Chúa Nhật XXX - Thường Niên - Năm B
LỜI NGUYỆN CHUNG
Sưu tầm

Anh chị em thân mến,

Đức Kitô là ánh sáng của Thiên Chúa đã đến chiếu sáng trần gian. Theo gương anh mù Bartimê, chúng ta xin Chúa chữa lành đôi mắt tâm hồn chúng ta, để nhờ tin vào Chúa mà chúng ta được cứu độ:

1. Chúa nói: “Ta sẽ lấy lòng từ bi mà dẫn dắt chúng trở về”. Xin cho các cha giải tội có được tấm lòng khoan dung, nhẫn nại của Chúa Giêsu, cư xử yêu thương, dịu hiền với các hối nhân, giúp họ cảm nhận lòng thương tha thứ của Thiên Chúa là Cha.

2. “Lạy Thầy, xin cho con được thấy”. Xin cho nhiều người chưa tin nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ, nhờ lời cầu nguyện và gương lành của các Kitô hữu, mà nhận biết Ngài là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ trần gian.

3. Chúa nói: “Đức tin của anh đã chữa anh”. Xin cho những người đang khủng hoảng hoặc đánh mất đức tin, sớm nhận ra tình trạng tệ hại của mình, để tìm đến với Chúa Giêsu và xin Ngài chữa lành.

4. “Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu”. Xin cho chúng ta nhờ ơn Chúa mà nhận ra bệnh mù lòa thiêng liêng của mình, biết đến tham dự thánh lễ và chầu Thánh Thể, để được Chúa thắp sáng lại đức tin và lòng mến.

Lạy Chúa, trước tiến bộ khoa học và sự dư dật của cải trần gian, nhiều người ngày nay trở nên mù tối kiêu căng khước từ Chúa. Xin cho chúng con khiêm tốn nhận ra thân phận tội lỗi, hư không của mình, mà luôn suy phục quyền uy tối thượng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

giaophanxuanloc.net


 Chủ Tế:

Anh Chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng cảm thông, quan tâm, chăm sóc, và mời gọi tất cả mọi người hãy đặt hết tin tưởng vào Ngài để được chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn. Tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Người, chúng ta hãy tha thiết dâng lời nguyện xin.

1. «Đối với Ítraen, Ta là một người Cha, còn đối với Ta, Épraim chính là con trưởng.» – Chúng ta hiệp lời chuyển cầu cho tất cả các dân tộc trong thế giới ngày nay, nhất là cho những người đang gặp đau khổ, phiền muộn cả thể xác lẫn tâm hồn, để họ cảm nghiệm được Thiên Chúa là Người Cha rất nhân hậu từ bi, luôn quan phòng, yêu thương và chăm sóc họ.

2. «Không ai tự gán cho mình vinh dự làm thượng tế, nhưng phải được Thiên Chúa gọi» – Chúng ta hiệp lời chuyển cầu cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, cho các Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, cũng như cho các Linh Mục và Phó Tế, để các ngài luôn sống khiêm tốn và cảm tạ Thiên Chúa, là Đấng đã yêu thương chọn gọi các ngài làm tư tế của Chúa, nhằm thánh hóa bản thân và phục vụ tha nhân.

3. «Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.» – Chúng ta hiệp lời chuyển cầu cho các Kitô hữu, cách riêng là các chị em trong Hội dòng chúng ta, ý thức mình còn mù lòa về rất nhiều điều, và khiêm tốn đến với Thầy Giêsu xin cho thấy được những điều Chúa muốn cho thấy, nhất là thấy được tình yêu chữa lành của Chúa trong ơn gọi và bậc sống của mình, để tất cả nên chứng tá tình yêu của Chúa bằng đời sống an vui và hạnh phúc hơn.

4. «Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!» – Chúng ta hiệp lời chuyển cầu cho mỗi người chúng ta, trong Năm Đức Tin này, càng ngày càng thêm xác tín vào kế hoạch ân sủng của Thiên Chúa, để can đảm dấn thân cho “sứ vụ loan báo Tin Mừng” cách thiết thực hơn, ngay trong những môi trường chúng ta đang phục vụ.

 

Chủ Tế:

Lạy Chúa, Chúa không bao giờ từ chối lời kêu cầu tha thiết của tất cả những ai hết lòng tín thác vào tình yêu và ân sủng của Chúa, xin nhậm lời và chúc lành cho những ý nguyện chúng con vừa thành kính dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin…

 

Học viện MTG. Thủ Đức


 Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban cho nhân loại con Một là Đức Giêsu, chính Người là ánh sáng, là ơn chữa lành cho con người. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin:

 

1. Hội Thánh có sứ mạng giới thiệu Đức Kitô cho mọi dân mọi nước. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh Mục / luôn chu toàn sứ mạng cao quý Chúa đã ủy thác cho các Ngài.

2. “Lạy Thầy/ xin cho tôi được thấy” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những anh chị em khiếm thị/ luôn can đảm vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống /để họ tìm được ánh sáng và niềm vui của Chúa ngang qua những người sống xung quanh.

3. “Đức tin của anh đã cữu chữa anh”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những Kitô hữu khô khan nguội lạnh/ được vững lòng tín thác,/cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, và biết chạy đến với bí tích hòa giải/ để tâm hồn họ được ơn bình an và được Chúa chữa lành.

4. “Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và bước đi trên con đường người đi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn được ánh sáng niềm tin và tình yêu của Chúa chiếu tỏa/ để từ đó chúng ta cũng trở nên ánh sáng của Chúa/ chiếu soi mọi nơi, giúp mọi người cùng bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân Chúa thương ban cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết gìn giữ và làm cho những ơn đó trổ sinh hoa trái trong tâm hồn và đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

mtgthuduc.net