúa trong Thánh Thể, và nói với mỗi người chúng con: “Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy”.

         Lạy Chúa, trong đêm thứ Năm Thánh hôm nay, xin Chúa hãy đưa chúng con, như Gioan là người tông đồ Chúa yêu, vào sâu trong Trái tim dịu hiền của Chúa. Vì chỉ nơi Chúa, con mới tìm thấy bình an và niềm vui trọn vẹn.

Hát:                     THỜ LẠY CHÚA

(Hoài Đức)

Đk: Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái nên nguồn sống thế trần.

 1. Hồi tưởng xưa kia, Chúa đã hy sinh nằm Thánh giá. Lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa yêu thương: mà nay Chúa đến, dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá là Mình Máu thánh Ngài. Chúng con xin thành tâm mến yêu. Chúng con xin Thành tâm kính thờ.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát::            LẮNG NGHE LỜI CHÚA

(Nguyễn Duy)

1.Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.

Đk: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất  niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

 

Công bố Lời Chúa

            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

(13, 21-27.33-35)

Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 23Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. 24Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?” 25Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy?” 26Đức Giê-su trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. 27Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi!”

31Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “33Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: 'Nơi tôi đi, các người không thể đến được', bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. 34Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”

 

(Mời cộng đoàn ngồi – thinh lặng trong ít giây)

Suy niệm:

            Chúng ta cùng trở lại căn phòng mà Chúa Giêsu cùng các môn đệ ăn lễ Vượt Qua / để chiêm ngắm Đức Giêsu đã yêu các môn đệ / và đặc biệt là yêu Giu-đa, một môn đệ bán Thầy với giá của một người nô lệ, như thế nào để thấy Chúa cũng đã, đang và sẽ yêu tôi như thế và còn hơn thế nữa.

Biết rõ Giu-đa đã có ý định nộp mình, nên Đức Giêsu thấy giờ đã đến / và Người thấy xao xuyến tâm thần. Mười hai môn đệ thân tín đang ngồi quanh đây không phải là những người mà Cha đã trao phó cho Người hay sao? Đức Giêsu đã phải cầu nguyện suốt đêm mới chọn họ thế mà giờ đây họ đang toán tính điều gì và thái độ của họ trong đêm nay thế nào?

Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”  Đức Giêsu nói rất rõ ràng như thế, một vấn đề lớn như thế mà các ông chỉ phân vân thôi sao? Đức Giêsu là ai đối các ông? Khi ba lần báo khổ nạn các ông dường như chẳng quan tâm đến thầy chỉ lo địa vị cho mình cùng lắm là sợ hãi và im lặng đi đằng sau Thầy. Bây giờ biết rõ người nộp Thầy ở trong nhóm thì không mấy muốn biết đó là ai. Phêrô, tông đồ trưởng, cũng chỉ biết nhờ Gioan để hỏi Chúa mà cũng không quan tâm  đến câu trả lời. Nếu có ai đó nộp người thân của chúng ta, chúng ta có để yên như thế không? Chắc chắn là không. Thái độ của các tông đồ khó hiểu biết bao! Chiêm ngắm Giuđa, khuôn mặt ông thật bình thản/  không tỏ lộ một dấu hiệu ngại ngùng vì Thầy đã biết toan tính của ông với các nhà lãnh đạo Do-thái. Đức Giêsu chấm miếng bánh và trao cho Giuđa / và chỉ trao cho ông mà thôi. Đó là miếng bánh chỉ điểm cho Gioan biết người sẽ nộp Chúa, nhưng không chỉ có thế, miếng bánh ấy chứa đựng cả một ân tình: “Giuđa ơi, Thầy trao cả thân mình Thầy cho anh đấy, Thầy sẵn sàng hiến mạng vì anh / vì Thầy rất yêu anh.” Giuđa nhận miếng bánh và ăn nhưng không đọc ra được ý của Thầy. Thầy cũng đã rửa chân cho anh để anh được sạch và được chung phần với Thầy kia mà. Điều này chứng tỏ Lời của Chúa không ở lại trong anh / nên anh nghe tiếng thầy mà không hiểu. Đức Giêsu không dừng lại, Người tiếp tục đánh động lương tâm anh: “Anh làm gì thì làm mau đi!” Dường như  Đức Giêsu khích lệ anh đi theo ý định xấu xa mà không hề ngăn cản? Chúng ta thấy thái độ của Đức Giêsu / giống như hình ảnh người cha có hai người con trong dụ ngôn mà Người đã từng kể / khi nói về lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Biết rằng để con xa nhà là bao nhiêu cám dỗ bủa vây, bao nhiêu tội lụy vẫy mời nhưng Cha không thể giữ con bên mình một khi nó muốn ra đi. Đức Giêsu cũng thế: Người nói chung chung để Giuđa tự biết, Người trao bánh cho anh để anh thấy Thầy quan tâm đến anh hơn mọi anh em khác, và giờ đây Thầy nhắc đích danh cũng như công việc mà anh sắp làm. Thầy nhắc rất tế nhị đến độ các môn đệ khác không hiểu để anh có đường về, nhưng bấy nhiêu cố gắng cũng không làm thay đổi một trái tim phản bội. Anh dã ra đi theo tiếng gọi của Satan và bóng tối bủa vây anh trên đường anh đi.

Cộng đoàn thân mến, khi Giuđa đi rồi, bầu khí căn phòng chuyển sang một bầu khí thân mật, bịn rịn của người sắp ra đi và những người ở lại. Cũng tại đây mà điều răn mới được trao cho các  môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Không phải yêu anh em như chính mình nữa / nhưng là yêu như Thầy. Nghĩa là yêu cả những người ghét mình, những người làm hại mình / như Thầy đã yêu và sẽ còn yêu Giu đa trước và sau khi anh nộp Người. Thầy đã hiến mình cho anh để mời gọi anh quay trở lại trước khi quá muộn / và cuối cùng Thầy đã trao nộp mình cho anh, đã chết cho anh.

Chúa Giêsu Thánh Thể / cũng không ngừng mời gọi chúng ta đến với Người để Người nâng đỡ bổ sức cho nhưng có mấy người đáp lời mời gọi ấy? Chúa vẫn tiếp tục trao thân cho chúng ta, nhưng có mấy ai nhận ra tình yêu cao cả của Người mà đáp trả? Có bao nhiêu người rước Thánh Thể mà không tiêu hóa tức là không sống, không hành xử như Người? Chúng ta có tốt hơn các môn đệ trong đêm thứ năm ấy không? Có chắc là chúng ta không phản bội và ngoan cố như Giuđa trước tình yêu Thánh Thể không?

Giu đa đã nhận ra con người thật của mình cùng với sự phản bội / và ông đã không dám tin vào tình thương tha thứ của Chúa, Đấng đã từng tuyên bố: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn nó ăn năm sám hối và được sống”. Hoặc “ Dù tội ngươi có đỏ như son, Ta cũng sẽ làm cho trắng tinh như tuyết”. Ông đã tự hủy hoại đời mình trong thất vọng ê chề? Còn chúng ta thì sao? Thánh Thể Chúa vẫn luôn vẫy mời chúng ta đến suối nguồn yêu thương vô bờ ấy. Chúng ta còn chần chờ chi nữa?

(Thinh lặng ít phút)

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát:              CHÚA KHÔNG LẦM

(Kim Long)

 1. Chúa không lầm, khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ tròn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: rằng thân con bởi tro bụi, và đang cưu mang trong tội lỗi.

Đk: Nhưng lòng Chúa vẫn bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năm thống hối, là Ngài lại thứ tha.

 1. Chúa không lầm, khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: còn mang thân thể nặng nề, là còn luôn mê mãi trần thế.
 2. Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh.

(Mời cộng đoàn quì)

 

III. SÁM HỐI VÀ ĐỀN TẠ

Một người:

         Lạy Chúa Giêsu, cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho Phêrô, cho Gioan và cho ngay cả Giuđa, một người phản bội mà chính bản thân ông cũng nhận thấy không chấp nhận được mình và chấp nhận tình thương tha thứ nhưng không của Chúa. Nhìn vào Phêrô, nhìn vào Giuđa /  chúng con nhận thấy chúng con cũng đã nhiều lần phản bội Chúa, nhiều lần chạy theo nhưng ảo ảnh mà quên đi nguồn suối tình yêu luôn luôn trào tràn nơi Thánh Thể Chúa. Chỉ cần chúng con quay trở về, suối tình yêu ấy lại tràn vào tâm hồn chúng con như thác vỡ bờ. Xin Chúa đón nhận tâm hồn sám hối của chúng con, cả khi chúng con sám hối chẳng trọn tình. Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò. Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Hát :            QUỲ BÊN CUNG THÁNH

( Kim Long)

Đk: Qùy bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

 1. Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức, Chúa ơi dủ thương, đừng minh xét bao tội tình.
 2. Một chiều xưa kia khắp đồi Can-vê máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ: được ân xá trong tình Cha.

 Cộng đoàn:

KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

   Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi, nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính / cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha. Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con / cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục / nhìn biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa tội / mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đang khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy; lại dốc lòng đền riêng những tội này: như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh. Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh; những điều sỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy; những điều ơ hờ khinh dể / cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí tích mến yêu. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền / cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy. Ít là chúng con xin dâng công đền tội / xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh Giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày; lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ đồng trinh và các thánh / cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ rầy về sau, nhờ ơn Chúa giúp / thì chúng con sẽ đức tin vững vàng / ăn ở thanh sạch / giữ luật Phúc Âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, / cho được bù lại những tội ấy; lại hết sức ngăn ngừa / kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Đức nữ Đồng Trinh Maria, đã đồng công chuộc tội cầu bầu. Xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con / thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín / lo việc bổn phận làm con Chúa cho đến trọn đời. Cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật / là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha / và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen

 

IV. KẾT THÚC

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát:                  TẠ ƠN CHÚA VỚI MẸ

Đk: Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.

1. Vì tình Chúa ôi miên man bao tháng năm không tàn, dâng triều sóng vỗ lớp lớp biển khơi vang rền. Lòng Chúa thương ôi huyền diệu, quyền Chúa trên muôn thần lực, nguồn an vui chan chứa thánh ân không ngơi.

 

Kinh trông cậy – Làm dấu.


 

MẪU THỨ 4

THÁNH THỂ – CON ĐƯỜNG GẦN NHẤT ĐẾN VỚI CHÚA CHA

 

Cộng đoàn quỳ

Khai mạc:

Làm dấu thánh giá – Hát Kinh CTT

 

Hát:                  LẠY CHÚA

(Việt Trì)

Đk : Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con: Thần Trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

         1.Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban.

