Chúa Nhật XXXI - Thường Niên - Năm B . Lễ Các Thánh Nam Nữ
THÁNH THIỆN
Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

1. Trong phạm vi tự nhiên, nếu có ai bắt tay xây dựng một công trình nào, người đó phải cố gắng theo đuổi công việc, không bao giờ ngừng, cho đến khi hoàn tất, mới an tâm. Cũng vậy, trong phạm vi siêu nhiên, chúng ta đã bắt tay vào việc xây nhà linh hồn chúng ta trong ơn nghĩa thánh Chúa, trong sự trọn lành thánh thiện, thì chúng ta hằng ngày phải luôn luôn cố gắng thi hành cho trọn lành điều chúng ta đã bắt đầu, cho đến khi hoàn tất, nghĩa là cho đến khi chúng ta chết.

2. Thiên Chúa truyền dạy chúng ta hằng ngày phải luôn luôn hướng về sự trọn lành thánh thiện: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48).

3. Thánh Gioan tông đồ thúc giục chúng ta mỗi ngày mỗi  sống thánh thiện hơn: “Kẻ gian ác cứ  làm điều gian ác nữa đi, kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa đi, người công chính cứ hành động công chính nữa đi, và người thánh thiện cứ sống thánh thiện nữa đi. Đây, chẳng  bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo lương bỗng để trả cho mỗi người tùy theo việc người ấy làm. Ta là Anpha và Ômêga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình,  để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành” (Kh 22,11-14).

4. Thánh Phaolô khuyên chúng ta mỗi ngày mỗi sống tấn tới hơn trên con đường thánh thiện: “Anh em đã được chúng tôi dạy phải  sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như vậy; vậy nhân danh Chúa Giêsu, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa... Ý muốn của Thiên Chúa là anh em hãy nên thánh... Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện... Vậy ai khinh thường những điều dạy trên, thì không khinh thường một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa, Đấng hằng ban cho anh em Thánh Thần của Người” (1 Tx 4,1;3;7-8).

5. Các thánh luôn nhắc nhủ chúng ta cố gắng sống thánh thiện hằng ngày: “Khi bạn dừng lại, tức là đi bạn đi thụt lùi. Khi bạn tự mãn về mình và nói rằng: “Bây giờ, đủ rồi!”, thì chính lúc nầy, bạn thiệt mất” (Thánh Augustinô). / “Ai không tiến lên, tức là đi lùi lại. Trên con đường nhân đức, không có lừng chừng được đâu” (Thánh Bênađô). / “Chúng ta phải nhắm vào cái mức  độ cao nhất của sự thánh thiện, như người buôn bán nói giá thật cao về đồ mình bán, như người thợ săn nhắm cao hơn con chim bay, thì mới hy vọng bắn trúng nó” (Thánh  Anphôngsô).

6. Khi thấy người nào không ao ước sống thánh thiện và không hướng tới sự trọn lành mỗi ngày một hơn, chúng ta có lý mà nói rằng kẻ đó đang sống trong sự nguy hiểm dễ mất linh hồn đời đời. / Chúng ta hãy nhìn xem cây cối, súc vật, và ngay cả con người chúng ta cũng vậy, hễ một khi không còn lớn lên nữa, không còn phát triển nữa, thì thế nào cũng khô héo, tàn rụi và chết.

7. Gương mẫu cao siêu tuyệt vời của sự trọn lành thánh thiện để chúng ta hằng ngày noi theo, đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu nói rõ: “Ta là Con Đường, là Sự Thật, là Sự Sống” (Ga  14,6). / Khi thấy người thanh niên muốn sống trọn lành thánh thiện, Chúa Giêsu liền đưa ra điều kiện là hãy theo Ngài: “Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa?” Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên trọn lành, thì  hãy  đi bán tài  sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19,20-22). / Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô: “Anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô” (Rm 13,14). /  Như một người học trò luôn luôn nhìn vào ông thầy để xem ông làm gì mà bắt  chước làm theo, chúng ta cũng phải luôn luôn  hướng về Chúa Giêsu Kitô. / Mỗi người chúng ta phải luôn luôn có Chúa Giêsu Kitô trong quả tim, để luôn yêu mến ngài, trong trí khôn, để luôn suy gẫm về ngài; trong đôi tay, để luôn nắm lấy ngài; trước con mắt để luôn yêu mến ngài. / Chúa Giêsu Kitô là gương mẫu thánh thiện cho tất cả mọi người, cho  tất cả mọi hạng người. Mọi người, không trừ ai, đều có thể bắt chước Chúa Giêsu Kitô theo đấng bậc mình, trong hoàn  cảnh  sống của mình.

