Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C
TIN MỪNG PHỤC SINH
                        Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Chúa Kitô từ cõi chết sống lại là nền tảng đức tin của đạo Công giáo. Vì theo lời Thánh Phaolô khẳng định: "Nếu Đức Kitô chết mà không sống lại, thì đức tin của chúng ta chỉ là hảo huyền và lời rao giảng của chúng tôi cũng trở nên vô ích”(1Cor 15,14).

Nếu Đức Kitô chết mà không sống lại, thì Ngài không phải là con Thiên Chúa hằng sống. Toàn bộ tin mừng Ngài rao giảng đều sụp đổ. Các bí tích Ngài thiết lập đều vô hiệu hóa, và những phép lạ Ngài làm chỉ là phù phép giả tạo.

Nếu Đức Kitô chết mà không sống lại, thì Ngài chẳng hơn gì chúng ta, cùng lắm thì như các vị đạo sư, chết là hết.

Chuyện kể rằng: Trong một cơ hội tình cờ, có ba người đại diện cho ba tôn giáo lớn gặp nhau, và ai cũng tự hào về đấng lập đạo của mình.

Một Phật tử nói: Khi Đức Phật Thích Ca chết, ngài được mai táng và hài cốt được lưu giữ trong chùa Xá Lợi bên Ấn Độ, đó là bằng chứng đích thật Phật Thích Ca của chúng tôi

Tiếp đến, môn đồ Hồi giáo lên tiếng:

 Khi đức giáo chủ Mahomét chết, ngài để lại nắm tóc và bộ râu, được bảo vệ kỹ lưỡng trong đền thờ bên Árập(Trung Đông), điều đó chứng minh Giáo Chủ chúng tôi có mặt trên trần gian này.

Rồi hai người hỏi tín hữu Kitô: Khi Đức Giêsu chết, Ngài có để lại gì để làm bằng chứng  không?

Người tín hữu trả lời:

 "Khi Chúa chúng tôi chết, Ngài không để lại cái gì cả, vì Ngài không chết luôn như Giáo Chủ các anh, nhưng Ngài đã sống lại, bằng chứng là ngôi mộ trống, và Ngài đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ của Ngài. Do đó, chúng tôi không có hài cốt như Phật Thích Ca, hay nắm tóc, bộ râu như Giáo Chủ Mahomét.

 Thật vậy, nếu Đức Giêsu chết mà không sống lại thì chúng tôi không tin thờ Ngài, những vị tử đạo dại gì mà đổ máu mình ra làm chứng; các nhà truyền giáo dấn thân rao giảng Tin mừng làm chi, hay những người Công giáo sống đạo làm gì cho khổ, nếu Đức Kitô chết mà không sống lại.

Đức Kitô chết và sống lại, chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa quyền năng làm chủ sự sống và sự chết, như lời Ngài nói: "Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại". Bởi đó, chúng ta tin vào Ngài mới có nền tảng, và Chúa có quyền cho chúng ta sống lại với Ngài trên Nước trời mai sau.

Thế thì, Đức Kitô sống lại Ngài mang lại cho chúng ta những gì?

Trước nhất, Ngài mạng lại cho chúng ta niềm vui. Niềm vui này khởi đi từ các tông đồ, "các ông vui mừng vì xem thấy Chúa" (Ga 20, 20), và cũng là niềm vui cho toàn thể dân thánh. Vui vì Chúa đã chiến thắng tử thần" Ngài không bao giờ chết nữa" (Rm 6, 9). Vui vì nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, chúng ta được thông phần vào đời sống mới, với tư cách là con cái Thiên Chúa, được đồng thừa tự với Đức Kitô.

Chúa sống lại ban cho chúng ta niềm hy vọng. Hy vọng ngày mai đây khi nhắm mắt lìa đời, chúng ta cũng được sống lại với Chúa, lúc đó sẽ gặp lại những người thân đi trước chúng ta.

Chúa sống lại ban cho chúng ta nguồn an ủi, vì Chúa đã vượt qua cái chết bởi những đau khổ, đã nếm mùi cay đắng của một kiếp người rồi tiến đến vinh quang.

Như vậy, mọi việc lành chúng ta làm ở đời này đều sinh công ích. Mọi đau khổ của chúng ta đều có giá trị vĩnh cửu đời sau, nếu chúng ta biết chấp nhận vì lòng yêu mến Chúa.

Chớ gì mỗi năm mừng kỷ niệm Chúa Phục Sinh, là dịp nhắc nhở chúng ta sống lời mời gọi của Thánh Phaolô: "Nếu anh em muốn sống lại với Đức Kitô, thì anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời..." (Cl. 3,1).

Tìm kiếm những sự trên trời, không phải là bỏ hết công ăn việc làm để rồi chỉ đi nhà thờ đọc kinh cầu nguyện liên lỉ, không phải như thế, nhưng tìm kiếm những sự trên trời, theo như lời thánh Phaolô khuyên nhủ đó là: "Dù anh em ăn, dù anh em uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm vì vinh danh Chúa"(1Cr 10,31).

Ví dụ: Mỗi sáng khi thức dậy, người mà chúng ta nhớ đầu tiên phải là Chúa. Việc lo lắng tìm kiếm trước tiên phải là "Tiên vàn, các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước..." (Mt 6, 33). Rồi trước khi đi ngủ đêm, chúng ta đọc một vài kinh để nhớ Chúa. Đồng thời dành phút hồi tâm nhớ lại trong ngày sống, những lời mình nói, những việc ta làm, nếu có gì lầm lỗi ta xin Chúa thứ tha. Nếu ngày nào cũng sống gắn bó với Chúa như thế, là chúng ta đang sống Tin mừng Phục Sinh.

Anh chị em thân mến,

 Mỗi lần tham dự Thánh lễ, sau khi linh mục truyền phép chúng ta đồng thanh tung hô: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến" (1Cr 11,26).

Thế nào là loan truyền và tuyên xưng việc Chúa sống lại?

Loan truyền bằng đời sống chứng nhân như thánh Phanxicô nói đó là: đem yêu thương vào nơi oán thù; đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Tuyên xưng việc Chúa sống lại không phải bằng "đầu môi chót lưỡi" nhưng bằng cách thay đổi lối sống của mình, như các tông đồ, họ không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho "Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta". Vì thế, các ngài sẵn sàng chịu mọi đau khổ, trăm bề, để làm chứng cho Đức Kitô Phục sinh.

Ngày xưa, trong cuộc thương khó Chúa, các tông đồ hoảng sợ, đức tin lung lay tận gốc rễ, nhưng nhờ Mẹ Maria nâng đỡ mà niềm tin của các ông được vững mạnh. Thì bây giờ, giữa một thế giới có nhiều biến động và nhiều thách đố, nhiều khi làm cho đức tin chúng ta bị lung lay chao đảo, thì hãy bắt chước các tông đồ mau chạy đến với Mẹ Maria, cậy nhờ Đức Mẹ ra tay nâng đỡ, giúp chúng ta vững tin vào Chúa.

Xin Đức Kitô phục sinh thương chúc lành và ban cho chúng ta có một đức tin mạnh mẽ sống động, để làm chứng cho Tin mừng phục sinh của Chúa giữa lòng thế giới có nhiều thách đố hôm nay. Alleluia.