         2. Người đốt lên trong trái tim ánh lửa hồng bừng cháy của niềm tin.

 

I. THỜ LẠY:

Một người:

Kính thưa cộng đoàn, Đêm thứ Năm tuần Thánh hôm nay / mời gọi chúng ta tìm về bên Thánh Thể Chúa như tìm về căn phòng tiệc ly năm xưa / để chiêm ngắm Đức Giêsu yêu thương và hiến mình cho các môn đệ cũng như cho chúng ta qua việc thiết lập Bí tích Thánh Thể và nghe những lời trăn trối của Chúa. Giờ chầu này, chúng ta cùng nghe Chúa Giêsu cầu nguyện, lời nguyện hiến tế của Người / và chúng ta cùng cầu nguyện với Người  / để Người  dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, nên một với Cha và ở lại trong tình thương của Cha.

 

Hát :                ĐOÀN CON ĐẾN ĐÂY

1.Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến yêu cho trọn khối tình con: được yêu Chúa luôn, bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền.

Đk: Kính dâng lên tình yêu chúng con. Vững tin luôn niềm tin sắt son. Đem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường. Về cùng Chúa hưởng bao mối tình thương. Kính dâng lên tình yêu chúng con. Vững tin luôn niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời. Về cùng Chúa hưởng vinh phúc muôn đời.

Chia thành hai bè

A / Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm

Vua muôn dân đã hiến trọn thân mình

Dâng máu đào làm lễ tế hy sinh

Làm giá chuộc muôn người trên thế giới

 

B / Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại

Sinh làm con Đức Trinh Nữ vẹn toàn,

Trót cuộc đời theo chân lý Phúc âm

 Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu.

 

 A / Đêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu,

Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa,

Người trao tay cho tất cả môn đồ

Mình Máu Thánh làm thần lương mỹ vị.

 

B / Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thể

Đã làm cho bánh thật nên Mình Người,

Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi,

Mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh.

A / Ôi Bí tích thật cao vời khôn sánh

Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây

Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này,

Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm.

 

B / Lòng hớn hở, cùng tán dương trìu mến

Cha uy quyền và Con Một từ nhân,

Cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần

Xin chúc tụng Ba Ngôi ngàn muôn thuở.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát:                 LẮNG NGHE LỜI CHÚA

(Nguyễn Duy)

1.Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.

Đk: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất  niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

 

Công bố Tin Mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện:

            Lạy Cha, con xin thánh hiến chính con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

20Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: 23Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

24Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

(Mời cộng đoàn ngồi và tinh lặng trong ít phút)

Suy niệm :

         Chưa bao giờ trong cuộc đời công khai, các môn đệ thấy Chúa Giêsu cầu nguyện lớn tiếng và dài đến thế. Phải chăng tâm trạng trước giờ khổ nạn / khiến Ngài không mấy an tâm về đoàn môn đệ của mình còn quá non yếu trong đức tin / và tình mến còn nhiều giới hạn. Đức Giêsu lo lắng cho họ / nên Ngài khẩn thiết cầu xin / không phải cho mình mà là cho các môn đệ / và cho chúng ta nữa, những người sẽ nghe các các tông đồ rao giảng mà tin theo.

         Trong lời cầu nguyện, Đức Giêsu đã kéo chúng ta vào trong sự hiệp thông với Chúa Cha. Ngài mong ước chúng ta được nên một với Ngài  / và cũng nên một trong Chúa Cha. Chính đây là sứ mạng của Ngài / vì Ngài đến để thi hành Ý Chúa Cha / là hết thảy những ai tin vào Người thì được sống sự sống của Chúa Cha. Vì thế, Người không ngừng cho chúng ta biết về Cha, đã gìn giữ chúng ta trong Danh của Cha / và không những thế / Người còn canh giữ chúng ta / để không một ai phải hư mất. Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta với tình thương mà Người đã nhận được từ Cha và Người hằng luôn mong ước Chúa Cha cũng yêu chúng ta như đã và đang yêu mình. Đức Giêsu yêu chúng ta đến độ Người xin với Cha cho chúng ta được ở với Người bất cứ nơi nào Người ở / mà nơi Người ở chính là cung lòng của Chúa Cha. Nói cách khác, Đức Giêsu khao khát được nên một với chúng ta, được ở luôn mãi với chúng ta nhưng còn hơn thế nữa/  Người muốn chúng ta cũng được nên một với Chúa Cha  / và ở trong Chúa Cha để được sống sự sống của Cha. Như thế Người chính là con đường duy nhất / dẫn đưa chúng ta đến với Cha / và hưởng trọn vẹn tình yêu mà Chúa dành cho Người. Ngày hôm nay, giờ khắc này Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn đang chuyển cầu cho chúng ta trước Chúa Cha / và vẫn còn đang tha thiết mời gọi chúng ta đến lãnh nhận Người, đến với Người  / để Người tỏ cho chúng ta Chúa Cha  / và để dìm chúng ta vào sâu thẳm biển tình yêu của Người và của Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Lời Người luôn vang vọng: Con à! Không có Thầy con chẳng làm được gì đâu. Hãy đến bên Thầy / Thầy sẽ nên sức mạnh và đưa con đến đỉnh cao hạnh phúc. Thế mà còn biết bao người trong cộng đoàn chúng ta vẫn ơ hờ với Thánh Thể Chúa: Coi việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật như một gánh nặng phải làm / và coi việc chầu Thánh Thể chỉ mất thời giờ, vô ích, và vì thế chẳng bao giờ dành những phút rất riêng tư cho Người.

         Lạy Chúa Giêsu, còn gì hạnh phúc hơn khi chúng con trở nên mối bận tâm duy  nhất của Chúa. Chúng con là ai mà đáng để Chúa quan tâm, chăm sóc và yêu thương đến quên cả chính mình? Chúng con chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, một giọt nước giữa đại dương mênh mông, chỉ là hư vô mà sao Chúa yêu đến thế! Con người đã trở thành đối tượng để Con Thiên Chúa say mê đến độ dám từ bỏ tất cả / mang lấy thân phận nô lệ, thua kém các Thiên Thần và chết một cái chết thật bi thương.

Thinh Lặng trong ít phút - Mời cộng đoàn đứng.

Một người:

         Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa đã chỉ cho chúng con đường về với Cha  / và cũng chính Người đã trở nên con đường ấy để dẫn chúng con vào lòng Chúa Cha.

         Lạy Cha, chúng con thờ lạy Cha bằng trái tim của Đức Giêsu. Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha bằng trái tim của Đức Giêsu. Lạy Cha chúng con dâng lên Cha các lời nguyện và tâm tư của Đức Giêsu.

         Cùng với lời kinh Con Cha dạy chúng con cùng thưa lên: Lạy Cha chúng con ở trên trời …..

 

Hát:                  CHÚA LÀ CON ĐƯỜNG

(Phanxico)

1.          Chúa là con đường cho con bước theo. Là ánh hồng xua tan bóng đêm. Là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa dự đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim. Là bóng hình con luôn vững tin. Là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời có Người con vui.

Đk : Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi. Vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu

2.       Chúa từng xuống trần mang thân đớn đau. Từng với Người chung tim xuyến xao. Thì Chúa biết con đi muôn nẻo, vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi. Này xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời. Biết tìm Người trọn đời con thôi.

3.       Sống trên cõi đời đau thương Chúa ơi. Nào ai người cho con nỗi vui. Chỉ có Chúa như trăng sao hiền sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương. Hãy giúp lòng con thôi vấn vương, tìm mãi đến quê hương thiên đàng. Dẫu bụi mờ lấp mờ muôn phương.

 

III. CHÚC TỤNG VÀ XIN ƠN

(Mời cộng đoàn quỳ) Chia thành 2 bè

Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,

 2biết cả khi con đứng con ngồi.

Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa.

 

 3Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,

mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.

 4Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,

thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết.

 5Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,

bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.

 6Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm,

quá cao vời, con chẳng sao vươn tới !

 

 7Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài,

lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan ?

 8Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,

nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.

 

 9Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,

đến ở nơi chân trời góc biển phương tây,

 10tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,

cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.

 

 11Con tự nhủ: “Ước gì bóng tối bao phủ tôi

và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối !”

 12Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt,

và đêm đen sáng tỏ như ban ngày,

bóng tối và ánh sáng cũng như nhau.

 

 13Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,

dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.

 

 14Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,

công trình Ngài xiết bao kỳ diệu !

Hồn con đây biết rõ mười mươi.

 15Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì,

khi con được thành hình trong nơi bí ẩn,

được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.

 

 16Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;

mọi ngày đời được dành sẵn cho con

đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,

trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.

 17Lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao,

tính chung lại, ôi nhiều vô kể !

 18Đếm sao nổi, vì nhiều hơn cát;

dù có đếm xong, con vẫn ở với Ngài.

 

 23Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con,

xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ.

 24Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác

thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

Một người:

         Lạy Chúa Giêsu, trong Bí tích Thánh Thể, Chúa là nguồn Sống của mọi sự sống, mọi tình yêu và mọi ánh sáng /  và cũng là con đường đưa chúng con đến với Chúa Cha.

A / Chỉ duy nơi Chúa /  chúng con nhận ra bản chất đích thực của mình. Chúng con tin tưởng nơi lòng nhân hậu Chúa. Chúng con hy vọng vào lòng thương xót Chúa. Chúng con tìm được sự bình an nơi ý muốn của Chúa. Chúng con có được phẩm giá là nhờ hồng ân Chúa. Chúng con xin cảm tạ Chúa.

 

B /  Ơn cứu chuộc của Chúa /  bảo đảm phần rỗi cho chúng con. Tình yêu Chúa là hạnh phúc của đời chúng con. Và trong trái tim Thánh Thể Chúa, chúng con được nghỉ ngơi sung mãn. Chúng con xin cảm tạ Chúa.

 

A / Xin hãy dạy chúng con biết chết đi cho chính bản thân mình / để cuộc sống của chúng con hướng trọn về  Thánh Thể Chúa, trong Chúa, với Chúa, và cho Chúa. Chúng con xin cảm tạ Chúa.

 

B / Xin hãy đổi mới nội tâm chúng con /  để chúng con biết yêu tha nhân như Chúa đã yêu chúng con. Xin cũng hãy tỏ bày vinh quang Chúa trong chúng con bằng cách dùng chúng con để làm vinh danh Chúa. Chúng con xin cảm tạ Chúa.

