Chúa Nhật XXXIV - Thường Niên - ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
CHÚA GIÊSU KITÔ - VUA VŨ TRỤ
Giuse M. Lương Thiên Triều, CRM