Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C
HÃY THEO THẦY
FX Đỗ Công Minh

          Bài Tin mừng hôm nay Thánh Gioan thuật lại việc Chúa hiện ra với các tông đồ lần thứ ba, tại biển hồ Tibêria. Chúa tìm gặp các ông và dọn sẵn cho các ông một bữa sáng đầy thân mật giữa Thầy và trò. Người tỏ mình ra cho các ông nhận biết ngay chính lúc các ông chán nản vì không có Thầy ở bên như mọi lần. Các ông lại đang lâm vào thất vọng vì sau chuyến đi đánh cá vất vả cả đêm mà không thu được gì.

 

         Chiều nay, con tham dự Thánh lễ, mà như dự một buổi chiều  ly biệt, bởi con được nghe những lời tạ từ của một người Thầy với những đồ đệ trước lúc trở về cùng Cha. Con đã lắng nghe bài tin mừng này và như đang được nghe Chúa  nói với con : “ Con có yêu mến Thầy không?” và”Nếu con yêu mến Thầy, thì hãy giữ lời Thầy “.

 

          Lạy Chúa,

 

          Nếu Chúa hiện ra với con lúc này và hỏi con :” Con có yêu mến Thầy không?”, hẳn câu trả lời  như đã sẵn “Dạ thưa Thầy là Chúa của con, Chúa biết lòng con, con yêu mến Chúa”  ( con lặp lại lời Thánh Phêrô). Thế nhưng vế thứ hai của lời Chúa “Hãy giữ lời Thầy” thì. . . .

 

        Con cảm thấy tự xấu hổ. Bởi cuộc đời con, con vẫn tự nhận là mến Chúa, tin Chúa nhưng lời Chúa dạy con lại không giữ tròn .

 

                               Nếu giữ lời Chúa, làm sao con có thể thờ ơ với những người đang   sống bên con .

 

                               Nếu giữ lời Chúa, sao con vẫn còn có thái độ ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ biết nghĩ đến mình, chỉ muốn mọi người vì mình .

 

                               Nếu giữ lời Chúa, sao con lại thiếu tích cực trong cuộc sống, không dám  mạnh dạn đấu tranh chống lại cái xấu ngay trong bản thân con, nơi con làm việc, hoạt động.

 

                              Nếu giữ lời Chúa, sao con lại dễ dàng phê phán, nguyền rủa anh em con, khi có người không hạp với con, không ủng hộ, không đứng về phía con để bảo vệ lợi ích cho con . . .

 

                              Nếu giữ lời Chúa, sao con còn . . .

 

          Lạy Chúa,

 

          Lời nhắc của Chúa với các môn đệ cũng là những tâm tình mà Chúa nhỏ nhẹ nói với con:” Nếu con yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy

 

           Xin cho con luôn biết để lòng mình tĩnh lại hầu  lắng nghe được tiếng Chúa vọng lên trong con. Và quan trọng hơn, con biết đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống. Đó chính là biết “giữ lời Thầy “, để mỗi ngày trong đời con luôn vang lên lời nhắn :” HÃY  THEO THẦY” . AMEN.