 

A+B :  Vì Chúa hoàn toàn trao hiến thân mình cho chúng con, chúng con cũng xin được hoàn toàn hiến thân cho Chúa. Nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, xin Chúa làm chủ tinh thần, thể xác, quả tim, ý chí và tự do của chúng con, vì tự do đích thực là chúng con hoàn toàn yêu Chúa và thuộc trọn về Chúa. Xin không ngừng lôi kéo chúng con về với Thánh Thể để nhờ đó mà chúng con được đến với Cha là cùng đích và hạnh phúc của đời chúng con. Amen

 

IV. KẾT THÚC

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát:                             CẢM TẠ CHÚA

Đk: Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa và mãi mãi còn nhớ công ơn Người.

 1. Vì tình thương bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người, hạnh phúc nào hơn.

Kinh trông cậy- làm dấu

 

 


 

MẪU THỨ 5

THÁNH THỂ- NGUỒN SỨC MẠNH CHIẾN THẮNG CHƯỚC CÁM DỖ

Cộng đoàn quỳ

Khai mạc:

Làm dấu thánh giá – Hát Kinh CTT

Hát:

XIN NGÔI BA THIÊN  CHÚA

(Kim Long)

Đk: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa/ ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa, thấm nhuần hồn xác chúng con: biến chúng con thành/ những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời, cho muôn người trong khắp nơi.

 1. Nguyện Chúa Thánh Thần, xin ngự đến. Lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu: Đền thánh Chúa cao quang.

I. THỜ LẠY:

Một người:

Lạy Chúa Giêsu, trong đêm thứ Năm Tuần thánh này, chúng con đến hiện diện nơi đây để đáp lời mời gọi tha thiết tận đáy lòng của Chúa:“Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức”. Chúa buồn đến chết được / và cần có ai để nâng đỡ, cần có ai để cảm thông, cần có ai đó hiện diện bên cạnh. Đêm nay, ở bên Chúa, chúng con  mong ước được trở lại vườn dầu nhưng không phải để ngủ, để nghỉ nhưng là để canh thức. Chúng con muốn canh thức không phải để cảm thông với nỗi buồn khổ của Chúa, vì cuộc khổ nạn của Chúa đã hoàn thành, nhưng là chúng con canh thức để chúng con tiếp nhận được nguồn sức mạnh từ Chúa / mà thắng được những cám dỗ đang bủa vây chúng con / hầu kéo chúng con vào những cơn mê của trần thế; canh thức để chúng con tiếp lấy lòng can trường của Chúa / trong đêm xảy ra cuộc giao tranh ác liệt giữa ý Cha với con đường khổ giá / và bên kia là ý định tháo lui của thân phận con người, để chúng con cũng biết cam đảm đón nhận ý Cha / trong mọi hoàn cảnh sống của mình.

 

Chia thành hai bè đối đáp:

Một người:

         Chúng ta hãy chúc tụng và ngợi khen Chúa, Đấng đang ngự trong Bí tích cực thánh này.

 

A / Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin và thờ lạy Chúa đang hiện diện trong hình bánh trên bàn thờ này.

 

B / Chúa là Bánh bởi trời ban xuống: Bánh hằng sống và lương thực trường sinh.

 

A / Lạy Chúa, chúng con phủ phục thờ lạy Chúa đang ngự giữa chúng con: Chúa là tình yêu nối kết giữa trời và đất và mỗi người chúng con với nhau.

B / Chúa là mạch suối ban sự sống

 

A / Chúng con phủ phục và tôn thờ Chúa, Đấng đã tự hiến trên thập giá để chuộc tội nhân loại, và trở nên hiến lễ tiến dâng Thiên  Chúa mỗi ngày trên bàn thờ.

 

B / Cùng với các thần thánh trên trời / chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa đang ngự trong Bí tích tình yêu này.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát:                   XIN CHỈ CHO CON

Hùng Lân

Đk:  Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý vì Chúa là Đấng Cứu Độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

1. Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý dành cho những ai giữ trọn minh ước điều răn Chúa ra  nghiêm chỉnh thực thi.

 

Công bố Tin Mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô

32Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các ông: “Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện.” 33Rồi Người đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. 34Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức.” 35Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được. 36Người nói: “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.” 37Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: “Si-mon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? 38Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.” 39Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. 40Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với Người. 41Lần thứ ba, Người trở lại và bảo các ông: “Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Thôi, đủ rồi. Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi. 42Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!”

Mời Cộng đoàn ngồi và thinh lặng ít phút để sống lại cảnh vườn dầu mà thánh Marco thuật lại cho chúng ta

Suy niệm:

Càng về đêm, cảnh vật càng tĩnh mịch. Ánh trăng lúc ẩn, lúc hiện xuyên qua rừng lá nỉ non cây Dầu / làm cho cảnh đêm càng trở nên hoang dại. Một mình Thầy với dáng liêu xiêu bước đi trong vườn đêm, một mình Thầy bước vào cuộc chiến đấu khốc liệt. Gần ba năm theo Thầy chưa bao giờ các môn đệ nghe thấy một lời thở than nào của Đức Giêsu về các nhu cầu của chính mình, thế mà giờ đây, Thầy thốt lên nỗi lòng của mình thật não nề: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được”.Ai trong chúng ta đã từng trải qua nỗi buồn đến độ muốn chết chưa? Thế mà Chúa Giêsu phải thốt lên như thế thì quả thật vấn đề không đơn giản. Người cần có người cùng chia sẻ nỗi buồn ấy, có người cảm thông với, nhưng đáp lại chẳng có một ai. Đâu rồi người môn đệ thề sống thề chết với Thầy? Đâu rồi người môn đệ được Thầy yêu một cách đặc biệt? Đâu rồi những người thân tín? Ba lần tìm kẻ an ủi / nhưng ba lần trở lại đều thấy các ông vẫn ngủ. Ba lần Thầy trở lại tìm, phải chăng Người cần các môn đệ biết bao? Các ông vẫn ngủ vì đâu biết giờ của Thầy đã đến. Các ông ngủ có lẽ vì không muốn đối diện với sự thật hay vì các ông quá mệt? Đau khổ thay, người thân tín thì ngủ còn kẻ thù thì thức để tìm dịp bắt Người.

“Si-mon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? 38Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” Thầy cần người chia sẻ giờ phút kinh khủng ấy/ nhưng Thầy không thể đánh thức các môn đệ của mình. Chỉ một giờ thôi cũng không thể sao? Thầy biết anh yêu Thầy, nhưng Simon à! Thầy cũng biết thể xác thật yếu đuối. Thầy đã nhắc anh là Satan xin sàng anh như sàng gạo và Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi ngã nhưng giờ này thể xác anh đã thắng tâm linh anh rồi.

(Thinh lặng trong ít giây)

Lạy Chúa, lời Chúa lời cật vấn các môn đệ thân tín như còn vang vọng đâu đây:Anh không thức nổi một giờ sao? 38Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” Đêm nay thức với Chúa nửa giờ cũng chẳng dễ dàng gì đối hết mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con. Chúa biết chúng con muốn yêu mến Chúa / nhưng tự sức chúng con không thể làm được, và Người mời gọi chúng con canh thức và cầu nguyện / để khỏi sa vào cám dỗ  / nhưng chúng con rất coi thường cám dỗ nên chẳng mấy khi canh thức / Và bởi coi thường nên sa đi ngã lại nhiều lần. Chúng con dường chưa thực sự khám phá ra nguồn sức mạnh nâng đỡ, chưa thực sự cảm nhận Chúa đã từng “lớn tiếng kêu van khóc lóc / mà dâng lời khấn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu mình khỏi chết” để Người cảm thông với những yếu hèn của chúng con. Chúng con muốn tự mình giải quyết tất cả, và để Chúa đứng bên nề cuộc đời của chúng con. Có những lúc trong cuộc đời / dường như Chúa im lặng trước những khốn cùng của chúng con / như với Đức Giêsu lúc này, nên chúng con lại càng xa Chúa hơn / bằng cách đi tìm những chỗ nương tựa nơi con người  / và những vật chất tầm thường.

 Lạy Chúa, giờ phút này, chúng con thấy mình sai thật rồi, thay vì càng cầu nguyện nhiều hơn để thắng được cám dỗ / thì chúng con lại càng xa lánh Chúa  / mà càng xa Chúa, chúng con lại càng lún sâu vào hết sai phạm này đến sai phạm khác. Tâm hồn chúng con chẳng mấy khi bình an thực sự. Chúa ơi, chúng con muốn dâng lên Chúa tất cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và tất cả những gì chúng con có / ngay cả những yếu hèn của chúng con. Xin Chúa hãy là tất cả trong chúng con. Xin Chúa hãy là sức mạnh của chúng con khi chúng con sợ hãi. Xin Chúa nên khiên thuẫn chở che khi chúng con chiến đấu chống lại satan. Xin Người là sức sống và ánh sáng trên cuộc lữ hành đức tin của chúng con.

Thinh lặng trong giây lát

Mời cộng đoàn đứng

Hát :                SỐNG TRONG NIỀM VUI

(Nguyễn Duy)

1. Một đời lần trong đem tối, tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ hồn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời.

Đk: Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.

2. Gọi thầm lòng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gởi trao, đời con những đắng cay khổ sầu, nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm mầu.

3. Được Ngài được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là nguồn vinh phúc, là chén diệu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì, tiếng ca hòa lên chan chứa, tim hồng đẹp qua bốn mùa.

4. Một ngày đời con có Chúa , mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin nâng đỡ hồn con, dìu con những bước chân hy vọng, bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thắm nồng.

Mời cộng đoàn quỳ

KINH ĐỀN TẠ

         Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con tin tưởng nơi Ngài. Trước ngày chịu khổ nạn, khi cầu nguyện trong vườn câu Dầu, Chúa đã đau lòng khi thấy mọi tội lỗi của thế giới / cũng như sự vô ơn của những người lìa bỏ Chúa, đến mức Chúa đã hấp hối. Chúa đã xin các tông đồ cùng thức với Chúa và cùng cầu nguyện với Chúa, nhưng các Ngài đã không làm được. Rốt cuộc Chúa phải trải qua cơn hấp hối một mình.

         Lạy Chúa, giờ này chúng con đến và ở lại với Chúa. Chúng con muốn hiểu rõ / và cảm sâu cơn hấp hối của Chúa để thấy Chúa yêu chúng con  đến cùng như thế nào /  và muốn bày tỏ với Chúa tình yêu của chúng con.

Một người xướng- cộng đoàn đáp

X. Vì cơn hấp hối của Chúa tại vườn cây Dầu.

Đ. Lạy Chúa, chúng con xin cùng canh thức cùng Chúa.

X. Vì niềm thống khổ của Chúa.

Đ. Lạy Chúa, chúng con xin mau mắn chia sẻ nỗi đau của anh chị em xung quanh chúng con.

X.Vì nỗi buồn phiền trong trái tim Chúa.

