Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm C
DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT
                  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Việc Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cả bốn Tin mừng đều ghi lại, nhưng riêng thánh sử Gioan viết rằng:  khi Đức Giêsu sống lại, thì Ngài hiện ra với các môn đệ rất nhiều lần và lời đầu tiên là Chúa luôn chúc bình an cho các ông, các ông vui mừng vì xem thấy Chúa (Ga 20, 20).

 Tám ngày sau, Đức Giêsu lại hiện đến với các ông, sau khi chúc bình an cho các ông như thường lệ, thì lần này Chúa gọi riêng Tôma và bảo: " Tôma! Hãy xỏ ngón tay con vào lỗ đinh, hãy thọc bàn tay vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng lòng nhưng hãy tin" (Ga 20, 28).

Tại sao Đức Giêsu không tỏ cho các ông thấy hào quang sáng chói của Đấng phục sinh, mà lại tỏ cho các ông thấy những thương tích nơi thân thể Ngài như thế?.

Tôi nghĩ rằng: Nếu Đức Giêsu hiện ra mà tỏ cho các ông thấy hào quang sáng chói, với một con người sáng láng như thiên thần, thì e rằng các ông tưởng rằng là ma hay thần linh nào đó, chứ không phải là Thầy Giêsu, nhưng Đức Giêsu tỏ cho các ông thấy những thương tích nơi thân mình của Ngài là bằng chứng sống động Chúa đã phục sinh. Khi Chúa nói với các ông: "Chính Thầy đây, Giêsu Nazarét đây! Thầy đã bị đánh đòn, đội mão gai, bị đóng đinh, bị lưỡi đòng đâm thâu cạnh sườn và chết đi được mai táng trong mồ, nay Thầy sống lại đến với các con, chứ không phải ma đâu, các con đừng sợ!". Sở dĩ, Chúa cho các môn đệ xem thấy những thương tích trong cuộc thương khó là bằng chứng lòng Chúa thương xót tha thứ cho con người.

Thật vậy, chính vì lòng thương xót, mà Chúa đón nhận sự tính toán độc ác của giới lãnh đạo Do thái, đã vu khống những tội mà Chúa không hề có, để nộp Chúa cho Philatô xét xử.

 Chính vì lòng thương xót, mà Chúa đón nhận là sự lên án bất công của Philatô, dẫu biết rõ ông Giêsu này vô tội nhưng vì sợ mất lòng dân chúng, mà ông đã trao nộp Chúa cho quân dữ đi đánh đòn và hành hạ Chúa cho đến chết.

Chính vì lòng thương xót, mà Chúa đón nhận sự phản bội của Giuđa, dám dùng nụ hôn là dấu chỉ của tình yêu trở thành dấu chỉ phản bội nộp Thầy mình với giá 30 đồng bạc.

Chính vì thương xót, mà Chúa tha thứ cho sự hèn nhát chối Thầy của Phêrô; sự trốn chạy của các môn đệ, cũng như sự thay lòng đổi dạ vô ơn của dân chúng.

Cũng chính lòng thương xót mà Chúa lập nên Bí tích hòa giải, để mỗi khi chúng ta yếu đuối sa ngã phạm tội, chúng ta đi xưng thú, thì lòng Chúa thương xót tiếp tục tha thứ cho chúng ta.

 Cho nên không phải tự nhiên mà Chúa mang thương tích trên mình, mà những thương tích ấy là bằng chứng lòng Chúa thương xót nhận loại chúng ta.

Bởi vậy, khi Chúa sống lại và hiện ra với các môn đệ, không thấy Chúa hạch hỏi gì cả, mà Ngài chỉ nói: "Bình an cho các con", Chúa tha thứ hết. Chúa quên tất cả lỗi lầm của chúng ta. Chính ở điểm này làm nổi bật lên lòng Chúa thương xót.

          Anh chị em thân mến,

Trong cuốn nhật ký, Đức Giêsu nhắn nhủ chị Faustina  thế này: "Cùng với việc tôn vinh lòng thương xót của Ta, con hãy thực hiện lòng thương xót phát xuất từ tình yêu Cha dành cho con, con đừng chạy trốn những công việc của lòng thương xót".

Điều Chúa nhắn nhủ chị Faustina năm xưa, nay Chúa cũng muốn nhắn nhủ chúng ta.

1/ Cảm nghiệm lòng Chúa thương xót. Sứ điệp lòng Chúa thương xót là sứ điệp yêu thương. Thiên Chúa vẫn tiếp tục xót thương dân Ngài. Lòng thương xót của Chúa không bị tội lỗi của con người cản trở, nhưng vẫn đong đầy cho những ai đến với Ngài. Lòng thương xót của Chúa vẫn xoa dịu những ai đang bất an bất ổn vì tội lỗi. Lòng thương ấy vẫn đang chữa lành những ai đang đau khổ bệnh tật tâm hồn cũng như thể xác.

 Ước gì mỗi người chúng ta biết tín thác vào lòng Chúa thương xót, cho dẫu chúng ta còn mang đầy những vết thương yếu đuối và lỗi lầm.

2/ Sống chứng nhân lòng Chúa thương xót

Ngày hôm nay chúng ta tin vào Đức Kitô phục sinh, không chỉ dựa vào ngôi mộ trống mà còn dựa vào lời chứng của các tông đồ. Lời chứng mà một nhà tư tưởng nói rằng: Những người đã dám sống dám chết cho điều họ rao giảng, thì đó mới là lời chứng xác thực. Thật vậy, các tông đồ hầu hết đã làm chứng cho Đức Kitô phục sinh chẳng những bằng lời nói nhưng còn bằng cái chết đẫm máu của mình.

Vậy khi anh chị em làm giờ kính lòng Chúa thương xót, chúng ta có nhớ cầu nguyện cho một người bạn, người làng xóm hay một người đồng nghiệp đang gặp khó khăn không?. Mặc dầu chúng ta đọc: “ Vì cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới”.

Vì thế, hôm nay lễ kính lòng Chúa thương xót, trước hết chúng ta hãy nhìn lên Thánh giá để cảm nghiệm lòng Chúa thương xót, đồng thời cũng biết chia sẻ lòng Chúa xót thương cho những người chúng ta gặp gỡ.

Chúng ta cầu nguyện cho nhau. Nguyện xin lòng thương xót ban cho anh chị em chúng ta, đặc biệt cho cộng đoàn lòng Chúa thương xót trong ngày lễ bổn mạng, có một trái tim biét thương cảm, bao dung, sẵn sàng bỏ qua những thành kiến, những đố kỵ, ghen tương...... mà thay vào đó là sống tình liên đới quan tâm nâng đỡ nhau. Xin Chúa ban chúng ta sống chứng nhân của lòng Chúa thương xót trong môi trường của mình và theo hoàn cảnh của mỗi người chúng ta. Amen.