Chúa Nhật XXVIII - Thường Niên - Năm B
LỜI NGUYỆN CHUNG
Sưu tầm

"Hãy bán những gì con có, mà cho người nghèo". Chúng ta quyết tâm làm theo Lời Chúa dạy và khẩn thiết cầu xin.

1. Hội thánh là hiện thân của Chúa ở trần gian. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh tận tâm thương yêu giúp đỡ mọi người, nhứt là những người nghèo khổ bất hạnh.

2. Nhân loại có kẻ giàu người nghèo. Xin Chúa cho những người giàu biết thương yêu giúp đỡ kẻ nghèo vượt qua cơn túng thiếu của họ.

3. "Hãy bán những gì con có mà cho người nghèo, con sẽ được một kho tàng trên trời". Xin cho các Kitô hữu chúng ta biết làm theo Lời Chúa dạy hằng ngày.

4. Ai từ bỏ mọi sự vì Thầy và vì Tin Mừng sẽ được lại gấp trăm ở đời này và sự sống muôn đời ở đời sau. Xin cho các giáo hữu cộng đoàn chúng ta luôn làm như thế.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương ban của cải cho chúng con. Xin cho chúng con biết khôn ngoan dùng nó đúng theo ý Chúa muốn.


Anh chị em thân mến,

Đức Kitô làm người để tỏ bày cho chúng ta sự Khôn Ngoan thượng trí của Thiên Chúa, hầu dẫn chúng ta đi trong chân lý và tình yêu mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm và sắc bén”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết để Lời Chúa soi sáng và chất vấn mình, hầu khôn ngoan dẫn dắt dân Chúa đi trong sự thật mà tiến đến sự sống đời đời.

2. Cầu cho sứ mạng của các tu sĩ. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các tu sĩ biết đổi mới nhiệt tình tông đồ, biết tìm gặp những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp cổ bé miệng.

3. “Nghe lời đó, anh buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải”. Xin cho các Kitô hữu ý thức sâu xa thực tại chóng qua trần thế, để biết dùng của cải, tài năng Chúa ban/ mà phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em, hầu làm giàu kho tàng vĩnh cửu trên trời.

4. “Những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Xin cho mỗi người chúng ta biết nhận ra giá trị chóng qua của trần gian, để hết lòng yêu mến và tìm kiếm Chúa là gia nghiệp quý giá nhất của đời mình.

Lạy Chúa, chúng con xác tín rằng: sự sống và những gì chúng con đang có đều là ân huệ Chúa ban. Xin cho chúng con khôn ngoan kiếm tìm và sử dụng tiền bạc theo thánh ý Chúa, biết xếp đặt đời sống theo chuẩn mực Tin Mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Giaophanxuanloc.net


 Chủ tế: Anh chị em thân mến, điều kiện để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu là sống tinh thần khó nghèo. Xác tín vào giá trị trổi vượt của tinh thần khó nghèo mà Chúa mời gọi, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1.       “Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm và sắc bén” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, cách riêng là các vị Chủ chăn / luôn được ánh sáng Lời Chúa soi dẫn/để hướng dẫn đoàn chiên đến hưởng sự sống đời đời.

2.       “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tu sĩ đã khấn hứa sống lời khuyên Nghèo Khó của Tin Mừng / luôn trung thành với lời cam kết, và biết dùng chính đời sống của mình làm chứng tá cho Nước Trời.

3.       “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu được khôn ngoan nhận ra sự mau qua của tiền bạc, vật chất/ để biết chọn lựa chính Chúa là gia nghiệp đời đời.

4.       “Anh hãy đi bán những gì mình có mà cho người nghèo”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi/ dâng hiến trọn vẹn đời mình cách xác tín/ để phục vụ Chúa và Hội Thánh của Người.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con biết bao ơn lành trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết tích cực sống lời Chúa dạy/ để trở nên những chứng nhân cho tình yêu  Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Mtgthuduc.net


Chủ tế: Anh chị em thân mến, điều kiện để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu là sống tinh thần khó nghèo. Xác tín vào giá trị trổi vượt của tinh thần khó nghèo mà Chúa mời gọi, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1.       “Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm và sắc bén” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, cách riêng là các vị Chủ chăn / luôn được ánh sáng Lời Chúa soi dẫn/để hướng dẫn đoàn chiên đến hưởng sự sống đời đời.

2.       “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tu sĩ đã khấn hứa sống lời khuyên Nghèo Khó của Tin Mừng / luôn trung thành với lời cam kết, và biết dùng chính đời sống của mình làm chứng tá cho Nước Trời.

3.       “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu được khôn ngoan nhận ra sự mau qua của tiền bạc, vật chất/ để biết chọn lựa chính Chúa là gia nghiệp đời đời.