Đ. Lạy Chúa, Chúng con hứa cố gắng không gây buồn khổ cho tha nhân.

X. Vì nỗi khổ đau khi thấy mọi người bỏ rơi mình.

Đ. Lạy Chúa, chúng con hứa siêng năng đến với Thánh Thể hơn.

X.Vì những sự vong ân bội nghĩa của chúng con.

Đ. Lạy Chúa, Xin thương xót chúng con.

X. Vì sự vô tâm đối với Bí tích Tình yêu.

Đ. Lạy Chúa, chúng con xin ở bên Chúa.

Chung:

         Lạy Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, Xin cho chúng con biết an ủi Chúa bằng cách yêu mến Chúa cách chân thành hơn, phụng sự Chúa cách quảng đại hơn, thi hành giới răn Chúa cách trung thành hơn, nhất là giới răn mến Chúa và yêu người như Chúa yêu họ. Ngài là Thiên Chúa hằng sống hiển trị muôn đời. Amen

Mời cộng đoàn ngồi

 

 

Một người:

Lạy Chúa Giêsu, ý thức rằng Chúa có sự khôn ngoan đầy yêu thương, nên chúng con xin hợp với thái độ của Chúa trong vườn cây dầu khi Chúa cầu nguyện: “Lạy Cha, xin đừng theo ý con mà theo ý Cha”. Trong chục kinh mân côi này, chúng con xin dâng lên Chúa tình yêu tuyệt vời của Mẹ Maria để bù lại những gì còn thiếu sót trong trái tim của chúng con và để sửa chữa những ruồng bỏ mà anh chị em con đã dành cho Chúa trong Bí tích tình yêu này.

Kinh lạy Cha- 10 kinh Kính Mừng–Kinh sáng Danh

IV.KẾT THÚC:

Mời cộng đoàn đứng

Hát:            TRONG TRÁI TIM CHÚA

(Phanxicô)

 1. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi: nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi trái tim con trong trái tim Người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình Người.

Đk: Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

2.    Trong trái tim Chúa bao dịu dàng con xin được nghe Chúa bảo ban, dạy dỗ con, dạy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son, Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người.

Kinh trông cậy- Làm dấu

 

 

 

 

 

 

MẪU 6

THÁNH THỂ –

NGUỒN MẠCH TỎ BÀY SỰ HIỆP THÔNG

Cộng đoàn quỳ

Khai mạc:

Làm dấu thánh giá – Hát Kinh CTT

Hát:           CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

(Trần Ngọc Phan – Phương Linh)

1.Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường

Đk: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

I. THỜ LẠY

Một người:

         Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã yêu thương và hiến thân mình cho chúng ta, nhưng như thế Người vẫn chưa lấy làm đủ, người còn tìm cách để ở với chúng ta luôn mãi qua Bí tích Thánh Thể này. Đêm nay cũng là đêm Giáo Hội tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền chức Thánh /  là hai bí tích nối dài sự hiện diện của Người nơi trần thế / và cũng là để đưa con người đến mối hiệp thông sâu xa giữa Thiên Chúa  / và con người và giữa con người với con người. Cùng ở bên Thánh Thể đêm nay, chúng ta tha thiết nài xin Chúa / cho chúng ta cảm sâu được tình Chúa thương chúng ta trong Bí tích Thánh Thể này / hầu làm chúng ta nên chứng nhân của Chúa giữa lòng giáo hội và xã hội hôm nay. Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể khích lệ, giúp đỡ và ban sức mạnh để chúng ta yêu thương tha nhân / như Người đã yêu thương chúng ta với niềm xót thương thông cảm, đầy lòng trắc ẩn, với tình yêu chân thật và khiêm nhường thẳm sâu. Tình thần của Bí tích Thánh Thể / là hướng thẳng về vinh quang Chúa Cha nhờ thánh lễ hiến tế; hướng thẳng về vinh quang Chúa Con nhờ việc thờ lạy Thánh Thể; hướng thẳng về vinh quang Chúa Thánh Thần qua việc chúng ta phân phát tình yêu  mà Thiên Chúa ban tặng cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ / và đưa tình yêu đó hòa nhập vào đời sống thường ngày của chúng ta. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta chiêm ngắm và thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Hát:                       ĐOÀN CON ĐẾN ĐÂY

2.    Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến yêu cho trọn khối tình con: được yêu Chúa luôn, bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền.

Đk: Kính dâng lên tình yêu chúng con. Vững tin luôn niềm tin sắt son. Đem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường. Về cùng Chúa hưởng bao mối tình thương. Kính dâng lên tình yêu chúng con. Vững tin luôn niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời. Về cùng Chúa hưởng vinh phúc muôn đời.

Chia thành 2 bè

v Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật đáng mến yêu khi nhẫn nại ở lại với chúng con đêm ngày trong Bí tích Thánh Thể, ngay cả khi có quá nhiều người chẳng nhìn nhận Chúa đang hiện diện trong bí tích này / vì họ từ khước đến thờ lạy Chúa.

v Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa / thay cho những người không đến thờ lạy Chúa đêm nay cũng như mọi ngày khác.

v Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa  / thay cho những người không yêu mến Chúa.

v Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa  / thay cho những người không bao giờ biết dâng lời tạ ơn Chúa. Chúng con dâng lên Chúa tất cả tình yêu, lòng cung kính và tôn sùng của trái tim vô nhiễm Mẹ Maria để đền bù những thiết sót trong trái tim nguội lạnh và vô ơn của chúng con.

v Nhờ công trạng hiệu quả của Mẹ Maria là Đấng đầy ơn phúc, xin Chúa hãy lôi kéo tất cả mọi người  trong anh chị em chúng con đến với Bí tích Thánh Thể, để tất cả chúng con được hiệp nhất với nhau trong tình yêu  / và có sức hoán cải của Chúa.

v Nhờ quyền năng của tình yêu Thánh Thể, xin hãy làm cho chúng con nên thanh sạch như Chúa là Đấng thanh sạch, vì thân xác chúng con là đền thờ của Chúa Thánh Thần  / và linh hồn chúng con được tạo dựng cho một mình Chúa, để được biết Chúa, yêu Chúa và phụng sự Chúa trên trần gian này, ngõ hầu vui hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng khi được Chúa thông chia ánh vinh quang, và được nên đồng hình đồng dạng với Chúa khi Chúa đến.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Mời cộng đoàn đứng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

11Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. 14Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

16Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. 17Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. 18Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”

Mời cộng đoàn ngồi và thinh lặng trong ít phút để lời Chúa tác động tâm hồn mình.

Suy niệm:

         Chúa Giêsu là mục tử đích thực / nên Ngài đã hy sinh tính mạng mình vì đoàn chiên. Người biết rõ từng con chiên / và tìm mọi cách để chiên nghe được tiếng của Người / để Người dẫn đến đồng cỏ xanh tươi.

         Câu chuyện kể rằng: Có một người chăn chiên nọ, ông có một đàn chiên rất lớn / nhưng ông không thuê ai chăn giúp cả / mà chính ông chăn chúng. Mỗi sáng, ông dẫn chúng đi ra cánh đồng cỏ / và chiều chiều ông lại dẫn chúng về chuồng. Hàng rào của khu chuồng của ông có một lỗ hổng rất lớn. Người hàng xóm hỏi ông tại sao không bít cái lỗ hổng đó lại. Ông chỉ mỉm cười mà không trả lời vì sao ông để thế. Một ngày nọ, có một chú chiên ngó qua lỗ hổng ấy / và nghĩ đến sự tự do bên ngoài tha hồ vui đùa. Nó liền chui qua lỗ hổng đó và tiến về cánh rừng. Nó đâu biết rằng nguy hiểm đang rình rập nó. Bỗng nó nghe tiếng động sau lưng. Quay lại thì hỡi ôi / một con sói đang lao về phía nó. Nó ra sức chạy, đâm cả vào bụi gai và cố hết sức chạy để thoát mạng. Cả mình mẩy đầy những vết rách và máu đang rỉ ra đau đớn.Thấy một cái hang và nó đã kịp chạy vào để thoát khỏi sự đuổi bắt của sói. Thấp thoáng bóng ai ngoài của hang, nó nhìn ra và thấy người chủ đã đưa nó về chuồng chiều nay. Người chăn chiên đã vác nó trên vai, đem về chuồng và băng bó vết thương cho nó mà không tỏ một thái độ giận dữ nào. Ông hàng xóm biết chuyện hỏi tại sao ông không bịt cái lỗ ấy vào. Người chăn chiên trả lời: vì tôi muốn chiên của tôi gắn bó với tôi không phải một cách miễn cưỡng / và đó là cách chiên tôi hiểu được tôi yêu chúng.

         Cộng đoàn thân mến, Thiên Chúa yêu chúng ta, Người cũng đã tôn trọng sự tự do của chúng ta, người để chúng ta tự do lưa chọn Người hay không lựa chọn Người. Vì thế / có rất nhiều người tự đi tìm cho mình cánh đồng cỏ xanh tươi theo ý họ / nhưng họ đâu biết rằng bao nguy hiểm bao vây mà họ không đủ sức để vượt qua.

         (Thinh lặng)

         Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con hạnh phúc, Chúa muốn chăm sóc và đưa chúng con đến với Ba Ngôi / là nguồn mọi ơn phúc / nhưng chúng con đâu nhận ra tình yêu thương ấy / nên còn rất nhiều anh chị em chúng con lìa bỏ Giáo Hội, lìa bỏ cộng đoàn giáo xứ, cắt đứt với  mọi nguồn ơn thánh, chúng con xin Chúa tiếp tục tìm kiếm và lôi kéo những anh chị em đó về với đoàn chiên của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết góp phần nhỏ bé của mình trong việc đem lại sự hiệp thông giữa các chi thể trong thân thể Chúa bằng chính đời sống kinh nguyện, gương sáng và phục vụ của chúng con. Xin Chúa giúp con thi hành điều Chúa muốn nơi chúng con.

 Thinh lặng trong giây lát

Mời cộng đoàn đứng

Hát:

Xin giữ con

( Mi Trầm)

1.    Xin giữ con để con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, xin giữ con luôn luôn sự ngài.

Đk: Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn, con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng

2.    Xin giữ con để con được đổi mới. Đây đời của con sẽ mãi đẹp tươi. Dù khi phản bội, dù khi lỗi tội, xin giữ con khiêm cung về với Ngài.

3.Xin giữ con để con vì người thế loan truyền Danh Chúa cho khắp mọi nơi. Dù chết cho người dù chết giữa đời, xin giữ con hiên ngang vì Nước Trời.

