Chúa Nhật XXVIII - Thường Niên - Năm B
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
                Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Ước mơ sống trường sinh bất tử, là ước mơ của con người qua mọi thời đại. Cho dù cuộc sống tình, tiền, tài, vật chất có đầy đủ đến đâu đi nữa, cũng không thể nào lấp đầy nỗi khát vọng của con người là được sống mãi mãi.

Chính vì thế, chàng thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay tìm đến với Đức Giêsu trình bày nỗi ước mơ ấy: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" (Mc 10, 17). Đức Giêsu chỉ cho anh lối đường đi vào sự sống đời đời là: "Hãy về bán tất cả những gì anh có, rồi bố thí cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi đến đây theo Tôi" (Mc 10, 21). Nghe lời đó, anh ta buồn sầu bỏ đi, vì anh quá nặng lòng với của cải, cho dù anh đã tuân giữ các điều răn từ thuở nhỏ.

Đức Giêsu tỏ ra rất thông cảm với anh, nhưng đồng thời Ngài gợi mở cho anh thấy rõ, đạo Chúa không phải là việc tuân giữ các điều răn một cách tiêu cực: "Không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian, không làm hại ai…", nhưng đạo Chúa là đạo yêu thương quan tâm chia sẻ, coi mọi người đều anh em với nhau con cùng một Cha trên trời.

Người thanh niên có thể chưa bao giờ làm thiệt hại ai, vì anh có nhiều tiền của. Anh có vợ đẹp đảm đang, đâu cần phải đi ngoại tình… Nhưng anh có làm gì để giúp đỡ ai chưa?.

 Anh có dùng tiền của để cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho người mình trần thân trụi áo mặc chưa?.

 Anh có quảng đại chia sẻ những gì mình có cho người nghèo, để anh được sự sống đời đời mà anh hằng khát mong tìm kiếm không?.

Lối sống của người thanh niên biết đâu có thể cũng là quan niệm sống của ai đó trong chúng ta đây. Chúng ta hài lòng vì đã được làm con Chúa, tự mãn vì mình đã giữ các giới răn Chúa từ thuở nhỏ, không làm phiền lòng ai… điều đó tốt lắm.

Nhưng Lời Chúa hôm nay còn mời gọi chúng ta đi xa hơn nữa, đó là sống tình liên đới, sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho tha nhân. Vì bên cạnh chúng ta còn biết bao nhiêu người nghèo khổ túng thiếu, cần đến sự giúp đỡ. Chúng ta không thể kính mến Chúa mà lại làm ngơ trước những nổi khổ của tha nhân.

Khi nghe Chúa Giêsu đề nghị chia sẻ tiền của cho người nghèo. Lập tức, anh thanh niên buồn sầu bỏ đi. Thấy vậy, Chúa Giêsu đưa ra nhận định: "Người giàu có khó vào Nước Trời biết bao"(Mc 10, 23). "Khó vào" chứ không phải là không vào được. Nếu chúng ta biết chia sẻ, giúp đỡ những người túng cực, nghèo đói, thì lối vào Nước trời sẽ rộng mở cho chúng ta.

Đức Giêsu tỏ ra tuyệt đối trong đòi hỏi của Ngài: "Ai trong anh em không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Thầy" (Lc 14,33). Từ bỏ của cải không nhất thiết là từ bỏ quyền sở hữu.

 Từ bỏ ở đây, có nghĩa là có của mà lòng không tham lam, không quá dính bén tiền của. Có của mà biết dùng của để mua sắm cho mình kho tàng không bao giờ hư nát ở trên trời.

 Có của mà biết quan tâm chia sẻ cho những người túng thiếu, coi hoàn cảnh đói rách của người khác là phần trách nhiệm của mình. Đó phải là cách sống đạo tốt nhất dành cho những ai thực sự muốn làm môn đệ của Đức Kitô.

Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu xuống thế làm người trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta nên giàu có: giàu về khả năng và sức khỏe. Giàu về tiền của và sự nghiệp. Giàu về danh dự vào công phúc.

Tất cả những gì chúng ta đang có là hồng ân Chúa ban, thế nhưng, chúng ta có mở lòng quảng đại chia sẻ những gì mình có cho những người nghèo không?. Những người nghèo không xa chúng ta đâu! Họ ở ngay trong xứ đạo, ngay trong làng xóm ngỏ, có khi bên cạnh nhà chúng ta.

 Đôi khi họ không nghèo đói về chén cơm manh áo, nhưng họ đói tình người, đói sự quan tâm. Họ cần một lời thăm hỏi, một chút lòng thương cảm của chúng ta.

Ước gì mỗi lần tham dự Thánh lễ là mỗi lần chúng ta tha thiết xin Chúa khơi dậy ước mơ sự sống đời đời lớn lên trong chúng ta. Vì tự nơi đây, chúng ta được kết hợp mật thiết với Đức Giêsu trong bí tích Thánh Thể, là Bánh hằng sống. Ai ăn Bánh này sẽ sống đời đời.

Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, xin cho chúng ta đừng để của cải, làm ngăn cản bước đường đi theo Chúa, nhưng hãy biết dùng của cải tinh thần cũng như vật chất, mà mua lấy Nước trời, bằng việc sống tinh thần bác ái đối với tha nhân. Ý thức làm cho tha nhân là làm cho chính Chúa. Có như thế, hi vọng ngày mai đây, sau khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, Thiên Chúa là người Cha nhân lành sẽ làm cho ước mơ của chúng ta thành hiện thực, đó là được sống đời đời bên Chúa. Amen.