4.       “Anh hãy đi bán những gì mình có mà cho người nghèo”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi/ dâng hiến trọn vẹn đời mình cách xác tín/ để phục vụ Chúa và Hội Thánh của Người.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con biết bao ơn lành trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết tích cực sống lời Chúa dạy/ để trở nên những chứng nhân cho tình yêu  Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Giaophanvinhlong.net


Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 28 Thường Niên năm B

Từ Bỏ Mọi Sự Để Theo Chúa (Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30)

•        Dẫn vào Thánh Lễ:

Kính thưa cộng đoàn, mọi của cải vật chất và cả những khả năng trí tuệ đều là ân huệ Chúa ban. Tin Mừng hôm nay, Chúa đòi hỏi anh thanh niên giàu có, phải từ bỏ tất cả của cải để đi theo Chúa. Thế nhưng, anh đã không dám từ bỏ, thậm chí anh đã sử dụng của cải vật chất không đúng mục đích và ý Chúa muốn, nên anh không được hưởng sự sống đời đời.

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa cho chúng ta can đảm từ bỏ những gì mình có, để chia sẻ cho những người nghèo khổ, thiếu thốn, nhất là biết dùng những của cải vật chất và tinh thần mà phụng vụ Chúa và mọi người. 

•        Dẫn vào bài đọc 1: Kn 7,7-11

Nhờ ơn Chúa soi sáng, người công chính biết quý chuộng Ðức Khôn Ngoan hơn sức khỏe, vàng bạc của cải, nên được mọi sự lành và được giàu có. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

•        Dẫn vào bài đọc 2: Dt 4,12-13

Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa. Người thấu suốt lòng dạ con người. Người sẽ khôn ngoan xét xử mọi tư tưởng cũng như tâm tình của chúng ta. Ðó là nội dung đoạn thư hôm nay.

•        Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 10,17-30

Muốn được hưởng sự sống đời đời, Chúng ta phải biết từ bỏ tất cả những gì mình có, sống tinh thần nghèo khó, biết dùng của cải Chúa ban để chia sẻ cho những người nghèo khổ. Đó là nội dung chính của Tin Mừng hôm nay. 

•        Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu cho chúng ta biết, điều kiện để được vào Nước Trời là phải từ bỏ tất cả những gì mình có. Quyết tâm thực hành lời Chúa dạy, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin.

1. Trân châu, bảo ngọc, sức khỏe vẻ đẹp, cũng không sánh được với đức khôn ngoan. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh được trần đầy sự khôn ngoan thánh thiện của Chúa, để các ngài hướng dẫn dân Chúa thực hành lời Chúa dạy.

2. Sẵn sàng từ bỏ mọi sự, để sống tinh thần nghèo khó là một đòi hỏi cần có của người môn đệ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tu sĩ, sống trọn hảo lời khấn khó nghèo, bằng sự hy sinh từ bỏ chính mình, sẵn sàng dấn thân phục vụ những người nghèo khổ, bất hạnh nhất trong xã Hội.

3. Của cải không chỉ là tiền tài, vật chất, nhưng còn là sức khỏe, thời gian, trí tuệ, năng lực. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu biết sử dụng những của cải và khả năng Chúa ban, để phục vụ Chúa và anh chị em, hầu được Chúa cho hưởng sự sống đời đời trên Nước Trời.

4. Những kẻ cậy dựa vào của cải, tiền bạc thật khó vào nước Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết sống quảng đại, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau khi bị thiếu thốn về vật chất và tinh thần, nhất là biết  từ bỏ những thực tại chóng qua ở trần gian, để chọn Chúa là gia tài duy nhất cho cuộc đời mình.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải từ bỏ tất cả những gì mình có mà theo Chúa. Xin cho chúng con kiên tâm thực hành lời Chúa dạy, dám từ bỏ của cải, quyền lực, danh vọng và tất cả những gì làm chúng con xa Chúa, nhất là chúng con biết khôn ngoan chọn Chúa là giá trị tuyệt đối, là kho tàng vĩnh cửu cho đời sống chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

NA-MtgTL

Giaophanthaibình.net


Anh chị em thân mến, sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng là một trong Tám mối phúc thật. Xác tín vào giá trị trổi vượt của tinh thần khó nghèo mà Chúa mời gọi, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

1.       “Con Người đến để phục vụ”. Xin cho mọi thành phần của Hội Thánh, cách riêng là các vị Chủ chăn / luôn biết noi gương Chúa Giêsu sống tinh thần nghèo khó / và luôn quan tâm giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ bất hạnh.

2.       “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa”. Xin cho các Kitô hữu đừng quá ham mê tiền bạc và chạy theo của cải vật chất, nhưng biết chọn lựa chính Chúa mới là gia nghiệp của mình.

3.       “Chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta / biết sống tinh thần tương trợ và sẵn sàng cho đi về thời gian, của cải vật chất / để mọi người được an vui hơn khi nhận được sự giúp đỡ tận tình của chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con biết bao ơn lành trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết tích cực sống lời Chúa dạy để trở nên những chứng nhân cho tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Giaophanbaria.org