 

III. ĐỀN TẠ VÀ XIN ƠN

Mời cộng đoàn ngồi

Một người:

Trong đêm thứ năm thánh này, chúng ta dâng lên Chúa lời kinh của Hội Thánh, Kinh Mân Côi, Lời kinh có sức thay đổi tâm hồn. Xin Mẹ Maria cùng cầu nguyện với chúng ta để Giáo Hội Chúa được hiệp nhất nên một trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Mầu nhiệm thứ nhất

Chúa Giêsu hấp hối trong vườn Diệt

         Lạy Chúa Giêsu, ý thức rằng Chúa có sự khôn ngoan và đầy yêu thương, nên chúng con xin hợp với thái độ của Chúa trong vườn Diệt khi Chúa cầu nguyện: “Lạy Cha, xin đừng theo ý con nhưng theo ý Cha”. Trong chục kinh này, chúng con xin dâng lên Chúa tình yêu tuyệt vời của Mẹ Maria để bù lại những gì còn thiếu sót trong trái tim của chúng con / và để sửa chữa những ruồng bỏ mà thế gian đã dành cho Chúa trong bí tích tình yêu này.

         Kinh Lạy Cha -10 kinh kính mừng – kinh Sáng Danh

 

Mầu nhiệm thứ hai

Chúa Giêsu bị phản bội

         Lạy Chúa, Chúa đã chịu sự phản bội nặng nề dù đã yêu thương đến cùng. Chúa đã để Giuđa bán cho người ghét Chúa, đã để các môn đệ bỏ chạy và đã chịu sự chối bỏ của Phêrô. Trong chục kinh này, chúng con xin dâng lên Chúa sự trung tín tuyệt vời của Mẹ Maria với Thánh Ý Chúa Cha. Xin cho chúng con chạm được vào ánh mắt nhân từ của Chúa như Phêrô đã chạm để chúng con biết quay trở về / bù lại những tháng năm lỗi nghĩa quên thề với Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin hiệp nhất chúng con trong tình yêu trung tín của Chúa.

Kinh Lạy Cha -10 kinh kính mừng – kinh Sáng Danh

 

 

Mầu nhiệm thứ ba

Chúa Giêsu bị các nhà lãnh đạo Do-thái xét xử như một tội nhân

         Lạy Chúa, trong chục kinh thứ ba này, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình sám hối của chúng con, khi chúng con đã kết án anh chị em chúng con cách thiếu đức ái  / và thiếu sự thật như Chúa đã từng bị kết án từ những người anh em của mình / và làm tổn thương mối hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em.

Kinh Lạy Cha -10 kinh kính mừng – kinh Sáng Danh

 

Mầu nhiệm thứ bốn

                                    Chúa Giêsu bị đánh đòn

         Lạy Chúa Giêsu, nhờ những vết thương trên thân xác mà Chúa phải chịu trong đêm thứ Năm Thánh ấy, xin giúp chúng con biết khắc phục những khuynh hướng xấu / để chúng con sống trong Thần Khí của Chúa / và có thể quí trọng tình yêu của Chúa hơn mọi tình yêu khác. Nhờ Mẹ Maria, chúng con xin Chúa cho chúng con được trong sạch trong tư tưởng / cũng như trong hành động và đáp lại tình yêu ấy với hết cả tâm hồn như Mẹ.

Kinh Lạy Cha -10 kinh kính mừng – kinh Sáng Danh

 

Mầu nhiệm thứ năm

Chúa Giêsu chế nhạo

         Lạy Chúa, ngày hôm nay còn biết bao người khinh khi và chế nhạo những lời Chúa nói / và những việc Chúa làm / vì họ đâu hiểu được đường lối cũng như tình thương Chúa dành cho họ. Trong chục kinh này, chúng con xin dâng lên Chúa những lời ngợi khen của chúng con / thay cho những lời chế diễu bao lần của chính  chúng con / và những anh chị em xung quanh. Xin thánh hóa miệng lưỡi chúng con / để chúng con biết dùng lời nói mà nâng đỡ / và khích lệ hơn là chê bai và khiêu khích anh em mình.

Kinh Lạy Cha -10 kinh kính mừng – kinh Sáng Danh

 

IV. KẾT THÚC

Mời cộng đoàn đứng

Hát: :     ĐÂU CÓ TÌNH TÌNH YÊU THƯƠNG

Đk: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan tình thương.

1.Nài xin tha thiết Thượng Đế vô cùng nhân ái. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến thương chúng con.

2.Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn ghét ghen. Gìn giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh em.

        

            Kinh trông cậy- làm dấu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU 7

THÁNH THỂ- 

NGUỒN SỨC MẠNH ĐỂ SỐNG YÊU

 

Mời cộng đoàn quỳ

Khai mạc:

Làm dấu thánh giá – Hát Kinh CTT

Hát:                 XIN NGÔI BA THIÊN  CHÚA

(Kim Long)

Đk: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa/ ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa, thấm nhuần hồn xác chúng con: biến chúng con thành/ những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời, cho muôn người trong khắp nơi.

 1. Nguyện Chúa Thánh Thần, xin ngự đến. Lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu: Đền thánh Chúa cao quang.

I. THỜ LẠY

Chung:

         Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa đang ngự thật trong Bí tích tình yêu. Chúa yêu chúng con bằng  một tình không bờ bến.

         Nơi đây, Chúa chờ đón chúng con với đôi cánh tay rộng mở, và chúc phúc cho chúng con / bằng ân sủng và bình an của Chúa. Nơi đây, Chúa hằng nghĩ đến chúng con, gợi mở cho chúng con cách thức cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa là trung gian của chúng con và hằng nài xin Chúa Cha ban mọi điều để chúng con được hạnh phúc và trở nên thánh thiện.

         Xin Chúa làm cho chúng con biết yêu anh em / như Chúa đã yêu. Trong đêm thứ Năm thánh, xin cho chúng con nhìn ra thật rõ / Chúa yêu chúng con như thế nào / và cảm sâu tình yêu ấy để chúng con để tình yêu ấy là nguồn sức mạnh giúp chúng con co thể yêu như Chúa và trỡ nên con cái và nên môn đệ đích thực của Chúa.

 

Hát: :            ĐOÀN CON ĐẾN ĐÂY

3.    Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến yêu cho trọn khối tình con: được yêu Chúa luôn, bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền.

Đk: Kính dâng lên tình yêu chúng con. Vững tin luôn niềm tin sắt son. Đem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường. Về cùng Chúa hưởng bao mối tình thương. Kính dâng lên tình yêu chúng con. Vững tin luôn niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời. Về cùng Chúa hưởng vinh phúc muôn đời.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Mời cộng đoàn đứng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

12Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? 13Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. 16Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!

34Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”

Mời cộng đoàn ngồi và thinh lặng trong ít phút

Suy niệm

         Gioan thánh sử không trình bày cho chúng ta về việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể / như các Tin mừng nhất lãm đã ghi lại.Thay vào đó, Ngài trình bày cho chúng ta biến cố Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ / và bài học áp dụng từ cử chỉ ấy.

         “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”.  Hành động rửa chân không dừng lại ở việc lấy nước để rửa đi những bụi bẩn ở chân ai đó như bà mẹ hay làm cho các con nhỏ của mình / nhưng nói lên việc phục vụ chân thành / và tình yêu hiến thân của Chúa Giêsu đối với nhân loại. Với tập tục của người Do-thái thì người đầy tớ Do-thái không phải rửa chân cho ông chủ của mình cũng là người Do-thái. Thế mà Chúa là Thầy, và là Chúa lại rửa chân cho các ông. Chúa Giêsu đã cúi xuống sâu thẳm để phục vụ và yêu thương con người. Người rửa chân cho các môn đệ không phải để các ông được sạch cái sạch trên thân xác / nhưng là để các ông được “chung phần với Thầy” nghĩa là nên một với Thầy trong đau khổ và vinh quang; là có thể làm như Thầy đã làm và yêu như Thầy đã yêu. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta rửa chân cho nhau / chứ không phải rửa chân cho Chúa. Điều mà thánh Phaolô nói cách khác là: “vác đỡ gánh nặng cho nhau. Đó mới là một tình yêu chân thành và vô vị lợi.

   “Nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” Như thế, khi chúng ta yêu thương / thì không chỉ đối tượng của chúng ta được hạnh phúc / mà là chính chúng ta hưởng được niềm vui đó vì : “Ai yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra” Thánh Gioan đã xác quyết điều đó.

         Làm sao yêu thương như Thầy / nếu không đắm mình trong nguồn mạch yêu thương? Làm sao có thể lớn lên trong tình yêu / nếu không uống lấy Nước Hằng Sống mà Chúa Giêsu đã đổ tràn tâm hồn mình? Bí quyết để tăng trưởng trong tình yêu / không tìm được qua học hỏi mà là qua kinh nghiệm.

         Thánh Phaolô dạy chúng ta:3Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, mà không có tình yêu, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Và

         “Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, 5không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, 6không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.”

         Bạn nghĩ gì về các việc bác ái mà bạn đã, đang và sẽ thực hiện? Đó có phải là những điều Chúa muốn bạn làm không? Những việc đó có giúp bạn và những người mà bạn giúp đỡ gần Chúa hơn không? Trong thinh lặng,  hãy trả lời với Chúa. Bạn có thứ tình yêu mà Thánh Phaolô đưa ra trên không? Hãy thưa chuyện với Chúa.

         Thinh lặng trong ít phút

Mời cộng đoàn quỳ

Một người:

            Lạy Chúa, giữa một nền văn hóa bị tục hóa hôm nay; một nền văn hóa hưởng thụ và ích kỷ; một nền văn hóa đưa con người đến văn minh của sự chết, một nền văn hóa thiếu vắng tình yêu thương, hiến thân và lòng quảng đại. Xin Chúa cho chúng con biết đưa Chúa vào cuộc sống của chúng con, trong mọi sinh hoạt cũng như tôn giáo, để biểu lộ và làm chứng về một Thiên Chúa, Đấng làm chủ và là Chúa mọi loài và cũng là một  Thiên Chúa yêu thương.

Chung: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

Một người:

            Lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con vì chúng con chưa nỗ lực hết sức mình để làm chứng về sự hiện diện của Chúa trong thế giới. Những việc bác ái của chúng con đôi khi làm cho nhiều người ngộ nhận rằng chúng con đang làm sáng hình ảnh mình chứ không phải làm sáng Danh Chúa.

 

Chung: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

 

            “Ai Thấy thầy là thấy Cha”. Xin cho cuộc sống chúng con cũng nói lên với mọi người rằng ai thấy chúng con là thấy Chúa q1ua cách hành xử của chúng con, qua lời nói của chúng con và qua những việc bác ái mà chúng con làm hằng.