8. Các thánh là những đấng đã bắt chước Chúa Giêsu Kitô thật đúng, thật sát, thật  hay. / Đời sống các thánh là bản phôtôcôpi đời sống của Chúa Giêsu Kitô.

9. Chúa Giêsu Kitô là gương thánh thiện toàn hảo, vượt quá tất cả các thánh. Nhưng Giáo Hội vẫn thúc giục chúng ta bắt chước gương các thánh vì việc nầy có thể là dễ dàng hơn cho chúng ta.

10. Chúng ta thấy có những vị thánh đã từng là những người yếu đuối như chúng ta. / Chúng ta thấy có những vị thánh đã luôn luôn chiến đấu như chúng ta. / Chúng ta thấy có những vị thánh cũng có ơn gọi như chúng  ta, cũng làm một nghề như chúng ta, cũng có một tính khí như chúng ta, v.v..., nên chúng ta dễ bắt chước các ngài để nên giống Chúa Giêsu Kitô hơn.

11. Trong suốt cuộc đời của mình, các thánh đã phải luôn luôn hết sức cố gắng, chiến đấu liên lĩ, vì các ngài cũng là những người như chúng ta, chứ không phải là các thiên thần thiêng liêng sáng láng, hay các thánh nam nữ sống trên thiên đàng. / Khi còn sống, các thánh cũng đã mang phải lắm tật, nhứt là bảy tật kinh niên, là bảy mối tội đầu, thường trú trong con người của các ngài: kiêu ngạo, cứng đầu, tức giận, hà tiện, ham ăn, mê dâm, biếng nhác. Bảy tật xấu kinh niên nầy, chỉ chấm dứt với cái chết của các ngài. Vì thế, các ngài đã phải luôn luôn chiến đấu với các tật xấu của mình cho đến chết.

12. Sự trọn lành thánh thiện không chủ tại  làm nhiều việc nhân đức như ăn chay, đánh tội, đi nhà thờ, dự thánh lễ, bố thí,v.v... Những việc nhân đức nầy chỉ là những phương thế giúp chúng ta đạt đến sự trọn lành thánh thiện. Thánh Phaolinô khuyên một người kia rằng: “Khi làm các việc lành phước đức, ta chưa phải là nhân đức đâu, bởi vì những việc nầy chỉ là những phương thế giúp chúng ta đạt đến nhân đức.

13. Sự trọn lành thánh thiện không chủ tại ta không phạm tội bởi vì ai cũng luôn luôn chiến đấu để xa lánh tội lỗi. Nhiều vị thánh lớn đã phạm tội, như thánh Phêrô. Có thể Chúa để như vậy để cho các vị nầy khỏi tâng mình kiêu ngạo.

14. Sự trọn lành thánh thiện cũng không chủ tại làm những công việc gì lạ lùng, lớn lao. Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, và biết bao nhiêu vị thánh lớn, không có làm gì lạ lùng trong đời mình. Đời sống của họ “được dấu ẩn với Đức Kitô trong Thiên Chúa” mà thôi (Cl 3,3).

15. Tình mến Chúa yêu người là sự trọn lành của lề luật, là giây của sự  toàn thiện: “Yêu là chu toàn Lề Luật ” (Rm 13,10). / “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng yêu: đó là mối giây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,14).

16. Để trả lời cho người kia hỏi sự trọn lành thánh thiện chủ tại đâu, thánh Augistinô trả lời một câu danh tiếng:  “Hãy yêu Chúa, rồi muốn làm gì tùy ý”. / Thánh Phanxicô Salêxiô dạy: “Không có sự trọn lành nào khác, ngoài sự trọn lành yêu Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình: mọi sự trọn lành khác đều giả  dối.”