Chúa Nhật XXXI - Thường Niên - Năm B . Lễ Các Thánh Nam Nữ
CÁC NGÀI LÀ AI VÀ TỪ ĐÂU TỚI?
Lm Nguyễn Tiến Huân

Trong thị kiến về "những kẻ đã được niêm ấn" (tức là những kẻ thuộc về Thiên Chúa và ở trong sự bảo vệ của Người) được tuyển chọn tới trước ngai Con chiên, Thánh Gioan thấy số người đó thật đông đảo: "144 ngàn thuộc mọi chi tộc Israel" và một đoàn người khác đông đảo không thể đếm được thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng." Tất cả những người đó đều "mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế" chiến thắng (Kh 7,2-9). Đoàn người đông đảo không thể đếm được đó là chính các Thánh Nam Nữ mà chúng ta mừng kính trong ngày lễ đặc biệt hôm nay: Lễ Các Thánh.

Các ngài là những người khi còn sống đã biết thực hiện tinh thần của Nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã dạy trong bài giảng trên núi hôm nay. Đó là Tám Mối Phúc Thật hay cũng còn gọi là Hiến chương Nước Trời (Mt 5,1-12).

Có những vị đã thực hiện đức khó nghèo, khiêm nhường, nhỏ hèn (Mt 11,25; 18,2-4) vui nhận số phận rốt hết (Mt 19,30). Tinh thần khó nghèo đó đã dẫn các ngài tới một đời sống nghèo khó vật chất thực sự (Mt 6,19). Vì thế các ngài được Chúa chúc phúc và trọng thưởng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì Nước trời là của họ" (Mt 5,3).

Nhiều đấng khác đã sống đời hiền lành theo gương Chúa Giêsu (Mt 11,29) thì được Người khen tặng: "Phúc cho những ai hiền lành vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp" (c. 4). Và cứ thế, những vị đã sống đời ưu phiền, những kẻ đã "gieo trong nước mắt" (Tv 126,5) thì nay được an ủi. Những kẻ đã đói khát sự công chính thì nay được no đầy. Kẻ đã biết yêu thương người thì nay được Chúa thương yêu. Những người đã sống đời trong sạch thì nay được nhìn thấy Thiên Chúa. Những Thánh đã dùng tất cả đời mình để tác tạo hòa bình thì nay được gọi là con Thiên Chúa. Và những đấng khi còn sống đã bị bắt bớ, bị bách hại vì Chúa như các Thánh Tử Đạo Việt Nam thì nay được khen tặng phần thưởng Nước Trời.

Các ngài đã sống khác nhau, nêu những gương mẫu khác nhau như trăm hoa đua nở và "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười" (Kiều). Nhưng tất cả đều có một điểm chung giống nhau là họ đã theo Chúa Giêsu mà chọn con đường Thánh giá đau khổ để tới vinh quang và họ đã ra sức giữ gìn "chiếc áo trắng ngày Rửa tội" tinh tuyền bằng Thánh sủng của ơn Cứu Độ: "Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt và tẩy áo trắng trong máu Con chiên" (Kh 7,14).

Mừng lễ các Thánh, trước hết chúng ta ca tụng và cảm tạ Chúa vì những đặc ân và phần thưởng Chúa đã ban cho các Thánh. Sau nữa, chúng ta cầu xin Các Thánh bầu cử cùng Chúa cho chúng ta nhiều ơn lành để sống noi gương các Ngài và hẹn sẽ gia nhập một trong tám đoàn người được Chúa chúc phúc hôm nay.

Lạy Chúa, tuần này con quyết noi gương các Thánh thực hiện một trong tám Mối phúc thật mà Chúa đã công bố trong bản Hiến chương Nước Trời hôm nay.