 

Chung: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

 

            Mọi người sẽ nhận ra chúng con là môn đệ Đức Giêsu / là chúng con yêu thương nhau. Xin Chúa giúp chúng con biết bỏ đi những gì gây xáo trộn, mất đoàn kết, rạn nứt dây liên kết để cộng đoàn chúng con trở nên cộng đoàn chứng nhân và cũng là tiếng nói cụ thể nhất là chúng con là đoàn môn đệ Chúa Kitô.

 

Chung: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

           

         Lạy Chúa / được gặp Chúa trong tâm hồn, được Mình Máu thánh Chúa dưỡng nuôi từng ngày / quả là niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng đón rước Chúa mà chúng con không tiêu hóa Chúa / tức là không để Chúa trở nên máu thịt mình, để tâm tư của Chúa thấm nhập vào lời nói, cử chỉ, hành vi của chúng con thì đúng như lời thánh Phao lô nói / chúng con đang lãnh lấy án phạt. Xin cho chúng con biết nhận định mỗi ngày hầu loại bỏ bớt những gì không thuộc về Chúa nơi chúng con.

 

Chung: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

1.Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

2.Để con say mê, tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.

3. Trần gian hôm nay ôi bao nhiêu mây mờ giăng lối. Tựa như cơn mê tâm hồn con quá xa tình Người.

 

 

IV KẾT THÚC

Mời cộng đoàn đứng

Hát:                            KINH HÒA BÌNH

( Kim Long)

            Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem ủi an đến chốn ưu sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con: tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình.

Đọc kinh trông cậy- làm dấu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU 8

THÁNH THỂ-

TRÁI TIM CỦA NGƯỜI MẸ

Mời cộng đoàn quỳ

Khai mạc:

Làm dấu thánh giá – Hát Kinh CTT

I. THỜ LẠY:

Một người :

         Lạy Chúa, chúng con là những người được Chúa trao phó trách nhiệm làm người phụ nữ, làm vợ và làm mẹ trong các gia đình Kitô giáo. Một trách hiệm với đầy vinh quang nhưng cũng không thiếu những tủi nhục. Đêm nay, chúng con được mời gọi quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể / như là tìm về với trái tim sâu thẳm của tình mẹ để cảm nghiệm sâu hơn tình Mẫu tử của Người / và để chúng con kín múc được nguồn tình yêu trào dâng mà đổ vào từng tế bào của mọi thành viên trong gia đình chúng con.

Hát:               ĐÂY PHÉP NHIỆM MẦU

(Hoài Chiên)

 1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh: Thiên Chúa cao quang bởi nơi thiên đình, ngự trong Mình Thánh đê nuôi trần gian: chúng con thành tâm mến yêu thành tâm.

Đk: Giêsu nhân lành, đoàn con kính thờ. Chúa là thần lương ban cho con cái. Qua nơi lưu đày về nơi mong chờ. Say nguồn tình yêu thiết tha suốt đời.

2.    Con cái trên đời cùng ăn một bánh, thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hiệp cùng nhau, sống trong tình yêu đến muôn đời sau.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Cộng đoàn đứng

Hát:                         LẮNG NGHE LỜI CHÚA

1.Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.

Đk: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

Công bố lời Chúa

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

     20Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. 21Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. 22Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. 23Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

Mời cộng đoàn ngồi – thinh lặng trong giây lát

 Suy niệm

     Chúng ta vừa nghe thánh Gioan thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ / trước giờ Người ra đi chịu chết. Còn quá nhiều điều Người muốn nói với các ông / nhưng các ông không mang nổi, không hiểu nổi. Đức Giêsu lo lắng cho các môn đệ / khi cuộc khổ nạn của Người đến. Làm sao để các ông có được niềm vui trọn vẹn? Làm sao các ông trải qua được những đêm tối sắp đến nếu không có Thầy bên cạnh? Một bóng người đi trên biển các ông đã sợ. Và những ngày trước khi bầu khí giũa những nhà lãnh đạo Do- thái căng thẳng và họ tìm cách bắt người và ném đá Người các ông đã hoảng rồi. Là một người thầy nhưng cũng như một người mẹ, Đức Giêsu đã chỉ cho các môn đệ biết phải dựa vào ai: “Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.”

Tình thương của Đức Giêsu tỏ cho chúng ta thấy thương của Chúa Cha. Người là Thiên Chúa Cha toàn năng nhưng có trái tim của người mẹ. Vì Người đã từng nói: Người mẹ nào có thể bỏ đứa con mình mang nặng đẻ đau? Giả sử có người mẹ như thế đi nữa, còn Ta, Ta chẳng quên con đâu. Chiêm ngắm tình thương của Chúa với hai người con / đại diện cho hai lớp người mà Thánh Luca kể lại / chúng ta thấy chẳng có cha mẹ nào trần gian lại có cách hành xử như thế cả. Nhưng Thiên Chúa chúng ta là như thế ấy. Dù chúng ta có thế nào / thì Người vẫn coi chúng ta là con của Người, con yêu dấu và không thể thay thế được, những người con mà Người đã phải trả giá rất đắt / là giá máu của Con Một Yêu Dấu mà chuộc chúng ta về.

Chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta vẫn nhận ra trái tim của bà mẹ dịu hiền: Người luôn nhẫn nại chờ đợi chúng ta đến / để ban phát muôn ơn, để vỗ về, an ủi những khi buồn phiền / và cũng là nơi chúng ta dễ dàng chia sẻ những niềm vui / dù chỉ là những niềm vui / những cố gắng nho nhỏ hằng ngày của chúng ta.

Càng chiêm ngắm Chúa, chúng ta càng được mời gọi nên giống Chúa hơn. Chiêm ngắm Chúa cho đi cả con người mình / mời gọi chúng ta cũng biết hiến thân, cũng biết cho đi cho con cái và cho người bạn đời chúng ta như thế. Chiêm ngắm Chúa dịu dàng, nhẹ nhàng giáo dục chúng ta trong tình yêu. Chúng ta cũng biết kiềm chế những nóng giận, bực tức để giáo dục con em mình. Chiêm ngắm cách Chúa dạy dỗ mỗi người theo tính cách riêng của họ để chúng ta cũng biết hướng dẫn từng đứa con theo tính cách riêng mà Chúa đã đặt để nơi chúng.

Thinh lặng vài giây

Lạy Chúa, chúng con vừa đón nhận sự chăm sóc yêu thương của Chúa như một người Cha với Trái tim của người mẹ. Và giờ đây / Chúa cũng trao cho chúng con cơ hội để tiếp nối tình thương của Chúa / nơi gia đình mà Chúa đã gầy dựng cho chúng con. Chúng con xin cảm tạ Chúa. Xin Chúa cùng đồng hành với chúng con / khi niềm vui chan hòa cũng như khi lệ sầu tê tái trong đời sống gia đình. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày / để tình yêu nơi Chúa chảy tràn vào tâm hồn chúng con / khiến chúng con yêu làm tròn sứ mạng Chúa ủy thác nơi chúng con, những Bà mẹ công giáo.

Thinh lặng trong giây lát – Mời cộng đoàn đứng

Mời cộng đoàn đứng

Hát:

TÌNH NGÀI YÊU

(Huy Hoàng)

1.          Tình ngài yêu con bao la vươn lút trời xanh. Tình Ngài y6ue con như mẹ hiền thức trọn đêm khuya, canh cho con giấc ngủ yen lành, vì đời con nên đã quên đời mình.

Đk: Xin đoan nguyện một đời, một đời con yêu Chúa trọn phận người, một đời con yêu mến Người mà thôi. Mong sao người mọi người tìm tình yêu trong mối tình của Ngài để trần gian liên kết vui sống hoài.

2.       Đường trần con đi chung quanh bao nỗi hiểm nguy. Tình Ngài theo con, con nhịp bước hết lo sợ gì. Dù ngàn gian nan, ân tình Ngài nhắc nhở lo toan, con an tâm vững dạ đi về vì Ngài luôn bênh đỡ luôn phù trì.

 

III. CHÚC TỤNG VÀ NGỢI KHEN

Mời cộng đoàn quỳ  - chia thành hai bè

 

 2Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,

Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

 3Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,

khỏi vũng lầy nhơ nhớp,

đặt chân tôi đứng trên tảng đá,

làm cho tôi bước đi vững vàng.

 4Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,

bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.

Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ

và tin tưởng vào Chúa.

 5Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa,

chẳng vào hùa với bọn kiêu căng

và những kẻ theo đường gian ác.

 6Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,

những kỳ công Ngài đã thực hiện

và những điều Ngài dự định cho chúng con:

thật là nhiều vô kể !

Không một ai sánh được như Ngài.

Dầu con muốn loan đi kể lại,

nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao !

 7Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,

nhưng đã mở tai con;

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,

 8con liền thưa: “Này con xin đến !

Trong sách có lời chép về con

 9rằng: con thích làm theo thánh ý,

và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.”

10Đức công chính của Ngài,

con loan truyền giữa lòng đại hội;

lạy Chúa, Ngài từng biết:

con đâu có ngậm miệng làm thinh.

 11Đức công chính của Ngài,

con chẳng giữ riêng lòng mình biết;

nhưng con đã nói lên

đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài,

chẳng giấu giếm chi cùng đại hội

rằng Ngài thành tín và yêu thương.

 

 

12Phần Ngài, muôn lạy Chúa,

xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con.

Lòng thành tín và yêu thương của Ngài

sẽ giữ gìn con mãi.

 13Tai hoạ bủa vây con hằng hà sa số,

tội ác con đổ xuống trên mình, làm tối tăm mặt mũi,

thật nhiều hơn cả tóc trên đầu, khiến rụng rời tâm trí.

 14Lạy Chúa, xin thương tình cứu con,

muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !

 17Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa,

đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài !

Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ

luôn nói rằng: “ĐỨC CHÚA vĩ đại thay !”

 18Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,

nhưng Chúa hằng nghĩ tới.

Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,

lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn !

 

IV. XIN ƠN

Một người :

Lạy Chúa, chỉ có Chúa biết được lòng người mẹ, vì chính Chúa đã dựng nên, và ban cho họ một tình thương vô bờ bến, để họ diễn lại một phần nào tình thương của Chúa ở trần gian.

Chung:

         Xin Chúa thương đến con cháu chúng con / cũng là con cái của Chúa. Xin cho chúng được hồn an xác mạnh, tránh những dịp hiểm nghèo / đưa đến tội lỗi và sự dữ, cho chúng biết kính sợ Chúa, ăn ở ngay lành, trong sạch và thương người, luôn luôn trung thành với các bổn phận.

         Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hy sinh cho gia đình, kính nhường bạn con như Đức Mẹ kính nhường thánh Giuse. Xin thánh hóa tình thương của hai chúng con, để sinh nhiều hoa quả thiêng liêng và các việc lành phúc đức, giúp đỡ nhau trên đường rỗi linh hồn.

         Lạy Chúa, xin cho con được hiểu biết con cháu chúng con để / biết giáo dục chúng như ý Chúa muốn. Xin cho chúng con được mềm mại mà không nhu nhược, cương quyết mà không cứng cỏi, được khôn ngoan và nhẫn nại trong viêc giáo dục con con cháu. Xin cho con khỏi tính nóng giận và nuông chiều con cháu, biết tùy lúc yên ủi hay quở trách, được lòng tín  nhiệm của con cháu, để hướng dẫn chúng trên đường lành, và kịp thời ngăn chặn những nguy hiểm hồn xác.

         Lạy Mẹ Maria là mẫu gương các bà mẹ, xin giúp chúng con trong việc quán xuyến nội trợ và giáo dục con cháu. Chúng con xin trao phó gia đình chúng con trong tay Mẹ, để nhờ Mẹ phù trì, dẫn dắt sau bước đường trần thế, toàn thể gia đình chúng con được đoàn tụ trên thiên đàng để ca tụng Chúa và Mẹ. Amen

V. KẾT THÚC

Mời cộng đoàn đứng

 

TẠ ƠN CHÚA VỚI MẸ

Đk: Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.

 1.  Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.

 

MẪU 9

THÁNH THỂ-

TIN MỪNG SỐNG ĐỘNG

 

Mời cộng đoàn quỳ

Khai mạc:

Làm dấu thánh giá – Hát Kinh CTT

I. THỜ LẠY:

Một người : Anh chị em thân mến, được đến với Thánh Thể là niềm vui rất lớn với mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chị phụ nữ Samari khao khát được Chúa ban Nước Trường Sinh / để không còn phải đến giếng Gia-cop lấy Nước ấy nữa. Dù chị chưa nhận ra thứ nước chị mong / nhưng chị gặp Được Đấng khơi nguồn sự sống là một Tin mừng rất lớn đối với chị, đến độ chị không thể giữ yên trong lòng / mà gọi mọi người trong làng ra để đón nhận, để chung chia niềm vui với chị.

            Ngày Đức Giêsu sinh ra, Sứ thần cũng đã công bố Người là một Tin Mừng trọng đại cho toàn dân. Ngày hôm nay, Người vẫn tiếp tục là Tin Mừng cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể đêm nay, chúng ta nài xin Chúa cho chúng ta cảm nhận được Người chính là Tin Mừng của toàn nhân loại / để chúng ta đón nhận và loan báo Tin Mừng cho mọi người sống quanh chúng ta. Chúng ta cùng nhau thờ lạy Chúa.

 

 

 

Hát :                       CON MẾN YÊU    

(Văn Thi – Tâm Bảo)

 1. Con mến yêu tin thờ trong lòng. Cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa đổ ngàn ơn, Ngài hiến thân nuôi dưỡng đoàn con.

Đk: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất, tin Chúa, yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu, con phó dâng tâm hồn.

 1. Con phó dâng tâm hồn thật thà, cùng với lòng đội ơn thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa ở cùng con, hằng xót thương trợ giúp ủi an.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Mời cộng đoàn đứng

Hát:            LẮNG NGHE LỜI CHÚA

(Nguyễn Duy)

 1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.

Đk: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất  niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

 

Công bố Tin Mừng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

28Đức Giêsu bảo những người Do-thái: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. 29Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” 30Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.

31Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; 32các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” 33Họ đáp: “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?” 34Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 35Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. 36Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. 37Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. 38Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói.”

Hát:

Đk: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất  niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

Mời cộng đoàn ngồi và thinh lặng trong ít phút để nhớ lại lời Chúa vừa nghe.

Suy niệm:

         Đức Giêsu là Tin Mừng đồng thời cũng là Người loan báo Ti n Mừng. Người đem đến cho chúng ta chân lý vẹn toàn, chân lý mà Người đã biết từ Chúa Cha. Người nói Lời Chúa Cha nói và làm điều Chúa Cha làm.

Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; 32các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông” . Ở lại trong lời Chúa là ở thế nào? Chúng ta sẽ biết sự thật nào? Và chúng ta được giải phóng khỏi những gì? Lời tuyên bố của Chúa rõ ràng nhưng chẳng mấy dễ hiểu. Phải chăng ở lại trong Lời của Người chính là ở lại trong Người, là đón nhận Người như Người là, và chấp nhận sống như Người đã sống? Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trước lúc chia tay:” “Anh em đã được sạch nhờ lời Thầy nói với anh em. hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em.” Và người cũng đã thưa với Chúa Cha: “Vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận lấy những lời ấy.”  Người Do thái vì không để lời của Người thấm vào lòng nên không đón nhận Người là Thiên Chúa / và cũng không tin vào Người. Chính sự cứng lòng ấy / đã dẫn họ đến việc làm nô lệ của chính sự hiểu biết hẹp hòi / và đóng khung Thiên Chúa vào cái nhìn hẹp hòi ấy / chính vì thế họ không đón nhận được Tin Mừng mà chính Đức Giêsu đem đến.

         Chúng ta đã từng nghe Lời Chúa biết bao lần / và chúng ta đã để cho Lời ấy ở lại trong chúng ta chưa? Vì sao chúng ta kém đức tin? Vì sao chúng ta quá yếu đuối? Vì sao chúng ta ít gắn liền với chân lý? Vì sao chúng ta tăng trưởng chập chạp trong tình yêu?

Chúng ta đọc sách Thánh nhưng không suy tư, nghiền ngẫm hết lòng. Chúng ta bảo rằng chúng ta cầu nguyện nhưng thực sự / được bao nhiêu lần thực sự cầu nguyện nghĩa là được biến đổi sau khi cầu nguyện?

Nếu ta suy gẫm chân thành về Chúa Giêsu, về thập giá của Người, về nước Trời  mà Người rao giảng, suy gẫm chân thành về những lời Người rao giảng thì chúng ta đã được biến đổi lâu rồi, được giải phóng từ lâu rồi, vì Chúa Giêsu rất muốn làm điều ấy cho chúng ta.

“Điều chúng tôi đã thấy tận mắt, Điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng. Điều chúng tôi đã từng thấy và từng nghe chúng tôi xin làm chứng.” Chúng ta có được kinh nghiệm của Thánh Gioan khi đọc và nghe lời Chúa chưa?

Chúa Giêsu Thánh Thể, vẫn không ngừng mời gọi chúng ta lắng nghe Lời của người vang vọng trong cõi lòng / mỗi khi chúng ta đến với Người. Người mong mỏi biến đổi chúng ta nên giống như Người / và Người cũng muốn dùng chúng ta để nói lại với thế giới Tin Mừng Giải phóng ấy. Đọc kinh Thánh trước Thánh Thể, sẽ giúp chúng ta gặp được Đấng đang sống. Người sẽ giải thích Kinh Thánh cho chúng ta / như đã giải thích cho hai môn đê6 trên đường Emmau. Người sẽ trả lời những vần nạn của chúng ta và Người sẽ chỉ cho chúng ta buết chúng ta phải ống thế nào. Bạn và tôi nghĩ thế nào? Trong thinh lặng của cõi lòng hãy trả lời với Người.

Thinh Lặng trong ít phút

Mời cộng đoàn đứng

Hát:                  TRÁI TIM TINH TUYỀN

(Mi Trầm)

Đk: Lạy Chúa xin ban cho con trái tim tinh tuyền, để con luôn luôn cao dâng tâm tình kính mến. Lạy Chúa xin ban cho con trái tim tinh tuyền, để con luôn luôn trung kiên vững một niềm tin.

1.    Xin ngài thương con thứ tha lỗi lầm trong đời. Xin Ngài thương con thanh luyện hồn con, Chúa ơi. Xin Ngài thương con rửa sạch hồn con hỡi Ngài. Xin Ngài thương con giữ tâm hồn con trắng trong.

2.    Xin Ngài canh tân trái tim bao lần xa Ngài. Xin Ngài canh tân tinh thần nhược suy, Chúa ơi. Xin Ngài canh tân để tâm hồn con tinh tuyền. Xin Ngài canh tân để tâm hồn con vững tin.

 

III. TẠ ƠN VÀ CẦU XIN

Mời cộng đoàn quỳ

Chia thành hai bè

A.Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài tự Ngài đã thực hiện viên mãn, những Ngài lại ưa thích cho con được cộng tác trong cộng việc của Ngài, nhưng Ngài lại ưa thích nhờ con để cứu độ mọi người. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 

B.Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới là tấm Bánh Thánh nuôi dưỡng cho con, nhưng con lại có thể bẻ vụn tấm bánh đời mình cho anh em con. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 

A.Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới là chén Máu Thánh bổ sức cho con, nhưng con lại có thể quảng đại mời anh em uống lấy trọn đời con. Chúng con xin tạ ơn Chúa

 

B.Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới trao tặng niềm tin, nhưng con lại có thể làm nên chứng tá sống động cho Chúa hôm nay. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 

A.Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới gửi đến niềm hy vọng, nhưng con lại có thể giúp anh em con tìm lại nguồn cậy trông. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 

B.Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới đốt lên được ngọn lửa mến, nhưng con lại có thể giúp anh em con học biết yêu thương. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

A.Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài  mới tác tạo hòa bình, nhưng con lại có thể đi gieo cấy tình đoàn kết hiệp nhất anh em. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 

B.Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới là Đấng ban sức mạnh Thánh linh, nhưng con lại có thể nâng đỡ một tâm hồn anh em đang tuyệt vọng. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 

A.Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài  mới thực sự là đường, nhưng con lại có thể chỉ đường cho anh em con bước đi. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 

B.Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới là ánh sáng, nhưng con có thể làm cho ánh mắt của anh em con nên ngời sáng long lanh. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 

A.Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới là sự sso1ng vĩnh cửu, nhưng con lại có thể đem đến cho anh em niềm vui sống. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 

B.Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài  Ngài mới thực hiện những điều nan giải, nhưng con lại có thể làm được cái khả dĩ trong tầm tay. Chúng con xin tạ ơn Chúa.


 

Một người:

 Để lời Chúa thực sự ở lại trong cuộc sống của chúng ta và giúp chúng con nên chứng tá Tin mừng chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể lời nguyện xin:

Chung:

Lạy Chúa, để tình yêu Chúa được muôn người biết tới, xin Chúa thương ban cho chúng con hồng ân này là : biết ân hận hối tiếc / vì đã nói hoặc làm cho người khác phải đau buồn cách nào đó; và biết vui mừng / vì đã giúp anh em bớt khổ đau và buồn phiền.

         Xin ban chúng con tính mền dẻo, để chúng con ý thức được mình yếu đuối, cần được người khác giúp đỡ / hơn là chính chúng con gây phiền hà, hoặc có thái độ khinh khi người khác.

Xin ban cho chúng con tính ngay thẳng, biết tôn trọng chân lý, để không bao giờ chúng con hiểu theo nghĩa xấu, điều mà có ai đó đã làm phiền lòng con.

Xin ban cho chúng con tính đơn sơ / để có thể giúp người khác dễ sống bên chúng con / và không trở nên gánh nặng cho những ai đang sống gần chúng con.

Xin ban cho chúng con một tấm lòng hăng hái vui tươi, để chúng con luôn cởi mở đối với những ai ghét bỏ, ghen tỵ, phân bì với chúng con.

Xin ban cho chúng con một tấm lòng khiêm tốn, để chúng con không trở nên cứng cỏi, bất chấp những lời chỉ dạy, những lời phê bình, những lời kết án khắt khe từ mọi phía.

Xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại, để chúng con biết chịu đựng và đón nhận những ai có óc hẹp hòi cố chấp, ích kỷ đến độ không ai chịu nổi.

Xin ban cho chúng con một ý chí vững vàng, để chúng con mãi kiên tâm, dầu có phải thái độ vô ơn, nhất là đối với những người con tận tình giúp đỡ.

Xin cho chúng con một tấm lòng quả cảm, chịu đựng anh em chúng con một cách lâu bền, để giúp họ được bình an hạnh phúc, dầu cho họ còn yếu đuối đầy khuyết điểm.

Xin ban cho chúng con ơn sống chứng tá cho Chúa ở khắp mọi nơi / và vào mọi lúc, để chung quanh chúng con / không một ai phải chán nản, phải ngã lòng do lỗi con đã gây ra.

Xin ban cho chúng con biết dè dặt, đừng vội phê phán khi không có thẩm quyền, khi chưa đủ bằng chứng; và nếu có phải phê phán, thì phải thận trọng cân nhắc từng lời, và nghiêng về sự khôn ngoan nhân hậu nhân từ.

Xin ban cho chúng con ơn sáng suốt, đừng dễ tin vào điều xấu mà người ta đã nói về người vắng mặt; và nhất là cương quyết không kể lại cho ai những điều xấu đã lọt vào tai con.

Xin ban cho chúng con  một đức tin nhạy cảm, để có thể khám phá ra ngay rằng / Đức Giêsu đang ẩn mình trong ai đó trước mặt chúng con, sau lưng chúng con, bên cạnh chúng con , để chúng con biết chín chắn trong lời nói, trong cử chỉ và tâm tình.

Sau hết, trong mọi sự, với mọi người, xin Chúa dạy chúng con biết lắng nghe, biết nhạy cảm phán đoán theo ý tốt của người khác và sẵn sàng tha thứ bỏ qua những lỗi lầm của họ với chúng con, bởi vì Chúa cũng luôn đối xử với chúng con như thế. Và còn hơn thế nữa.

Xin thương tỏ ra Chúa là Thiên Chúa tình thương mà nhận lời những người con nhỏ bé đang nài xin. Chúng con tạ ơn Chúa muôn đời. Amen

 

IV. KẾT THÚC

Hát:                            Xin giữ con

( Mi Trầm)

1.Xin giữ con để con vì người thế loan truyền Danh Chúa cho khắp mọi nơi. Dù chết cho người dù chết giữa đời, xin giữ con hiên ngang vì Nước Trời.

Đk: Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn, con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng

 

THÁNH CA

Luật yêu thương

            (Nguyễn Duy)

 1. Cho con một điều răn mới yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân, tình yêu chính nhân.

Đk: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.

 1. Yêu thương là hy sinh trước, cho con cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không thua lợi danh trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tỏa lan bốn phương này con biết chăng.

 

TRÁI TIM TINH TUYỀN

(Mi Trầm)

Đk: Lạy Chúa xin ban cho con trái tim tinh tuyền, để con luôn luôn cao dâng tâm tình kính mến. Lạy Chúa xin ban cho con trái tim tinh tuyền, để con luôn luôn trung kiên vững một niềm tin.

3.    Xin ngài thương con thứ tha lỗi lầm trong đời. Xin Ngài thương con thanh luyện hồn con, Chúa ơi. Xin Ngài thương con rửa sạch hồn con hỡi Ngài. Xin Ngài thương con giữ tâm hồn con trắng trong.

4.    Xin Ngài canh tân trái tim bao lần xa Ngài. Xin Ngài canh tân tinh thần nhược suy, Chúa ơi. Xin Ngài canh tân để tâm hồn con tinh tuyền. Xin Ngài canh tân để tâm hồn con vững tin.

 

CON CÒN NHỚ MÃI

( Phương Anh)

1.Con còn nhớ mãi chuyện một đêm thâu trong vườn dầu Chúa quỳ nguyện cầu, đội mắt âu sầu. Còn còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi, chuyện một đêm thâu câu chuyện tình đầy bao thương đau.

         Ngài, Ngài quỳ đó ngước mắt lên cao yêu thương dạt dào, con tim nghẹn ngào, đôi môi thì thào, nguyện cầu cùng Thiên Chúa Cha: “Được thì hãy cất chén đắng xa con nhưng xin một lòng tuân theo lệnh Người có ý tiền định từ ngàn đời Cha hỡi, Cha ơi”.

2. Con còn nhớ mãi ngọn đồi Can-vê trong chiều hè Chúa chịu tàn hơi mang gánh cho đời. Con còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi, một chiều giăng mây ôi một chiều buồn đau cô đơn.

         Rồi trời mù tối, Chúa ngước lên cao, yêu thương dạt dào, con tim nghẹn ngào, đôi môi thì thào, nguyện cầu cùng Thiên Chúa Cha: Người, Người hỡi giúp sức cho con, thân con mỏi mòn, hơi con chẳng còn, sao Cha lại đành bỏ con Cha hỡi, Cha ơi.

3. Con còn nhớ mãi thập hình trên vai trên mình Ngài Chúa vì tình thương đi hết con đường. Con còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi, tình Ngài không phai trong tâm hồn Ngài yêu thương con.

         Đường đời trần thế giữa chốn u mê thân con hèn mọn nhưng xin được chọn thánh giá là đường đời con và cương quyết đi. Người, Người hỡi, giúp sức cho con đi cho trọn đường, xin Cha đừng đành, xin Cha đừng đành bỏ con, Cha hỡi Cha ơi.

NẾU CÓ THỂ

(Kim Long)

Đk: Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Đừng theo như ý Con, môt xin vâng ý Cha đa4 định từ trước muôn đời.

1.    Cha không nhận lễ toàn thiêu, không ưng thuận chiên bò hy tế. Thì này Con đến để làm theo Ý Cha: Hiến dâng trót cuộc đời.

2.    Bao công việc vui lòng Cha, Con thi hành vuông tròn mau mắn. Vì Con không đến để làm theo ý con, nhưng theo ý Cha vẹn toàn.

3.    Sao Cha đành chối bỏ Con, khi quân thù tứ bề xông đánh. Này đây Con phó dâng ở trong tay Cha , trót cả tấm linh hồn.

Con nay trở về

(Hùng Lân)

1.          Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về lòng sầu thống hối khôn nguôi: Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng đây bến yêu thương tình đáp tình.

Đk: Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yếu đuối, dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời.

Xin giữ con

( Mi Trầm)

2.    Xin giữ con để con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, xin giữ con luôn luôn sự ngài.

Đk: Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn, con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng

3.    Xin giữ con để con được đổi mới. Đây đời của con sẽ mãi đẹp tươi. Dù khi phản bội, dù khi lỗi tội, xin giữ con khiêm cung về với Ngài.

3.Xin giữ con để con vì người thế loan truyền Danh Chúa cho khắp mọi nơi. Dù chết cho người dù chết giữa đời, xin giữ con hiên ngang vì Nước Trời.

 

CHÍNH NHỜ NGÀI

(Nguyễn Duy)

 1. Chúa chấp nhận cuộc sống của con, nên ngài đã đến với con người, sống kiếp con người giữa nơi cuộc đời. Những bước đường Ngài dắt dìu con cho hạnh phúc không tan biến đâu, Chúa đã gọi mời giết chết đơn côi.

Đk: Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nắm tay con Ngài dìu từng bước, Chúa luôn đợi chờ đổi trao thương mến. Phút cảm động lệ vỡ tràn mi, ôi thân con diệu huyền như thế, chính con không hiểu vì Ngài thương con.

2.Chúa muốn chọn cuộc sống của con để đời con dõi bước theo Ngài, sống chết cho Ngài, hiến dâng cuộc đời. Thánh Giá ngài đường hướng đời con. Những lần con đau thương đắng cay, thánh giá của Ngài thắp sáng tâm tư.

 1. Đã đến ngày cải hóa đời con, con người cũ chỉ sống cho mình, đến lúc trở thành con người của Ngài. Đã đến ngày đổi mới lòng con, cho tình yêu tung bay khắp nơi, con với mọi người chất ngất tin yêu.

 


 

TRÁI TIM MỚI

(Mi Trầm)

Đk: Xin ban cho con một trái tim mới, để con yêu Chúa đến trọn đời. Xin ban cho con một thần trí mới, để con thi hành Thánh ý Cha.

 1. Xin rảy nước trong ngần rửa con sạch mọi vết nhơ. Xin đổi thay trái tim bao năm cằn khô sỏi đá. Xin đặt thần khí mới vào lòng chúng con. Xin tặng ban chúng con trái tim thịt mềm.
  TÌM BÀI

 

Mẫu 1 Thánh Thể –  Hiến tế tình yêu ...................................... 3 

Mẫu 2 Thánh Thể – Mầu nhiệm tình yêu ................................ 14

Mẫu 3 Thánh Thể – nguồn suối tình yêu ................................ 24

Mẫu 4 Thánh Thể –

               Con đường gần nhất để với Cha ............................. 35

Mẫu 5 Thánh Thể  -

            nguồn sức mạnh chiến thắng cám dỗ......................... 47

Mẫu 6 Thánh Thể –

             nguồn mạch tỏ bày sự hiệp thông............................... 58

Mẫu 7 Thánh Thể – nguồn sức mạnh để sống yêu............... 68

Mẫu 8 Thánh Thể – Trái tim người mẹ.................................... 76

Mẫu 9 Thánh Thể  - Tin Mừng sống động.............................. 86

 

 

 

                   trang suy niệm hằng tuần